The Beginning After The End

Tác giả: TurtleMe - Fuzuki23
Thể loại: Action , Adventure , Chuyển Sinh , Comedy , Truyện Màu , Webtoon ,
Lần cập nhật cuối: 22-08-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
King Grey là người sở hữu tất cả trong một thế giới bị Võ thuật chi phối. Nhưng đi đôi với một sức mạnh to lớn lại là sự cô độc không hồi kết. Thế nên, mặc dù vẻ bên ngoài là một quốc vương mạnh mẽ, nhưng sâu trong thâm tâm lại là một kẻ yếu đuối không có ý chí. Nhưng sau đó lại được tái sinh trong một thế giới fantasy để làm lại một cuộc đời mới. Tuy nhuyên đâu dễ ăn đến thế ? Đằng sau sự hòa bình của thế giới này có vẻ tồn tại một mối đe dọa khủng khiếp nào đó. Với trọng trách lớn lao đó, lý do anh main nhà ta chuyển sinh đến đây là gì ?
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 29 03-10-2019 22:25:57 Tải xuống
Chapter 28 15-08-2019 03:24:13 Tải xuống
Chapter 27 11-08-2019 16:36:00 Tải xuống
Chapter 26.6 16-06-2019 11:54:32 Tải xuống
Chapter 26 05-08-2019 15:42:59 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 08-04-2019 15:55:58 Tải xuống
Chapter 1 06-04-2019 11:28:52 Tải xuống
Chapter 2 09-05-2019 23:55:28 Tải xuống
Chapter 3 25-03-2019 23:42:25 Tải xuống
Chapter 4 19-05-2019 00:44:07 Tải xuống
Chapter 5 25-03-2019 23:42:34 Tải xuống
Chapter 6 27-03-2019 02:09:36 Tải xuống
Chapter 7 31-03-2019 12:42:06 Tải xuống
Chapter 8 05-04-2019 03:17:19 Tải xuống
Chapter 9 05-04-2019 03:15:02 Tải xuống
Chapter 10 05-04-2019 02:13:52 Tải xuống
Chapter 11 05-04-2019 04:37:22 Tải xuống
Chapter 12 07-04-2019 12:18:48 Tải xuống
Chapter 13 08-04-2019 02:13:53 Tải xuống
Chapter 14 08-04-2019 13:10:08 Tải xuống
Chapter 15 08-04-2019 12:19:20 Tải xuống
Chapter 16 08-04-2019 16:41:06 Tải xuống
Chapter 17 12-04-2019 02:00:32 Tải xuống
Chapter 18 18-04-2019 04:02:17 Tải xuống
Chapter 19 21-04-2019 14:26:09 Tải xuống
Chapter 20 23-04-2019 00:02:20 Tải xuống
Chapter 21 23-04-2019 01:14:28 Tải xuống
Chapter 22 22-04-2019 17:02:20 Tải xuống
Chapter 23 26-04-2019 00:07:33 Tải xuống
Chapter 24 26-04-2019 05:42:36 Tải xuống
Chapter 25 27-04-2019 03:18:31 Tải xuống
Chapter 25.5 01-06-2019 04:42:09 Tải xuống
Chapter 25.6 16-06-2019 12:18:06 Tải xuống
Chapter 25.8 31-07-2019 16:12:13 Tải xuống
Chapter 26 05-08-2019 15:42:59 Tải xuống
Chapter 26.6 16-06-2019 11:54:32 Tải xuống
Chapter 27 11-08-2019 16:36:00 Tải xuống
Chapter 28 15-08-2019 03:24:13 Tải xuống
Chapter 29 03-10-2019 22:25:57 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh