Thiên Tử Truyền Kỳ 6 - Hồng Vũ Đại Đế

Tác giả: Hoàng Ngọc Lang
Thể loại: Action , Historical , Manhua , Martial Arts , Shounen , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 28-11-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Bộ truyện là phần thứ 6 trong series Thiên Tử truyền kỳ của Hoàng Ngọc Lang. Chắc các bạn ai cũng biết đên series này cùng vs series Thần Binh, điển hình cho series Thiên Tử tại forum ta chính là bộ Thiên tử 5 - Như Lai Thần Chưởng! Bộ Thiên Tử 6 lấy bối cảnh là vào cuối đời nhà Nguyên, các nghĩa quân nổi lên khắp nơi để lật đổ Nguyên triều, lấy lại giang sơn của người Hán. Trong thời loạn thế đó, đã xuất hiện một vị Thiên tử tài ba, đứng lên khởi nghĩa, thu phục quần hùng các phương, đó là Chu Trọng Bát - Chu Nguyên Chương! Bộ truyện không mang đậm dấu ấn của Thiên Kiếm và Lôi Đao như Thiên tử 3, 4, 5, 7, nó mang một sắc thái mới, đó là: ai có tài năng, ai có sức mạnh thì có thể khai triều lập quốc! Xuyên suốt quãng thời gian từ lúc cuối thời Nguyên cho đến khi nhà Minh lập nước, thì cuộc đời của Chu NGuyên Chương - qua ngòi bút của Hoàng Ngọc Lang, đã thay đổi, kể từ khi y lạc vào trong Nguyệt Tông Minh giáo, và vô tình trở thành Nguyệt Vương của họ. Số phận của Chu Nguyên Chương rồi sẽ ra sao, y sẽ làm gì để có được thiên hạ?! Hãy cùng đọc Thiên Tử 6 - Hồng Vũ đại đế, để khám phá ra một Chu Nguyên Chương hoàn toàn mới, với những tình tiết biến ảo ly kỳ trong cả cuộc đời của ông!
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 84 18-06-2019 14:54:27 Tải xuống
Chapter 83 30-11-2018 14:17:58 Tải xuống
Chapter 82 30-11-2018 14:17:57 Tải xuống
Chapter 81 30-11-2018 14:17:56 Tải xuống
Chapter 80 30-11-2018 14:17:55 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 30-11-2018 14:16:28 Tải xuống
Chapter 3 27-08-2023 15:02:08 Tải xuống
Chapter 4 30-11-2018 14:16:32 Tải xuống
Chapter 5 30-11-2018 14:16:33 Tải xuống
Chapter 6 30-11-2018 14:16:34 Tải xuống
Chapter 7 30-11-2018 14:16:35 Tải xuống
Chapter 8 30-11-2018 14:16:35 Tải xuống
Chapter 9 30-11-2018 14:16:37 Tải xuống
Chapter 10 30-11-2018 14:16:39 Tải xuống
Chapter 11 30-11-2018 14:16:42 Tải xuống
Chapter 12 30-11-2018 14:16:43 Tải xuống
Chapter 13 30-11-2018 14:16:44 Tải xuống
Chapter 14 30-11-2018 14:16:44 Tải xuống
Chapter 15 30-11-2018 14:16:45 Tải xuống
Chapter 16 30-11-2018 14:16:46 Tải xuống
Chapter 17 30-11-2018 14:16:47 Tải xuống
Chapter 18 30-11-2018 14:16:48 Tải xuống
Chapter 19 30-11-2018 14:16:49 Tải xuống
Chapter 20 30-11-2018 14:16:50 Tải xuống
Chapter 21 30-11-2018 14:16:51 Tải xuống
Chapter 22 30-11-2018 14:16:52 Tải xuống
Chapter 23 30-11-2018 14:16:52 Tải xuống
Chapter 24 30-11-2018 14:16:54 Tải xuống
Chapter 25 30-11-2018 14:16:55 Tải xuống
Chapter 26 30-11-2018 14:16:56 Tải xuống
Chapter 27 30-11-2018 14:16:58 Tải xuống
Chapter 28 30-11-2018 14:16:58 Tải xuống
Chapter 29 30-11-2018 14:16:59 Tải xuống
Chapter 30 30-11-2018 14:17:00 Tải xuống
Chapter 31 30-11-2018 14:17:01 Tải xuống
Chapter 32 30-11-2018 14:17:01 Tải xuống
Chapter 33 30-11-2018 14:17:03 Tải xuống
Chapter 34 30-11-2018 14:17:05 Tải xuống
Chapter 35 30-11-2018 14:17:06 Tải xuống
Chapter 36 30-11-2018 14:17:07 Tải xuống
Chapter 37 30-11-2018 14:17:08 Tải xuống
Chapter 38 30-11-2018 14:17:09 Tải xuống
Chapter 39 30-11-2018 14:17:10 Tải xuống
Chapter 40 30-11-2018 14:17:11 Tải xuống
Chapter 41 30-11-2018 14:17:12 Tải xuống
Chapter 42 30-11-2018 14:17:13 Tải xuống
Chapter 43 30-11-2018 14:17:14 Tải xuống
Chapter 44 30-11-2018 14:17:15 Tải xuống
Chapter 45 30-11-2018 14:17:16 Tải xuống
Chapter 46 30-11-2018 14:17:17 Tải xuống
Chapter 47 30-11-2018 14:17:18 Tải xuống
Chapter 48 30-11-2018 14:17:20 Tải xuống
Chapter 49 30-11-2018 14:17:20 Tải xuống
Chapter 49.5 30-11-2018 14:17:21 Tải xuống
Chapter 50 30-11-2018 14:17:22 Tải xuống
Chapter 51 30-11-2018 14:17:23 Tải xuống
Chapter 51.5 30-11-2018 14:17:24 Tải xuống
Chapter 52 30-11-2018 14:17:25 Tải xuống
Chapter 53 30-11-2018 14:17:27 Tải xuống
Chapter 54 30-11-2018 14:17:27 Tải xuống
Chapter 55 30-11-2018 14:17:28 Tải xuống
Chapter 56 30-11-2018 14:17:29 Tải xuống
Chapter 56.1 30-11-2018 14:17:30 Tải xuống
Chapter 56.2 30-11-2018 14:17:31 Tải xuống
Chapter 57 30-11-2018 14:17:32 Tải xuống
Chapter 58 30-11-2018 14:17:33 Tải xuống
Chapter 59 30-11-2018 14:17:34 Tải xuống
Chapter 60.1 30-11-2018 14:17:35 Tải xuống
Chapter 60.2 30-11-2018 14:17:36 Tải xuống
Chapter 61 30-11-2018 14:17:37 Tải xuống
Chapter 62 30-11-2018 14:17:38 Tải xuống
Chapter 63 30-11-2018 14:17:39 Tải xuống
Chapter 64 30-11-2018 14:17:40 Tải xuống
Chapter 65 30-11-2018 14:17:41 Tải xuống
Chapter 66 30-11-2018 14:17:42 Tải xuống
Chapter 67 30-11-2018 14:17:43 Tải xuống
Chapter 68 30-11-2018 14:17:45 Tải xuống
Chapter 69 30-11-2018 14:17:45 Tải xuống
Chapter 70 30-11-2018 14:17:46 Tải xuống
Chapter 71 30-11-2018 14:17:47 Tải xuống
Chapter 72 30-11-2018 14:17:48 Tải xuống
Chapter 73 30-11-2018 14:17:49 Tải xuống
Chapter 74: - 75 30-11-2018 14:17:50 Tải xuống
Chapter 76 30-11-2018 14:17:51 Tải xuống
Chapter 77 30-11-2018 14:17:52 Tải xuống
Chapter 78 30-11-2018 14:17:53 Tải xuống
Chapter 79 30-11-2018 14:17:54 Tải xuống
Chapter 80 30-11-2018 14:17:55 Tải xuống
Chapter 81 30-11-2018 14:17:56 Tải xuống
Chapter 82 30-11-2018 14:17:57 Tải xuống
Chapter 83 30-11-2018 14:17:58 Tải xuống
Chapter 84 18-06-2019 14:54:27 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh