Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Fantasy , Shounen , Chuyển Sinh ,
Lần cập nhật cuối: 17-01-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Học sinh trung học Misumi Makoto bị gọi vào thế giới khác bởi vị thần Tsukuyomi để làm anh hùng. Tuy nhiên xấu trai cũng là một cái tội, vị thần ngứa mắt nên đá chàng trai xuống nhân gian với một chút sức mạnh được ban cho. Giờ đây, Makoto đang tự quyết định vận mệnh của mình...
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 59 17-01-2021 20:06:20 Tải xuống
Chapter 58 01-12-2020 06:04:46 Tải xuống
Chapter 57 04-11-2020 17:37:05 Tải xuống
Chapter 56 09-09-2020 07:17:08 Tải xuống
Chapter 55 28-07-2020 22:33:14 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 30-11-2018 04:13:17 Tải xuống
Chapter 2 30-11-2018 04:13:17 Tải xuống
Chapter 3 30-11-2018 04:13:19 Tải xuống
Chapter 4 30-11-2018 04:13:20 Tải xuống
Chapter 5 30-11-2018 04:13:21 Tải xuống
Chapter 6 05-01-2019 15:03:51 Tải xuống
Chapter 7 05-01-2019 15:03:55 Tải xuống
Chapter 8 05-01-2019 15:03:58 Tải xuống
Chapter 9 05-01-2019 15:04:00 Tải xuống
Chapter 10 17-04-2019 09:14:15 Tải xuống
Chapter 11 17-04-2019 09:14:28 Tải xuống
Chapter 12 17-04-2019 19:28:16 Tải xuống
Chapter 13 17-04-2019 19:28:06 Tải xuống
Chapter 14 05-01-2019 15:04:15 Tải xuống
Chapter 15 05-01-2019 15:04:18 Tải xuống
Chapter 16 05-01-2019 15:04:21 Tải xuống
Chapter 17 05-01-2019 15:04:24 Tải xuống
Chapter 18 05-01-2019 15:04:27 Tải xuống
Chapter 19 05-01-2019 15:04:30 Tải xuống
Chapter 20 05-01-2019 15:04:33 Tải xuống
Chapter 21 05-01-2019 15:04:36 Tải xuống
Chapter 22 05-01-2019 15:04:39 Tải xuống
Chapter 23 05-01-2019 15:04:42 Tải xuống
Chapter 24 05-01-2019 15:04:45 Tải xuống
Chapter 25 05-01-2019 15:04:48 Tải xuống
Chapter 26 05-01-2019 15:04:51 Tải xuống
Chapter 27 05-01-2019 15:04:54 Tải xuống
Chapter 28 05-01-2019 15:04:57 Tải xuống
Chapter 29 05-01-2019 15:05:00 Tải xuống
Chapter 30 05-01-2019 15:05:03 Tải xuống
Chapter 31 05-01-2019 15:05:07 Tải xuống
Chapter 32 05-01-2019 15:05:10 Tải xuống
Chapter 33 05-01-2019 15:05:13 Tải xuống
Chapter 34 05-01-2019 15:05:16 Tải xuống
Chapter 35 05-01-2019 15:05:19 Tải xuống
Chapter 36 05-01-2019 15:05:22 Tải xuống
Chapter 37 05-08-2019 13:56:56 Tải xuống
Chapter 38 05-01-2019 15:05:27 Tải xuống
Chapter 39 14-02-2019 00:38:30 Tải xuống
Chapter 40 18-06-2019 10:39:16 Tải xuống
Chapter 41 13-05-2019 06:00:39 Tải xuống
Chapter 42 17-05-2019 16:22:35 Tải xuống
Chapter 43 04-07-2019 19:36:16 Tải xuống
Chapter 44 31-08-2019 15:54:09 Tải xuống
Chapter 45 08-10-2019 17:49:23 Tải xuống
Chapter 46 07-10-2019 14:47:16 Tải xuống
Chapter 47 25-10-2019 01:06:56 Tải xuống
Chapter 48 03-12-2019 06:12:53 Tải xuống
Chapter 49 27-12-2019 07:53:25 Tải xuống
Chapter 50 30-03-2020 06:06:54 Tải xuống
Chapter 51 14-05-2020 22:43:11 Tải xuống
Chapter 52 04-06-2020 20:22:07 Tải xuống
Chapter 53 22-06-2020 21:05:08 Tải xuống
Chapter 54 11-07-2020 17:15:12 Tải xuống
Chapter 55 28-07-2020 22:33:14 Tải xuống
Chapter 56 09-09-2020 07:17:08 Tải xuống
Chapter 57 04-11-2020 17:37:05 Tải xuống
Chapter 58 01-12-2020 06:04:46 Tải xuống
Chapter 59 17-01-2021 20:06:20 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh