Loading...

Hiệp Sĩ Thánh Chiến

Tác giả: Suzuki Nakaba
Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Fantasy , Shounen ,
Lần cập nhật cuối: 08-10-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
"Thất đại ác nhân", một nhóm chiến binh có tham vọng lật đổ vương quốc Britannia, được cho là đã bị tiêu diệt bởi các "hiệp sĩ thánh chiến" mặc dù vẫn còn 1 số người cho rằng họ vẫn còn sống. 10 năm sau, Các hiệp sĩ thánh chiến đã làm 1 cuộc đảo chính và khống chế đức vua, họ trở thành người cai trị độc tài mới của vương quốc. ...
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 328: Raw 08-10-2019 16:13:44 Tải xuống
Chapter 328 15-10-2019 22:14:41 Tải xuống
Chapter 327: Raw 24-09-2019 15:09:45 Tải xuống
Chapter 327.5: Raw 04-10-2019 07:18:16 Tải xuống
Chapter 327.5 04-10-2019 03:40:18 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 26-04-2019 18:12:21 Tải xuống
Chapter 2 26-04-2019 20:04:09 Tải xuống
Chapter 3 26-04-2019 12:43:48 Tải xuống
Chapter 4 26-04-2019 20:31:50 Tải xuống
Chapter 5 26-04-2019 15:13:18 Tải xuống
Chapter 6 23-04-2019 20:36:31 Tải xuống
Chapter 7 26-04-2019 18:54:20 Tải xuống
Chapter 8 26-04-2019 12:43:57 Tải xuống
Chapter 9 26-04-2019 20:50:39 Tải xuống
Chapter 10 26-04-2019 01:10:27 Tải xuống
Chapter 11 26-04-2019 20:31:56 Tải xuống
Chapter 12 26-04-2019 18:12:06 Tải xuống
Chapter 13 26-04-2019 07:05:48 Tải xuống
Chapter 14 26-04-2019 19:07:35 Tải xuống
Chapter 15 26-04-2019 20:04:05 Tải xuống
Chapter 16 26-04-2019 18:12:29 Tải xuống
Chapter 17 26-04-2019 20:50:42 Tải xuống
Chapter 18 26-04-2019 04:08:54 Tải xuống
Chapter 19 26-04-2019 20:32:02 Tải xuống
Chapter 19.5 26-04-2019 20:04:17 Tải xuống
Chapter 20 26-04-2019 20:32:05 Tải xuống
Chapter 21 26-04-2019 20:32:09 Tải xuống
Chapter 22 26-04-2019 19:07:44 Tải xuống
Chapter 23 26-04-2019 19:07:47 Tải xuống
Chapter 24 26-04-2019 20:32:11 Tải xuống
Chapter 25 26-04-2019 20:04:20 Tải xuống
Chapter 25.5 26-04-2019 19:07:54 Tải xuống
Chapter 26 26-04-2019 15:13:02 Tải xuống
Chapter 27 26-04-2019 12:44:20 Tải xuống
Chapter 28 26-04-2019 18:11:56 Tải xuống
Chapter 29 26-04-2019 00:23:28 Tải xuống
Chapter 30 26-04-2019 18:11:53 Tải xuống
Chapter 31 26-04-2019 12:44:23 Tải xuống
Chapter 32 26-04-2019 20:32:16 Tải xuống
Chapter 33 26-04-2019 20:32:17 Tải xuống
Chapter 34 26-04-2019 15:12:57 Tải xuống
Chapter 35 26-04-2019 20:32:20 Tải xuống
Chapter 36 26-04-2019 15:12:53 Tải xuống
Chapter 37 26-04-2019 19:07:59 Tải xuống
Chapter 38 26-04-2019 18:11:50 Tải xuống
Chapter 39 23-04-2019 20:38:15 Tải xuống
Chapter 40 26-04-2019 19:08:02 Tải xuống
Chapter 41 26-04-2019 18:11:47 Tải xuống
Chapter 41.5 26-04-2019 17:11:42 Tải xuống
Chapter 41.6 26-04-2019 20:32:23 Tải xuống
Chapter 42 26-04-2019 18:54:44 Tải xuống
Chapter 43 26-04-2019 19:05:54 Tải xuống
Chapter 44 26-04-2019 17:27:12 Tải xuống
Chapter 45 26-04-2019 17:11:27 Tải xuống
Chapter 46 26-04-2019 19:08:05 Tải xuống
Chapter 47 26-04-2019 17:27:15 Tải xuống
Chapter 48 26-04-2019 20:50:45 Tải xuống
Chapter 49 26-04-2019 20:03:59 Tải xuống
Chapter 50 26-04-2019 20:32:29 Tải xuống
Chapter 51 26-04-2019 19:05:51 Tải xuống
Chapter 52 26-04-2019 13:09:41 Tải xuống
Chapter 53 26-04-2019 18:12:57 Tải xuống
Chapter 54 26-04-2019 20:32:47 Tải xuống
Chapter 55 26-04-2019 20:03:56 Tải xuống
Chapter 56 26-04-2019 19:08:14 Tải xuống
Chapter 57 26-04-2019 20:50:48 Tải xuống
Chapter 58 23-04-2019 20:39:19 Tải xuống
Chapter 59 26-04-2019 18:11:35 Tải xuống
Chapter 60 26-04-2019 20:32:53 Tải xuống
Chapter 60.5 26-04-2019 02:07:51 Tải xuống
Chapter 61 26-04-2019 17:11:53 Tải xuống
Chapter 62 26-04-2019 20:32:41 Tải xuống
Chapter 63 26-04-2019 15:12:32 Tải xuống
Chapter 64 26-04-2019 18:11:32 Tải xuống
Chapter 65 26-04-2019 20:32:44 Tải xuống
Chapter 66 26-04-2019 20:32:56 Tải xuống
Chapter 67 26-04-2019 20:32:50 Tải xuống
Chapter 67.5 26-04-2019 19:08:20 Tải xuống
Chapter 68 26-04-2019 03:07:18 Tải xuống
Chapter 69 26-04-2019 20:50:51 Tải xuống
Chapter 70 26-04-2019 17:11:59 Tải xuống
Chapter 71 26-04-2019 20:04:23 Tải xuống
Chapter 72 26-04-2019 20:04:26 Tải xuống
Chapter 73 26-04-2019 12:45:02 Tải xuống
Chapter 73.5 26-04-2019 19:05:42 Tải xuống
Chapter 74 26-04-2019 18:55:09 Tải xuống
Chapter 75 26-04-2019 18:11:23 Tải xuống
Chapter 76 26-04-2019 19:08:26 Tải xuống
Chapter 77 26-04-2019 20:03:53 Tải xuống
Chapter 78 26-04-2019 16:10:53 Tải xuống
Chapter 78.5: chỉ là một khoảnh khắc mà cứ ngỡ là mãi mãi 26-04-2019 18:11:20 Tải xuống
Chapter 79 26-04-2019 20:33:02 Tải xuống
Chapter 80 26-04-2019 20:04:29 Tải xuống
Chapter 81 26-04-2019 18:55:12 Tải xuống
Chapter 82 26-04-2019 20:04:32 Tải xuống
Chapter 82.1 26-04-2019 18:11:17 Tải xuống
Chapter 82.5 26-04-2019 20:04:36 Tải xuống
Chapter 83 26-04-2019 20:50:54 Tải xuống
Chapter 84 26-04-2019 16:10:47 Tải xuống
Chapter 85 26-04-2019 18:13:14 Tải xuống
Chapter 86 26-04-2019 20:33:03 Tải xuống
Chapter 87 26-04-2019 19:08:32 Tải xuống
Chapter 88 26-04-2019 19:05:36 Tải xuống
Chapter 89 26-04-2019 20:03:50 Tải xuống
Chapter 90 26-04-2019 16:10:45 Tải xuống
Chapter 91 26-04-2019 20:04:38 Tải xuống
Chapter 92 26-04-2019 19:08:35 Tải xuống
Chapter 93 26-04-2019 20:50:56 Tải xuống
Chapter 94 26-04-2019 19:08:41 Tải xuống
Chapter 95 26-04-2019 19:08:44 Tải xuống
Chapter 96 26-04-2019 19:08:47 Tải xuống
Chapter 96.1 26-04-2019 16:10:56 Tải xuống
Chapter 97 26-04-2019 18:11:11 Tải xuống
Chapter 98 26-04-2019 19:08:50 Tải xuống
Chapter 98.1 26-04-2019 19:05:29 Tải xuống
Chapter 98.5: Bằng hữu 26-04-2019 20:33:07 Tải xuống
Chapter 99 26-04-2019 19:08:53 Tải xuống
Chapter 100 26-04-2019 20:51:00 Tải xuống
Chapter 101 26-04-2019 19:08:56 Tải xuống
Chapter 102 26-04-2019 12:45:35 Tải xuống
Chapter 103 23-04-2019 20:42:04 Tải xuống
Chapter 104 23-04-2019 20:42:07 Tải xuống
Chapter 105 26-04-2019 18:11:05 Tải xuống
Chapter 106 26-04-2019 19:05:27 Tải xuống
Chapter 107 26-04-2019 18:55:33 Tải xuống
Chapter 108 26-04-2019 15:11:56 Tải xuống
Chapter 109 26-04-2019 17:12:09 Tải xuống
Chapter 110 26-04-2019 18:11:02 Tải xuống
Chapter 111 26-04-2019 18:55:36 Tải xuống
Chapter 112 26-04-2019 19:08:59 Tải xuống
Chapter 112.5 26-04-2019 18:55:39 Tải xuống
Chapter 113 26-04-2019 20:51:03 Tải xuống
Chapter 114 26-04-2019 20:33:17 Tải xuống
Chapter 115 26-04-2019 19:09:06 Tải xuống
Chapter 115.5 26-04-2019 17:28:03 Tải xuống
Chapter 116 26-04-2019 19:09:09 Tải xuống
Chapter 117 26-04-2019 17:12:14 Tải xuống
Chapter 118 26-04-2019 18:55:45 Tải xuống
Chapter 118.5 26-04-2019 16:10:32 Tải xuống
Chapter 119 26-04-2019 20:33:20 Tải xuống
Chapter 119.5 26-04-2019 18:13:44 Tải xuống
Chapter 120 26-04-2019 19:09:12 Tải xuống
Chapter 121 26-04-2019 20:33:23 Tải xuống
Chapter 122 26-04-2019 03:05:03 Tải xuống
Chapter 123 26-04-2019 19:05:20 Tải xuống
Chapter 124 26-04-2019 18:13:47 Tải xuống
Chapter 125 26-04-2019 13:08:47 Tải xuống
Chapter 126 26-04-2019 20:51:05 Tải xuống
Chapter 126.1 26-04-2019 20:33:29 Tải xuống
Chapter 126.2 26-04-2019 19:09:17 Tải xuống
Chapter 127 26-04-2019 19:09:20 Tải xuống
Chapter 128 26-04-2019 20:33:32 Tải xuống
Chapter 129 26-04-2019 20:51:11 Tải xuống
Chapter 130 26-04-2019 16:10:14 Tải xuống
Chapter 131 26-04-2019 20:33:38 Tải xuống
Chapter 132 26-04-2019 07:09:05 Tải xuống
Chapter 133 26-04-2019 15:11:35 Tải xuống
Chapter 134 26-04-2019 20:33:41 Tải xuống
Chapter 135 26-04-2019 20:51:11 Tải xuống
Chapter 136 26-04-2019 19:09:27 Tải xuống
Chapter 137 26-04-2019 18:56:14 Tải xuống
Chapter 138 26-04-2019 20:51:14 Tải xuống
Chapter 139 26-04-2019 19:09:30 Tải xuống
Chapter 140 26-04-2019 16:10:06 Tải xuống
Chapter 141 26-04-2019 19:09:33 Tải xuống
Chapter 142 26-04-2019 20:03:41 Tải xuống
Chapter 143 26-04-2019 17:28:29 Tải xuống
Chapter 144 26-04-2019 15:03:29 Tải xuống
Chapter 145 26-04-2019 18:10:32 Tải xuống
Chapter 145.5 26-04-2019 20:03:47 Tải xuống
Chapter 146 26-04-2019 15:03:33 Tải xuống
Chapter 147 26-04-2019 20:33:53 Tải xuống
Chapter 148 26-04-2019 20:33:56 Tải xuống
Chapter 149 26-04-2019 19:09:36 Tải xuống
Chapter 150 26-04-2019 19:09:39 Tải xuống
Chapter 151 26-04-2019 17:28:35 Tải xuống
Chapter 152 23-04-2019 20:44:52 Tải xuống
Chapter 153 26-04-2019 20:04:41 Tải xuống
Chapter 154 26-04-2019 16:09:53 Tải xuống
Chapter 155 26-04-2019 18:10:26 Tải xuống
Chapter 156 26-04-2019 19:05:11 Tải xuống
Chapter 157 26-04-2019 20:03:38 Tải xuống
Chapter 158 26-04-2019 20:51:17 Tải xuống
Chapter 159 26-04-2019 19:09:44 Tải xuống
Chapter 160 26-04-2019 17:12:35 Tải xuống
Chapter 161 26-04-2019 05:09:31 Tải xuống
Chapter 162 26-04-2019 20:04:44 Tải xuống
Chapter 163 26-04-2019 18:10:23 Tải xuống
Chapter 164 26-04-2019 01:08:29 Tải xuống
Chapter 165 26-04-2019 19:09:48 Tải xuống
Chapter 166 26-04-2019 19:09:51 Tải xuống
Chapter 167 26-04-2019 20:51:20 Tải xuống
Chapter 168 26-04-2019 18:10:20 Tải xuống
Chapter 169 26-04-2019 05:09:32 Tải xuống
Chapter 170 26-04-2019 18:56:41 Tải xuống
Chapter 171 26-04-2019 18:10:17 Tải xuống
Chapter 172 26-04-2019 15:11:06 Tải xuống
Chapter 173 26-04-2019 18:56:44 Tải xuống
Chapter 174 26-04-2019 20:34:06 Tải xuống
Chapter 175 26-04-2019 18:56:47 Tải xuống
Chapter 176 26-04-2019 20:34:08 Tải xuống
Chapter 177 26-04-2019 18:10:11 Tải xuống
Chapter 178 26-04-2019 20:51:23 Tải xuống
Chapter 179 26-04-2019 20:34:14 Tải xuống
Chapter 180 26-04-2019 16:09:41 Tải xuống
Chapter 181 26-04-2019 05:09:37 Tải xuống
Chapter 182 26-04-2019 20:51:26 Tải xuống
Chapter 183 26-04-2019 19:10:03 Tải xuống
Chapter 184 26-04-2019 20:04:47 Tải xuống
Chapter 184.5: Kỳ nghỉ của tội đồ 26-04-2019 20:51:29 Tải xuống
Chapter 185 26-04-2019 20:34:23 Tải xuống
Chapter 186 26-04-2019 07:09:15 Tải xuống
Chapter 187 26-04-2019 17:29:11 Tải xuống
Chapter 188 26-04-2019 20:04:53 Tải xuống
Chapter 189 26-04-2019 20:51:32 Tải xuống
Chapter 190 26-04-2019 16:09:35 Tải xuống
Chapter 190.5 26-04-2019 18:10:08 Tải xuống
Chapter 191 26-04-2019 18:57:08 Tải xuống
Chapter 192 26-04-2019 17:12:57 Tải xuống
Chapter 193 26-04-2019 18:57:11 Tải xuống
Chapter 194 26-04-2019 12:47:05 Tải xuống
Chapter 195 26-04-2019 16:09:32 Tải xuống
Chapter 196 26-04-2019 20:03:31 Tải xuống
Chapter 197 26-04-2019 18:57:14 Tải xuống
Chapter 198 26-04-2019 15:03:48 Tải xuống
Chapter 199 26-04-2019 19:10:09 Tải xuống
Chapter 200 26-04-2019 20:03:32 Tải xuống
Chapter 201 26-04-2019 00:19:03 Tải xuống
Chapter 201.1 26-04-2019 05:10:32 Tải xuống
Chapter 201.2 26-04-2019 04:07:11 Tải xuống
Chapter 201.3 26-04-2019 19:04:56 Tải xuống
Chapter 201.4 26-04-2019 18:57:17 Tải xuống
Chapter 201.5 26-04-2019 19:10:14 Tải xuống
Chapter 202 26-04-2019 19:10:15 Tải xuống
Chapter 202.1 26-04-2019 19:10:17 Tải xuống
Chapter 203 26-04-2019 20:03:29 Tải xuống
Chapter 203.1 26-04-2019 20:04:56 Tải xuống
Chapter 203.5 26-04-2019 20:05:02 Tải xuống
Chapter 204 26-04-2019 20:05:05 Tải xuống
Chapter 205 26-04-2019 19:04:53 Tải xuống
Chapter 206 26-04-2019 20:34:29 Tải xuống
Chapter 207 26-04-2019 20:03:26 Tải xuống
Chapter 208 26-04-2019 20:05:08 Tải xuống
Chapter 209 26-04-2019 20:05:11 Tải xuống
Chapter 210 26-04-2019 19:04:51 Tải xuống
Chapter 211 26-04-2019 12:47:32 Tải xuống
Chapter 211.5 26-04-2019 13:07:54 Tải xuống
Chapter 212 26-04-2019 20:34:32 Tải xuống
Chapter 213 26-04-2019 14:07:48 Tải xuống
Chapter 214 26-04-2019 19:10:29 Tải xuống
Chapter 215 26-04-2019 18:57:35 Tải xuống
Chapter 216 26-04-2019 19:04:47 Tải xuống
Chapter 217 26-04-2019 20:05:14 Tải xuống
Chapter 218 26-04-2019 15:03:59 Tải xuống
Chapter 219 26-04-2019 19:10:33 Tải xuống
Chapter 219.5 26-04-2019 20:03:23 Tải xuống
Chapter 220 26-04-2019 19:10:39 Tải xuống
Chapter 220.1: Extra Vol.01 26-04-2019 18:14:38 Tải xuống
Chapter 220.2: Extra Vol.02 26-04-2019 16:09:14 Tải xuống
Chapter 221 26-04-2019 19:04:45 Tải xuống
Chapter 222 26-04-2019 16:09:11 Tải xuống
Chapter 223 26-04-2019 07:09:20 Tải xuống
Chapter 224 26-04-2019 20:34:35 Tải xuống
Chapter 224.1 26-04-2019 20:34:38 Tải xuống
Chapter 224.2 26-04-2019 16:09:08 Tải xuống
Chapter 224.3 26-04-2019 20:34:41 Tải xuống
Chapter 225 26-04-2019 14:09:41 Tải xuống
Chapter 225.1: - Extra vol 3 26-04-2019 20:51:37 Tải xuống
Chapter 225.2: - Extra vol 4 26-04-2019 17:29:52 Tải xuống
Chapter 225.3: - Extra vol 5 26-04-2019 12:47:56 Tải xuống
Chapter 226 26-04-2019 18:09:47 Tải xuống
Chapter 227 26-04-2019 20:51:41 Tải xuống
Chapter 228 26-04-2019 19:04:41 Tải xuống
Chapter 229 26-04-2019 20:34:50 Tải xuống
Chapter 230 26-04-2019 15:04:02 Tải xuống
Chapter 231 26-04-2019 15:10:03 Tải xuống
Chapter 232 26-04-2019 19:10:44 Tải xuống
Chapter 233 26-04-2019 18:57:56 Tải xuống
Chapter 234 26-04-2019 20:34:53 Tải xuống
Chapter 235 26-04-2019 19:10:47 Tải xuống
Chapter 236 26-04-2019 19:10:50 Tải xuống
Chapter 237 26-04-2019 18:58:02 Tải xuống
Chapter 237.1: - Chap Extra Vol 03 26-04-2019 20:51:44 Tải xuống
Chapter 237.2: - Chap Extra Vol 04 26-04-2019 17:09:20 Tải xuống
Chapter 237.3: - Chap Extra Vol 05 26-04-2019 20:35:02 Tải xuống
Chapter 237.4: - Chap Extra Vol 06 26-04-2019 03:04:03 Tải xuống
Chapter 238 26-04-2019 20:03:20 Tải xuống
Chapter 239 26-04-2019 20:05:17 Tải xuống
Chapter 240 26-04-2019 20:35:05 Tải xuống
Chapter 241 26-04-2019 19:10:54 Tải xuống
Chapter 242 26-04-2019 17:13:23 Tải xuống
Chapter 243 26-04-2019 17:13:27 Tải xuống
Chapter 244 26-04-2019 17:09:11 Tải xuống
Chapter 245 26-04-2019 19:10:56 Tải xuống
Chapter 246 26-04-2019 20:51:47 Tải xuống
Chapter 247 26-04-2019 13:07:26 Tải xuống
Chapter 248 26-04-2019 20:35:12 Tải xuống
Chapter 249 26-04-2019 17:30:29 Tải xuống
Chapter 250 26-04-2019 18:09:38 Tải xuống
Chapter 251 26-04-2019 18:58:17 Tải xuống
Chapter 252 26-04-2019 19:10:59 Tải xuống
Chapter 253 26-04-2019 19:04:32 Tải xuống
Chapter 254 26-04-2019 20:05:20 Tải xuống
Chapter 255 26-04-2019 20:05:23 Tải xuống
Chapter 256 26-04-2019 18:58:23 Tải xuống
Chapter 257 26-04-2019 07:09:29 Tải xuống
Chapter 258 26-04-2019 15:09:39 Tải xuống
Chapter 259 26-04-2019 20:35:15 Tải xuống
Chapter 260 26-04-2019 17:08:57 Tải xuống
Chapter 261 26-04-2019 20:51:50 Tải xuống
Chapter 262 26-04-2019 20:35:21 Tải xuống
Chapter 263 26-04-2019 18:58:32 Tải xuống
Chapter 264 26-04-2019 19:11:06 Tải xuống
Chapter 265 26-04-2019 12:48:33 Tải xuống
Chapter 266 26-04-2019 20:51:50 Tải xuống
Chapter 267 26-04-2019 20:05:26 Tải xuống
Chapter 268 26-04-2019 20:51:53 Tải xuống
Chapter 269 26-04-2019 16:08:35 Tải xuống
Chapter 270 26-04-2019 20:51:56 Tải xuống
Chapter 271 26-04-2019 07:09:36 Tải xuống
Chapter 272 26-04-2019 18:09:29 Tải xuống
Chapter 273 26-04-2019 20:35:33 Tải xuống
Chapter 274 26-04-2019 15:09:23 Tải xuống
Chapter 275 26-04-2019 18:58:47 Tải xuống
Chapter 275.5 26-04-2019 19:11:09 Tải xuống
Chapter 275.6 26-04-2019 20:51:59 Tải xuống
Chapter 275.7 26-04-2019 19:04:26 Tải xuống
Chapter 276 26-04-2019 19:11:12 Tải xuống
Chapter 277 26-04-2019 07:03:56 Tải xuống
Chapter 278 26-04-2019 16:08:29 Tải xuống
Chapter 279 26-04-2019 04:06:24 Tải xuống
Chapter 280 26-04-2019 19:11:15 Tải xuống
Chapter 281 26-04-2019 19:11:18 Tải xuống
Chapter 282 26-04-2019 20:35:39 Tải xuống
Chapter 283 26-04-2019 20:52:03 Tải xuống
Chapter 284 26-04-2019 20:52:05 Tải xuống
Chapter 285 26-04-2019 20:35:48 Tải xuống
Chapter 286 26-04-2019 20:35:51 Tải xuống
Chapter 287 26-04-2019 19:11:24 Tải xuống
Chapter 288 26-04-2019 20:35:54 Tải xuống
Chapter 289 26-04-2019 20:35:57 Tải xuống
Chapter 290 26-04-2019 19:11:27 Tải xuống
Chapter 291 26-04-2019 12:48:36 Tải xuống
Chapter 292 26-04-2019 18:59:15 Tải xuống
Chapter 293 26-04-2019 18:15:18 Tải xuống
Chapter 294 26-04-2019 20:52:08 Tải xuống
Chapter 295 26-04-2019 20:52:11 Tải xuống
Chapter 296 26-04-2019 19:11:30 Tải xuống
Chapter 297 26-04-2019 20:36:05 Tải xuống
Chapter 298 26-04-2019 19:11:33 Tải xuống
Chapter 299 26-04-2019 20:36:08 Tải xuống
Chapter 300 26-04-2019 15:04:26 Tải xuống
Chapter 301 26-04-2019 19:11:36 Tải xuống
Chapter 302 26-04-2019 19:11:38 Tải xuống
Chapter 303 26-04-2019 20:36:11 Tải xuống
Chapter 304 26-04-2019 20:36:14 Tải xuống
Chapter 305 26-04-2019 20:52:15 Tải xuống
Chapter 306 27-04-2019 16:04:56 Tải xuống
Chapter 307 26-04-2019 19:11:48 Tải xuống
Chapter 308 27-04-2019 23:05:50 Tải xuống
Chapter 308: Raw 27-04-2019 16:04:59 Tải xuống
Chapter 309 10-05-2019 19:01:39 Tải xuống
Chapter 309: Raw 07-05-2019 03:02:54 Tải xuống
Chapter 310 17-05-2019 18:16:44 Tải xuống
Chapter 310: Raw 19-05-2019 12:03:24 Tải xuống
Chapter 311 28-05-2019 16:17:27 Tải xuống
Chapter 311: Raw 24-05-2019 09:08:20 Tải xuống
Chapter 312 29-05-2019 17:50:15 Tải xuống
Chapter 313 06-06-2019 09:12:20 Tải xuống
Chapter 313: Raw 05-06-2019 20:00:27 Tải xuống
Chapter 314 10-06-2019 21:00:58 Tải xuống
Chapter 315 20-06-2019 07:00:26 Tải xuống
Chapter 316 01-07-2019 22:36:11 Tải xuống
Chapter 316: Raw 26-06-2019 19:12:22 Tải xuống
Chapter 317 03-07-2019 13:06:39 Tải xuống
Chapter 317: Raw 03-07-2019 13:06:36 Tải xuống
Chapter 318 10-07-2019 11:15:07 Tải xuống
Chapter 318: Raw 10-07-2019 11:14:59 Tải xuống
Chapter 319 15-07-2019 15:42:14 Tải xuống
Chapter 319: Raw 15-07-2019 16:00:15 Tải xuống
Chapter 320 24-07-2019 10:06:51 Tải xuống
Chapter 320: Raw 24-07-2019 10:06:39 Tải xuống
Chapter 321 31-07-2019 23:19:38 Tải xuống
Chapter 321: Raw 31-07-2019 23:19:23 Tải xuống
Chapter 322 08-08-2019 23:44:55 Tải xuống
Chapter 322: Raw 08-08-2019 23:44:28 Tải xuống
Chapter 323 22-08-2019 18:38:05 Tải xuống
Chapter 323: Raw 22-08-2019 18:38:02 Tải xuống
Chapter 324 01-09-2019 03:58:10 Tải xuống
Chapter 324: Raw 30-08-2019 07:02:50 Tải xuống
Chapter 325 05-09-2019 17:42:11 Tải xuống
Chapter 325: Raw 05-09-2019 18:04:48 Tải xuống
Chapter 326 22-09-2019 09:42:09 Tải xuống
Chapter 326: Raw 21-09-2019 09:19:15 Tải xuống
Chapter 327 24-09-2019 15:09:51 Tải xuống
Chapter 327.5 04-10-2019 03:40:18 Tải xuống
Chapter 327.5: Raw 04-10-2019 07:18:16 Tải xuống
Chapter 327: Raw 24-09-2019 15:09:45 Tải xuống
Chapter 328 15-10-2019 22:14:41 Tải xuống
Chapter 328: Raw 08-10-2019 16:13:44 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh