Loading...

Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Manhua , Romance , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 07-05-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Một lọ tinh dầu thần bí, một đoạn quá khứ đầy sóng gió. Cô gái câm từ nhỏ đã phải mang lời nguyền, thông qua một lọ tinh dầu tiến vào thế giới trong mơ, chỉ để có thể lấy được nước mắt của bạo quân nhằm cứu rỗi lẫn nhau. Bạo quân tàn khốc, sẽ vì một hầu gái câm hèn mọn mà để lại một giọt nước mắt sao? Truyện được dịch tại Ổ truyện dịch của Mahiru Himahiruhi.wordpress.com | fb.com/mh.mahiruhi
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 44 07-05-2020 18:42:07 Tải xuống
Chapter 43 29-04-2020 19:55:07 Tải xuống
Chapter 42 23-04-2020 19:21:44 Tải xuống
Chapter 41 17-04-2020 19:02:51 Tải xuống
Chapter 40 11-04-2020 18:46:13 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 08-07-2019 12:00:22 Tải xuống
Chapter 1 22-11-2019 19:58:14 Tải xuống
Chapter 1.1 09-07-2019 16:06:17 Tải xuống
Chapter 1.2 09-07-2019 16:06:18 Tải xuống
Chapter 2 11-07-2019 20:11:11 Tải xuống
Chapter 3 15-07-2019 20:01:57 Tải xuống
Chapter 4 18-07-2019 23:44:05 Tải xuống
Chapter 5 21-07-2019 17:06:12 Tải xuống
Chapter 6 24-07-2019 15:03:21 Tải xuống
Chapter 7 25-07-2019 03:05:33 Tải xuống
Chapter 8 26-07-2019 13:05:10 Tải xuống
Chapter 9 30-07-2019 02:03:36 Tải xuống
Chapter 10 31-07-2019 18:54:15 Tải xuống
Chapter 11 10-08-2019 04:16:12 Tải xuống
Chapter 12 17-08-2019 17:18:10 Tải xuống
Chapter 13 25-08-2019 18:54:18 Tải xuống
Chapter 14 12-09-2019 18:36:07 Tải xuống
Chapter 15 12-09-2019 18:36:10 Tải xuống
Chapter 16 22-09-2019 16:42:10 Tải xuống
Chapter 17 26-09-2019 18:18:06 Tải xuống
Chapter 18 04-10-2019 19:02:18 Tải xuống
Chapter 19 10-10-2019 19:54:20 Tải xuống
Chapter 20 18-10-2019 18:30:22 Tải xuống
Chapter 21 29-10-2019 19:42:54 Tải xuống
Chapter 22 08-11-2019 23:16:15 Tải xuống
Chapter 23 15-11-2019 19:00:54 Tải xuống
Chapter 24 22-11-2019 18:55:45 Tải xuống
Chapter 25 29-11-2019 19:20:41 Tải xuống
Chapter 25.1 30-11-2019 09:34:11 Tải xuống
Chapter 25.2 07-12-2019 04:29:13 Tải xuống
Chapter 25.5 07-12-2019 04:33:15 Tải xuống
Chapter 26 13-12-2019 19:38:34 Tải xuống
Chapter 27 21-12-2019 00:04:48 Tải xuống
Chapter 28 27-12-2019 20:31:54 Tải xuống
Chapter 29 02-01-2020 20:34:56 Tải xuống
Chapter 30 09-01-2020 04:57:45 Tải xuống
Chapter 31 16-01-2020 19:12:17 Tải xuống
Chapter 32 22-01-2020 19:30:46 Tải xuống
Chapter 32.5 29-01-2020 19:25:10 Tải xuống
Chapter 33 13-02-2020 19:06:42 Tải xuống
Chapter 34 20-02-2020 19:01:15 Tải xuống
Chapter 35 05-03-2020 18:48:42 Tải xuống
Chapter 36 12-03-2020 19:52:50 Tải xuống
Chapter 37 19-03-2020 19:36:45 Tải xuống
Chapter 38 26-03-2020 19:35:08 Tải xuống
Chapter 39 11-04-2020 18:38:16 Tải xuống
Chapter 40 11-04-2020 18:46:13 Tải xuống
Chapter 41 17-04-2020 19:02:51 Tải xuống
Chapter 42 23-04-2020 19:21:44 Tải xuống
Chapter 43 29-04-2020 19:55:07 Tải xuống
Chapter 44 07-05-2020 18:42:07 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh