Tate no Yuusha no Nariagari

Tác giả: ANEKO Yusagi - AIYA Kyu
Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Harem , Romance , Seinen
Lần cập nhật cuối: 24-01-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Iwatani Naofumi được triệu hồi để cứu một thế giới khác, và trở thành một trong bốn vị anh hùng tại nơi đây. Bắt đầu cuộc hành trình khá bị khinh bỉ, để mọi việc tệ hơn nữa là anh ấy bị phản bội vào ngày thứ ba của cuộc hành trình. Tiền bạc thì mất, tinh thần hỗn độn, nên anh ấy thề sẽ trả thù những kẻ đã phản bội mình, và bắt đầu từ ...
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 45: Đồng đội mới 05-01-2019 13:12:36 Tải xuống
Chapter 45.3 05-01-2019 11:58:12 Tải xuống
Chapter 37 05-01-2019 13:12:13 Tải xuống
Chapter 36 05-01-2019 13:12:10 Tải xuống
Chapter 35 05-01-2019 13:12:07 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 4.5: Tam hiệp sĩ 07-01-2021 10:35:40 Tải xuống
Chapter 5 05-01-2019 13:10:21 Tải xuống
Chapter 6 05-01-2019 13:10:25 Tải xuống
Chapter 7 29-11-2018 15:49:30 Tải xuống
Chapter 8 05-01-2019 13:10:31 Tải xuống
Chapter 9 05-01-2019 13:10:33 Tải xuống
Chapter 10 05-01-2019 13:10:37 Tải xuống
Chapter 10.1 05-01-2019 13:10:38 Tải xuống
Chapter 10.5 05-01-2019 13:10:42 Tải xuống
Chapter 11 05-01-2019 13:10:46 Tải xuống
Chapter 12 05-01-2019 13:10:49 Tải xuống
Chapter 13 05-01-2019 13:10:51 Tải xuống
Chapter 14 05-01-2019 13:10:55 Tải xuống
Chapter 15 05-01-2019 13:10:58 Tải xuống
Chapter 16 05-01-2019 13:11:01 Tải xuống
Chapter 16.5 05-01-2019 13:11:02 Tải xuống
Chapter 17 05-01-2019 13:11:07 Tải xuống
Chapter 18 05-01-2019 13:11:10 Tải xuống
Chapter 18.5 29-11-2018 15:50:02 Tải xuống
Chapter 19 05-01-2019 13:11:14 Tải xuống
Chapter 20 30-08-2019 16:36:38 Tải xuống
Chapter 20.5 05-01-2019 13:11:18 Tải xuống
Chapter 21 29-11-2018 15:50:10 Tải xuống
Chapter 22 29-11-2018 15:50:14 Tải xuống
Chapter 24 29-11-2018 15:50:17 Tải xuống
Chapter 25 05-01-2019 13:11:37 Tải xuống
Chapter 26 29-11-2018 15:50:22 Tải xuống
Chapter 27 05-01-2019 13:11:43 Tải xuống
Chapter 28: Phán xét 30-08-2019 16:38:59 Tải xuống
Chapter 29: Replica 05-01-2019 13:11:49 Tải xuống
Chapter 30: Chiếc khiên của sự phẫn nộ 29-11-2018 15:50:30 Tải xuống
Chapter 31 29-11-2018 15:50:32 Tải xuống
Chapter 32 29-11-2018 15:50:34 Tải xuống
Chapter 33 05-01-2019 13:12:01 Tải xuống
Chapter 34: Tảo mộ 29-11-2018 15:50:38 Tải xuống
Chapter 35 05-01-2019 13:12:07 Tải xuống
Chapter 36 05-01-2019 13:12:10 Tải xuống
Chapter 37 05-01-2019 13:12:13 Tải xuống
Chapter 45.3 05-01-2019 11:58:12 Tải xuống
Chapter 45: Đồng đội mới 05-01-2019 13:12:36 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh