Loading...

Số Hiệu 1314

Tác giả: Mạn Du Du
Thể loại: Manhua , Mystery , Romance , Shoujo , Ngôn Tình , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 28-11-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Thế kỉ 23, thiên tài khoa học gia Hứa Nhất Thế không chỉ có một người cha tính tình trẻ con, còn có một người “chị gái” đặc biệt - Cố Thiện Tử, được gọi là 1314.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 27 30-11-2018 17:35:57 Tải xuống
Chapter 26 30-11-2018 17:35:56 Tải xuống
Chapter 25 30-11-2018 17:35:54 Tải xuống
Chapter 24 30-11-2018 17:35:55 Tải xuống
Chapter 23 30-11-2018 17:35:53 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 30-11-2018 17:35:34 Tải xuống
Chapter 2 30-11-2018 17:35:32 Tải xuống
Chapter 3 30-11-2018 17:35:34 Tải xuống
Chapter 4 30-11-2018 17:35:34 Tải xuống
Chapter 5 30-11-2018 17:35:36 Tải xuống
Chapter 6 30-11-2018 17:35:37 Tải xuống
Chapter 7 30-11-2018 17:35:37 Tải xuống
Chapter 8 30-11-2018 17:35:38 Tải xuống
Chapter 9 30-11-2018 17:35:39 Tải xuống
Chapter 10 30-11-2018 17:35:40 Tải xuống
Chapter 11 30-11-2018 17:35:41 Tải xuống
Chapter 12 30-11-2018 17:35:42 Tải xuống
Chapter 13 30-11-2018 17:35:43 Tải xuống
Chapter 14 30-11-2018 17:35:44 Tải xuống
Chapter 15 30-11-2018 17:35:45 Tải xuống
Chapter 16 30-11-2018 17:35:46 Tải xuống
Chapter 17 30-11-2018 17:35:47 Tải xuống
Chapter 18 30-11-2018 17:35:47 Tải xuống
Chapter 19 30-11-2018 17:35:49 Tải xuống
Chapter 20 30-11-2018 17:35:50 Tải xuống
Chapter 21 30-11-2018 17:35:51 Tải xuống
Chapter 22 30-11-2018 17:35:52 Tải xuống
Chapter 23 30-11-2018 17:35:53 Tải xuống
Chapter 24 30-11-2018 17:35:55 Tải xuống
Chapter 25 30-11-2018 17:35:54 Tải xuống
Chapter 26 30-11-2018 17:35:56 Tải xuống
Chapter 27 30-11-2018 17:35:57 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh