Hội Pháp Sư nhiệm vụ trăm năm

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Fantasy , Shounen , Supernatural ,
Lần cập nhật cuối: 25-11-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Tuyện tiếp nối chap 545 của Fairy Tail, khi nhóm Natsu đi làm nhiệm vụ trăm năm. Fanpage: https://www.facebook.com/fcfairytailvn/
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 95 25-11-2021 18:20:13 Tải xuống
Chapter 94 11-11-2021 00:30:08 Tải xuống
Chapter 93 31-10-2021 13:20:02 Tải xuống
Chapter 92 13-10-2021 15:10:04 Tải xuống
Chapter 91 29-09-2021 19:30:10 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 09-09-2021 23:10:23 Tải xuống
Chapter 2 09-09-2021 23:10:23 Tải xuống
Chapter 3 09-09-2021 23:10:23 Tải xuống
Chapter 4 20-09-2021 17:42:58 Tải xuống
Chapter 5: Phong ấn Ngũ Long thánh 09-09-2021 23:10:23 Tải xuống
Chapter 6: Lưỡi gươm tàn sát 09-09-2021 23:10:23 Tải xuống
Chapter 7: Biển rồng 09-09-2021 23:10:23 Tải xuống
Chapter 8: Nỗi sầu muộn của Thần Long 09-09-2021 23:10:23 Tải xuống
Chapter 9: Đen hay Trắng 09-09-2021 23:10:23 Tải xuống
Chapter 10: Trái tim của Diabolos 09-09-2021 23:10:23 Tải xuống
Chapter 11: Kiếm, giáp và tro 09-09-2021 23:10:23 Tải xuống
Chapter 12 09-09-2021 23:10:23 Tải xuống
Chapter 13 09-09-2021 23:10:23 Tải xuống
Chapter 14 09-09-2021 23:10:23 Tải xuống
Chapter 15 09-09-2021 23:10:23 Tải xuống
Chapter 16 09-09-2021 23:10:23 Tải xuống
Chapter 17 09-09-2021 23:10:23 Tải xuống
Chapter 18 09-09-2021 23:10:24 Tải xuống
Chapter 19 09-09-2021 23:10:24 Tải xuống
Chapter 20 09-09-2021 23:10:24 Tải xuống
Chapter 21 09-09-2021 23:10:24 Tải xuống
Chapter 22 09-09-2021 23:10:24 Tải xuống
Chapter 23 09-09-2021 23:10:24 Tải xuống
Chapter 24 09-09-2021 23:10:24 Tải xuống
Chapter 25 09-09-2021 23:10:24 Tải xuống
Chapter 26 09-09-2021 23:10:24 Tải xuống
Chapter 27 09-09-2021 23:10:24 Tải xuống
Chapter 28 09-09-2021 23:10:24 Tải xuống
Chapter 29 09-09-2021 23:10:24 Tải xuống
Chapter 30 09-09-2021 23:10:24 Tải xuống
Chapter 31 09-09-2021 23:10:24 Tải xuống
Chapter 32 09-09-2021 23:10:24 Tải xuống
Chapter 33 09-09-2021 23:10:24 Tải xuống
Chapter 34 09-09-2021 23:10:24 Tải xuống
Chapter 35 09-09-2021 23:10:24 Tải xuống
Chapter 36 09-09-2021 23:10:24 Tải xuống
Chapter 37 09-09-2021 23:10:24 Tải xuống
Chapter 38 09-09-2021 23:10:24 Tải xuống
Chapter 39 09-09-2021 23:10:25 Tải xuống
Chapter 40 09-09-2021 23:10:25 Tải xuống
Chapter 41 09-09-2021 23:10:25 Tải xuống
Chapter 42 09-09-2021 23:10:25 Tải xuống
Chapter 43 09-09-2021 23:10:25 Tải xuống
Chapter 44 09-09-2021 23:10:25 Tải xuống
Chapter 45 09-09-2021 23:10:25 Tải xuống
Chapter 46 09-09-2021 23:10:25 Tải xuống
Chapter 47 09-09-2021 23:10:25 Tải xuống
Chapter 48 09-09-2021 23:10:25 Tải xuống
Chapter 49 09-09-2021 23:10:25 Tải xuống
Chapter 50 09-09-2021 23:10:25 Tải xuống
Chapter 51 09-09-2021 23:10:25 Tải xuống
Chapter 52 09-09-2021 23:10:25 Tải xuống
Chapter 52.5 09-09-2021 23:10:26 Tải xuống
Chapter 53 09-09-2021 23:10:26 Tải xuống
Chapter 54 09-09-2021 23:10:26 Tải xuống
Chapter 55 09-09-2021 23:10:26 Tải xuống
Chapter 56 09-09-2021 23:10:26 Tải xuống
Chapter 57 09-09-2021 23:10:26 Tải xuống
Chapter 58 09-09-2021 23:10:26 Tải xuống
Chapter 59 09-09-2021 23:10:26 Tải xuống
Chapter 60 09-09-2021 23:10:26 Tải xuống
Chapter 61 09-09-2021 23:10:26 Tải xuống
Chapter 62 09-09-2021 23:10:26 Tải xuống
Chapter 63 09-09-2021 23:10:26 Tải xuống
Chapter 64 09-09-2021 23:10:26 Tải xuống
Chapter 65 09-09-2021 23:10:27 Tải xuống
Chapter 66 09-09-2021 23:20:10 Tải xuống
Chapter 67 09-09-2021 23:19:49 Tải xuống
Chapter 68 09-09-2021 23:19:49 Tải xuống
Chapter 69 09-09-2021 23:19:34 Tải xuống
Chapter 70 09-09-2021 23:19:34 Tải xuống
Chapter 71 09-09-2021 23:19:04 Tải xuống
Chapter 72 09-09-2021 23:18:45 Tải xuống
Chapter 73 09-09-2021 23:18:45 Tải xuống
Chapter 74 09-09-2021 23:18:19 Tải xuống
Chapter 75 09-09-2021 23:18:19 Tải xuống
Chapter 76 09-09-2021 23:18:07 Tải xuống
Chapter 77 09-09-2021 23:17:59 Tải xuống
Chapter 78 09-09-2021 23:17:59 Tải xuống
Chapter 79 09-09-2021 23:17:52 Tải xuống
Chapter 80 09-09-2021 23:17:43 Tải xuống
Chapter 81 09-09-2021 23:17:35 Tải xuống
Chapter 81.5 14-07-2021 11:10:05 Tải xuống
Chapter 82 09-09-2021 23:17:26 Tải xuống
Chapter 83 09-09-2021 23:17:18 Tải xuống
Chapter 84 09-09-2021 23:17:10 Tải xuống
Chapter 85 09-09-2021 23:17:02 Tải xuống
Chapter 85.1 09-09-2021 23:16:53 Tải xuống
Chapter 85.5 21-07-2021 03:10:11 Tải xuống
Chapter 86 09-09-2021 23:16:53 Tải xuống
Chapter 86.5 24-08-2021 07:20:24 Tải xuống
Chapter 86.5: Bỏ 24-08-2021 07:14:23 Tải xuống
Chapter 87 09-09-2021 23:15:46 Tải xuống
Chapter 88 09-09-2021 23:15:46 Tải xuống
Chapter 89 09-09-2021 23:30:02 Tải xuống
Chapter 90 09-09-2021 23:12:59 Tải xuống
Chapter 91 29-09-2021 19:30:10 Tải xuống
Chapter 92 13-10-2021 15:10:04 Tải xuống
Chapter 93 31-10-2021 13:20:02 Tải xuống
Chapter 94 11-11-2021 00:30:08 Tải xuống
Chapter 95 25-11-2021 18:20:13 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh