Corpse Party: Book of Shadows

Tác giả: Kedouin Makoto & Ogata Shunsuke
Thể loại: Horror , Manga
Lần cập nhật cuối: 28-11-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Đây là phần giải thích cho phần Blood Covered
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 20 29-11-2018 22:03:57 Tải xuống
Chapter 19 29-11-2018 22:03:56 Tải xuống
Chapter 18 29-11-2018 22:03:56 Tải xuống
Chapter 17 29-11-2018 22:03:55 Tải xuống
Chapter 16 29-11-2018 22:03:53 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 29-11-2018 22:03:35 Tải xuống
Chapter 1 29-11-2018 22:03:37 Tải xuống
Chapter 2 29-11-2018 22:03:37 Tải xuống
Chapter 3 29-11-2018 22:03:39 Tải xuống
Chapter 4 29-11-2018 22:03:39 Tải xuống
Chapter 5 29-11-2018 22:03:40 Tải xuống
Chapter 6: - Seiko Shinohara 29-11-2018 22:03:42 Tải xuống
Chapter 7 29-11-2018 22:03:42 Tải xuống
Chapter 8.5 29-11-2018 22:03:44 Tải xuống
Chapter 8: - Blood Drive 1 29-11-2018 22:03:43 Tải xuống
Chapter 9: - Blood Drive 2 29-11-2018 22:03:46 Tải xuống
Chapter 10: - Yểu mệnh 29-11-2018 22:03:47 Tải xuống
Chapter 11 29-11-2018 22:03:48 Tải xuống
Chapter 12 29-11-2018 22:03:48 Tải xuống
Chapter 12.5 29-11-2018 22:03:49 Tải xuống
Chapter 13 29-11-2018 22:03:50 Tải xuống
Chapter 14 29-11-2018 22:03:51 Tải xuống
Chapter 15 29-11-2018 22:03:52 Tải xuống
Chapter 16 29-11-2018 22:03:53 Tải xuống
Chapter 17 29-11-2018 22:03:55 Tải xuống
Chapter 18 29-11-2018 22:03:56 Tải xuống
Chapter 19 29-11-2018 22:03:56 Tải xuống
Chapter 20 29-11-2018 22:03:57 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh