Loading...

Tiếu Ngạo Giang Hồ

Tác giả: Kim Dung
Thể loại: Action , Historical , Manhua , Martial Arts , Shounen , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 28-11-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Tiếu Ngạo Giang Hồ - một trong những tác phẩm được đánh giá là hay nhất của Kim Dung tiên sinh, qua nét vẽ của họa sĩ Lý Chí Thanh, lần nữa mang đến cho người đọc những thích thú mới mẻ trên nền cốt truyện kinh điển quen thuộc. Khác với các tác phẩm khác của Kim Dung, Tiếu Ngạo Giang Hồ không được lồng trong một bối cảnh lịch sử cụ thể nào cả, chủ nghĩa anh hùng dân tộc cũng không phải là điểm nhấn của bộ truyện này. Thay vào đó, nó tập trung khai thác những số phận và con người trong một thế giới võ lâm đầy hỗn loạn, nơi mà những khái niệm chánh-tà, người tốt, kẻ xấu dường như không có ranh giới phân định rõ ràng. Con người vì tư lợi có thể bất chấp thủ đoạn, thậm chí sát hại người thân nhằm đạt được tham vọng của bản thân. Tuy vậy, lại có không ít những người bị cho là kì quái hoặc tà đạo, thật chất lại là những con người đầy tiết khí, trọng tình trọng nghĩa, đầu đội trời chân đạp đất. Tỷ như Nhạc Bất Quần, chưởng môn phái Hoa Sơn, lừng danh giang hồ với ngoại hiệu là Quân Tử Kiếm, hóa ra chỉ là một kẻ đạo đức giả, lòng lang dạ sói. Hay Dư Thương Hải – chưởng môn phái Thanh Thành, vì muốn đoạt được Tịch Tà Kiếm Phổ mà thản nhiên tàn sát cả nhà Phước Oai Tiêu Cục, mở đầu cho một loạt những bi kịch tiếp diễn sau đó xoay quanh pho kiếm phổ này. Trong một thế giới điên đảo như vậy, liệu có mấy ai có thể bỏ qua những tư lợi ích kỉ, tranh quyền đoạt lợi để sống một cuộc đời thỏa chí tang bồng, ung dung tự tại, tiếu ngạo giang hồ ?
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 100.9 30-11-2018 13:12:36 Tải xuống
Chapter 100.8 30-11-2018 13:12:35 Tải xuống
Chapter 100.7 30-11-2018 13:12:34 Tải xuống
Chapter 100.6 30-11-2018 13:12:32 Tải xuống
Chapter 100.5 30-11-2018 13:12:30 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 30-11-2018 13:09:26 Tải xuống
Chapter 2 30-11-2018 13:09:27 Tải xuống
Chapter 3 30-11-2018 13:09:28 Tải xuống
Chapter 4 30-11-2018 13:09:28 Tải xuống
Chapter 5 30-11-2018 13:09:29 Tải xuống
Chapter 6 30-11-2018 13:09:31 Tải xuống
Chapter 7 30-11-2018 13:09:31 Tải xuống
Chapter 8 30-11-2018 13:09:33 Tải xuống
Chapter 9 30-11-2018 13:09:34 Tải xuống
Chapter 10 30-11-2018 13:09:35 Tải xuống
Chapter 11 30-11-2018 13:09:36 Tải xuống
Chapter 12 30-11-2018 13:09:37 Tải xuống
Chapter 13 30-11-2018 13:09:38 Tải xuống
Chapter 14 30-11-2018 13:09:39 Tải xuống
Chapter 15 30-11-2018 13:09:39 Tải xuống
Chapter 16 30-11-2018 13:09:41 Tải xuống
Chapter 17 30-11-2018 13:09:42 Tải xuống
Chapter 18 30-11-2018 13:09:43 Tải xuống
Chapter 19 30-11-2018 13:09:44 Tải xuống
Chapter 20 30-11-2018 13:09:45 Tải xuống
Chapter 21 30-11-2018 13:09:45 Tải xuống
Chapter 22 30-11-2018 13:09:47 Tải xuống
Chapter 23 30-11-2018 13:09:48 Tải xuống
Chapter 24 30-11-2018 13:09:49 Tải xuống
Chapter 24.5 30-11-2018 13:09:49 Tải xuống
Chapter 25 30-11-2018 13:09:50 Tải xuống
Chapter 26 30-11-2018 13:09:51 Tải xuống
Chapter 27 30-11-2018 13:09:52 Tải xuống
Chapter 28 30-11-2018 13:09:54 Tải xuống
Chapter 29 30-11-2018 13:09:55 Tải xuống
Chapter 30 30-11-2018 13:09:56 Tải xuống
Chapter 31: Bí Mật Trong Động 30-11-2018 13:09:57 Tải xuống
Chapter 32 06-04-2019 19:18:55 Tải xuống
Chapter 33 30-11-2018 13:09:59 Tải xuống
Chapter 34: Đối Chiến 30-11-2018 13:09:59 Tải xuống
Chapter 35 30-11-2018 13:10:01 Tải xuống
Chapter 36 30-11-2018 13:10:02 Tải xuống
Chapter 37 30-11-2018 13:10:03 Tải xuống
Chapter 38 30-11-2018 13:10:05 Tải xuống
Chapter 39 30-11-2018 13:10:06 Tải xuống
Chapter 40 30-11-2018 13:10:08 Tải xuống
Chapter 41 30-11-2018 13:10:08 Tải xuống
Chapter 42 30-11-2018 13:10:09 Tải xuống
Chapter 43 30-11-2018 13:10:10 Tải xuống
Chapter 44 30-11-2018 13:10:11 Tải xuống
Chapter 45 30-11-2018 13:10:12 Tải xuống
Chapter 46 30-11-2018 13:10:13 Tải xuống
Chapter 47 30-11-2018 13:10:14 Tải xuống
Chapter 48 30-11-2018 13:10:15 Tải xuống
Chapter 49 30-11-2018 13:10:16 Tải xuống
Chapter 50 30-11-2018 13:10:17 Tải xuống
Chapter 51 30-11-2018 13:10:18 Tải xuống
Chapter 52 30-11-2018 13:10:19 Tải xuống
Chapter 53 30-11-2018 13:10:21 Tải xuống
Chapter 54 30-11-2018 13:10:20 Tải xuống
Chapter 55 30-11-2018 13:10:22 Tải xuống
Chapter 56 30-11-2018 13:10:25 Tải xuống
Chapter 57 30-11-2018 13:10:24 Tải xuống
Chapter 58 30-11-2018 13:10:25 Tải xuống
Chapter 59 30-11-2018 13:10:27 Tải xuống
Chapter 60 30-11-2018 13:10:28 Tải xuống
Chapter 61 30-11-2018 13:10:29 Tải xuống
Chapter 62 30-11-2018 13:10:29 Tải xuống
Chapter 63 30-11-2018 13:10:30 Tải xuống
Chapter 64 30-11-2018 13:10:31 Tải xuống
Chapter 65 30-11-2018 13:10:32 Tải xuống
Chapter 66 30-11-2018 13:10:33 Tải xuống
Chapter 67 30-11-2018 13:10:34 Tải xuống
Chapter 68 30-11-2018 13:10:36 Tải xuống
Chapter 69 30-11-2018 13:10:36 Tải xuống
Chapter 69.2 30-11-2018 13:10:37 Tải xuống
Chapter 70.1 30-11-2018 13:10:38 Tải xuống
Chapter 70.2 30-11-2018 13:10:39 Tải xuống
Chapter 71.1 30-11-2018 13:10:40 Tải xuống
Chapter 71.2 30-11-2018 13:10:40 Tải xuống
Chapter 72.1 30-11-2018 13:10:42 Tải xuống
Chapter 72.2 30-11-2018 13:10:43 Tải xuống
Chapter 73 30-11-2018 13:10:44 Tải xuống
Chapter 73.2 30-11-2018 13:10:44 Tải xuống
Chapter 74.1 30-11-2018 13:10:46 Tải xuống
Chapter 74.2 30-11-2018 13:10:47 Tải xuống
Chapter 75.1 30-11-2018 13:10:47 Tải xuống
Chapter 75.2 30-11-2018 13:10:48 Tải xuống
Chapter 76 30-11-2018 13:10:50 Tải xuống
Chapter 76.2 30-11-2018 13:10:50 Tải xuống
Chapter 77.1 30-11-2018 13:10:52 Tải xuống
Chapter 77.2 30-11-2018 13:10:52 Tải xuống
Chapter 78.1 30-11-2018 13:10:53 Tải xuống
Chapter 78.2 30-11-2018 13:10:54 Tải xuống
Chapter 79.1 30-11-2018 13:10:55 Tải xuống
Chapter 79.2 30-11-2018 13:10:56 Tải xuống
Chapter 80.1 30-11-2018 13:10:58 Tải xuống
Chapter 80.2 30-11-2018 13:10:59 Tải xuống
Chapter 81.1 30-11-2018 13:10:59 Tải xuống
Chapter 81.2 30-11-2018 13:11:00 Tải xuống
Chapter 82.1 30-11-2018 13:11:02 Tải xuống
Chapter 82.2 30-11-2018 13:11:03 Tải xuống
Chapter 83.1 30-11-2018 13:11:04 Tải xuống
Chapter 83.2 30-11-2018 13:11:05 Tải xuống
Chapter 84.1 30-11-2018 13:11:18 Tải xuống
Chapter 84.2 30-11-2018 13:11:19 Tải xuống
Chapter 85.1 30-11-2018 13:11:21 Tải xuống
Chapter 85.2 30-11-2018 13:11:23 Tải xuống
Chapter 86.1 30-11-2018 13:11:25 Tải xuống
Chapter 86.2 30-11-2018 13:11:26 Tải xuống
Chapter 87.1 30-11-2018 13:11:27 Tải xuống
Chapter 87.2 30-11-2018 13:11:30 Tải xuống
Chapter 88.1 30-11-2018 13:11:30 Tải xuống
Chapter 88.2 30-11-2018 13:11:20 Tải xuống
Chapter 89.1 30-11-2018 13:11:36 Tải xuống
Chapter 89.2 30-11-2018 13:11:31 Tải xuống
Chapter 90.1 30-11-2018 13:11:35 Tải xuống
Chapter 90.2 30-11-2018 13:11:36 Tải xuống
Chapter 91.1 30-11-2018 13:11:35 Tải xuống
Chapter 91.2 30-11-2018 13:11:36 Tải xuống
Chapter 92.1 30-11-2018 13:11:33 Tải xuống
Chapter 92.2 30-11-2018 13:11:35 Tải xuống
Chapter 93.1 30-11-2018 13:11:41 Tải xuống
Chapter 93.2 30-11-2018 13:11:41 Tải xuống
Chapter 94.1 30-11-2018 13:11:38 Tải xuống
Chapter 94.2 30-11-2018 13:11:39 Tải xuống
Chapter 95.1 30-11-2018 13:11:39 Tải xuống
Chapter 95.2 30-11-2018 13:11:41 Tải xuống
Chapter 96.1 30-11-2018 13:11:51 Tải xuống
Chapter 96.2 30-11-2018 13:11:47 Tải xuống
Chapter 97.1 30-11-2018 13:11:50 Tải xuống
Chapter 97.2 30-11-2018 13:11:47 Tải xuống
Chapter 98.1 30-11-2018 13:11:56 Tải xuống
Chapter 98.2 30-11-2018 13:11:57 Tải xuống
Chapter 98.3 30-11-2018 13:11:56 Tải xuống
Chapter 98.4 30-11-2018 13:11:57 Tải xuống
Chapter 98.5 30-11-2018 13:11:57 Tải xuống
Chapter 98.6 30-11-2018 13:11:59 Tải xuống
Chapter 98.7 30-11-2018 13:11:59 Tải xuống
Chapter 98.8 30-11-2018 13:12:02 Tải xuống
Chapter 98.9 30-11-2018 13:11:55 Tải xuống
Chapter 99 30-11-2018 13:12:02 Tải xuống
Chapter 99.1 30-11-2018 13:12:05 Tải xuống
Chapter 99.2 30-11-2018 13:12:08 Tải xuống
Chapter 99.3 30-11-2018 13:12:07 Tải xuống
Chapter 99.4 30-11-2018 13:12:10 Tải xuống
Chapter 99.5 30-11-2018 13:12:11 Tải xuống
Chapter 99.6 30-11-2018 13:12:13 Tải xuống
Chapter 99.7 30-11-2018 13:12:13 Tải xuống
Chapter 99.8 30-11-2018 13:12:16 Tải xuống
Chapter 99.9 30-11-2018 13:12:20 Tải xuống
Chapter 100 30-11-2018 13:12:24 Tải xuống
Chapter 100.1 30-11-2018 13:12:26 Tải xuống
Chapter 100.2 30-11-2018 13:12:27 Tải xuống
Chapter 100.3 30-11-2018 13:12:28 Tải xuống
Chapter 100.4 30-11-2018 13:12:28 Tải xuống
Chapter 100.5 30-11-2018 13:12:30 Tải xuống
Chapter 100.6 30-11-2018 13:12:32 Tải xuống
Chapter 100.7 30-11-2018 13:12:34 Tải xuống
Chapter 100.8 30-11-2018 13:12:35 Tải xuống
Chapter 100.9 30-11-2018 13:12:36 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh