Điền viên mật sủng: Cô vợ nóng bỏng

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Comedy , Manhua , Romance , Shoujo , Ngôn Tình , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 02-12-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Lại lần nữa tỉnh lại, không chỉ có trọng sinh tới rồi cổ đại nông thôn, còn nhiều bốn cái như hoa như ngọc phu quân người được đề cử…… Lựa chọn cưỡng bách chứng liễu đóa tỏ vẻ, bổn cô nương tuyển, tuyển không được a!
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 112 02-12-2020 06:18:24 Tải xuống
Chapter 111 02-12-2020 07:48:28 Tải xuống
Chapter 110 10-11-2020 06:49:14 Tải xuống
Chapter 109 10-11-2020 06:49:20 Tải xuống
Chapter 108 10-11-2020 07:54:22 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 26-09-2020 09:17:49 Tải xuống
Chapter 1 02-02-2019 09:47:49 Tải xuống
Chapter 2 02-02-2019 09:47:55 Tải xuống
Chapter 3 26-09-2020 09:17:49 Tải xuống
Chapter 4 26-09-2020 09:30:32 Tải xuống
Chapter 5 04-09-2019 04:24:38 Tải xuống
Chapter 5: Chap 4 26-09-2020 09:17:43 Tải xuống
Chapter 6 26-09-2020 09:17:42 Tải xuống
Chapter 7 03-02-2019 15:08:18 Tải xuống
Chapter 8 02-02-2019 09:48:30 Tải xuống
Chapter 8: Chap 7 26-09-2020 09:17:36 Tải xuống
Chapter 9 02-02-2019 09:48:37 Tải xuống
Chapter 10 02-02-2019 09:48:42 Tải xuống
Chapter 11 02-02-2019 09:48:48 Tải xuống
Chapter 12 02-02-2019 09:48:54 Tải xuống
Chapter 13 02-02-2019 09:49:00 Tải xuống
Chapter 14 02-02-2019 09:49:06 Tải xuống
Chapter 15 02-02-2019 09:49:12 Tải xuống
Chapter 16 01-03-2019 16:36:05 Tải xuống
Chapter 17 26-09-2020 09:17:36 Tải xuống
Chapter 18 10-05-2019 19:30:27 Tải xuống
Chapter 19 10-05-2019 19:30:31 Tải xuống
Chapter 20 26-09-2020 09:17:30 Tải xuống
Chapter 21 26-09-2020 09:17:28 Tải xuống
Chapter 22 26-09-2020 09:17:25 Tải xuống
Chapter 23 26-09-2020 09:17:22 Tải xuống
Chapter 24 26-09-2020 09:17:19 Tải xuống
Chapter 25 06-07-2019 14:12:35 Tải xuống
Chapter 25: Chap 24 26-09-2020 09:17:17 Tải xuống
Chapter 26 26-09-2020 09:17:13 Tải xuống
Chapter 27 26-09-2020 09:17:12 Tải xuống
Chapter 28 26-09-2020 09:30:27 Tải xuống
Chapter 29 26-09-2020 09:30:26 Tải xuống
Chapter 30 26-09-2020 09:17:05 Tải xuống
Chapter 31 26-09-2020 09:17:01 Tải xuống
Chapter 32 26-09-2020 09:16:59 Tải xuống
Chapter 33 26-09-2020 09:16:55 Tải xuống
Chapter 34 26-09-2020 09:16:54 Tải xuống
Chapter 35 26-09-2020 09:16:50 Tải xuống
Chapter 36 26-09-2020 09:16:48 Tải xuống
Chapter 37 26-09-2020 09:16:45 Tải xuống
Chapter 38 26-09-2020 09:27:43 Tải xuống
Chapter 39 26-09-2020 09:16:43 Tải xuống
Chapter 40 26-09-2020 09:27:38 Tải xuống
Chapter 41 26-09-2020 09:16:36 Tải xuống
Chapter 42 26-09-2020 09:16:33 Tải xuống
Chapter 43 26-09-2020 09:16:30 Tải xuống
Chapter 44 26-09-2020 09:16:25 Tải xuống
Chapter 45 26-09-2020 09:16:24 Tải xuống
Chapter 46 26-09-2020 09:16:19 Tải xuống
Chapter 47 26-09-2020 09:16:14 Tải xuống
Chapter 48 26-09-2020 09:27:33 Tải xuống
Chapter 49 26-09-2020 09:16:11 Tải xuống
Chapter 50 26-09-2020 09:15:05 Tải xuống
Chapter 51 26-09-2020 09:15:05 Tải xuống
Chapter 52 26-09-2020 09:14:59 Tải xuống
Chapter 53 26-09-2020 09:14:57 Tải xuống
Chapter 54 26-09-2020 09:14:50 Tải xuống
Chapter 55 26-09-2020 09:14:49 Tải xuống
Chapter 56 26-09-2020 10:03:39 Tải xuống
Chapter 57 26-09-2020 09:14:41 Tải xuống
Chapter 58 26-09-2020 09:14:40 Tải xuống
Chapter 59 26-09-2020 09:27:30 Tải xuống
Chapter 60 26-09-2020 09:14:34 Tải xuống
Chapter 61 26-09-2020 09:14:30 Tải xuống
Chapter 62 26-09-2020 09:14:25 Tải xuống
Chapter 63 26-09-2020 09:14:20 Tải xuống
Chapter 64 26-09-2020 09:14:16 Tải xuống
Chapter 65 26-09-2020 09:14:14 Tải xuống
Chapter 66 26-09-2020 09:14:08 Tải xuống
Chapter 67 26-09-2020 09:14:06 Tải xuống
Chapter 68 26-09-2020 09:25:10 Tải xuống
Chapter 69 26-09-2020 09:13:58 Tải xuống
Chapter 70 26-09-2020 09:13:54 Tải xuống
Chapter 71 26-09-2020 09:13:46 Tải xuống
Chapter 72 26-09-2020 09:13:18 Tải xuống
Chapter 73 26-09-2020 09:13:17 Tải xuống
Chapter 74 26-09-2020 09:12:06 Tải xuống
Chapter 75 26-09-2020 09:25:03 Tải xuống
Chapter 76 26-09-2020 09:12:01 Tải xuống
Chapter 77 26-09-2020 09:11:55 Tải xuống
Chapter 78 26-09-2020 09:11:56 Tải xuống
Chapter 79 26-09-2020 09:11:47 Tải xuống
Chapter 80 05-11-2020 05:12:30 Tải xuống
Chapter 81 05-11-2020 05:08:48 Tải xuống
Chapter 82 30-11-2020 19:47:47 Tải xuống
Chapter 83 30-11-2020 19:47:44 Tải xuống
Chapter 84 05-11-2020 05:08:31 Tải xuống
Chapter 85 05-11-2020 05:08:24 Tải xuống
Chapter 86 05-11-2020 05:21:39 Tải xuống
Chapter 87 05-11-2020 05:08:12 Tải xuống
Chapter 88 05-11-2020 05:10:43 Tải xuống
Chapter 89 30-11-2020 19:47:37 Tải xuống
Chapter 90 30-11-2020 19:47:32 Tải xuống
Chapter 91 05-11-2020 05:10:16 Tải xuống
Chapter 92 05-11-2020 05:10:07 Tải xuống
Chapter 93 05-11-2020 05:09:57 Tải xuống
Chapter 94 05-11-2020 05:09:58 Tải xuống
Chapter 95 05-11-2020 05:09:47 Tải xuống
Chapter 96 05-11-2020 05:09:19 Tải xuống
Chapter 97 30-11-2020 19:47:26 Tải xuống
Chapter 98 05-11-2020 05:09:12 Tải xuống
Chapter 99 30-11-2020 19:47:38 Tải xuống
Chapter 100 05-11-2020 05:08:57 Tải xuống
Chapter 101 05-11-2020 05:12:20 Tải xuống
Chapter 102 05-11-2020 05:12:14 Tải xuống
Chapter 103 05-11-2020 05:12:08 Tải xuống
Chapter 104 05-11-2020 05:12:00 Tải xuống
Chapter 105 30-11-2020 19:47:21 Tải xuống
Chapter 106 30-11-2020 19:47:18 Tải xuống
Chapter 107 05-11-2020 05:11:42 Tải xuống
Chapter 108 10-11-2020 07:54:22 Tải xuống
Chapter 109 10-11-2020 06:49:20 Tải xuống
Chapter 110 10-11-2020 06:49:14 Tải xuống
Chapter 111 02-12-2020 07:48:28 Tải xuống
Chapter 112 02-12-2020 06:18:24 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh
HÃY LIKE FANPAGE ỦNG HỘ HTT