Đằng Nữ

Tác giả: Kha Tiểu
Thể loại: , Drama , Manhua , Ngôn Tình , Romance , Shoujo , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 11-05-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Kiều An Lạc bị nhóm nhạc sở hữu dị năng nữ KAK ngược đãi tới chết. Tình cờ thay, cô được tiến hành cải tạo thực vật, thay da đổi thịt, trở thành người sở hữu dị năng có thể điều khiển dây leo. Đối mặt với thảm cảnh tan cửa nát nhà, cô lập lời thề nhất định phải báo thù nhóm nhạc dị năng kia!
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 21 11-05-2021 17:19:36 Tải xuống
Chapter 20 11-05-2021 02:02:45 Tải xuống
Chapter 19 12-05-2021 00:01:48 Tải xuống
Chapter 18 24-04-2021 17:00:03 Tải xuống
Chapter 17 18-04-2021 15:42:09 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 22-12-2020 23:54:18 Tải xuống
Chapter 2 24-12-2020 11:42:14 Tải xuống
Chapter 3 30-12-2020 13:24:21 Tải xuống
Chapter 4 05-01-2021 23:06:12 Tải xuống
Chapter 5 13-01-2021 01:24:22 Tải xuống
Chapter 6 21-01-2021 13:12:22 Tải xuống
Chapter 7 03-02-2021 12:42:16 Tải xuống
Chapter 8 14-02-2021 17:48:50 Tải xuống
Chapter 9 26-02-2021 06:13:59 Tải xuống
Chapter 10 25-02-2021 12:37:44 Tải xuống
Chapter 11 03-03-2021 14:18:09 Tải xuống
Chapter 12 12-03-2021 21:06:11 Tải xuống
Chapter 13 19-03-2021 13:36:08 Tải xuống
Chapter 14 08-04-2021 20:19:08 Tải xuống
Chapter 15 02-04-2021 06:05:18 Tải xuống
Chapter 16 12-04-2021 19:31:28 Tải xuống
Chapter 17 18-04-2021 15:42:09 Tải xuống
Chapter 18 24-04-2021 17:00:03 Tải xuống
Chapter 19 12-05-2021 00:01:48 Tải xuống
Chapter 20 11-05-2021 02:02:45 Tải xuống
Chapter 21 11-05-2021 17:19:36 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh