Hiệp Sĩ Thánh Chiến

Tác giả: Suzuki Nakaba
Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Fantasy , Shounen ,
Lần cập nhật cuối: 27-03-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
"Thất đại ác nhân", một nhóm chiến binh có tham vọng lật đổ vương quốc Britannia, được cho là đã bị tiêu diệt bởi các "hiệp sĩ thánh chiến" mặc dù vẫn còn 1 số người cho rằng họ vẫn còn sống. 10 năm sau, Các hiệp sĩ thánh chiến đã làm 1 cuộc đảo chính và khống chế đức vua, họ trở thành người cai trị độc tài mới của vương quốc. ...
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 346 27-03-2020 09:19:40 Tải xuống
Chapter 345 27-03-2020 09:20:11 Tải xuống
Chapter 344: Raw 11-03-2020 11:00:43 Tải xuống
Chapter 344 27-03-2020 09:20:39 Tải xuống
Chapter 343 27-03-2020 09:21:10 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 05-11-2019 00:44:46 Tải xuống
Chapter 2 05-11-2019 00:44:14 Tải xuống
Chapter 3 05-11-2019 00:43:43 Tải xuống
Chapter 4 05-11-2019 00:43:13 Tải xuống
Chapter 5 05-11-2019 00:42:43 Tải xuống
Chapter 6 05-11-2019 00:42:12 Tải xuống
Chapter 7 05-11-2019 00:41:44 Tải xuống
Chapter 8 05-11-2019 00:40:46 Tải xuống
Chapter 9 05-11-2019 00:40:13 Tải xuống
Chapter 10 05-11-2019 00:39:43 Tải xuống
Chapter 11 04-11-2019 21:12:13 Tải xuống
Chapter 12 04-11-2019 21:01:12 Tải xuống
Chapter 13 04-11-2019 21:00:43 Tải xuống
Chapter 14 04-11-2019 21:11:43 Tải xuống
Chapter 15 04-11-2019 21:11:13 Tải xuống
Chapter 16 04-11-2019 21:10:43 Tải xuống
Chapter 17 04-11-2019 20:58:15 Tải xuống
Chapter 18 04-11-2019 21:10:14 Tải xuống
Chapter 19 04-11-2019 21:09:51 Tải xuống
Chapter 19.5 04-11-2019 20:56:12 Tải xuống
Chapter 20 04-11-2019 20:55:42 Tải xuống
Chapter 21 04-11-2019 20:53:42 Tải xuống
Chapter 22 04-11-2019 20:53:15 Tải xuống
Chapter 23 04-11-2019 20:39:03 Tải xuống
Chapter 24 04-11-2019 20:47:20 Tải xuống
Chapter 25 04-11-2019 21:09:31 Tải xuống
Chapter 25.5 04-11-2019 20:35:26 Tải xuống
Chapter 26 04-11-2019 20:45:54 Tải xuống
Chapter 27 04-11-2019 20:45:23 Tải xuống
Chapter 28 04-11-2019 20:28:40 Tải xuống
Chapter 29 04-11-2019 20:52:42 Tải xuống
Chapter 30 04-11-2019 20:38:06 Tải xuống
Chapter 31 04-11-2019 20:23:41 Tải xuống
Chapter 32 04-11-2019 20:33:42 Tải xuống
Chapter 33 04-11-2019 20:21:28 Tải xuống
Chapter 34 04-11-2019 20:32:43 Tải xuống
Chapter 35 04-11-2019 20:32:12 Tải xuống
Chapter 36 04-11-2019 20:31:41 Tải xuống
Chapter 37 04-11-2019 20:30:12 Tải xuống
Chapter 38 04-11-2019 20:29:44 Tải xuống
Chapter 39 04-11-2019 20:29:11 Tải xuống
Chapter 40 04-11-2019 20:17:57 Tải xuống
Chapter 41 04-11-2019 20:04:34 Tải xuống
Chapter 41.5 04-11-2019 20:28:19 Tải xuống
Chapter 41.6 04-11-2019 20:27:42 Tải xuống
Chapter 42 04-11-2019 20:27:19 Tải xuống
Chapter 43 04-11-2019 20:01:52 Tải xuống
Chapter 44 04-11-2019 20:01:18 Tải xuống
Chapter 45 04-11-2019 20:00:58 Tải xuống
Chapter 46 04-11-2019 19:59:59 Tải xuống
Chapter 47 04-11-2019 20:09:20 Tải xuống
Chapter 48 04-11-2019 19:58:03 Tải xuống
Chapter 49 04-11-2019 19:57:17 Tải xuống
Chapter 50 04-11-2019 19:55:50 Tải xuống
Chapter 51 04-11-2019 19:53:53 Tải xuống
Chapter 52 04-11-2019 19:52:47 Tải xuống
Chapter 53 04-11-2019 19:52:23 Tải xuống
Chapter 54 04-11-2019 19:51:48 Tải xuống
Chapter 55 04-11-2019 19:51:20 Tải xuống
Chapter 56 04-11-2019 19:50:48 Tải xuống
Chapter 57 04-11-2019 19:50:19 Tải xuống
Chapter 58 04-11-2019 19:49:50 Tải xuống
Chapter 59 04-11-2019 19:58:12 Tải xuống
Chapter 60 04-11-2019 19:47:00 Tải xuống
Chapter 60.5 04-11-2019 19:56:43 Tải xuống
Chapter 61 04-11-2019 19:56:12 Tải xuống
Chapter 62 04-11-2019 19:44:41 Tải xuống
Chapter 63 04-11-2019 19:44:29 Tải xuống
Chapter 64 04-11-2019 19:43:42 Tải xuống
Chapter 65 04-11-2019 19:54:13 Tải xuống
Chapter 66 04-11-2019 19:53:13 Tải xuống
Chapter 67 04-11-2019 19:42:11 Tải xuống
Chapter 67.5 04-11-2019 19:23:41 Tải xuống
Chapter 68 04-11-2019 19:23:20 Tải xuống
Chapter 69 04-11-2019 19:23:01 Tải xuống
Chapter 70 04-11-2019 19:22:03 Tải xuống
Chapter 71 04-11-2019 19:40:41 Tải xuống
Chapter 72 04-11-2019 19:17:04 Tải xuống
Chapter 73 04-11-2019 19:39:49 Tải xuống
Chapter 73.5 04-11-2019 19:39:19 Tải xuống
Chapter 74 04-11-2019 19:21:22 Tải xuống
Chapter 75 04-11-2019 19:32:01 Tải xuống
Chapter 76 04-11-2019 19:31:29 Tải xuống
Chapter 77 04-11-2019 19:41:58 Tải xuống
Chapter 78 04-11-2019 19:08:34 Tải xuống
Chapter 78.5: chỉ là một khoảnh khắc mà cứ ngỡ là mãi mãi 04-11-2019 19:06:10 Tải xuống
Chapter 79 04-11-2019 19:05:47 Tải xuống
Chapter 80 04-11-2019 19:16:18 Tải xuống
Chapter 81 04-11-2019 19:04:55 Tải xuống
Chapter 82 04-11-2019 19:04:18 Tải xuống
Chapter 82.1 04-11-2019 19:38:41 Tải xuống
Chapter 82.5 04-11-2019 19:24:21 Tải xuống
Chapter 83 04-11-2019 19:22:17 Tải xuống
Chapter 84 04-11-2019 19:10:20 Tải xuống
Chapter 85 04-11-2019 18:59:13 Tải xuống
Chapter 86 04-11-2019 18:58:38 Tải xuống
Chapter 87 04-11-2019 18:58:20 Tải xuống
Chapter 88 04-11-2019 18:57:37 Tải xuống
Chapter 89 04-11-2019 18:57:13 Tải xuống
Chapter 90 04-11-2019 18:56:55 Tải xuống
Chapter 91 04-11-2019 18:56:25 Tải xuống
Chapter 92 04-11-2019 18:55:51 Tải xuống
Chapter 93 04-11-2019 18:54:42 Tải xuống
Chapter 94 04-11-2019 18:54:14 Tải xuống
Chapter 95 04-11-2019 18:54:05 Tải xuống
Chapter 96 04-11-2019 18:52:38 Tải xuống
Chapter 96.1 04-11-2019 18:50:43 Tải xuống
Chapter 97 04-11-2019 18:50:08 Tải xuống
Chapter 98 04-11-2019 18:49:37 Tải xuống
Chapter 98.1 04-11-2019 18:49:07 Tải xuống
Chapter 98.5: Bằng hữu 04-11-2019 18:48:37 Tải xuống
Chapter 99 04-11-2019 18:48:17 Tải xuống
Chapter 100 04-11-2019 18:47:38 Tải xuống
Chapter 101 04-11-2019 18:47:12 Tải xuống
Chapter 102 04-11-2019 18:46:42 Tải xuống
Chapter 103 04-11-2019 18:46:12 Tải xuống
Chapter 104 04-11-2019 18:45:39 Tải xuống
Chapter 105 04-11-2019 18:45:07 Tải xuống
Chapter 106 04-11-2019 18:44:38 Tải xuống
Chapter 107 04-11-2019 18:44:17 Tải xuống
Chapter 108 04-11-2019 18:43:38 Tải xuống
Chapter 109 04-11-2019 18:52:07 Tải xuống
Chapter 110 04-11-2019 18:51:37 Tải xuống
Chapter 111 04-11-2019 18:51:12 Tải xuống
Chapter 112 04-11-2019 18:40:04 Tải xuống
Chapter 112.5 04-11-2019 18:39:17 Tải xuống
Chapter 113 27-03-2020 09:45:11 Tải xuống
Chapter 114 04-11-2019 18:38:08 Tải xuống
Chapter 115 04-11-2019 18:37:54 Tải xuống
Chapter 115.5 04-11-2019 18:37:33 Tải xuống
Chapter 116 04-11-2019 18:36:53 Tải xuống
Chapter 117 04-11-2019 18:36:08 Tải xuống
Chapter 118 04-11-2019 18:35:58 Tải xuống
Chapter 118.5 04-11-2019 18:35:08 Tải xuống
Chapter 119 04-11-2019 18:34:53 Tải xuống
Chapter 119.5 04-11-2019 18:34:13 Tải xuống
Chapter 119.5: Raw 27-03-2020 09:44:41 Tải xuống
Chapter 120 04-11-2019 18:33:56 Tải xuống
Chapter 121 04-11-2019 18:33:09 Tải xuống
Chapter 122 04-11-2019 18:32:37 Tải xuống
Chapter 123 04-11-2019 18:32:07 Tải xuống
Chapter 124 04-11-2019 18:32:02 Tải xuống
Chapter 125 04-11-2019 18:30:45 Tải xuống
Chapter 126 04-11-2019 18:30:08 Tải xuống
Chapter 126.1 04-11-2019 18:29:48 Tải xuống
Chapter 126.2 04-11-2019 18:29:13 Tải xuống
Chapter 127 04-11-2019 18:28:38 Tải xuống
Chapter 128 04-11-2019 18:28:26 Tải xuống
Chapter 129 04-11-2019 18:27:47 Tải xuống
Chapter 130 04-11-2019 18:26:46 Tải xuống
Chapter 131 04-11-2019 18:26:31 Tải xuống
Chapter 132 04-11-2019 18:25:38 Tải xuống
Chapter 133 04-11-2019 18:25:08 Tải xuống
Chapter 134 04-11-2019 18:24:43 Tải xuống
Chapter 135 04-11-2019 18:23:38 Tải xuống
Chapter 136 04-11-2019 18:23:08 Tải xuống
Chapter 137 04-11-2019 18:22:43 Tải xuống
Chapter 138 04-11-2019 18:22:08 Tải xuống
Chapter 139 04-11-2019 18:21:49 Tải xuống
Chapter 140 04-11-2019 18:21:18 Tải xuống
Chapter 141 04-11-2019 18:20:46 Tải xuống
Chapter 142 04-11-2019 18:19:49 Tải xuống
Chapter 143 04-11-2019 18:19:07 Tải xuống
Chapter 144 04-11-2019 18:18:37 Tải xuống
Chapter 145 04-11-2019 18:18:07 Tải xuống
Chapter 145.5 04-11-2019 18:17:36 Tải xuống
Chapter 146 04-11-2019 18:17:10 Tải xuống
Chapter 147 04-11-2019 18:27:08 Tải xuống
Chapter 148 04-11-2019 18:16:07 Tải xuống
Chapter 149 04-11-2019 18:15:48 Tải xuống
Chapter 150 04-11-2019 18:15:07 Tải xuống
Chapter 151 04-11-2019 18:14:47 Tải xuống
Chapter 152 04-11-2019 18:14:08 Tải xuống
Chapter 153 04-11-2019 18:13:50 Tải xuống
Chapter 154 04-11-2019 18:13:07 Tải xuống
Chapter 155 04-11-2019 18:12:38 Tải xuống
Chapter 156 04-11-2019 18:12:24 Tải xuống
Chapter 157 04-11-2019 18:11:49 Tải xuống
Chapter 158 04-11-2019 18:11:08 Tải xuống
Chapter 159 04-11-2019 18:10:48 Tải xuống
Chapter 160 04-11-2019 18:10:17 Tải xuống
Chapter 161 04-11-2019 18:06:32 Tải xuống
Chapter 162 04-11-2019 18:05:38 Tải xuống
Chapter 163 04-11-2019 18:05:08 Tải xuống
Chapter 164 04-11-2019 18:04:48 Tải xuống
Chapter 165 04-11-2019 18:04:23 Tải xuống
Chapter 166 04-11-2019 18:03:37 Tải xuống
Chapter 167 04-11-2019 18:03:08 Tải xuống
Chapter 168 04-11-2019 18:02:50 Tải xuống
Chapter 169 04-11-2019 18:02:08 Tải xuống
Chapter 170 04-11-2019 18:01:37 Tải xuống
Chapter 171 04-11-2019 18:01:25 Tải xuống
Chapter 172 04-11-2019 18:00:59 Tải xuống
Chapter 173 04-11-2019 18:00:08 Tải xuống
Chapter 174 04-11-2019 17:59:49 Tải xuống
Chapter 175 04-11-2019 17:59:07 Tải xuống
Chapter 176 04-11-2019 17:58:53 Tải xuống
Chapter 177 04-11-2019 17:58:07 Tải xuống
Chapter 178 04-11-2019 17:57:49 Tải xuống
Chapter 179 04-11-2019 17:56:49 Tải xuống
Chapter 180 04-11-2019 17:56:19 Tải xuống
Chapter 181 04-11-2019 17:55:47 Tải xuống
Chapter 182 04-11-2019 17:55:07 Tải xuống
Chapter 183 04-11-2019 17:54:48 Tải xuống
Chapter 184 04-11-2019 17:54:18 Tải xuống
Chapter 184.5: Kỳ nghỉ của tội đồ 26-04-2019 20:51:29 Tải xuống
Chapter 185 04-11-2019 17:53:49 Tải xuống
Chapter 186 04-11-2019 17:53:07 Tải xuống
Chapter 187 04-11-2019 17:52:49 Tải xuống
Chapter 188 04-11-2019 17:52:31 Tải xuống
Chapter 189 04-11-2019 17:51:38 Tải xuống
Chapter 190 04-11-2019 17:51:08 Tải xuống
Chapter 190.5 04-11-2019 17:50:59 Tải xuống
Chapter 191 04-11-2019 17:50:18 Tải xuống
Chapter 192 04-11-2019 17:49:38 Tải xuống
Chapter 193 04-11-2019 17:49:18 Tải xuống
Chapter 194 04-11-2019 17:48:37 Tải xuống
Chapter 195 04-11-2019 17:47:58 Tải xuống
Chapter 196 04-11-2019 17:47:21 Tải xuống
Chapter 197 04-11-2019 17:46:49 Tải xuống
Chapter 198 04-11-2019 17:45:49 Tải xuống
Chapter 199 04-11-2019 17:45:20 Tải xuống
Chapter 200 04-11-2019 17:44:46 Tải xuống
Chapter 201 04-11-2019 17:44:26 Tải xuống
Chapter 201.1 04-11-2019 17:43:40 Tải xuống
Chapter 201.2 04-11-2019 17:43:11 Tải xuống
Chapter 201.3 04-11-2019 17:42:42 Tải xuống
Chapter 201.4 04-11-2019 17:42:12 Tải xuống
Chapter 201.5 04-11-2019 17:41:40 Tải xuống
Chapter 202 04-11-2019 17:41:07 Tải xuống
Chapter 202.1 04-11-2019 17:40:42 Tải xuống
Chapter 203 04-11-2019 17:40:07 Tải xuống
Chapter 203.1 04-11-2019 17:39:41 Tải xuống
Chapter 203.5 04-11-2019 17:39:15 Tải xuống
Chapter 204 04-11-2019 17:38:47 Tải xuống
Chapter 205 04-11-2019 17:37:56 Tải xuống
Chapter 206 04-11-2019 17:37:25 Tải xuống
Chapter 207 04-11-2019 17:36:37 Tải xuống
Chapter 208 04-11-2019 17:36:21 Tải xuống
Chapter 209 04-11-2019 17:35:44 Tải xuống
Chapter 210 04-11-2019 17:34:49 Tải xuống
Chapter 211 04-11-2019 17:34:19 Tải xuống
Chapter 211.5 04-11-2019 17:33:39 Tải xuống
Chapter 212 04-11-2019 17:33:07 Tải xuống
Chapter 213 04-11-2019 17:32:37 Tải xuống
Chapter 214 04-11-2019 17:32:08 Tải xuống
Chapter 215 04-11-2019 17:31:42 Tải xuống
Chapter 216 04-11-2019 17:30:21 Tải xuống
Chapter 217 04-11-2019 17:29:37 Tải xuống
Chapter 218 04-11-2019 17:29:07 Tải xuống
Chapter 219 04-11-2019 17:28:51 Tải xuống
Chapter 219.5 04-11-2019 17:28:06 Tải xuống
Chapter 220 04-11-2019 17:27:50 Tải xuống
Chapter 220.1: Extra Vol.01 26-04-2019 18:14:38 Tải xuống
Chapter 220.2: Extra Vol.02 26-04-2019 16:09:14 Tải xuống
Chapter 221 04-11-2019 17:26:38 Tải xuống
Chapter 222 04-11-2019 17:26:08 Tải xuống
Chapter 223 04-11-2019 17:25:49 Tải xuống
Chapter 224 04-11-2019 17:25:08 Tải xuống
Chapter 224.1 04-11-2019 17:24:38 Tải xuống
Chapter 224.2 04-11-2019 17:23:36 Tải xuống
Chapter 224.3 04-11-2019 17:23:10 Tải xuống
Chapter 225 04-11-2019 17:22:48 Tải xuống
Chapter 225.1: - Extra vol 3 04-11-2019 17:22:07 Tải xuống
Chapter 225.2: - Extra vol 4 04-11-2019 17:21:42 Tải xuống
Chapter 225.3: - Extra vol 5 04-11-2019 17:21:08 Tải xuống
Chapter 226 04-11-2019 17:20:37 Tải xuống
Chapter 227 04-11-2019 17:20:07 Tải xuống
Chapter 228 04-11-2019 17:19:48 Tải xuống
Chapter 229 04-11-2019 17:19:19 Tải xuống
Chapter 230 04-11-2019 17:18:37 Tải xuống
Chapter 231 04-11-2019 17:18:30 Tải xuống
Chapter 232 04-11-2019 17:17:48 Tải xuống
Chapter 233 04-11-2019 17:17:21 Tải xuống
Chapter 234 04-11-2019 17:16:49 Tải xuống
Chapter 235 04-11-2019 17:14:37 Tải xuống
Chapter 236 04-11-2019 17:14:19 Tải xuống
Chapter 237 04-11-2019 17:13:37 Tải xuống
Chapter 237.1: - Chap Extra Vol 03 04-11-2019 17:12:41 Tải xuống
Chapter 237.2: - Chap Extra Vol 04 04-11-2019 17:11:38 Tải xuống
Chapter 237.3: - Chap Extra Vol 05 04-11-2019 17:11:08 Tải xuống
Chapter 237.4: - Chap Extra Vol 06 04-11-2019 17:10:38 Tải xuống
Chapter 238 04-11-2019 17:10:19 Tải xuống
Chapter 239 04-11-2019 17:09:37 Tải xuống
Chapter 240 04-11-2019 17:09:07 Tải xuống
Chapter 241 04-11-2019 17:08:49 Tải xuống
Chapter 242 04-11-2019 17:08:08 Tải xuống
Chapter 243 04-11-2019 17:07:38 Tải xuống
Chapter 244 04-11-2019 17:01:50 Tải xuống
Chapter 245 04-11-2019 17:00:49 Tải xuống
Chapter 246 04-11-2019 16:59:53 Tải xuống
Chapter 247 04-11-2019 16:59:18 Tải xuống
Chapter 248 04-11-2019 16:58:51 Tải xuống
Chapter 249 04-11-2019 16:58:24 Tải xuống
Chapter 250 04-11-2019 16:57:53 Tải xuống
Chapter 251 04-11-2019 16:57:22 Tải xuống
Chapter 252 04-11-2019 16:56:39 Tải xuống
Chapter 253 04-11-2019 16:56:27 Tải xuống
Chapter 254 04-11-2019 17:07:21 Tải xuống
Chapter 255 04-11-2019 17:01:07 Tải xuống
Chapter 256 04-11-2019 17:00:14 Tải xuống
Chapter 257 04-11-2019 16:48:42 Tải xuống
Chapter 258 04-11-2019 16:48:28 Tải xuống
Chapter 259 04-11-2019 16:47:37 Tải xuống
Chapter 260 04-11-2019 16:46:53 Tải xuống
Chapter 261 04-11-2019 16:46:07 Tải xuống
Chapter 262 04-11-2019 16:45:59 Tải xuống
Chapter 263 04-11-2019 16:44:44 Tải xuống
Chapter 264 04-11-2019 16:44:10 Tải xuống
Chapter 265 04-11-2019 16:40:38 Tải xuống
Chapter 266 04-11-2019 16:36:53 Tải xuống
Chapter 267 04-11-2019 16:35:41 Tải xuống
Chapter 268 04-11-2019 14:11:55 Tải xuống
Chapter 269 04-11-2019 14:11:03 Tải xuống
Chapter 270 04-11-2019 16:45:08 Tải xuống
Chapter 271 04-11-2019 14:07:27 Tải xuống
Chapter 272 04-11-2019 16:33:40 Tải xuống
Chapter 273 04-11-2019 13:56:52 Tải xuống
Chapter 274 04-11-2019 13:56:30 Tải xuống
Chapter 275 04-11-2019 13:56:04 Tải xuống
Chapter 275.5 04-11-2019 13:55:38 Tải xuống
Chapter 275.6 04-11-2019 16:33:11 Tải xuống
Chapter 275.7 04-11-2019 16:22:41 Tải xuống
Chapter 276 04-11-2019 13:50:51 Tải xuống
Chapter 277 04-11-2019 14:11:12 Tải xuống
Chapter 278 04-11-2019 13:57:41 Tải xuống
Chapter 279 04-11-2019 13:45:47 Tải xuống
Chapter 280 04-11-2019 13:44:43 Tải xuống
Chapter 281 04-11-2019 13:44:13 Tải xuống
Chapter 282 04-11-2019 14:16:54 Tải xuống
Chapter 283 04-11-2019 13:40:42 Tải xuống
Chapter 284 04-11-2019 13:38:51 Tải xuống
Chapter 285 04-11-2019 13:45:15 Tải xuống
Chapter 286 04-11-2019 13:34:06 Tải xuống
Chapter 287 04-11-2019 13:33:25 Tải xuống
Chapter 288 04-11-2019 13:32:25 Tải xuống
Chapter 289 04-11-2019 13:39:45 Tải xuống
Chapter 290 04-11-2019 13:39:12 Tải xuống
Chapter 291 04-11-2019 13:26:26 Tải xuống
Chapter 292 04-11-2019 14:10:19 Tải xuống
Chapter 293 04-11-2019 13:35:42 Tải xuống
Chapter 294 04-11-2019 13:24:07 Tải xuống
Chapter 295 04-11-2019 13:15:32 Tải xuống
Chapter 296 04-11-2019 13:12:11 Tải xuống
Chapter 297 04-11-2019 13:11:52 Tải xuống
Chapter 298 04-11-2019 13:10:46 Tải xuống
Chapter 299 04-11-2019 13:10:16 Tải xuống
Chapter 300 04-11-2019 13:09:41 Tải xuống
Chapter 301 04-11-2019 13:23:32 Tải xuống
Chapter 302 04-11-2019 13:11:12 Tải xuống
Chapter 303 04-11-2019 12:59:12 Tải xuống
Chapter 304 27-03-2020 09:44:12 Tải xuống
Chapter 305 27-03-2020 09:43:46 Tải xuống
Chapter 306 27-03-2020 09:41:37 Tải xuống
Chapter 307 27-03-2020 09:41:08 Tải xuống
Chapter 308 27-03-2020 09:40:38 Tải xuống
Chapter 308: Raw 27-04-2019 16:04:59 Tải xuống
Chapter 309 27-03-2020 09:40:09 Tải xuống
Chapter 309: Raw 07-05-2019 03:02:54 Tải xuống
Chapter 310 27-03-2020 09:39:38 Tải xuống
Chapter 310: Raw 19-05-2019 12:03:24 Tải xuống
Chapter 311 27-03-2020 09:39:08 Tải xuống
Chapter 311: Raw 24-05-2019 09:08:20 Tải xuống
Chapter 312 27-03-2020 09:38:41 Tải xuống
Chapter 313 27-03-2020 09:38:10 Tải xuống
Chapter 313: Raw 05-06-2019 20:00:27 Tải xuống
Chapter 314 27-03-2020 09:37:40 Tải xuống
Chapter 315 27-03-2020 09:36:08 Tải xuống
Chapter 316 27-03-2020 09:35:38 Tải xuống
Chapter 316: Raw 26-06-2019 19:12:22 Tải xuống
Chapter 317 27-03-2020 09:35:09 Tải xuống
Chapter 317: Raw 03-07-2019 13:06:36 Tải xuống
Chapter 318 27-03-2020 09:34:38 Tải xuống
Chapter 318: Raw 10-07-2019 11:14:59 Tải xuống
Chapter 319 27-03-2020 09:34:09 Tải xuống
Chapter 319: Raw 15-07-2019 16:00:15 Tải xuống
Chapter 320 27-03-2020 09:33:38 Tải xuống
Chapter 320: Raw 24-07-2019 10:06:39 Tải xuống
Chapter 321 27-03-2020 09:33:08 Tải xuống
Chapter 321: Raw 31-07-2019 23:19:23 Tải xuống
Chapter 322 27-03-2020 09:32:39 Tải xuống
Chapter 322: Raw 08-08-2019 23:44:28 Tải xuống
Chapter 323 27-03-2020 09:32:10 Tải xuống
Chapter 323: Raw 22-08-2019 18:38:02 Tải xuống
Chapter 324 27-03-2020 09:31:41 Tải xuống
Chapter 324: Raw 30-08-2019 07:02:50 Tải xuống
Chapter 325 27-03-2020 09:43:09 Tải xuống
Chapter 325: Raw 05-09-2019 18:04:48 Tải xuống
Chapter 326 27-03-2020 09:30:39 Tải xuống
Chapter 326: Raw 21-09-2019 09:19:15 Tải xuống
Chapter 327 27-03-2020 09:30:10 Tải xuống
Chapter 327.5 27-03-2020 09:29:41 Tải xuống
Chapter 327.5: Raw 04-10-2019 07:18:16 Tải xuống
Chapter 327: Raw 24-09-2019 15:09:45 Tải xuống
Chapter 328 27-03-2020 09:29:13 Tải xuống
Chapter 328: Raw 08-10-2019 16:13:44 Tải xuống
Chapter 329 27-03-2020 09:28:40 Tải xuống
Chapter 329: Raw 21-10-2019 22:14:22 Tải xuống
Chapter 330 27-03-2020 09:28:12 Tải xuống
Chapter 330: Raw 28-10-2019 19:54:45 Tải xuống
Chapter 331 27-03-2020 09:27:38 Tải xuống
Chapter 331: Raw 04-11-2019 12:29:11 Tải xuống
Chapter 332 27-03-2020 09:27:15 Tải xuống
Chapter 332: Raw 12-11-2019 10:42:41 Tải xuống
Chapter 333 27-03-2020 09:26:40 Tải xuống
Chapter 333: Raw 19-11-2019 12:58:39 Tải xuống
Chapter 334 27-03-2020 09:26:08 Tải xuống
Chapter 334: Raw 27-11-2019 15:18:10 Tải xuống
Chapter 335 27-03-2020 09:25:44 Tải xuống
Chapter 335: Raw 10-12-2019 11:06:42 Tải xuống
Chapter 336 27-03-2020 09:25:12 Tải xuống
Chapter 336: Raw 18-12-2019 13:11:11 Tải xuống
Chapter 337 27-03-2020 09:24:44 Tải xuống
Chapter 337: Raw 26-12-2019 17:51:41 Tải xuống
Chapter 338 27-03-2020 09:23:38 Tải xuống
Chapter 339 27-03-2020 09:23:09 Tải xuống
Chapter 339: Raw 21-01-2020 12:48:38 Tải xuống
Chapter 340 27-03-2020 09:22:38 Tải xuống
Chapter 340: Raw 03-02-2020 16:06:40 Tải xuống
Chapter 341 27-03-2020 09:22:10 Tải xuống
Chapter 342 27-03-2020 09:21:39 Tải xuống
Chapter 342: Raw 19-02-2020 21:05:41 Tải xuống
Chapter 343 27-03-2020 09:21:10 Tải xuống
Chapter 344 27-03-2020 09:20:39 Tải xuống
Chapter 344: Raw 11-03-2020 11:00:43 Tải xuống
Chapter 345 27-03-2020 09:20:11 Tải xuống
Chapter 346 27-03-2020 09:19:40 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh