Đế Tế

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Adventure , Manhua , Mystery , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 04-05-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Đại đường công chúa điêu ngoa ương ngạnh, cầm sủng mà kiêu, rõ ràng việc ác, thật là khiến người giận sôi, phò mã chi mệnh càng là tiện như heo chó, người đương thời nói: cưới công chúa, mệnh đau khổ, làm phò mã, rẻ như chó. Hiện đại cực phẩm nam hồn xuyên qua năm trinh quán, cùng dã man công chúa giả hí làm thật trở thành phò mã, bằng hơn người trí tuệ khoái ý giang hồ, quậy tung triều đình, ngang dọc chiến trường, nghịch tập các loại bạch phú mỹ, chế tạo mạnh nhất trong lịch sử đế tế, diễn ra một trận cưới công chúa, chấn hưng phu cương, hưng gia nghiệp, bình tứ di truyền kỳ cố sự.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 65 11-05-2021 23:17:48 Tải xuống
Chapter 64 12-05-2021 09:17:41 Tải xuống
Chapter 63 12-05-2021 10:04:36 Tải xuống
Chapter 62 12-05-2021 09:17:52 Tải xuống
Chapter 61 19-04-2021 16:36:03 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 08-11-2020 23:01:15 Tải xuống
Chapter 2 08-11-2020 23:01:08 Tải xuống
Chapter 3 08-11-2020 23:00:59 Tải xuống
Chapter 4 08-11-2020 23:00:51 Tải xuống
Chapter 5 08-11-2020 23:00:45 Tải xuống
Chapter 6 08-11-2020 23:00:45 Tải xuống
Chapter 7 08-11-2020 23:00:40 Tải xuống
Chapter 8 08-11-2020 23:00:41 Tải xuống
Chapter 9 08-11-2020 23:00:35 Tải xuống
Chapter 10 09-11-2020 12:30:13 Tải xuống
Chapter 11 09-11-2020 12:30:12 Tải xuống
Chapter 12 10-11-2020 16:36:15 Tải xuống
Chapter 13 20-11-2020 07:48:17 Tải xuống
Chapter 14 25-11-2020 12:36:25 Tải xuống
Chapter 15 02-12-2020 16:42:27 Tải xuống
Chapter 16 22-12-2020 09:13:03 Tải xuống
Chapter 17 22-12-2020 07:32:26 Tải xuống
Chapter 18 22-12-2020 09:13:01 Tải xuống
Chapter 19 24-12-2020 07:26:37 Tải xuống
Chapter 20 01-01-2021 08:54:11 Tải xuống
Chapter 21 11-01-2021 12:31:01 Tải xuống
Chapter 22 16-01-2021 09:37:16 Tải xuống
Chapter 23 16-01-2021 09:37:06 Tải xuống
Chapter 24 16-01-2021 09:37:07 Tải xuống
Chapter 25 21-01-2021 19:02:51 Tải xuống
Chapter 26 21-01-2021 19:02:27 Tải xuống
Chapter 27 26-01-2021 18:09:55 Tải xuống
Chapter 28 01-02-2021 15:24:20 Tải xuống
Chapter 29 04-02-2021 16:36:57 Tải xuống
Chapter 30 05-02-2021 16:54:18 Tải xuống
Chapter 31 02-04-2021 05:32:52 Tải xuống
Chapter 32 02-04-2021 05:32:52 Tải xuống
Chapter 33 02-04-2021 05:32:46 Tải xuống
Chapter 34 02-04-2021 05:17:44 Tải xuống
Chapter 35 02-04-2021 15:24:48 Tải xuống
Chapter 36 02-04-2021 14:59:08 Tải xuống
Chapter 37 02-04-2021 15:21:17 Tải xuống
Chapter 38 02-04-2021 14:32:11 Tải xuống
Chapter 39 02-04-2021 14:32:05 Tải xuống
Chapter 40 02-04-2021 14:31:52 Tải xuống
Chapter 41 03-04-2021 03:36:47 Tải xuống
Chapter 42 03-04-2021 03:36:38 Tải xuống
Chapter 43 03-04-2021 17:02:02 Tải xuống
Chapter 44 03-04-2021 17:01:58 Tải xuống
Chapter 45 03-04-2021 17:01:52 Tải xuống
Chapter 46 06-04-2021 07:09:22 Tải xuống
Chapter 47 06-04-2021 07:09:09 Tải xuống
Chapter 48 06-04-2021 07:09:04 Tải xuống
Chapter 49 06-04-2021 07:19:09 Tải xuống
Chapter 50 06-04-2021 07:18:59 Tải xuống
Chapter 51 06-04-2021 17:27:26 Tải xuống
Chapter 52 06-04-2021 17:14:45 Tải xuống
Chapter 53 07-04-2021 18:01:21 Tải xuống
Chapter 54 07-04-2021 17:38:57 Tải xuống
Chapter 55 07-04-2021 17:38:30 Tải xuống
Chapter 56 07-04-2021 17:38:06 Tải xuống
Chapter 57 09-04-2021 21:01:15 Tải xuống
Chapter 58 09-04-2021 21:01:14 Tải xuống
Chapter 59 12-04-2021 17:28:53 Tải xuống
Chapter 60 19-04-2021 16:36:03 Tải xuống
Chapter 61 19-04-2021 16:36:03 Tải xuống
Chapter 62 12-05-2021 09:17:52 Tải xuống
Chapter 63 12-05-2021 10:04:36 Tải xuống
Chapter 64 12-05-2021 09:17:41 Tải xuống
Chapter 65 11-05-2021 23:17:48 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh