Loading...

Nghịch Chuyển Luyến Tình

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Manhua , Romance , Shoujo , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 01-10-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Bá đạo nữ Tổng Tài vì muốn báo thù, nên cưới con trai của kẻ thù về làm chồng, và sau đó thì trăm đường sỉ nhục anh bằng mọi cách. Liệu anh chồng nhu nhược bất tài bị đánh cũng không đánh lại, bị chửi cũng không cãi lại này có giống như vẻ bề ngoài vô hại hay không?
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 80 04-10-2019 03:16:14 Tải xuống
Chapter 79 04-10-2019 03:17:48 Tải xuống
Chapter 78 04-10-2019 03:20:41 Tải xuống
Chapter 77 28-09-2019 09:01:38 Tải xuống
Chapter 76 20-09-2019 11:04:43 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 15-02-2019 02:04:17 Tải xuống
Chapter 1 13-02-2019 22:21:57 Tải xuống
Chapter 2 15-02-2019 02:04:23 Tải xuống
Chapter 3 15-02-2019 02:37:59 Tải xuống
Chapter 4 14-02-2019 02:01:06 Tải xuống
Chapter 5 13-02-2019 22:22:57 Tải xuống
Chapter 6 14-02-2019 02:01:09 Tải xuống
Chapter 7 14-02-2019 01:46:29 Tải xuống
Chapter 8 14-02-2019 02:01:12 Tải xuống
Chapter 9 12-02-2019 06:49:58 Tải xuống
Chapter 10 14-02-2019 02:01:16 Tải xuống
Chapter 11 15-02-2019 02:03:17 Tải xuống
Chapter 12 15-02-2019 02:04:35 Tải xuống
Chapter 13 15-02-2019 02:04:41 Tải xuống
Chapter 14 12-02-2019 06:50:12 Tải xuống
Chapter 15 15-02-2019 02:04:47 Tải xuống
Chapter 16 12-02-2019 06:50:19 Tải xuống
Chapter 17 12-02-2019 06:50:24 Tải xuống
Chapter 18 14-02-2019 01:47:56 Tải xuống
Chapter 19 13-02-2019 22:23:57 Tải xuống
Chapter 20 15-02-2019 02:04:53 Tải xuống
Chapter 21 14-02-2019 02:01:24 Tải xuống
Chapter 22 15-02-2019 02:04:59 Tải xuống
Chapter 23 15-02-2019 02:38:02 Tải xuống
Chapter 24 15-02-2019 02:38:05 Tải xuống
Chapter 25 12-02-2019 06:50:45 Tải xuống
Chapter 26 15-02-2019 02:03:11 Tải xuống
Chapter 27 14-02-2019 02:01:30 Tải xuống
Chapter 28 12-02-2019 06:50:55 Tải xuống
Chapter 29 15-02-2019 02:05:17 Tải xuống
Chapter 30 15-02-2019 02:38:08 Tải xuống
Chapter 31 15-02-2019 02:38:11 Tải xuống
Chapter 32 15-02-2019 01:03:23 Tải xuống
Chapter 33 15-02-2019 01:03:29 Tải xuống
Chapter 34 15-02-2019 02:05:29 Tải xuống
Chapter 35 15-02-2019 02:05:35 Tải xuống
Chapter 36 14-02-2019 02:01:39 Tải xuống
Chapter 37 15-02-2019 01:03:35 Tải xuống
Chapter 38 15-02-2019 02:05:41 Tải xuống
Chapter 39 14-02-2019 02:01:49 Tải xuống
Chapter 40 15-02-2019 02:05:47 Tải xuống
Chapter 41 14-02-2019 01:50:06 Tải xuống
Chapter 42 14-02-2019 02:01:51 Tải xuống
Chapter 43 15-02-2019 02:05:53 Tải xuống
Chapter 44 15-02-2019 02:05:59 Tải xuống
Chapter 45 15-02-2019 02:06:05 Tải xuống
Chapter 46 15-02-2019 02:06:11 Tải xuống
Chapter 47 15-02-2019 01:04:05 Tải xuống
Chapter 48 12-02-2019 06:51:54 Tải xuống
Chapter 49 15-02-2019 01:03:11 Tải xuống
Chapter 50 15-02-2019 01:04:11 Tải xuống
Chapter 51 06-03-2019 11:05:14 Tải xuống
Chapter 52 06-03-2019 11:05:17 Tải xuống
Chapter 53 06-03-2019 04:02:53 Tải xuống
Chapter 54 13-03-2019 06:04:07 Tải xuống
Chapter 55 19-03-2019 01:00:26 Tải xuống
Chapter 56 26-03-2019 11:00:09 Tải xuống
Chapter 57 01-04-2019 19:54:09 Tải xuống
Chapter 58 23-04-2019 07:12:33 Tải xuống
Chapter 59 26-04-2019 12:42:29 Tải xuống
Chapter 60 29-04-2019 21:42:05 Tải xuống
Chapter 61 17-05-2019 11:36:06 Tải xuống
Chapter 62 28-05-2019 10:30:55 Tải xuống
Chapter 63 03-06-2019 20:06:14 Tải xuống
Chapter 64 08-06-2019 11:41:08 Tải xuống
Chapter 65 25-06-2019 21:36:15 Tải xuống
Chapter 66 09-07-2019 20:36:25 Tải xuống
Chapter 67 16-07-2019 20:30:09 Tải xuống
Chapter 68 30-07-2019 04:01:07 Tải xuống
Chapter 69 10-08-2019 19:12:22 Tải xuống
Chapter 70 13-08-2019 20:36:22 Tải xuống
Chapter 71 21-08-2019 21:20:40 Tải xuống
Chapter 72 25-08-2019 16:00:09 Tải xuống
Chapter 73 03-09-2019 09:43:21 Tải xuống
Chapter 74 08-09-2019 18:36:13 Tải xuống
Chapter 75 14-09-2019 20:24:17 Tải xuống
Chapter 76 20-09-2019 11:04:43 Tải xuống
Chapter 77 28-09-2019 09:01:38 Tải xuống
Chapter 78 04-10-2019 03:20:41 Tải xuống
Chapter 79 04-10-2019 03:17:48 Tải xuống
Chapter 80 04-10-2019 03:16:14 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh