Shuumatsu no Valkyrie

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: , Action , Historical , Martial Arts , Seinen , Supernatural
Lần cập nhật cuối: 28-03-2022
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 60 28-03-2022 12:40:30 Tải xuống
Chapter 59 28-03-2022 12:40:37 Tải xuống
Chapter 58 28-03-2022 12:40:45 Tải xuống
Chapter 57 28-03-2022 12:41:03 Tải xuống
Chapter 56 28-03-2022 12:41:11 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 28-03-2022 12:40:13 Tải xuống
Chapter 1.1 13-08-2019 14:52:18 Tải xuống
Chapter 1.1: 10/01/2019 12-01-2019 06:01:48 Tải xuống
Chapter 1.2 13-08-2019 14:52:22 Tải xuống
Chapter 1.3 13-08-2019 14:52:23 Tải xuống
Chapter 2 28-03-2022 12:40:13 Tải xuống
Chapter 2.5 28-03-2022 12:40:13 Tải xuống
Chapter 3 28-03-2022 12:40:14 Tải xuống
Chapter 4 28-03-2022 12:40:14 Tải xuống
Chapter 5 28-03-2022 12:40:14 Tải xuống
Chapter 6 28-03-2022 12:40:14 Tải xuống
Chapter 7 28-03-2022 12:40:14 Tải xuống
Chapter 8 28-03-2022 12:40:14 Tải xuống
Chapter 9 28-03-2022 12:40:14 Tải xuống
Chapter 9: Raw 11-03-2019 06:00:06 Tải xuống
Chapter 10 28-03-2022 12:40:14 Tải xuống
Chapter 11 28-03-2022 12:40:14 Tải xuống
Chapter 12 28-03-2022 12:40:14 Tải xuống
Chapter 12.6 28-03-2022 12:40:14 Tải xuống
Chapter 12: Part 1 22-04-2019 12:27:20 Tải xuống
Chapter 13 28-03-2022 12:40:14 Tải xuống
Chapter 14 28-03-2022 12:40:15 Tải xuống
Chapter 15 28-03-2022 12:40:15 Tải xuống
Chapter 16 28-03-2022 12:40:15 Tải xuống
Chapter 17 28-03-2022 12:40:15 Tải xuống
Chapter 18 28-03-2022 12:40:15 Tải xuống
Chapter 19 28-03-2022 12:40:15 Tải xuống
Chapter 20 28-03-2022 12:40:15 Tải xuống
Chapter 21 28-03-2022 12:40:15 Tải xuống
Chapter 22 28-03-2022 12:40:15 Tải xuống
Chapter 23 28-03-2022 12:40:15 Tải xuống
Chapter 24 28-03-2022 12:40:15 Tải xuống
Chapter 25 28-03-2022 12:40:15 Tải xuống
Chapter 26 28-03-2022 12:40:15 Tải xuống
Chapter 27 28-03-2022 12:40:15 Tải xuống
Chapter 28 28-03-2022 12:40:15 Tải xuống
Chapter 29 28-03-2022 12:40:15 Tải xuống
Chapter 30 28-03-2022 12:40:15 Tải xuống
Chapter 31 28-03-2022 12:40:15 Tải xuống
Chapter 32 28-03-2022 12:40:15 Tải xuống
Chapter 33 28-03-2022 12:40:16 Tải xuống
Chapter 34 28-03-2022 12:40:16 Tải xuống
Chapter 35 28-03-2022 12:40:16 Tải xuống
Chapter 36 28-03-2022 12:40:16 Tải xuống
Chapter 37 28-03-2022 12:40:16 Tải xuống
Chapter 38 28-03-2022 12:40:16 Tải xuống
Chapter 39 28-03-2022 12:40:16 Tải xuống
Chapter 40 28-03-2022 12:40:16 Tải xuống
Chapter 40: Raw 28-12-2020 10:54:37 Tải xuống
Chapter 41 28-03-2022 12:40:16 Tải xuống
Chapter 41: Raw 28-12-2020 10:54:24 Tải xuống
Chapter 42 28-03-2022 12:40:16 Tải xuống
Chapter 43 28-03-2022 12:40:16 Tải xuống
Chapter 43: Raw 31-01-2021 04:36:43 Tải xuống
Chapter 44 28-03-2022 12:40:16 Tải xuống
Chapter 44: Raw 01-03-2021 15:00:04 Tải xuống
Chapter 45 28-03-2022 12:40:16 Tải xuống
Chapter 45: Raw 04-04-2021 04:55:31 Tải xuống
Chapter 46 28-03-2022 12:44:18 Tải xuống
Chapter 47 28-03-2022 12:44:13 Tải xuống
Chapter 48 28-03-2022 12:43:57 Tải xuống
Chapter 48: Raw 27-06-2021 23:21:17 Tải xuống
Chapter 49 28-03-2022 12:43:31 Tải xuống
Chapter 49: Raw 27-06-2021 17:47:37 Tải xuống
Chapter 50 28-03-2022 12:42:48 Tải xuống
Chapter 50: Raw 21-08-2021 05:17:37 Tải xuống
Chapter 51 28-03-2022 12:42:13 Tải xuống
Chapter 52 28-03-2022 12:42:13 Tải xuống
Chapter 52: Raw 25-09-2021 16:04:20 Tải xuống
Chapter 53 28-03-2022 12:42:08 Tải xuống
Chapter 53: Raw 25-09-2021 15:38:28 Tải xuống
Chapter 54 28-03-2022 12:42:02 Tải xuống
Chapter 55 28-03-2022 12:41:44 Tải xuống
Chapter 56 28-03-2022 12:41:11 Tải xuống
Chapter 57 28-03-2022 12:41:03 Tải xuống
Chapter 58 28-03-2022 12:40:45 Tải xuống
Chapter 59 28-03-2022 12:40:37 Tải xuống
Chapter 60 28-03-2022 12:40:30 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh