Sự Trỗi Dậy Của Anh Hùng Khiên

Tác giả: ANEKO Yusagi - AIYA Kyu
Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Harem , Romance , Seinen ,
Lần cập nhật cuối: 25-08-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Iwatani Naofumi được triệu hồi để cứu một thế giới khác, và trở thành một trong bốn vị anh hùng tại nơi đây. Bắt đầu cuộc hành trình khá bị khinh bỉ, để mọi việc tệ hơn nữa là anh ấy bị phản bội vào ngày thứ ba của cuộc hành trình. Tiền bạc thì mất, tinh thần hỗn độn, nên anh ấy thề sẽ trả thù những kẻ đã phản bội mình, và bắt đầu từ ...
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 120 05-01-2022 02:52:54 Tải xuống
Chapter 119 23-08-2019 18:01:16 Tải xuống
Chapter 118 24-08-2019 01:09:06 Tải xuống
Chapter 117 23-08-2019 18:02:03 Tải xuống
Chapter 116 23-08-2019 18:02:16 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 25-08-2021 03:14:22 Tải xuống
Chapter 2 25-08-2021 03:14:22 Tải xuống
Chapter 3 25-08-2021 03:14:23 Tải xuống
Chapter 4 25-08-2021 03:14:23 Tải xuống
Chapter 4.5: Tam hiệp sĩ 25-08-2021 03:14:23 Tải xuống
Chapter 5 25-08-2021 03:14:23 Tải xuống
Chapter 6 25-08-2021 03:14:23 Tải xuống
Chapter 7 25-08-2021 03:14:24 Tải xuống
Chapter 8 25-08-2021 03:14:24 Tải xuống
Chapter 9 25-08-2021 03:14:24 Tải xuống
Chapter 10 25-08-2021 03:14:24 Tải xuống
Chapter 10.1 25-08-2021 03:14:24 Tải xuống
Chapter 10.5 25-08-2021 03:14:25 Tải xuống
Chapter 11 25-08-2021 03:14:25 Tải xuống
Chapter 12 25-08-2021 03:14:25 Tải xuống
Chapter 13 25-08-2021 03:14:25 Tải xuống
Chapter 14 25-08-2021 03:14:25 Tải xuống
Chapter 15 25-08-2021 03:14:25 Tải xuống
Chapter 16 25-08-2021 03:14:26 Tải xuống
Chapter 16.5 25-08-2021 03:14:26 Tải xuống
Chapter 17 25-08-2021 03:14:26 Tải xuống
Chapter 18 25-08-2021 03:14:26 Tải xuống
Chapter 19 25-08-2021 03:14:26 Tải xuống
Chapter 20 25-08-2021 03:14:26 Tải xuống
Chapter 20.5 25-08-2021 03:14:27 Tải xuống
Chapter 21 25-08-2021 03:14:27 Tải xuống
Chapter 21.5 25-08-2021 03:14:27 Tải xuống
Chapter 22 25-08-2021 03:14:27 Tải xuống
Chapter 23 25-08-2021 03:14:27 Tải xuống
Chapter 24 25-08-2021 03:14:28 Tải xuống
Chapter 25 25-08-2021 03:14:28 Tải xuống
Chapter 26 25-08-2021 03:14:28 Tải xuống
Chapter 27 25-08-2021 03:14:28 Tải xuống
Chapter 28: Phán xét 25-08-2021 03:14:29 Tải xuống
Chapter 29: Replica 25-08-2021 03:14:30 Tải xuống
Chapter 30: Chiếc khiên của sự phẫn nộ 25-08-2021 03:14:30 Tải xuống
Chapter 31 25-08-2021 03:14:30 Tải xuống
Chapter 32 25-08-2021 03:14:30 Tải xuống
Chapter 33 25-08-2021 03:14:30 Tải xuống
Chapter 34: Tảo mộ 25-08-2021 03:14:30 Tải xuống
Chapter 35 25-08-2021 03:14:30 Tải xuống
Chapter 36 25-08-2021 03:14:30 Tải xuống
Chapter 37 25-08-2021 03:14:30 Tải xuống
Chapter 38: Thần Điện dưới nước 25-08-2021 03:14:31 Tải xuống
Chapter 39 25-08-2021 03:14:31 Tải xuống
Chapter 40: L'Arc Berg 25-08-2021 03:14:31 Tải xuống
Chapter 41: Hồn Dũ Thủy 25-08-2021 03:14:31 Tải xuống
Chapter 42: Thùng nổ Recol 25-08-2021 03:14:31 Tải xuống
Chapter 43: Cô nàng không triển vọng 25-08-2021 03:14:31 Tải xuống
Chapter 44 25-08-2021 03:14:31 Tải xuống
Chapter 45.2 14-03-2021 02:24:05 Tải xuống
Chapter 45.3 14-03-2021 02:24:05 Tải xuống
Chapter 45: Đồng đội mới 25-08-2021 03:14:31 Tải xuống
Chapter 46: Huấn luyện viên chiến đấu 25-08-2021 03:14:31 Tải xuống
Chapter 47: Bậc thầy Huyễn thuật 25-08-2021 03:14:31 Tải xuống
Chapter 48 25-08-2021 03:14:32 Tải xuống
Chapter 49 25-08-2021 03:14:32 Tải xuống
Chapter 50 25-08-2021 03:14:32 Tải xuống
Chapter 51 25-08-2021 03:14:32 Tải xuống
Chapter 52: Thị trấn cổ xưa 25-08-2021 03:14:32 Tải xuống
Chapter 53: Phân thân dạng người của Reiki 25-08-2021 03:14:32 Tải xuống
Chapter 54: Sứ ma dạng người của Reiki 25-08-2021 03:14:32 Tải xuống
Chapter 55: Linh Quy bạo loạn 25-08-2021 03:14:32 Tải xuống
Chapter 56: Nỗ lực câu giờ 25-08-2021 03:14:33 Tải xuống
Chapter 57: Đối đầu 25-08-2021 03:14:33 Tải xuống
Chapter 58: Sự trở lại của nhóm L'arc 25-08-2021 03:14:33 Tải xuống
Chapter 59: Bậc thầy chiến lược 25-08-2021 03:14:33 Tải xuống
Chapter 60: Hợp lực 25-08-2021 03:14:33 Tải xuống
Chapter 61: Trái tim linh quy 25-08-2021 03:14:33 Tải xuống
Chapter 62: OST Hourai 25-08-2021 03:14:33 Tải xuống
Chapter 63 25-08-2021 03:14:33 Tải xuống
Chapter 64 25-08-2021 03:14:34 Tải xuống
Chapter 65: Anh hùng săn bắt 25-08-2021 03:14:34 Tải xuống
Chapter 66 25-08-2021 13:21:53 Tải xuống
Chapter 67 25-08-2021 11:12:14 Tải xuống
Chapter 68 25-08-2021 11:02:07 Tải xuống
Chapter 69 25-08-2021 10:49:29 Tải xuống
Chapter 70 25-08-2021 11:20:34 Tải xuống
Chapter 71 25-08-2021 10:48:46 Tải xuống
Chapter 72 25-08-2021 10:48:09 Tải xuống
Chapter 73 25-08-2021 10:48:09 Tải xuống
Chapter 74 02-09-2021 01:01:31 Tải xuống
Chapter 75 25-08-2021 10:23:16 Tải xuống
Chapter 76 25-08-2021 10:22:37 Tải xuống
Chapter 77 25-08-2021 10:41:22 Tải xuống
Chapter 78 25-08-2021 11:11:19 Tải xuống
Chapter 106 22-09-2019 04:40:54 Tải xuống
Chapter 107 23-08-2019 18:03:04 Tải xuống
Chapter 108 23-08-2019 18:02:57 Tải xuống
Chapter 109 23-08-2019 18:03:07 Tải xuống
Chapter 110 23-08-2019 18:02:33 Tải xuống
Chapter 111 23-08-2019 18:03:10 Tải xuống
Chapter 112 23-08-2019 18:02:40 Tải xuống
Chapter 113 23-08-2019 18:02:25 Tải xuống
Chapter 114 23-08-2019 18:02:29 Tải xuống
Chapter 115 23-08-2019 18:02:20 Tải xuống
Chapter 116 23-08-2019 18:02:16 Tải xuống
Chapter 117 23-08-2019 18:02:03 Tải xuống
Chapter 118 24-08-2019 01:09:06 Tải xuống
Chapter 119 23-08-2019 18:01:16 Tải xuống
Chapter 120 05-01-2022 02:52:54 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh