Phá Bỏ Giới Hạn

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Manhwa , Truyện Màu , Webtoon
Lần cập nhật cuối: 28-03-2022
TÓM TẮT NỘI DUNG
Truyện tranh Phá Bỏ Giới Hạn thuộc thể loại Manhwa, Webtoons...với nội dung: Kim Kibong một nam sinh trung học tình cở được lựa chọn để trở thành "người chơi thức tỉnh" đầu tiên. Tuy nhiên trong quá trình huấn luyện, hệ thống xảy ra lỗi không xác định khiến cho Kibong không thể rời khỏi đó. Với thời gian nhanh hơn 300 lần so với thế giới thật, Kibong trải qua một thời gian dài cô độc và vô số lần chết đi sống lại không khác gì địa ngục. 10 năm sau - tương đương với 3000 năm trong phòng tập, cuối cùng Kibong cũng có thể ra ngoài, nhưng đó chỉ mới là khởi đầu để khôi phục lại thế giới
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 74 28-03-2022 12:20:02 Tải xuống
Chapter 73.5 23-03-2022 05:40:02 Tải xuống
Chapter 73 23-03-2022 04:30:02 Tải xuống
Chapter 72 16-03-2022 13:10:08 Tải xuống
Chapter 71 16-03-2022 13:00:22 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 03-12-2022 16:24:09 Tải xuống
Chapter 2 16-03-2022 13:00:20 Tải xuống
Chapter 3 16-03-2022 13:00:20 Tải xuống
Chapter 4 16-03-2022 13:00:20 Tải xuống
Chapter 5 16-03-2022 13:00:20 Tải xuống
Chapter 6 16-03-2022 13:00:20 Tải xuống
Chapter 7 16-03-2022 13:00:20 Tải xuống
Chapter 8 16-03-2022 13:00:20 Tải xuống
Chapter 9 16-03-2022 13:00:20 Tải xuống
Chapter 10 16-03-2022 13:00:20 Tải xuống
Chapter 11 16-03-2022 13:00:20 Tải xuống
Chapter 12 16-03-2022 13:00:20 Tải xuống
Chapter 13 16-03-2022 13:00:20 Tải xuống
Chapter 14 16-03-2022 13:00:20 Tải xuống
Chapter 15 16-03-2022 13:00:20 Tải xuống
Chapter 16 16-03-2022 13:00:20 Tải xuống
Chapter 17 16-03-2022 13:00:20 Tải xuống
Chapter 18 16-03-2022 13:00:20 Tải xuống
Chapter 19 16-03-2022 13:00:20 Tải xuống
Chapter 20 16-03-2022 13:00:20 Tải xuống
Chapter 21 16-03-2022 13:00:20 Tải xuống
Chapter 22 16-03-2022 13:00:20 Tải xuống
Chapter 23 16-03-2022 13:00:20 Tải xuống
Chapter 24 16-03-2022 13:00:20 Tải xuống
Chapter 25 16-03-2022 13:00:20 Tải xuống
Chapter 26 16-03-2022 13:00:21 Tải xuống
Chapter 26.5 16-03-2022 13:00:21 Tải xuống
Chapter 27 16-03-2022 13:00:21 Tải xuống
Chapter 28 16-03-2022 13:00:21 Tải xuống
Chapter 29 16-03-2022 13:00:21 Tải xuống
Chapter 30 16-03-2022 13:00:21 Tải xuống
Chapter 31 16-03-2022 13:00:21 Tải xuống
Chapter 32 16-03-2022 13:00:21 Tải xuống
Chapter 32.5 26-05-2021 01:12:10 Tải xuống
Chapter 33 16-03-2022 13:00:21 Tải xuống
Chapter 34 16-03-2022 13:00:21 Tải xuống
Chapter 35 16-03-2022 13:00:21 Tải xuống
Chapter 36 16-03-2022 13:00:21 Tải xuống
Chapter 36.5 16-03-2022 13:00:21 Tải xuống
Chapter 37 16-03-2022 13:00:21 Tải xuống
Chapter 38 16-03-2022 13:00:21 Tải xuống
Chapter 39 16-03-2022 13:00:21 Tải xuống
Chapter 40 16-03-2022 13:00:21 Tải xuống
Chapter 41 16-03-2022 13:00:21 Tải xuống
Chapter 42 16-03-2022 13:00:21 Tải xuống
Chapter 43 16-03-2022 13:00:21 Tải xuống
Chapter 44 16-03-2022 13:00:21 Tải xuống
Chapter 45 16-03-2022 13:00:21 Tải xuống
Chapter 46 16-03-2022 13:00:21 Tải xuống
Chapter 47 16-03-2022 13:00:21 Tải xuống
Chapter 47.5 16-03-2022 13:00:21 Tải xuống
Chapter 48 16-03-2022 13:00:21 Tải xuống
Chapter 49 16-03-2022 13:00:21 Tải xuống
Chapter 49.5 16-03-2022 13:00:21 Tải xuống
Chapter 50 16-03-2022 13:00:21 Tải xuống
Chapter 50.5 16-03-2022 13:00:21 Tải xuống
Chapter 51 16-03-2022 13:00:21 Tải xuống
Chapter 51.5 16-03-2022 13:00:21 Tải xuống
Chapter 52 16-03-2022 13:00:21 Tải xuống
Chapter 52.5 16-03-2022 13:00:21 Tải xuống
Chapter 53 16-03-2022 13:00:21 Tải xuống
Chapter 54 16-03-2022 13:00:21 Tải xuống
Chapter 54.5 16-03-2022 13:00:21 Tải xuống
Chapter 55 16-03-2022 13:00:21 Tải xuống
Chapter 55.5 16-03-2022 13:00:21 Tải xuống
Chapter 56 16-03-2022 13:00:21 Tải xuống
Chapter 56.5 16-03-2022 13:00:21 Tải xuống
Chapter 57 16-03-2022 13:00:21 Tải xuống
Chapter 57.5 16-03-2022 13:00:21 Tải xuống
Chapter 58 16-03-2022 13:00:21 Tải xuống
Chapter 58.5 16-03-2022 13:00:21 Tải xuống
Chapter 59 16-03-2022 13:00:21 Tải xuống
Chapter 60 16-03-2022 13:00:21 Tải xuống
Chapter 61 16-03-2022 13:00:21 Tải xuống
Chapter 62 16-03-2022 13:00:21 Tải xuống
Chapter 63 16-03-2022 13:00:21 Tải xuống
Chapter 64 16-03-2022 13:00:21 Tải xuống
Chapter 65 16-03-2022 13:00:21 Tải xuống
Chapter 66 16-03-2022 13:00:21 Tải xuống
Chapter 67 16-03-2022 13:00:21 Tải xuống
Chapter 68 16-03-2022 13:00:21 Tải xuống
Chapter 68.5 16-03-2022 13:00:22 Tải xuống
Chapter 69 16-03-2022 13:00:22 Tải xuống
Chapter 70 16-03-2022 13:00:22 Tải xuống
Chapter 71 16-03-2022 13:00:22 Tải xuống
Chapter 72 16-03-2022 13:10:08 Tải xuống
Chapter 73 23-03-2022 04:30:02 Tải xuống
Chapter 73.5 23-03-2022 05:40:02 Tải xuống
Chapter 74 28-03-2022 12:20:02 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh