Loading...

Hội Pháp Sư nhiệm vụ trăm năm

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Fantasy , Shounen , Supernatural ,
Lần cập nhật cuối: 05-09-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Tuyện tiếp nối chap 545 của Fairy Tail, khi nhóm Natsu đi làm nhiệm vụ trăm năm. Fanpage: https://www.facebook.com/fcfairytailvn/
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 33 05-09-2019 15:24:07 Tải xuống
Chapter 32 29-08-2019 10:18:06 Tải xuống
Chapter 31 07-08-2019 15:30:18 Tải xuống
Chapter 30 07-08-2019 15:30:16 Tải xuống
Chapter 29 11-07-2019 16:24:15 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 04-05-2019 18:25:23 Tải xuống
Chapter 2 04-05-2019 18:25:26 Tải xuống
Chapter 3 04-05-2019 18:25:30 Tải xuống
Chapter 4 25-01-2019 15:43:17 Tải xuống
Chapter 5: Phong ấn Ngũ Long thánh 09-07-2019 11:47:12 Tải xuống
Chapter 6: Lưỡi gươm tàn sát 25-01-2019 15:43:30 Tải xuống
Chapter 7: Biển rồng 25-01-2019 15:43:36 Tải xuống
Chapter 8: Nỗi sầu muộn của Thần Long 25-01-2019 15:43:42 Tải xuống
Chapter 9: Đen hay Trắng 25-01-2019 15:43:48 Tải xuống
Chapter 10: Trái tim của Diabolos 25-01-2019 15:43:54 Tải xuống
Chapter 11: Kiếm, giáp và tro 25-01-2019 15:44:00 Tải xuống
Chapter 12 25-01-2019 15:44:07 Tải xuống
Chapter 13 25-01-2019 15:44:12 Tải xuống
Chapter 14 25-01-2019 15:44:18 Tải xuống
Chapter 15 25-01-2019 15:44:24 Tải xuống
Chapter 16 25-01-2019 15:44:30 Tải xuống
Chapter 17 25-01-2019 15:44:37 Tải xuống
Chapter 18 04-05-2019 18:25:32 Tải xuống
Chapter 19 04-05-2019 18:25:36 Tải xuống
Chapter 20 04-05-2019 18:25:41 Tải xuống
Chapter 21 04-05-2019 18:25:43 Tải xuống
Chapter 22 04-05-2019 18:25:45 Tải xuống
Chapter 23 04-05-2019 18:25:47 Tải xuống
Chapter 24 04-05-2019 18:25:51 Tải xuống
Chapter 25 02-06-2019 18:20:27 Tải xuống
Chapter 26 02-06-2019 18:20:33 Tải xuống
Chapter 27 27-06-2019 11:40:12 Tải xuống
Chapter 28 27-06-2019 11:30:23 Tải xuống
Chapter 29 11-07-2019 16:24:15 Tải xuống
Chapter 30 07-08-2019 15:30:16 Tải xuống
Chapter 31 07-08-2019 15:30:18 Tải xuống
Chapter 32 29-08-2019 10:18:06 Tải xuống
Chapter 33 05-09-2019 15:24:07 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh