Loading...

Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu

Tác giả: Ninh Mông Ngư
Thể loại: Comedy , Harem , Manhua , Romance , Shoujo , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 15-09-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Mười năm yêu đơn phương, Bạc Hoan dùng thời gian một nửa đời mình để theo đuổi người con trai tên Sở Trạch. Những điều tốt đẹp mà anh dành cho cô khiến cô không thể tự thoát ra được. Nhưng, mỗi một lần tỏ tình Bạc Hoan nhận lấy chỉ đều là sự từ chối lạnh nhạt. Đợi đến khi cô quyết tâm sẽ không làm phiền nữa, Sở Trạch mới nhận ra, cuộc sống của hắn không có sự tồn tại của nha đầu kia lại thiếu sức sống đến như vậy. Lấy hết dũng khí, bác sỹ Sở quyết định sẽ cố gắng hết sức để cưng chiều, cố gắng hết sức để yêu một lần.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 184 15-09-2019 20:01:04 Tải xuống
Chapter 183 12-09-2019 19:12:13 Tải xuống
Chapter 182 28-08-2019 21:06:13 Tải xuống
Chapter 181 24-08-2019 18:19:44 Tải xuống
Chapter 180 18-08-2019 20:24:14 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 08-01-2019 11:18:04 Tải xuống
Chapter 1 08-01-2019 11:18:06 Tải xuống
Chapter 2 08-01-2019 11:18:09 Tải xuống
Chapter 3 08-01-2019 11:18:12 Tải xuống
Chapter 4 08-01-2019 11:18:15 Tải xuống
Chapter 5 08-01-2019 11:18:18 Tải xuống
Chapter 6 08-01-2019 11:18:21 Tải xuống
Chapter 7 08-01-2019 11:18:24 Tải xuống
Chapter 8 08-01-2019 11:18:27 Tải xuống
Chapter 9 08-01-2019 11:18:30 Tải xuống
Chapter 10 08-01-2019 11:18:34 Tải xuống
Chapter 11 08-01-2019 11:18:37 Tải xuống
Chapter 12 08-01-2019 11:18:39 Tải xuống
Chapter 13 08-01-2019 11:18:42 Tải xuống
Chapter 14 08-01-2019 11:18:45 Tải xuống
Chapter 15 08-01-2019 11:18:49 Tải xuống
Chapter 16 08-01-2019 11:18:51 Tải xuống
Chapter 17 08-01-2019 11:18:54 Tải xuống
Chapter 18 08-01-2019 11:18:57 Tải xuống
Chapter 19 08-01-2019 11:19:00 Tải xuống
Chapter 20 08-01-2019 11:19:03 Tải xuống
Chapter 21 08-01-2019 11:19:06 Tải xuống
Chapter 22 08-01-2019 11:19:10 Tải xuống
Chapter 23 08-01-2019 11:19:13 Tải xuống
Chapter 24 08-01-2019 11:19:16 Tải xuống
Chapter 25 08-01-2019 11:19:19 Tải xuống
Chapter 26 08-01-2019 11:19:21 Tải xuống
Chapter 26.5 08-01-2019 11:19:25 Tải xuống
Chapter 27 08-01-2019 11:19:28 Tải xuống
Chapter 28 08-01-2019 11:19:30 Tải xuống
Chapter 29 08-01-2019 11:19:34 Tải xuống
Chapter 30 08-01-2019 11:19:37 Tải xuống
Chapter 31 08-01-2019 11:19:40 Tải xuống
Chapter 32 08-01-2019 11:19:43 Tải xuống
Chapter 33 08-01-2019 11:19:46 Tải xuống
Chapter 34 08-01-2019 11:19:49 Tải xuống
Chapter 35 08-01-2019 11:19:51 Tải xuống
Chapter 36 08-01-2019 11:19:55 Tải xuống
Chapter 37 08-01-2019 11:19:57 Tải xuống
Chapter 38 08-01-2019 11:20:00 Tải xuống
Chapter 39 08-01-2019 11:20:03 Tải xuống
Chapter 40 08-01-2019 11:20:07 Tải xuống
Chapter 41 08-01-2019 11:20:10 Tải xuống
Chapter 42 08-01-2019 11:20:13 Tải xuống
Chapter 43 08-01-2019 11:20:16 Tải xuống
Chapter 44 08-01-2019 11:20:19 Tải xuống
Chapter 45 08-01-2019 11:20:22 Tải xuống
Chapter 46 08-01-2019 11:20:25 Tải xuống
Chapter 47 08-01-2019 11:20:28 Tải xuống
Chapter 48 08-01-2019 11:20:31 Tải xuống
Chapter 49 08-01-2019 11:20:34 Tải xuống
Chapter 50 08-01-2019 11:20:36 Tải xuống
Chapter 51 08-01-2019 11:20:40 Tải xuống
Chapter 52 08-01-2019 11:20:43 Tải xuống
Chapter 53 08-01-2019 11:20:45 Tải xuống
Chapter 54 08-01-2019 11:20:49 Tải xuống
Chapter 55 08-01-2019 11:20:51 Tải xuống
Chapter 56 08-01-2019 11:20:55 Tải xuống
Chapter 57 08-01-2019 11:20:58 Tải xuống
Chapter 58 08-01-2019 11:21:01 Tải xuống
Chapter 59 08-01-2019 11:21:04 Tải xuống
Chapter 60 08-01-2019 11:21:07 Tải xuống
Chapter 61 08-01-2019 11:21:09 Tải xuống
Chapter 62 08-01-2019 11:21:13 Tải xuống
Chapter 63 08-01-2019 11:21:16 Tải xuống
Chapter 64 08-01-2019 11:21:18 Tải xuống
Chapter 65 08-01-2019 11:21:22 Tải xuống
Chapter 66 08-01-2019 11:21:25 Tải xuống
Chapter 67 08-01-2019 11:21:27 Tải xuống
Chapter 68 08-01-2019 11:21:30 Tải xuống
Chapter 69 08-01-2019 11:21:34 Tải xuống
Chapter 70 08-01-2019 11:21:37 Tải xuống
Chapter 71 08-01-2019 11:21:40 Tải xuống
Chapter 72 08-01-2019 11:21:42 Tải xuống
Chapter 73 08-01-2019 11:21:45 Tải xuống
Chapter 74 08-01-2019 11:21:49 Tải xuống
Chapter 75 08-01-2019 11:21:51 Tải xuống
Chapter 76 08-01-2019 11:21:55 Tải xuống
Chapter 77 08-01-2019 11:21:57 Tải xuống
Chapter 78 08-01-2019 11:22:01 Tải xuống
Chapter 79 08-01-2019 11:22:04 Tải xuống
Chapter 80 08-01-2019 11:22:07 Tải xuống
Chapter 81 08-01-2019 11:22:09 Tải xuống
Chapter 82 08-01-2019 11:22:12 Tải xuống
Chapter 83 08-01-2019 11:22:15 Tải xuống
Chapter 84 08-01-2019 11:22:18 Tải xuống
Chapter 85 08-01-2019 11:22:21 Tải xuống
Chapter 86 08-01-2019 11:22:24 Tải xuống
Chapter 87 08-01-2019 11:22:27 Tải xuống
Chapter 88 08-01-2019 11:22:30 Tải xuống
Chapter 89 08-01-2019 11:22:33 Tải xuống
Chapter 90 08-01-2019 11:22:36 Tải xuống
Chapter 91 08-01-2019 11:22:39 Tải xuống
Chapter 92 08-01-2019 11:22:42 Tải xuống
Chapter 93 08-01-2019 11:22:45 Tải xuống
Chapter 94 08-01-2019 11:22:49 Tải xuống
Chapter 95 08-01-2019 11:22:51 Tải xuống
Chapter 96 08-01-2019 11:22:54 Tải xuống
Chapter 97 08-01-2019 11:22:57 Tải xuống
Chapter 98 08-01-2019 11:23:00 Tải xuống
Chapter 99 08-01-2019 11:23:03 Tải xuống
Chapter 100 08-01-2019 11:23:06 Tải xuống
Chapter 101 08-01-2019 11:23:09 Tải xuống
Chapter 102 08-01-2019 11:23:12 Tải xuống
Chapter 103 08-01-2019 11:23:15 Tải xuống
Chapter 104 08-01-2019 11:23:18 Tải xuống
Chapter 105 08-01-2019 11:23:21 Tải xuống
Chapter 106 08-01-2019 11:23:25 Tải xuống
Chapter 107 08-01-2019 11:23:27 Tải xuống
Chapter 108 08-01-2019 11:23:33 Tải xuống
Chapter 109 08-01-2019 11:23:36 Tải xuống
Chapter 110 08-01-2019 11:23:36 Tải xuống
Chapter 111 08-01-2019 11:23:40 Tải xuống
Chapter 112 08-01-2019 11:23:42 Tải xuống
Chapter 113 08-01-2019 11:23:45 Tải xuống
Chapter 114 08-01-2019 11:23:49 Tải xuống
Chapter 115 08-01-2019 11:23:51 Tải xuống
Chapter 116 08-01-2019 11:23:54 Tải xuống
Chapter 117 08-01-2019 11:23:58 Tải xuống
Chapter 118 08-01-2019 11:24:00 Tải xuống
Chapter 119 08-01-2019 11:24:03 Tải xuống
Chapter 120 08-01-2019 11:24:06 Tải xuống
Chapter 121 08-01-2019 11:24:09 Tải xuống
Chapter 122 08-01-2019 11:24:12 Tải xuống
Chapter 123 08-01-2019 11:24:15 Tải xuống
Chapter 124 11-01-2019 15:38:19 Tải xuống
Chapter 125 16-01-2019 09:20:06 Tải xuống
Chapter 126 25-01-2019 14:53:12 Tải xuống
Chapter 127 25-01-2019 14:53:18 Tải xuống
Chapter 128 25-01-2019 14:53:24 Tải xuống
Chapter 129 28-01-2019 14:00:12 Tải xuống
Chapter 130 05-02-2019 03:56:12 Tải xuống
Chapter 131 05-02-2019 03:56:18 Tải xuống
Chapter 132 15-02-2019 11:03:51 Tải xuống
Chapter 133 15-02-2019 15:04:27 Tải xuống
Chapter 134 14-02-2019 06:02:59 Tải xuống
Chapter 135 13-03-2019 16:09:47 Tải xuống
Chapter 136 13-03-2019 15:05:35 Tải xuống
Chapter 137 13-03-2019 08:02:14 Tải xuống
Chapter 138 13-03-2019 03:02:56 Tải xuống
Chapter 139 13-03-2019 11:06:38 Tải xuống
Chapter 140 13-03-2019 11:06:51 Tải xuống
Chapter 141 13-03-2019 16:09:44 Tải xuống
Chapter 142 31-03-2019 07:54:17 Tải xuống
Chapter 143 31-03-2019 07:54:21 Tải xuống
Chapter 144 31-03-2019 07:54:24 Tải xuống
Chapter 145 31-03-2019 07:54:27 Tải xuống
Chapter 146 31-03-2019 07:54:30 Tải xuống
Chapter 147 08-05-2019 19:01:58 Tải xuống
Chapter 148 08-05-2019 15:01:30 Tải xuống
Chapter 149 08-05-2019 19:15:05 Tải xuống
Chapter 150 08-05-2019 21:02:18 Tải xuống
Chapter 151 09-05-2019 07:03:45 Tải xuống
Chapter 152 08-05-2019 15:01:44 Tải xuống
Chapter 153 08-05-2019 19:15:11 Tải xuống
Chapter 154 08-05-2019 20:10:20 Tải xuống
Chapter 155 09-05-2019 07:03:54 Tải xuống
Chapter 156 08-05-2019 21:16:39 Tải xuống
Chapter 157 16-05-2019 11:54:12 Tải xuống
Chapter 158 18-05-2019 19:42:27 Tải xuống
Chapter 159 21-05-2019 13:24:09 Tải xuống
Chapter 160 06-06-2019 15:18:06 Tải xuống
Chapter 161 09-06-2019 11:24:11 Tải xuống
Chapter 162 16-06-2019 16:48:28 Tải xuống
Chapter 163 16-06-2019 16:18:09 Tải xuống
Chapter 164 18-06-2019 12:00:19 Tải xuống
Chapter 165 24-06-2019 12:06:10 Tải xuống
Chapter 166 26-06-2019 18:54:14 Tải xuống
Chapter 167 30-06-2019 14:42:06 Tải xuống
Chapter 168 01-07-2019 13:12:12 Tải xuống
Chapter 169 04-07-2019 16:00:25 Tải xuống
Chapter 170 07-07-2019 17:30:20 Tải xuống
Chapter 171 09-07-2019 16:36:20 Tải xuống
Chapter 172 15-07-2019 20:54:09 Tải xuống
Chapter 173 25-07-2019 10:56:52 Tải xuống
Chapter 174 25-07-2019 06:14:48 Tải xuống
Chapter 175 26-07-2019 14:12:48 Tải xuống
Chapter 176 30-07-2019 05:01:09 Tải xuống
Chapter 177 06-08-2019 18:13:40 Tải xuống
Chapter 178 10-08-2019 12:18:10 Tải xuống
Chapter 179 11-08-2019 08:02:45 Tải xuống
Chapter 180 18-08-2019 20:24:14 Tải xuống
Chapter 181 24-08-2019 18:19:44 Tải xuống
Chapter 182 28-08-2019 21:06:13 Tải xuống
Chapter 183 12-09-2019 19:12:13 Tải xuống
Chapter 184 15-09-2019 20:01:04 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh