Nguyệt Trầm Ngâm

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Comedy , Manhua , Romance , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 08-11-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Nàng ấy vốn là nhuyễn Hải Long nữ chuyển thế , trời Sinh thông minh , tư chất hơn người , nhưng do Sinh trong thời Loạn , nên gặp phải cảnh nhà tan cửa nát . Mười năm mài 1 kiếm , cuối cùng nàng đã luyện thành tuyệt thế võ công 。1 thanh tiêu hồn kiếm khoan khoái ân thù , nữ cải nam trang xâm nhập vào triều đình. Lúc đầu , trong lòng nàng chỉ nghỉ đến việc trả thù , mãi đến khi nàng gặp được 2 nam nhân xuất sắc ,.......
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 124 26-05-2023 20:47:32 Tải xuống
Chapter 123 24-10-2021 09:50:10 Tải xuống
Chapter 122 24-10-2021 09:50:10 Tải xuống
Chapter 121 24-10-2021 09:50:10 Tải xuống
Chapter 120 24-10-2021 09:50:10 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 24-10-2021 09:50:08 Tải xuống
Chapter 2 24-10-2021 09:50:08 Tải xuống
Chapter 3 24-10-2021 09:50:08 Tải xuống
Chapter 4 24-10-2021 09:50:08 Tải xuống
Chapter 5 24-10-2021 09:50:08 Tải xuống
Chapter 6 24-10-2021 09:50:08 Tải xuống
Chapter 7 24-10-2021 09:50:08 Tải xuống
Chapter 8 24-10-2021 09:50:08 Tải xuống
Chapter 9 24-10-2021 09:50:08 Tải xuống
Chapter 10 24-10-2021 09:50:08 Tải xuống
Chapter 11 24-10-2021 09:50:08 Tải xuống
Chapter 12 24-10-2021 09:50:08 Tải xuống
Chapter 13 24-10-2021 09:50:08 Tải xuống
Chapter 14 24-10-2021 09:50:08 Tải xuống
Chapter 15 24-10-2021 09:50:08 Tải xuống
Chapter 16 24-10-2021 09:50:08 Tải xuống
Chapter 17 24-10-2021 09:50:08 Tải xuống
Chapter 18 24-10-2021 09:50:08 Tải xuống
Chapter 19 24-10-2021 09:50:08 Tải xuống
Chapter 20 24-10-2021 09:50:08 Tải xuống
Chapter 21 24-10-2021 09:50:08 Tải xuống
Chapter 22 24-10-2021 09:50:08 Tải xuống
Chapter 23 24-10-2021 09:50:08 Tải xuống
Chapter 24 24-10-2021 09:50:08 Tải xuống
Chapter 25 24-10-2021 09:50:08 Tải xuống
Chapter 26 24-10-2021 09:50:08 Tải xuống
Chapter 27 24-10-2021 09:50:08 Tải xuống
Chapter 28 24-10-2021 09:50:08 Tải xuống
Chapter 29 24-10-2021 09:50:08 Tải xuống
Chapter 30 24-10-2021 09:50:08 Tải xuống
Chapter 31 24-10-2021 09:50:08 Tải xuống
Chapter 32 24-10-2021 09:50:08 Tải xuống
Chapter 33 24-10-2021 09:50:08 Tải xuống
Chapter 34 24-10-2021 09:50:08 Tải xuống
Chapter 35 24-10-2021 09:50:08 Tải xuống
Chapter 36 24-10-2021 09:50:09 Tải xuống
Chapter 37 24-10-2021 09:50:09 Tải xuống
Chapter 38 24-10-2021 09:50:09 Tải xuống
Chapter 39 24-10-2021 09:50:09 Tải xuống
Chapter 40 24-10-2021 09:50:09 Tải xuống
Chapter 41 24-10-2021 09:50:09 Tải xuống
Chapter 42 24-10-2021 09:50:09 Tải xuống
Chapter 43 24-10-2021 09:50:09 Tải xuống
Chapter 44 24-10-2021 09:50:09 Tải xuống
Chapter 45 24-10-2021 09:50:09 Tải xuống
Chapter 46 24-10-2021 09:50:09 Tải xuống
Chapter 47 24-10-2021 09:50:09 Tải xuống
Chapter 48 24-10-2021 09:50:09 Tải xuống
Chapter 49 24-10-2021 09:50:09 Tải xuống
Chapter 50 24-10-2021 09:50:09 Tải xuống
Chapter 51 24-10-2021 09:50:09 Tải xuống
Chapter 52 24-10-2021 09:50:09 Tải xuống
Chapter 53 24-10-2021 09:50:09 Tải xuống
Chapter 54 24-10-2021 09:50:09 Tải xuống
Chapter 55 24-10-2021 09:50:09 Tải xuống
Chapter 56 24-10-2021 09:50:09 Tải xuống
Chapter 57 24-10-2021 09:50:09 Tải xuống
Chapter 58 24-10-2021 09:50:09 Tải xuống
Chapter 59 24-10-2021 09:50:09 Tải xuống
Chapter 60 24-10-2021 09:50:09 Tải xuống
Chapter 61 24-10-2021 09:50:09 Tải xuống
Chapter 62 24-10-2021 09:50:09 Tải xuống
Chapter 63 24-10-2021 09:50:09 Tải xuống
Chapter 64 24-10-2021 09:50:09 Tải xuống
Chapter 65 24-10-2021 09:50:09 Tải xuống
Chapter 66 24-10-2021 09:50:09 Tải xuống
Chapter 67 24-10-2021 09:50:09 Tải xuống
Chapter 68 24-10-2021 09:50:09 Tải xuống
Chapter 69 24-10-2021 09:50:09 Tải xuống
Chapter 70 24-10-2021 09:50:09 Tải xuống
Chapter 71 24-10-2021 09:50:09 Tải xuống
Chapter 72 24-10-2021 09:50:09 Tải xuống
Chapter 73 24-10-2021 09:50:09 Tải xuống
Chapter 74 24-10-2021 09:50:09 Tải xuống
Chapter 75 24-10-2021 09:50:09 Tải xuống
Chapter 76 24-10-2021 09:50:09 Tải xuống
Chapter 77 24-10-2021 09:50:09 Tải xuống
Chapter 78 24-10-2021 09:50:09 Tải xuống
Chapter 79 24-10-2021 09:50:09 Tải xuống
Chapter 80 24-10-2021 09:50:09 Tải xuống
Chapter 81 24-10-2021 09:50:09 Tải xuống
Chapter 82 24-10-2021 09:50:09 Tải xuống
Chapter 83 24-10-2021 09:50:09 Tải xuống
Chapter 84 24-10-2021 09:50:09 Tải xuống
Chapter 85 24-10-2021 09:50:09 Tải xuống
Chapter 86 24-10-2021 09:50:10 Tải xuống
Chapter 87 24-10-2021 09:50:10 Tải xuống
Chapter 88 24-10-2021 09:50:10 Tải xuống
Chapter 89 24-10-2021 09:50:10 Tải xuống
Chapter 90 24-10-2021 09:50:10 Tải xuống
Chapter 91 24-10-2021 09:50:10 Tải xuống
Chapter 92 24-10-2021 09:50:10 Tải xuống
Chapter 93 24-10-2021 09:50:10 Tải xuống
Chapter 94 24-10-2021 09:50:10 Tải xuống
Chapter 95 24-10-2021 09:50:10 Tải xuống
Chapter 96 24-10-2021 09:50:10 Tải xuống
Chapter 97 24-10-2021 09:50:10 Tải xuống
Chapter 98 24-10-2021 09:50:10 Tải xuống
Chapter 99 24-10-2021 09:50:10 Tải xuống
Chapter 100 24-10-2021 09:50:10 Tải xuống
Chapter 101 24-10-2021 09:50:10 Tải xuống
Chapter 102 24-10-2021 09:50:10 Tải xuống
Chapter 103 24-10-2021 09:50:10 Tải xuống
Chapter 104 24-10-2021 09:50:10 Tải xuống
Chapter 105 24-10-2021 09:50:10 Tải xuống
Chapter 106 24-10-2021 09:50:10 Tải xuống
Chapter 107 24-10-2021 09:50:10 Tải xuống
Chapter 108 24-10-2021 09:50:10 Tải xuống
Chapter 109 24-10-2021 09:50:10 Tải xuống
Chapter 110 24-10-2021 09:50:10 Tải xuống
Chapter 111 24-10-2021 09:50:10 Tải xuống
Chapter 112 24-10-2021 09:50:10 Tải xuống
Chapter 113 24-10-2021 09:50:10 Tải xuống
Chapter 114 24-10-2021 09:50:10 Tải xuống
Chapter 115 24-10-2021 09:50:10 Tải xuống
Chapter 116 24-10-2021 09:50:10 Tải xuống
Chapter 117 24-10-2021 09:50:10 Tải xuống
Chapter 118 24-10-2021 09:50:10 Tải xuống
Chapter 119 24-10-2021 09:50:10 Tải xuống
Chapter 120 24-10-2021 09:50:10 Tải xuống
Chapter 121 24-10-2021 09:50:10 Tải xuống
Chapter 122 24-10-2021 09:50:10 Tải xuống
Chapter 123 24-10-2021 09:50:10 Tải xuống
Chapter 124 26-05-2023 20:47:32 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh