Loading...

Thuần phục vị tổng tài này thật khó

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Manhua , Romance , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 01-06-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Một đêm nọ, Lục Hy Tuyết bị hoen ố trong một biệt thự cao cấp, và người làm hoen ố cô là Bạch Dạ Thiên, người đã gắn bó chặt chẽ với cô ấy. Khi cô lần đầu gặp anh ta là một đứa trẻ, họ đã có một mối quan hệ giữa lạm dụng và lạm dụng Cho tới hôm nay ... Sau nhiều năm, cuộc sống của cô ấy sẽ có một sự thay đổi tốt đẹp hơn. Nó là gì?
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 93 01-06-2019 10:00:49 Tải xuống
Chapter 92 28-05-2019 17:13:43 Tải xuống
Chapter 91 28-05-2019 05:03:00 Tải xuống
Chapter 90 28-05-2019 17:08:16 Tải xuống
Chapter 89 28-05-2019 17:08:11 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0: Giới thiệu 11-05-2019 05:12:15 Tải xuống
Chapter 1 11-05-2019 05:12:20 Tải xuống
Chapter 2: Là cô cố ý ? 11-05-2019 05:12:21 Tải xuống
Chapter 3 11-05-2019 05:12:24 Tải xuống
Chapter 4 11-05-2019 05:12:27 Tải xuống
Chapter 5 11-05-2019 05:12:30 Tải xuống
Chapter 6: Không ai dạy thì để tôi dạy 11-05-2019 05:12:35 Tải xuống
Chapter 7 11-05-2019 05:12:38 Tải xuống
Chapter 8 11-05-2019 05:12:39 Tải xuống
Chapter 9 11-05-2019 05:12:45 Tải xuống
Chapter 10 11-05-2019 05:12:48 Tải xuống
Chapter 11 11-05-2019 05:12:51 Tải xuống
Chapter 12 11-05-2019 05:12:54 Tải xuống
Chapter 13 11-05-2019 05:12:58 Tải xuống
Chapter 14 11-05-2019 05:13:00 Tải xuống
Chapter 15 11-05-2019 05:13:03 Tải xuống
Chapter 16 11-05-2019 05:13:06 Tải xuống
Chapter 17 11-05-2019 05:13:08 Tải xuống
Chapter 18 11-05-2019 05:13:11 Tải xuống
Chapter 19 11-05-2019 05:13:15 Tải xuống
Chapter 20 11-05-2019 05:13:18 Tải xuống
Chapter 21 11-05-2019 05:13:20 Tải xuống
Chapter 22 11-05-2019 05:13:24 Tải xuống
Chapter 23 11-05-2019 05:13:27 Tải xuống
Chapter 24 11-05-2019 05:13:31 Tải xuống
Chapter 25 11-05-2019 05:13:33 Tải xuống
Chapter 26 11-05-2019 05:13:35 Tải xuống
Chapter 27 11-05-2019 05:13:38 Tải xuống
Chapter 28 11-05-2019 05:13:43 Tải xuống
Chapter 29 11-05-2019 05:13:44 Tải xuống
Chapter 30 11-05-2019 05:13:49 Tải xuống
Chapter 31 11-05-2019 05:13:51 Tải xuống
Chapter 32 11-05-2019 05:13:55 Tải xuống
Chapter 33 11-05-2019 05:13:56 Tải xuống
Chapter 34 11-05-2019 05:14:00 Tải xuống
Chapter 35 11-05-2019 05:14:03 Tải xuống
Chapter 36 11-05-2019 05:14:05 Tải xuống
Chapter 37 11-05-2019 05:14:09 Tải xuống
Chapter 38 11-05-2019 05:14:11 Tải xuống
Chapter 39: +40 11-05-2019 05:14:14 Tải xuống
Chapter 41 11-05-2019 05:14:18 Tải xuống
Chapter 42 11-05-2019 05:14:20 Tải xuống
Chapter 43 11-05-2019 05:14:23 Tải xuống
Chapter 44: + 45 11-05-2019 05:14:26 Tải xuống
Chapter 46 11-05-2019 05:14:29 Tải xuống
Chapter 47: +48 11-05-2019 05:14:32 Tải xuống
Chapter 49: 50 51 52 11-05-2019 05:14:36 Tải xuống
Chapter 53: -> 57 11-05-2019 05:14:40 Tải xuống
Chapter 58: -> 61 13-05-2019 04:49:04 Tải xuống
Chapter 62: -> 65 13-05-2019 04:49:08 Tải xuống
Chapter 66: +67 16-05-2019 00:01:18 Tải xuống
Chapter 68: -> 70 15-05-2019 01:54:17 Tải xuống
Chapter 71: +72 16-05-2019 03:54:33 Tải xuống
Chapter 73: -> 75 16-05-2019 03:54:36 Tải xuống
Chapter 76: + 77 18-05-2019 07:00:39 Tải xuống
Chapter 78: -> 80 18-05-2019 07:00:43 Tải xuống
Chapter 81: + 82 18-05-2019 07:00:45 Tải xuống
Chapter 83: + 84 18-05-2019 10:54:21 Tải xuống
Chapter 85: + 86 22-05-2019 14:02:00 Tải xuống
Chapter 87 21-05-2019 20:00:36 Tải xuống
Chapter 88 28-05-2019 12:12:50 Tải xuống
Chapter 89 28-05-2019 17:08:11 Tải xuống
Chapter 90 28-05-2019 17:08:16 Tải xuống
Chapter 91 28-05-2019 05:03:00 Tải xuống
Chapter 92 28-05-2019 17:13:43 Tải xuống
Chapter 93 01-06-2019 10:00:49 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh