Citrus (Saburouta)

Tác giả: Saburo Uta
Thể loại: Comedy , Manga , School Life , Shoujo , Shoujo Ai , Soft Yuri
Lần cập nhật cuối: 28-11-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Nhân vật chính Yuzuko, ngay ngày đầu tiên chuyển trường đã đụng mặt và không mấy cảm tình với Mei - hội trưởng hội học sinh ở trường mới, trong một hoàn cảnh dở khóc dở cười. Sau đó, Yuzuko tiếp tục gặp lại Mei, trong một hoàn cảnh còn dở khóc dở cười hơn.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 42: Lời Mời Mọi Người Dự Hôn Lễ 12-05-2019 07:14:47 Tải xuống
Chapter 41: Ending ! 12-05-2019 07:11:17 Tải xuống
Chapter 40 12-05-2019 07:08:26 Tải xuống
Chapter 39 12-05-2019 07:05:36 Tải xuống
Chapter 38 12-05-2019 07:03:32 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 29-11-2018 15:50:13 Tải xuống
Chapter 1.1: Extra 12-05-2019 04:48:33 Tải xuống
Chapter 2 29-11-2018 15:50:18 Tải xuống
Chapter 3 30-11-2020 13:15:35 Tải xuống
Chapter 4: (Real) 29-11-2018 15:50:21 Tải xuống
Chapter 5 21-09-2019 11:01:11 Tải xuống
Chapter 5.1 21-09-2019 11:18:45 Tải xuống
Chapter 6 12-05-2019 05:02:39 Tải xuống
Chapter 7 01-10-2019 15:32:52 Tải xuống
Chapter 8 12-05-2019 05:12:42 Tải xuống
Chapter 9 12-05-2019 05:15:49 Tải xuống
Chapter 10 12-05-2019 05:12:14 Tải xuống
Chapter 11 12-05-2019 05:21:57 Tải xuống
Chapter 12 12-05-2019 05:25:12 Tải xuống
Chapter 12.1 21-09-2019 22:05:34 Tải xuống
Chapter 13 29-11-2018 15:50:43 Tải xuống
Chapter 13.1 29-11-2018 15:50:45 Tải xuống
Chapter 14 29-11-2018 15:50:47 Tải xuống
Chapter 15 17-04-2019 06:07:25 Tải xuống
Chapter 16 29-11-2018 15:50:52 Tải xuống
Chapter 17 29-11-2018 15:50:53 Tải xuống
Chapter 17.5 29-11-2018 15:50:54 Tải xuống
Chapter 18 29-11-2018 15:50:57 Tải xuống
Chapter 19 29-11-2018 15:50:59 Tải xuống
Chapter 20 29-11-2018 15:51:01 Tải xuống
Chapter 21 22-09-2019 11:39:21 Tải xuống
Chapter 22 29-11-2018 15:51:06 Tải xuống
Chapter 23 29-11-2018 15:51:08 Tải xuống
Chapter 24 22-09-2019 16:44:11 Tải xuống
Chapter 25 29-11-2018 15:51:12 Tải xuống
Chapter 26 29-11-2018 15:51:14 Tải xuống
Chapter 27 29-11-2018 15:51:16 Tải xuống
Chapter 28 29-11-2018 15:51:18 Tải xuống
Chapter 29 29-11-2018 15:51:20 Tải xuống
Chapter 30 01-10-2019 22:11:30 Tải xuống
Chapter 31 29-11-2018 15:51:24 Tải xuống
Chapter 32 29-11-2018 15:51:27 Tải xuống
Chapter 33 29-11-2018 15:51:27 Tải xuống
Chapter 34 29-11-2018 15:51:30 Tải xuống
Chapter 35 24-09-2019 11:49:43 Tải xuống
Chapter 36 29-11-2018 15:51:34 Tải xuống
Chapter 37 24-09-2019 12:11:06 Tải xuống
Chapter 38 12-05-2019 07:03:32 Tải xuống
Chapter 39 12-05-2019 07:05:36 Tải xuống
Chapter 40 12-05-2019 07:08:26 Tải xuống
Chapter 41: Ending ! 12-05-2019 07:11:17 Tải xuống
Chapter 42: Lời Mời Mọi Người Dự Hôn Lễ 12-05-2019 07:14:47 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh