Bí Kíp Hóa Rồng

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Manhwa , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 17-06-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Thanh niên nhân loại dạy một con Giao - đã tu luyện 1000 năm - Long hóa rồng để trả giá cho việc đắc tội với tổ tiên. Được ăn cả, ngã về không. Sứ mệnh này có hoàn thành được hay không? Leo lên đỉnh của Thiên đài là một sứ mệnh wan trọng, người có thể lên đến đỉnh sẽ được ban cho quyền kiểm soát thế giới.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 31 17-06-2021 20:36:02 Tải xuống
Chapter 30 17-06-2021 05:48:04 Tải xuống
Chapter 29 16-06-2021 20:42:04 Tải xuống
Chapter 28 16-06-2021 05:54:03 Tải xuống
Chapter 27 15-06-2021 21:48:03 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 28-05-2021 11:12:07 Tải xuống
Chapter 2 28-05-2021 11:12:07 Tải xuống
Chapter 3 29-05-2021 21:00:08 Tải xuống
Chapter 4 03-06-2021 14:24:04 Tải xuống
Chapter 5 03-06-2021 14:24:04 Tải xuống
Chapter 6 04-06-2021 22:36:03 Tải xuống
Chapter 7 05-06-2021 22:24:03 Tải xuống
Chapter 8 06-06-2021 19:18:07 Tải xuống
Chapter 9 08-06-2021 11:30:04 Tải xuống
Chapter 9: Raw 08-06-2021 11:12:04 Tải xuống
Chapter 10 08-06-2021 11:12:04 Tải xuống
Chapter 11 08-06-2021 11:30:04 Tải xuống
Chapter 12 08-06-2021 11:30:04 Tải xuống
Chapter 13 08-06-2021 11:30:04 Tải xuống
Chapter 14 09-06-2021 17:48:04 Tải xuống
Chapter 15 09-06-2021 18:06:02 Tải xuống
Chapter 16 09-06-2021 18:06:03 Tải xuống
Chapter 17 10-06-2021 22:00:10 Tải xuống
Chapter 18 11-06-2021 05:30:03 Tải xuống
Chapter 19 11-06-2021 20:36:02 Tải xuống
Chapter 20 12-06-2021 05:30:06 Tải xuống
Chapter 21 12-06-2021 20:36:04 Tải xuống
Chapter 22 13-06-2021 06:12:03 Tải xuống
Chapter 23 13-06-2021 21:54:04 Tải xuống
Chapter 24 14-06-2021 05:36:03 Tải xuống
Chapter 25 14-06-2021 21:00:06 Tải xuống
Chapter 26 15-06-2021 05:42:11 Tải xuống
Chapter 27 15-06-2021 21:48:03 Tải xuống
Chapter 28 16-06-2021 05:54:03 Tải xuống
Chapter 29 16-06-2021 20:42:04 Tải xuống
Chapter 30 17-06-2021 05:48:04 Tải xuống
Chapter 31 17-06-2021 20:36:02 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh