Loading...

Ánh Sáng Cuối Con Đường

Tác giả: TurtleMe - Fuzuki23
Thể loại: Action , Adventure , Chuyển Sinh , Comedy , Truyện Màu , Webtoon ,
Lần cập nhật cuối: 29-11-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
King Grey là người sở hữu tất cả trong một thế giới bị Võ thuật chi phối. Nhưng đi đôi với một sức mạnh to lớn lại là sự cô độc không hồi kết. Thế nên, mặc dù vẻ bên ngoài là một quốc vương mạnh mẽ, nhưng sâu trong thâm tâm lại là một kẻ yếu đuối không có ý chí. Nhưng sau đó lại được tái sinh trong một thế giới fantasy để làm lại một cuộc đời mới. Tuy nhuyên đâu dễ ăn đến thế ? Đằng sau sự hòa bình của thế giới này có vẻ tồn tại một mối đe dọa khủng khiếp nào đó. Với trọng trách lớn lao đó, lý do anh main nhà ta chuyển sinh đến đây là gì ?
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 85 29-11-2020 01:40:08 Tải xuống
Chapter 84 22-11-2020 12:25:34 Tải xuống
Chapter 83 14-11-2020 19:18:49 Tải xuống
Chapter 82 07-11-2020 20:24:09 Tải xuống
Chapter 81 31-10-2020 23:04:59 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 03-10-2020 23:39:45 Tải xuống
Chapter 2 25-09-2020 14:26:43 Tải xuống
Chapter 3 25-09-2020 14:26:43 Tải xuống
Chapter 4 25-09-2020 14:26:31 Tải xuống
Chapter 5 25-09-2020 14:26:32 Tải xuống
Chapter 6 25-09-2020 14:26:16 Tải xuống
Chapter 7 25-09-2020 14:26:15 Tải xuống
Chapter 8 25-09-2020 14:26:06 Tải xuống
Chapter 9 25-09-2020 14:25:58 Tải xuống
Chapter 10 25-09-2020 14:25:47 Tải xuống
Chapter 11 25-09-2020 14:25:21 Tải xuống
Chapter 12 25-09-2020 14:25:21 Tải xuống
Chapter 13 25-09-2020 14:25:13 Tải xuống
Chapter 14 25-09-2020 14:25:12 Tải xuống
Chapter 15 25-09-2020 14:25:02 Tải xuống
Chapter 16 25-09-2020 14:24:47 Tải xuống
Chapter 17 25-09-2020 14:24:47 Tải xuống
Chapter 18 25-09-2020 14:24:05 Tải xuống
Chapter 19 25-09-2020 14:23:31 Tải xuống
Chapter 20 25-09-2020 14:23:24 Tải xuống
Chapter 21 25-09-2020 14:23:22 Tải xuống
Chapter 22 25-09-2020 14:23:01 Tải xuống
Chapter 23 25-09-2020 14:23:00 Tải xuống
Chapter 24 25-09-2020 14:22:43 Tải xuống
Chapter 25 25-09-2020 14:22:44 Tải xuống
Chapter 25.5 25-09-2020 14:22:34 Tải xuống
Chapter 25.8 25-09-2020 14:22:30 Tải xuống
Chapter 26 25-09-2020 14:21:02 Tải xuống
Chapter 27 25-09-2020 14:20:51 Tải xuống
Chapter 28 25-09-2020 14:20:42 Tải xuống
Chapter 29 25-09-2020 14:20:33 Tải xuống
Chapter 30 03-10-2020 23:39:37 Tải xuống
Chapter 30.5 25-09-2020 14:20:17 Tải xuống
Chapter 31 25-09-2020 14:20:07 Tải xuống
Chapter 31.5 25-09-2020 14:19:56 Tải xuống
Chapter 32 25-09-2020 14:30:28 Tải xuống
Chapter 33 25-09-2020 14:19:39 Tải xuống
Chapter 34 25-09-2020 14:19:26 Tải xuống
Chapter 35 25-09-2020 14:19:27 Tải xuống
Chapter 36 25-09-2020 14:19:17 Tải xuống
Chapter 37 25-09-2020 14:19:09 Tải xuống
Chapter 38 25-09-2020 14:30:19 Tải xuống
Chapter 38.5 25-09-2020 14:18:40 Tải xuống
Chapter 39 04-11-2019 21:24:49 Tải xuống
Chapter 39: Sum Họp Vui Vẻ 25-09-2020 14:18:11 Tải xuống
Chapter 40 25-09-2020 14:17:59 Tải xuống
Chapter 41 25-09-2020 14:17:48 Tải xuống
Chapter 42 25-09-2020 14:17:48 Tải xuống
Chapter 43 25-09-2020 14:17:38 Tải xuống
Chapter 44 25-09-2020 14:17:27 Tải xuống
Chapter 45 25-09-2020 14:17:15 Tải xuống
Chapter 46 25-09-2020 14:28:10 Tải xuống
Chapter 47 25-09-2020 14:16:50 Tải xuống
Chapter 48 25-09-2020 14:16:43 Tải xuống
Chapter 49 25-09-2020 14:16:41 Tải xuống
Chapter 50 25-09-2020 14:16:17 Tải xuống
Chapter 51 25-09-2020 14:15:09 Tải xuống
Chapter 52 25-09-2020 14:14:57 Tải xuống
Chapter 53 25-09-2020 14:14:46 Tải xuống
Chapter 54 25-09-2020 14:14:30 Tải xuống
Chapter 55: Ít Hơn 25-09-2020 14:24:34 Tải xuống
Chapter 56 25-09-2020 14:14:02 Tải xuống
Chapter 57 25-09-2020 14:13:47 Tải xuống
Chapter 58 25-09-2020 14:13:46 Tải xuống
Chapter 59 25-09-2020 14:24:33 Tải xuống
Chapter 60 25-09-2020 14:13:33 Tải xuống
Chapter 61 25-09-2020 14:13:32 Tải xuống
Chapter 62 25-09-2020 14:13:20 Tải xuống
Chapter 63 25-09-2020 14:13:10 Tải xuống
Chapter 64 25-09-2020 14:12:58 Tải xuống
Chapter 65 25-09-2020 14:12:36 Tải xuống
Chapter 66: Tuyệt Vọng 25-09-2020 14:12:36 Tải xuống
Chapter 67 25-09-2020 14:12:17 Tải xuống
Chapter 68 25-09-2020 14:11:59 Tải xuống
Chapter 69 25-09-2020 14:11:44 Tải xuống
Chapter 70 25-09-2020 14:11:44 Tải xuống
Chapter 71 25-09-2020 14:11:31 Tải xuống
Chapter 72 25-09-2020 14:24:20 Tải xuống
Chapter 73 25-09-2020 14:11:05 Tải xuống
Chapter 74 22-09-2020 20:36:15 Tải xuống
Chapter 75 22-09-2020 20:35:39 Tải xuống
Chapter 76 28-09-2020 02:01:13 Tải xuống
Chapter 77 03-10-2020 23:43:18 Tải xuống
Chapter 78 12-10-2020 08:18:28 Tải xuống
Chapter 79 24-10-2020 18:31:18 Tải xuống
Chapter 80 24-10-2020 23:01:12 Tải xuống
Chapter 81 31-10-2020 23:04:59 Tải xuống
Chapter 82 07-11-2020 20:24:09 Tải xuống
Chapter 83 14-11-2020 19:18:49 Tải xuống
Chapter 84 22-11-2020 12:25:34 Tải xuống
Chapter 85 29-11-2020 01:40:08 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh