Tuyển tập Yuri Oneshot

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Shoujo Ai , Soft Yuri ,
Lần cập nhật cuối: 15-02-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
À thì đây là cái Topic của mình tổng hợp tất cả các Oneshot Yuri mà mình đã làm,thể loại Yuri hầu như đều là truyện Oneshot,cứ làm được một Oneshot thì cứ phải tạo một Truyện mới tốn thời gian lắm,nên mình làm cái này là tổng hợp tất cả vào cùng một chỗ luôn cho tiện cho việc đọc cũng như việc tìm kiếm... ! Vì là tổng hợp nên sẽ có các Oneshot trong này sẽ có rất nhiều thể loại khác nhau,nhưng thể loại chung là Yuri và Shoujo AJ nhé !
Đọc Thêm
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1: crochet rest 07-04-2024 14:24:33 Tải xuống
Chapter 2: stopping by on the way 08-04-2024 22:27:34 Tải xuống
Chapter 3: my little sister is too cute 22-12-2022 19:11:43 Tải xuống
Chapter 4: yellow drop 07-10-2020 05:36:11 Tải xuống
Chapter 5: dependent girl blue 07-12-2022 22:39:23 Tải xuống
Chapter 6 09-01-2020 13:54:09 Tải xuống
Chapter 7: she loves me so much it bother me 09-12-2021 08:17:57 Tải xuống
Chapter 8: ikuji nashi ( lesbian sex ) 09-01-2020 13:34:46 Tải xuống
Chapter 9: tabegoro girl 09-01-2020 13:33:39 Tải xuống
Chapter 10: love forecast 15-01-2021 17:46:21 Tải xuống
Chapter 11: koiyami gladiolus 09-01-2020 13:32:10 Tải xuống
Chapter 12: lily white (special thanks) 09-01-2020 13:30:38 Tải xuống
Chapter 13: together with my big sister 09-01-2020 13:30:10 Tải xuống
Chapter 14: maiden and master 09-01-2020 14:07:13 Tải xuống
Chapter 14: soiree 09-01-2020 13:21:39 Tải xuống
Chapter 15: look at me,class rep ! 09-01-2020 13:53:38 Tải xuống
Chapter 16: a mismatched love 09-01-2020 13:19:39 Tải xuống
Chapter 17: a kiss is a kiss 09-01-2020 13:53:09 Tải xuống
Chapter 18: my sister's lips 09-01-2020 13:41:45 Tải xuống
Chapter 19: clother eating girl 09-01-2020 12:59:41 Tải xuống
Chapter 20: we don't need boys 09-01-2020 13:21:11 Tải xuống
Chapter 21: love share 09-01-2020 13:10:10 Tải xuống
Chapter 22: dreaming at dawn 09-01-2020 13:31:10 Tải xuống
Chapter 23: koishi no rival 09-01-2020 13:08:40 Tải xuống
Chapter 24: yuri kamono 09-01-2020 12:54:39 Tải xuống
Chapter 25: love you imouto ! 09-01-2020 12:53:39 Tải xuống
Chapter 26: my juliet 09-01-2020 12:52:38 Tải xuống
Chapter 27: fureau 09-01-2020 12:52:10 Tải xuống
Chapter 28: oshietekudasai 09-01-2020 12:51:40 Tải xuống
Chapter 29: gyu to shite wanko 09-01-2020 12:51:10 Tải xuống
Chapter 30: kirei na kanojo no aishi kata 09-01-2020 13:19:09 Tải xuống
Chapter 31: mentality 09-01-2020 12:58:40 Tải xuống
Chapter 32: from tomorrow on no more drinking 09-01-2020 12:45:39 Tải xuống
Chapter 33: shoujo epic 09-01-2020 12:43:39 Tải xuống
Chapter 34: maiden and master 09-01-2020 13:29:08 Tải xuống
Chapter 35: girlfriend 09-01-2020 12:40:39 Tải xuống
Chapter 36: copy room play 09-01-2020 12:40:10 Tải xuống
Chapter 37: the girl next door 09-01-2020 12:39:39 Tải xuống
Chapter 38 09-01-2020 13:17:14 Tải xuống
Chapter 39 09-01-2020 13:22:09 Tải xuống
Chapter 40 09-01-2020 12:36:40 Tải xuống
Chapter 41 09-01-2020 13:08:09 Tải xuống
Chapter 42 09-01-2020 12:44:40 Tải xuống
Chapter 43 09-01-2020 12:32:44 Tải xuống
Chapter 44: Love Steal 09-01-2020 12:42:42 Tải xuống
Chapter 45: Encore 09-01-2020 12:41:39 Tải xuống
Chapter 46: Mistress Servant 09-01-2020 12:29:41 Tải xuống
Chapter 47: Twin Epidendrums 09-01-2020 12:39:09 Tải xuống
Chapter 48: Shoujo Peony ( Together With My Big Sister After Story ) 09-01-2020 12:49:09 Tải xuống
Chapter 49: Sunflower Sharing 09-01-2020 12:26:39 Tải xuống
Chapter 50: Jasmine Monopoly 09-01-2020 12:25:40 Tải xuống
Chapter 51: My Neighbor Yumeno-san 09-01-2020 12:34:40 Tải xuống
Chapter 52: Gemini 09-01-2020 12:44:10 Tải xuống
Chapter 53: Their Our Feelings 09-01-2020 12:22:08 Tải xuống
Chapter 54: Anemone 09-01-2020 12:32:11 Tải xuống
Chapter 55: Namonaki Hana 09-01-2020 12:21:08 Tải xuống
Chapter 56: All These Names 09-01-2020 12:31:11 Tải xuống
Chapter 57: Sweet Nail 09-01-2020 12:19:39 Tải xuống
Chapter 58: Love Strategy 09-01-2020 12:19:09 Tải xuống
Chapter 59: Step By Step 09-01-2020 12:18:39 Tải xuống
Chapter 60: Himitsu No Shukudai 09-01-2020 12:29:09 Tải xuống
Chapter 61: Love You Imouto (Part 2) 09-01-2020 12:28:08 Tải xuống
Chapter 62: Mad Scientist 09-01-2020 12:17:10 Tải xuống
Chapter 63: Secret Shakespeare 09-01-2020 12:16:38 Tải xuống
Chapter 64: I May To You 09-01-2020 12:15:40 Tải xuống
Chapter 65: Listen To Your Voice Your Heart 09-01-2020 12:14:39 Tải xuống
Chapter 66: Girl Picture Book 09-01-2020 12:13:39 Tải xuống
Chapter 67: Teach Tea Songs 09-01-2020 12:12:39 Tải xuống
Chapter 68: Yurivery Health 09-01-2020 12:11:39 Tải xuống
Chapter 69: If a Lie Is Not Told, It Cannot Become Yuri 09-01-2020 12:11:11 Tải xuống
Chapter 70: The Dryad's Brides 09-01-2020 12:08:40 Tải xuống
Chapter 71: FreeLife 09-01-2020 12:07:39 Tải xuống
Chapter 72: Hime-Sama To Dorei-Chan 09-01-2020 12:07:12 Tải xuống
Chapter 73: I Want To Be Your Kind Of Girl 09-01-2020 12:05:39 Tải xuống
Chapter 74: Mistreet Maid 09-01-2020 12:04:40 Tải xuống
Chapter 75: Secret Honey's Absolute Territory 09-01-2020 12:03:39 Tải xuống
Chapter 76: Crimson Fantasy 09-01-2020 12:13:14 Tải xuống
Chapter 77: The Little Maid's Secret 09-01-2020 12:56:11 Tải xuống
Chapter 78 09-01-2020 12:00:39 Tải xuống
Chapter 79: The Girl Awakens With a Kiss From the Princess 09-01-2020 12:20:11 Tải xuống
Chapter 80: Wish For One 09-01-2020 12:09:15 Tải xuống
Chapter 81: Jasmine Rain Embraces Me 09-01-2020 12:08:16 Tải xuống
Chapter 82: The Girl I Admire 09-01-2020 11:56:38 Tải xuống
Chapter 83: Lets Get Wet 09-01-2020 11:56:10 Tải xuống
Chapter 84: Elf - Magic Of The Moon 09-01-2020 11:55:40 Tải xuống
Chapter 85: Yuri Secret Salon 09-01-2020 11:54:41 Tải xuống
Chapter 86: Secret Summer 09-01-2020 12:05:21 Tải xuống
Chapter 87: Yuri Secret Salon,Friends Course 09-01-2020 12:37:10 Tải xuống
Chapter 88: If A Lie Is Not Told, It Cannot Become Yuri Omake 09-01-2020 11:53:09 Tải xuống
Chapter 89: Marriage In Paradise 09-01-2020 12:14:10 Tải xuống
Chapter 90: Tonight I'll Be On Top 09-01-2020 11:50:40 Tải xuống
Chapter 91: Hồ Ly 09-01-2020 11:47:39 Tải xuống
Chapter 92: How Well Stacked and Surfboard Swapped Bodies 09-01-2020 11:57:11 Tải xuống
Chapter 93: A Room Without Shiori Invitation 09-01-2020 11:46:09 Tải xuống
Chapter 94: The Momoyuri Academy Secret Soapland Club 09-01-2020 11:45:40 Tải xuống
Chapter 95: Kodomo No Riron 09-01-2020 11:44:41 Tải xuống
Chapter 96: Tôi Muốn Bảo Vệ Một Tình Yêu Diệu Kì (leech) 09-01-2020 11:43:39 Tải xuống
Chapter 97: Soutaisei Relativity 09-01-2020 11:43:10 Tải xuống
Chapter 98: Fluffy Feelings 09-01-2020 11:42:40 Tải xuống
Chapter 99: Haitoku no Doukei 09-01-2020 11:41:39 Tải xuống
Chapter 100: Cubic Starship 09-01-2020 11:52:08 Tải xuống
Chapter 101: Tapestry 09-01-2020 12:02:11 Tải xuống
Chapter 102: Tapestry 2 09-01-2020 11:51:10 Tải xuống
Chapter 103: Borderline Virgin 09-01-2020 11:35:40 Tải xuống
Chapter 104: Eve no Sekai 09-01-2020 11:34:40 Tải xuống
Chapter 105: Startline 09-01-2020 11:45:10 Tải xuống
Chapter 106: Something Truly Beautiful 09-01-2020 11:30:10 Tải xuống
Chapter 107: Show Me How You Do It! 09-01-2020 11:29:41 Tải xuống
Chapter 108: Many, Many Sisters (Rất Mặn) 09-01-2020 11:40:09 Tải xuống
Chapter 109: Anettai Hotel 09-01-2020 11:26:43 Tải xuống
Chapter 110: Yougashiya no Sweetie Hibi 09-01-2020 12:01:09 Tải xuống
Chapter 111: Heart Synchro 09-01-2020 11:35:09 Tải xuống
Chapter 112: Goshujin-sama Daisuki 09-01-2020 11:23:40 Tải xuống
Chapter 113: Yuri Isekai (Mặn) 02-10-2020 02:32:30 Tải xuống
Chapter 114: Cat & Fish 09-01-2020 11:33:13 Tải xuống
Chapter 115: Be Careful Around The Nice Ones 09-01-2020 11:32:41 Tải xuống
Chapter 116: Memories of a School Uniform 09-01-2020 11:32:10 Tải xuống
Chapter 117: A Desires to be with Her, a Night of Temptations 09-01-2020 11:20:39 Tải xuống
Chapter 118: Obedient Girlfriend 09-01-2020 11:31:38 Tải xuống
Chapter 119: Banyuu Inryoku no Housoku 09-01-2020 11:19:39 Tải xuống
Chapter 120: Getting Closer 09-01-2020 11:19:17 Tải xuống
Chapter 121: Getting even Closer 09-01-2020 11:18:11 Tải xuống
Chapter 122: Kinyoubi no Otanoshimi 09-01-2020 11:39:36 Tải xuống
Chapter 123: Kinyoubi no Otanoshimi 2 09-01-2020 11:17:08 Tải xuống
Chapter 124: I No Shissou 09-01-2020 11:16:47 Tải xuống
Chapter 125: Kinbaku Date ~Toshishita Kanojo ni Shibararete~ 09-01-2020 11:49:40 Tải xuống
Chapter 126: Seinaru Chichi no Elf Hime 09-01-2020 11:15:45 Tải xuống
Chapter 127: Punishment Club 23-05-2023 14:34:54 Tải xuống
Chapter 128: Onee-chan ga Imouto no Pants de Hitori Ecchi Shitemashita 09-01-2020 11:29:09 Tải xuống
Chapter 129: Yutori Zenpen 29-01-2020 10:07:38 Tải xuống
Chapter 130: Your Feelings 17-02-2020 07:20:08 Tải xuống
Chapter 131: Dokidoki★Girls Esthe 26-02-2020 09:18:37 Tải xuống
Chapter 132: Good Girl + Good Things 10-03-2020 06:12:40 Tải xuống
Chapter 133: Heartbeat Locker Room 07-04-2020 03:42:37 Tải xuống
Chapter 134: Tooi Kirameki 19-04-2020 08:48:09 Tải xuống
Chapter 135: Tobari Addiction 19-04-2020 08:36:38 Tải xuống
Chapter 136: Free & Splash 22-04-2020 11:22:09 Tải xuống
Chapter 137: Our Fine 16-06-2020 16:09:38 Tải xuống
Chapter 138: The Twin Fruits 27-06-2020 00:36:41 Tải xuống
Chapter 139: Background Girl vs Spotlight Girl 27-06-2020 00:48:37 Tải xuống
Chapter 140: Kimi no Koto nara 28-06-2020 15:08:37 Tải xuống
Chapter 141: Our Pasts Are Beyond Our Control 28-06-2020 15:08:09 Tải xuống
Chapter 142: Toshimae no Watashi 29-06-2020 08:48:39 Tải xuống
Chapter 143: First Time With Sis 03-07-2020 07:36:40 Tải xuống
Chapter 144: Kami Onna 04-07-2020 15:12:09 Tải xuống
Chapter 145: I Went to a Lesbian Brothel and My Teacher Was There 06-07-2020 14:42:08 Tải xuống
Chapter 146: Futago Inryoku 14-07-2020 13:59:09 Tải xuống
Chapter 147: Mikansei No Kimochi 15-07-2020 08:35:14 Tải xuống
Chapter 148: Lets Play with Hypnosis Magic 10-08-2020 13:29:08 Tải xuống
Chapter 149: Cynical Dog 24-09-2020 10:32:09 Tải xuống
Chapter 150: Girls Dance Club 24-09-2020 10:32:05 Tải xuống
Chapter 151: Since Ive Always Liked You, I Can Make You Crazy, Right 23-09-2020 11:07:12 Tải xuống
Chapter 152 02-12-2020 06:43:10 Tải xuống
Chapter 152: Scary Kiss of My Sister 07-10-2020 05:36:10 Tải xuống
Chapter 153: My Sugar Cat 12-10-2020 13:06:10 Tải xuống
Chapter 154: MakiKomi 06-11-2020 14:24:08 Tải xuống
Chapter 155: Oniai! 12-11-2020 12:06:14 Tải xuống
Chapter 156: This Succubus Won't Lose to a Lolicon! 05-02-2021 13:48:14 Tải xuống
Chapter 157: Don't Treat Me Like a Kid 15-02-2021 06:16:36 Tải xuống
Chapter 199 29-01-2020 10:18:54 Tải xuống
Chapter 199: Banyuu Inryoku no Housoku 09-01-2020 11:36:12 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh