Chí Tôn Trọng Sinh

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: , Chuyển Sinh , Fantasy , Manhua , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 09-04-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Một đời chí cường Võ Đế Trần Lôi, độ tối cường thiên kiếp, không hiểu trở lại thiếu niên thời đại, từ đó mở ra nghịch thiên vô địch hành trình. Địch nhân toàn bộ nghiền ép, cừu nhân toàn bộ thanh toán, Dị tộc toàn bộ trấn áp, bảo vật toàn bộ tới tay, mỹ nữ vây quanh, quyền khuynh thiên hạ, thành một đời chí tôn, vô địch Cổ Đế.Cảnh giới: Võ Cơ cảnh (Võ Đồ), Chân Khí cảnh (Võ Giả), Ngưng Nguyên cảnh (Võ Sư), Cương Sát cảnh (?), Hóa Hình cảnh (Võ Vương), Nạp Hải cảnh (Võ Tôn), Hồn Chủng cảnh (Võ Thánh), Võ Hồn cảnh (Võ Tổ), Niết Bàn cảnh(Võ Đế),...
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 120 09-04-2021 22:14:13 Tải xuống
Chapter 119 09-04-2021 22:14:22 Tải xuống
Chapter 118 09-04-2021 22:14:23 Tải xuống
Chapter 117 08-04-2021 11:01:40 Tải xuống
Chapter 116 08-04-2021 10:13:19 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 25-09-2020 02:28:00 Tải xuống
Chapter 2 25-09-2020 02:27:52 Tải xuống
Chapter 3 25-09-2020 02:27:46 Tải xuống
Chapter 4 25-09-2020 02:27:40 Tải xuống
Chapter 5 25-09-2020 02:27:02 Tải xuống
Chapter 6 25-09-2020 02:27:00 Tải xuống
Chapter 7 25-09-2020 02:26:56 Tải xuống
Chapter 8 25-09-2020 02:26:51 Tải xuống
Chapter 9 25-09-2020 02:26:34 Tải xuống
Chapter 10 25-09-2020 02:26:34 Tải xuống
Chapter 11 25-09-2020 02:26:30 Tải xuống
Chapter 12 25-09-2020 02:26:30 Tải xuống
Chapter 13 25-09-2020 02:26:26 Tải xuống
Chapter 14 25-09-2020 02:26:26 Tải xuống
Chapter 15 25-09-2020 02:26:22 Tải xuống
Chapter 16 25-09-2020 02:26:18 Tải xuống
Chapter 17 25-09-2020 02:26:13 Tải xuống
Chapter 18 25-09-2020 02:26:13 Tải xuống
Chapter 19 25-09-2020 02:26:09 Tải xuống
Chapter 20 25-09-2020 02:26:04 Tải xuống
Chapter 21 25-09-2020 02:25:52 Tải xuống
Chapter 22 25-09-2020 02:25:52 Tải xuống
Chapter 23 25-09-2020 02:25:48 Tải xuống
Chapter 24 25-09-2020 02:25:43 Tải xuống
Chapter 25 25-09-2020 02:25:39 Tải xuống
Chapter 26 25-09-2020 02:25:34 Tải xuống
Chapter 27 25-09-2020 02:25:29 Tải xuống
Chapter 28 25-09-2020 02:25:24 Tải xuống
Chapter 29 25-09-2020 02:25:24 Tải xuống
Chapter 30 25-09-2020 02:25:20 Tải xuống
Chapter 31 25-09-2020 02:25:20 Tải xuống
Chapter 32 25-09-2020 02:25:15 Tải xuống
Chapter 33 25-09-2020 02:25:10 Tải xuống
Chapter 34 25-09-2020 02:25:05 Tải xuống
Chapter 35 25-09-2020 02:24:59 Tải xuống
Chapter 36 25-09-2020 02:24:54 Tải xuống
Chapter 37 25-09-2020 02:24:49 Tải xuống
Chapter 38 25-09-2020 02:24:42 Tải xuống
Chapter 39 25-09-2020 02:24:41 Tải xuống
Chapter 40 25-09-2020 02:24:36 Tải xuống
Chapter 41 25-09-2020 02:24:28 Tải xuống
Chapter 42 25-09-2020 02:23:56 Tải xuống
Chapter 43 25-09-2020 02:23:56 Tải xuống
Chapter 44 25-09-2020 02:23:50 Tải xuống
Chapter 45 25-09-2020 02:23:51 Tải xuống
Chapter 46 25-09-2020 02:23:45 Tải xuống
Chapter 47 25-09-2020 02:23:40 Tải xuống
Chapter 48 25-09-2020 02:23:32 Tải xuống
Chapter 49 25-09-2020 02:23:26 Tải xuống
Chapter 50 25-09-2020 02:23:10 Tải xuống
Chapter 51 25-09-2020 02:23:10 Tải xuống
Chapter 52 25-09-2020 02:23:03 Tải xuống
Chapter 53 25-09-2020 02:22:58 Tải xuống
Chapter 54 25-09-2020 02:22:52 Tải xuống
Chapter 55 25-09-2020 02:22:46 Tải xuống
Chapter 56 25-09-2020 02:22:40 Tải xuống
Chapter 57 25-09-2020 02:22:34 Tải xuống
Chapter 58 25-09-2020 02:22:27 Tải xuống
Chapter 59 25-09-2020 02:22:21 Tải xuống
Chapter 60 25-09-2020 02:22:22 Tải xuống
Chapter 61 25-09-2020 02:22:15 Tải xuống
Chapter 62 25-09-2020 02:22:15 Tải xuống
Chapter 63 25-09-2020 02:22:10 Tải xuống
Chapter 64 25-09-2020 02:22:05 Tải xuống
Chapter 65 25-09-2020 02:21:59 Tải xuống
Chapter 66 25-09-2020 02:21:52 Tải xuống
Chapter 67 25-09-2020 02:21:46 Tải xuống
Chapter 68 25-09-2020 02:33:08 Tải xuống
Chapter 69 25-09-2020 02:21:19 Tải xuống
Chapter 70 25-09-2020 02:21:05 Tải xuống
Chapter 71 22-09-2020 20:32:32 Tải xuống
Chapter 72 22-09-2020 20:32:35 Tải xuống
Chapter 73 30-09-2020 09:12:28 Tải xuống
Chapter 74 01-12-2020 20:14:13 Tải xuống
Chapter 75 01-12-2020 20:14:05 Tải xuống
Chapter 76 01-12-2020 20:14:05 Tải xuống
Chapter 77 01-12-2020 20:13:58 Tải xuống
Chapter 78 01-12-2020 20:13:54 Tải xuống
Chapter 79 01-12-2020 20:13:51 Tải xuống
Chapter 80 01-12-2020 20:13:48 Tải xuống
Chapter 81 01-12-2020 20:13:45 Tải xuống
Chapter 82 01-12-2020 20:13:41 Tải xuống
Chapter 83 05-12-2020 20:06:49 Tải xuống
Chapter 84 13-12-2020 05:41:56 Tải xuống
Chapter 85 22-12-2020 10:42:22 Tải xuống
Chapter 86 29-12-2020 08:00:36 Tải xuống
Chapter 87 03-01-2021 08:14:17 Tải xuống
Chapter 88 09-01-2021 23:01:00 Tải xuống
Chapter 89 25-01-2021 21:13:55 Tải xuống
Chapter 90 25-01-2021 21:13:27 Tải xuống
Chapter 91 25-01-2021 21:13:27 Tải xuống
Chapter 92 26-01-2021 17:07:08 Tải xuống
Chapter 93 26-01-2021 17:07:08 Tải xuống
Chapter 94 26-01-2021 17:06:39 Tải xuống
Chapter 95 04-02-2021 00:24:26 Tải xuống
Chapter 96 06-02-2021 12:24:20 Tải xuống
Chapter 97 09-02-2021 18:24:50 Tải xuống
Chapter 98 09-02-2021 18:36:18 Tải xuống
Chapter 99 04-03-2021 10:00:08 Tải xuống
Chapter 100 04-03-2021 10:00:08 Tải xuống
Chapter 101 04-03-2021 10:00:08 Tải xuống
Chapter 102 04-03-2021 10:00:08 Tải xuống
Chapter 103 05-03-2021 22:42:04 Tải xuống
Chapter 104 05-03-2021 22:42:04 Tải xuống
Chapter 105 05-03-2021 22:42:04 Tải xuống
Chapter 106 06-03-2021 17:30:06 Tải xuống
Chapter 107 06-03-2021 18:42:05 Tải xuống
Chapter 108 09-03-2021 18:06:06 Tải xuống
Chapter 109 09-03-2021 18:06:06 Tải xuống
Chapter 110 09-03-2021 18:06:06 Tải xuống
Chapter 111 09-03-2021 18:06:06 Tải xuống
Chapter 112 02-04-2021 17:47:59 Tải xuống
Chapter 113 04-04-2021 11:22:07 Tải xuống
Chapter 114 06-04-2021 17:40:07 Tải xuống
Chapter 115 08-04-2021 11:01:40 Tải xuống
Chapter 116 08-04-2021 10:13:19 Tải xuống
Chapter 117 08-04-2021 11:01:40 Tải xuống
Chapter 118 09-04-2021 22:14:23 Tải xuống
Chapter 119 09-04-2021 22:14:22 Tải xuống
Chapter 120 09-04-2021 22:14:13 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh