Loading...

U Minh Ngụy tượng

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Horror , Manhua , Mystery
Lần cập nhật cuối: 14-09-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Đây mà một câu chuyện xuyên suốt kể về những sự kiện quái dị xảy ra trong nhân gian cũng như lý giải cho những chuyện đó. Tuyến nhân vật chính là Trần Tiểu Biện và cha là Trần Lão Cẩu, hàng yêu trừ ma, đạo mộ lấy bảo vậtĐây là bộ truyện cực kì phù hợp cho các bạn hứng thú với chuyện tâm linh, siêu hình kì thú.Cùng Mê đọc truyện khám phá tác phẩm này nhé
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 119: Hỏa linh ác quỷ 14-09-2019 18:36:11 Tải xuống
Chapter 118: Tòa Nhà Quỷ Ám 07-09-2019 13:48:11 Tải xuống
Chapter 117: Thai Sát 27-08-2019 15:24:27 Tải xuống
Chapter 116 07-09-2019 21:03:36 Tải xuống
Chapter 115 27-08-2019 15:24:23 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1: Oan hồn mẫu tử 18-09-2019 15:44:36 Tải xuống
Chapter 2: Xác chết vùng dậy 30-11-2018 02:32:20 Tải xuống
Chapter 3: Con mèo nhà Triệu gia 30-11-2018 02:32:23 Tải xuống
Chapter 4: Mèo tinh 30-11-2018 02:32:25 Tải xuống
Chapter 5: Chó ăn xác 30-11-2018 02:32:27 Tải xuống
Chapter 6: Nấm quan tài 30-11-2018 02:32:29 Tải xuống
Chapter 7: Uống rượu 30-11-2018 02:32:31 Tải xuống
Chapter 8: Miếu nhỏ dưới gốc hòe 30-11-2018 02:32:33 Tải xuống
Chapter 9: Lão Lưu Mù 30-11-2018 02:32:35 Tải xuống
Chapter 10: Đưa nữ quỷ về nhà 30-11-2018 02:32:37 Tải xuống
Chapter 11 30-11-2018 02:32:39 Tải xuống
Chapter 12 07-09-2019 15:05:54 Tải xuống
Chapter 13 30-11-2018 02:32:43 Tải xuống
Chapter 14 30-11-2018 02:32:45 Tải xuống
Chapter 15 30-11-2018 02:32:47 Tải xuống
Chapter 16 30-11-2018 02:32:49 Tải xuống
Chapter 17 30-11-2018 02:32:51 Tải xuống
Chapter 18 30-11-2018 02:32:53 Tải xuống
Chapter 19 30-11-2018 02:32:55 Tải xuống
Chapter 20 30-11-2018 02:32:57 Tải xuống
Chapter 21 30-11-2018 02:32:59 Tải xuống
Chapter 22 30-11-2018 02:33:01 Tải xuống
Chapter 23 30-11-2018 02:33:05 Tải xuống
Chapter 24 30-11-2018 02:33:07 Tải xuống
Chapter 25 30-11-2018 02:33:08 Tải xuống
Chapter 26 30-11-2018 02:33:10 Tải xuống
Chapter 27 30-11-2018 02:33:11 Tải xuống
Chapter 28 30-11-2018 02:33:15 Tải xuống
Chapter 29 30-11-2018 02:33:17 Tải xuống
Chapter 30 30-11-2018 02:33:19 Tải xuống
Chapter 31 30-11-2018 02:33:21 Tải xuống
Chapter 32 30-11-2018 02:33:23 Tải xuống
Chapter 33 30-11-2018 02:33:24 Tải xuống
Chapter 34 30-11-2018 02:33:27 Tải xuống
Chapter 35 30-11-2018 02:33:29 Tải xuống
Chapter 36 30-11-2018 02:33:31 Tải xuống
Chapter 37 30-11-2018 02:33:33 Tải xuống
Chapter 38 30-11-2018 02:33:35 Tải xuống
Chapter 39 30-11-2018 02:33:37 Tải xuống
Chapter 40 30-11-2018 02:33:39 Tải xuống
Chapter 41 30-11-2018 02:33:41 Tải xuống
Chapter 42 30-11-2018 02:33:43 Tải xuống
Chapter 43 30-11-2018 02:33:45 Tải xuống
Chapter 43.5 30-11-2018 02:33:45 Tải xuống
Chapter 44 30-11-2018 02:33:49 Tải xuống
Chapter 45 30-11-2018 02:33:51 Tải xuống
Chapter 46 30-11-2018 02:33:53 Tải xuống
Chapter 47 30-11-2018 02:33:55 Tải xuống
Chapter 48 30-11-2018 02:33:57 Tải xuống
Chapter 49 30-11-2018 02:33:59 Tải xuống
Chapter 49.5: Ngoại truyện 30-11-2018 02:34:00 Tải xuống
Chapter 50 30-11-2018 02:34:05 Tải xuống
Chapter 51 30-11-2018 02:34:07 Tải xuống
Chapter 52 30-11-2018 02:34:09 Tải xuống
Chapter 53 30-11-2018 02:34:11 Tải xuống
Chapter 54 30-11-2018 02:34:14 Tải xuống
Chapter 55 30-11-2018 02:34:16 Tải xuống
Chapter 56 30-11-2018 02:34:17 Tải xuống
Chapter 57 30-11-2018 02:34:19 Tải xuống
Chapter 58 30-11-2018 02:34:21 Tải xuống
Chapter 59 30-11-2018 02:34:24 Tải xuống
Chapter 60 30-11-2018 02:34:25 Tải xuống
Chapter 61 30-11-2018 02:34:27 Tải xuống
Chapter 62 30-11-2018 02:34:29 Tải xuống
Chapter 63 30-11-2018 02:34:31 Tải xuống
Chapter 64 30-11-2018 02:34:33 Tải xuống
Chapter 65 30-11-2018 02:34:35 Tải xuống
Chapter 66 30-11-2018 02:34:37 Tải xuống
Chapter 67 30-11-2018 02:34:39 Tải xuống
Chapter 68 30-11-2018 02:34:41 Tải xuống
Chapter 69 30-11-2018 02:34:43 Tải xuống
Chapter 70 30-11-2018 02:34:45 Tải xuống
Chapter 71 30-11-2018 02:34:47 Tải xuống
Chapter 72 30-11-2018 02:34:49 Tải xuống
Chapter 73 30-11-2018 02:34:51 Tải xuống
Chapter 74 30-11-2018 02:34:53 Tải xuống
Chapter 75 30-11-2018 02:34:55 Tải xuống
Chapter 76 30-11-2018 02:34:57 Tải xuống
Chapter 77 30-11-2018 02:34:58 Tải xuống
Chapter 78 30-11-2018 02:35:00 Tải xuống
Chapter 79 30-11-2018 02:35:05 Tải xuống
Chapter 80 30-11-2018 02:35:07 Tải xuống
Chapter 81 30-11-2018 02:35:09 Tải xuống
Chapter 82 30-11-2018 02:35:11 Tải xuống
Chapter 83 30-11-2018 02:35:13 Tải xuống
Chapter 84 30-11-2018 02:35:15 Tải xuống
Chapter 85 30-11-2018 02:35:17 Tải xuống
Chapter 86 30-11-2018 02:35:19 Tải xuống
Chapter 87 30-11-2018 02:35:21 Tải xuống
Chapter 88 30-11-2018 02:35:23 Tải xuống
Chapter 89 30-11-2018 02:35:25 Tải xuống
Chapter 90 30-11-2018 02:35:27 Tải xuống
Chapter 91 30-11-2018 02:35:29 Tải xuống
Chapter 92 30-11-2018 02:35:31 Tải xuống
Chapter 93 30-11-2018 02:35:33 Tải xuống
Chapter 94 30-11-2018 02:35:35 Tải xuống
Chapter 95 30-11-2018 02:35:37 Tải xuống
Chapter 95.5: Ngoại truyện 30-11-2018 02:35:38 Tải xuống
Chapter 96 30-11-2018 02:35:42 Tải xuống
Chapter 97 30-11-2018 02:35:44 Tải xuống
Chapter 97.5: Ngoại truyện 30-11-2018 02:35:44 Tải xuống
Chapter 98 30-11-2018 02:35:47 Tải xuống
Chapter 99 30-11-2018 02:35:49 Tải xuống
Chapter 99.5: Ngoại truyện 30-11-2018 02:35:49 Tải xuống
Chapter 100 30-11-2018 02:35:53 Tải xuống
Chapter 101 30-11-2018 02:35:55 Tải xuống
Chapter 102 30-11-2018 02:35:57 Tải xuống
Chapter 103 30-11-2018 02:35:59 Tải xuống
Chapter 104 30-11-2018 02:36:01 Tải xuống
Chapter 105 30-11-2018 02:36:06 Tải xuống
Chapter 106 30-11-2018 02:36:08 Tải xuống
Chapter 107 30-11-2018 02:36:09 Tải xuống
Chapter 107.5 30-11-2018 02:36:10 Tải xuống
Chapter 108 30-11-2018 02:36:13 Tải xuống
Chapter 109 30-11-2018 02:36:15 Tải xuống
Chapter 110 30-11-2018 02:36:17 Tải xuống
Chapter 111 27-08-2019 15:24:12 Tải xuống
Chapter 112 27-08-2019 15:24:15 Tải xuống
Chapter 113 27-08-2019 15:24:17 Tải xuống
Chapter 114 27-08-2019 15:24:18 Tải xuống
Chapter 115 27-08-2019 15:24:23 Tải xuống
Chapter 116 07-09-2019 21:03:36 Tải xuống
Chapter 117: Thai Sát 27-08-2019 15:24:27 Tải xuống
Chapter 118: Tòa Nhà Quỷ Ám 07-09-2019 13:48:11 Tải xuống
Chapter 119: Hỏa linh ác quỷ 14-09-2019 18:36:11 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh