Đảo ma cà rồng phần 3

Tác giả: Matsumoto Koji
Thể loại: Fantasy , Horror , Seinen , Manga
Lần cập nhật cuối: 28-11-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Truyện này kể về 1 hòn đảo gồm những con ma cà rồng phải oằn mình chống lại 1 con quái vật đến từ thế giới bên ngoài có tên là Akira để có thể bảo tồn giống nòi ma cà rồng của mình Thanh niên Vampire Miyabi sau khi thoát khỏi thí nghiệm tàn khốc của chính phủ,sự giam cầm vô nhân đạo của loài người đã tập hợp lực lượng để bảo vệ chủng tộc Vampire thoát khỏi cảnh diệt chủng,đáng tiếc công cuộc này thường xuyên bị những phần tử xấu xa mà nổi bật nhất là Akira ngăn cản,biết bao nhiêu đồng loại Vampire đã ngã xuống dưới lưỡi kiếm tàn nhẫn của Akira nhưng Miyabi vẫn không nản lòng,vẫn mong Akira có thể thấu hiểu mình như Thần Rìu đã thấu hiểu và sát cánh bên anh. Phần 1 + Phần 2
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 2021 31-08-2021 22:06:32 Tải xuống
Chapter 775 29-11-2021 12:30:02 Tải xuống
Chapter 774 27-11-2021 17:10:13 Tải xuống
Chapter 773 25-11-2021 09:00:04 Tải xuống
Chapter 772 25-11-2021 09:00:04 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 09-09-2021 10:40:05 Tải xuống
Chapter 2 09-09-2021 10:40:06 Tải xuống
Chapter 3 09-09-2021 10:40:07 Tải xuống
Chapter 4 09-09-2021 10:40:07 Tải xuống
Chapter 5 09-09-2021 10:40:07 Tải xuống
Chapter 6 09-09-2021 10:40:07 Tải xuống
Chapter 7 09-09-2021 10:40:07 Tải xuống
Chapter 8 09-09-2021 10:40:07 Tải xuống
Chapter 9 09-09-2021 10:40:07 Tải xuống
Chapter 10 09-09-2021 10:40:08 Tải xuống
Chapter 11 09-09-2021 10:40:08 Tải xuống
Chapter 12 09-09-2021 10:40:08 Tải xuống
Chapter 13 09-09-2021 10:40:08 Tải xuống
Chapter 14 09-09-2021 10:40:08 Tải xuống
Chapter 15 09-09-2021 10:40:08 Tải xuống
Chapter 16 09-09-2021 10:40:08 Tải xuống
Chapter 17 09-09-2021 10:40:08 Tải xuống
Chapter 18 09-09-2021 10:40:08 Tải xuống
Chapter 19 09-09-2021 10:40:08 Tải xuống
Chapter 20 09-09-2021 10:40:08 Tải xuống
Chapter 21 09-09-2021 10:40:08 Tải xuống
Chapter 22 09-09-2021 10:40:08 Tải xuống
Chapter 23 09-09-2021 10:40:08 Tải xuống
Chapter 24 09-09-2021 10:40:08 Tải xuống
Chapter 25 09-09-2021 10:40:08 Tải xuống
Chapter 26 09-09-2021 10:40:08 Tải xuống
Chapter 27 09-09-2021 10:40:08 Tải xuống
Chapter 28 09-09-2021 10:40:08 Tải xuống
Chapter 29 09-09-2021 10:40:08 Tải xuống
Chapter 30 09-09-2021 10:40:08 Tải xuống
Chapter 31 09-09-2021 10:40:08 Tải xuống
Chapter 32 09-09-2021 10:40:09 Tải xuống
Chapter 33 09-09-2021 10:40:09 Tải xuống
Chapter 34 09-09-2021 10:40:09 Tải xuống
Chapter 35 09-09-2021 10:40:09 Tải xuống
Chapter 36 09-09-2021 10:40:09 Tải xuống
Chapter 37 09-09-2021 10:40:09 Tải xuống
Chapter 38 09-09-2021 10:40:09 Tải xuống
Chapter 39 09-09-2021 10:40:10 Tải xuống
Chapter 40 09-09-2021 10:40:10 Tải xuống
Chapter 41 09-09-2021 10:40:10 Tải xuống
Chapter 42 09-09-2021 10:40:10 Tải xuống
Chapter 43 09-09-2021 10:40:10 Tải xuống
Chapter 44 09-09-2021 10:40:10 Tải xuống
Chapter 45 09-09-2021 10:40:10 Tải xuống
Chapter 46 09-09-2021 10:40:10 Tải xuống
Chapter 47 09-09-2021 10:40:10 Tải xuống
Chapter 48 09-09-2021 10:40:10 Tải xuống
Chapter 49 09-09-2021 10:40:10 Tải xuống
Chapter 50 09-09-2021 10:40:10 Tải xuống
Chapter 51 09-09-2021 10:40:10 Tải xuống
Chapter 52 09-09-2021 10:40:10 Tải xuống
Chapter 53 09-09-2021 10:40:10 Tải xuống
Chapter 54 09-09-2021 10:40:10 Tải xuống
Chapter 55 09-09-2021 10:40:10 Tải xuống
Chapter 56 09-09-2021 10:40:10 Tải xuống
Chapter 57 09-09-2021 10:40:10 Tải xuống
Chapter 58 09-09-2021 10:40:11 Tải xuống
Chapter 59 09-09-2021 10:40:11 Tải xuống
Chapter 60 09-09-2021 10:40:11 Tải xuống
Chapter 61 09-09-2021 10:40:11 Tải xuống
Chapter 62 09-09-2021 10:40:11 Tải xuống
Chapter 63 09-09-2021 10:40:11 Tải xuống
Chapter 64 09-09-2021 10:40:11 Tải xuống
Chapter 65 09-09-2021 10:40:11 Tải xuống
Chapter 66 09-09-2021 10:40:11 Tải xuống
Chapter 67 09-09-2021 10:40:12 Tải xuống
Chapter 68 09-09-2021 10:40:12 Tải xuống
Chapter 69 09-09-2021 10:40:12 Tải xuống
Chapter 70 09-09-2021 10:40:12 Tải xuống
Chapter 71 09-09-2021 10:40:12 Tải xuống
Chapter 72 09-09-2021 10:40:12 Tải xuống
Chapter 73 09-09-2021 10:40:12 Tải xuống
Chapter 74 09-09-2021 10:40:12 Tải xuống
Chapter 75 09-09-2021 10:40:12 Tải xuống
Chapter 76 09-09-2021 10:40:12 Tải xuống
Chapter 77 09-09-2021 10:40:12 Tải xuống
Chapter 78 09-09-2021 10:40:12 Tải xuống
Chapter 79 09-09-2021 10:40:12 Tải xuống
Chapter 80 09-09-2021 10:40:12 Tải xuống
Chapter 81 09-09-2021 10:40:12 Tải xuống
Chapter 82 09-09-2021 10:40:12 Tải xuống
Chapter 83 09-09-2021 10:40:12 Tải xuống
Chapter 84 09-09-2021 10:40:12 Tải xuống
Chapter 85 09-09-2021 10:40:12 Tải xuống
Chapter 86 09-09-2021 10:40:12 Tải xuống
Chapter 87 09-09-2021 10:40:13 Tải xuống
Chapter 88 09-09-2021 10:40:13 Tải xuống
Chapter 89 09-09-2021 10:40:13 Tải xuống
Chapter 90 09-09-2021 10:40:13 Tải xuống
Chapter 91 09-09-2021 10:40:13 Tải xuống
Chapter 92 09-09-2021 10:40:13 Tải xuống
Chapter 93 09-09-2021 10:40:13 Tải xuống
Chapter 94 09-09-2021 10:40:13 Tải xuống
Chapter 95 09-09-2021 10:40:14 Tải xuống
Chapter 96 09-09-2021 10:40:14 Tải xuống
Chapter 97 09-09-2021 10:40:14 Tải xuống
Chapter 98 09-09-2021 10:40:14 Tải xuống
Chapter 99 09-09-2021 10:40:14 Tải xuống
Chapter 100 09-09-2021 10:40:14 Tải xuống
Chapter 101 09-09-2021 10:40:14 Tải xuống
Chapter 102 09-09-2021 10:40:14 Tải xuống
Chapter 103 09-09-2021 10:40:14 Tải xuống
Chapter 104 09-09-2021 10:40:14 Tải xuống
Chapter 105 09-09-2021 10:40:14 Tải xuống
Chapter 106 09-09-2021 10:40:14 Tải xuống
Chapter 107 09-09-2021 10:40:14 Tải xuống
Chapter 108 09-09-2021 10:40:14 Tải xuống
Chapter 109 09-09-2021 10:40:14 Tải xuống
Chapter 110 09-09-2021 10:40:14 Tải xuống
Chapter 111 09-09-2021 10:40:14 Tải xuống
Chapter 112 09-09-2021 10:40:14 Tải xuống
Chapter 113 09-09-2021 10:40:14 Tải xuống
Chapter 114 09-09-2021 10:40:15 Tải xuống
Chapter 115 09-09-2021 10:40:15 Tải xuống
Chapter 116 09-09-2021 10:40:15 Tải xuống
Chapter 117 09-09-2021 10:40:15 Tải xuống
Chapter 118 09-09-2021 10:40:15 Tải xuống
Chapter 119 09-09-2021 10:40:15 Tải xuống
Chapter 120 09-09-2021 10:40:15 Tải xuống
Chapter 121 09-09-2021 10:40:15 Tải xuống
Chapter 122 09-09-2021 10:40:15 Tải xuống
Chapter 123 09-09-2021 10:40:16 Tải xuống
Chapter 124 09-09-2021 10:40:16 Tải xuống
Chapter 125 09-09-2021 10:40:16 Tải xuống
Chapter 126 09-09-2021 10:40:16 Tải xuống
Chapter 127 09-09-2021 10:40:16 Tải xuống
Chapter 128 09-09-2021 10:40:16 Tải xuống
Chapter 129 09-09-2021 10:40:16 Tải xuống
Chapter 130 09-09-2021 10:40:16 Tải xuống
Chapter 131 09-09-2021 10:40:16 Tải xuống
Chapter 132 09-09-2021 10:40:16 Tải xuống
Chapter 133 09-09-2021 10:40:16 Tải xuống
Chapter 134 09-09-2021 10:40:16 Tải xuống
Chapter 135 09-09-2021 10:40:16 Tải xuống
Chapter 136 09-09-2021 10:40:16 Tải xuống
Chapter 137 09-09-2021 10:40:16 Tải xuống
Chapter 138 09-09-2021 10:40:16 Tải xuống
Chapter 139 09-09-2021 10:40:16 Tải xuống
Chapter 140 09-09-2021 10:40:16 Tải xuống
Chapter 141 09-09-2021 10:40:17 Tải xuống
Chapter 142 09-09-2021 10:40:17 Tải xuống
Chapter 143 09-09-2021 10:40:17 Tải xuống
Chapter 144 09-09-2021 10:40:17 Tải xuống
Chapter 145 09-09-2021 10:40:17 Tải xuống
Chapter 146 09-09-2021 10:40:17 Tải xuống
Chapter 147 09-09-2021 10:40:17 Tải xuống
Chapter 148 09-09-2021 10:40:18 Tải xuống
Chapter 149 09-09-2021 10:40:18 Tải xuống
Chapter 150 09-09-2021 10:40:18 Tải xuống
Chapter 151 09-09-2021 10:40:18 Tải xuống
Chapter 152 09-09-2021 10:40:18 Tải xuống
Chapter 153 09-09-2021 10:40:18 Tải xuống
Chapter 154 09-09-2021 10:40:18 Tải xuống
Chapter 155 09-09-2021 10:40:18 Tải xuống
Chapter 156 09-09-2021 10:40:18 Tải xuống
Chapter 157 09-09-2021 10:40:19 Tải xuống
Chapter 158 09-09-2021 10:40:19 Tải xuống
Chapter 159 09-09-2021 10:40:19 Tải xuống
Chapter 160 09-09-2021 10:40:19 Tải xuống
Chapter 161 09-09-2021 10:40:19 Tải xuống
Chapter 162 09-09-2021 10:40:19 Tải xuống
Chapter 163 09-09-2021 10:40:19 Tải xuống
Chapter 164 09-09-2021 10:40:19 Tải xuống
Chapter 165 09-09-2021 10:40:19 Tải xuống
Chapter 166 09-09-2021 10:40:19 Tải xuống
Chapter 167 09-09-2021 10:40:19 Tải xuống
Chapter 168 09-09-2021 10:40:19 Tải xuống
Chapter 169 09-09-2021 10:40:19 Tải xuống
Chapter 170 09-09-2021 10:40:19 Tải xuống
Chapter 171 09-09-2021 10:40:20 Tải xuống
Chapter 172 09-09-2021 10:40:20 Tải xuống
Chapter 173 09-09-2021 10:40:20 Tải xuống
Chapter 174 09-09-2021 10:40:20 Tải xuống
Chapter 175 09-09-2021 10:40:20 Tải xuống
Chapter 176 09-09-2021 10:40:20 Tải xuống
Chapter 177 09-09-2021 10:40:20 Tải xuống
Chapter 178 09-09-2021 10:40:20 Tải xuống
Chapter 179 09-09-2021 10:40:20 Tải xuống
Chapter 180 09-09-2021 10:40:20 Tải xuống
Chapter 181 09-09-2021 10:40:20 Tải xuống
Chapter 182 09-09-2021 10:40:21 Tải xuống
Chapter 183 09-09-2021 10:40:21 Tải xuống
Chapter 184 09-09-2021 10:40:21 Tải xuống
Chapter 185 09-09-2021 10:40:21 Tải xuống
Chapter 186 09-09-2021 10:40:21 Tải xuống
Chapter 187 09-09-2021 10:40:21 Tải xuống
Chapter 188 09-09-2021 10:40:21 Tải xuống
Chapter 189 09-09-2021 10:40:21 Tải xuống
Chapter 190 09-09-2021 10:40:22 Tải xuống
Chapter 191 09-09-2021 10:40:22 Tải xuống
Chapter 192 09-09-2021 10:40:22 Tải xuống
Chapter 193 09-09-2021 10:40:22 Tải xuống
Chapter 194 09-09-2021 10:40:22 Tải xuống
Chapter 195 09-09-2021 10:40:22 Tải xuống
Chapter 196 09-09-2021 10:40:22 Tải xuống
Chapter 197 09-09-2021 10:40:22 Tải xuống
Chapter 198 09-09-2021 10:40:22 Tải xuống
Chapter 199 09-09-2021 10:40:22 Tải xuống
Chapter 200 09-09-2021 10:40:22 Tải xuống
Chapter 201 09-09-2021 10:40:22 Tải xuống
Chapter 202 09-09-2021 10:40:22 Tải xuống
Chapter 203 09-09-2021 10:40:22 Tải xuống
Chapter 204 09-09-2021 10:40:22 Tải xuống
Chapter 205 09-09-2021 10:40:22 Tải xuống
Chapter 206 09-09-2021 10:40:22 Tải xuống
Chapter 207 09-09-2021 10:40:22 Tải xuống
Chapter 208 09-09-2021 10:40:22 Tải xuống
Chapter 209 09-09-2021 10:40:22 Tải xuống
Chapter 210 09-09-2021 10:40:22 Tải xuống
Chapter 211 09-09-2021 10:40:22 Tải xuống
Chapter 212 09-09-2021 10:40:22 Tải xuống
Chapter 213 09-09-2021 10:40:23 Tải xuống
Chapter 214 09-09-2021 10:40:23 Tải xuống
Chapter 215 09-09-2021 10:40:23 Tải xuống
Chapter 216 09-09-2021 10:40:23 Tải xuống
Chapter 217 09-09-2021 10:40:23 Tải xuống
Chapter 218 09-09-2021 10:40:23 Tải xuống
Chapter 219 09-09-2021 10:40:23 Tải xuống
Chapter 220 09-09-2021 10:40:23 Tải xuống
Chapter 221 09-09-2021 10:40:24 Tải xuống
Chapter 222 09-09-2021 10:40:24 Tải xuống
Chapter 223 09-09-2021 10:40:24 Tải xuống
Chapter 224 09-09-2021 10:40:24 Tải xuống
Chapter 225 09-09-2021 10:40:24 Tải xuống
Chapter 226 09-09-2021 10:40:24 Tải xuống
Chapter 227 09-09-2021 10:40:24 Tải xuống
Chapter 228 09-09-2021 10:40:24 Tải xuống
Chapter 229 09-09-2021 10:40:24 Tải xuống
Chapter 230 09-09-2021 10:40:24 Tải xuống
Chapter 231 09-09-2021 10:40:24 Tải xuống
Chapter 232 09-09-2021 10:40:24 Tải xuống
Chapter 233 09-09-2021 10:40:24 Tải xuống
Chapter 234 09-09-2021 10:40:24 Tải xuống
Chapter 235 09-09-2021 10:40:24 Tải xuống
Chapter 236 09-09-2021 10:40:24 Tải xuống
Chapter 237 09-09-2021 10:40:24 Tải xuống
Chapter 238 09-09-2021 10:40:24 Tải xuống
Chapter 239 09-09-2021 10:40:24 Tải xuống
Chapter 240 09-09-2021 10:40:24 Tải xuống
Chapter 333 05-07-2021 20:10:55 Tải xuống
Chapter 648 09-09-2021 10:40:24 Tải xuống
Chapter 740 09-09-2021 10:40:25 Tải xuống
Chapter 741 09-09-2021 10:40:25 Tải xuống
Chapter 742 09-09-2021 10:40:25 Tải xuống
Chapter 743 09-09-2021 10:40:25 Tải xuống
Chapter 744 09-09-2021 10:40:25 Tải xuống
Chapter 745 09-09-2021 10:40:25 Tải xuống
Chapter 746 09-09-2021 10:40:25 Tải xuống
Chapter 747 09-09-2021 10:40:25 Tải xuống
Chapter 748 09-09-2021 11:11:56 Tải xuống
Chapter 749 09-09-2021 11:11:39 Tải xuống
Chapter 750 10-09-2021 18:20:02 Tải xuống
Chapter 751 12-09-2021 09:54:56 Tải xuống
Chapter 752 28-09-2021 10:30:03 Tải xuống
Chapter 753 09-10-2021 13:20:02 Tải xuống
Chapter 754 09-10-2021 12:20:02 Tải xuống
Chapter 755 11-10-2021 12:20:07 Tải xuống
Chapter 756 16-10-2021 07:30:03 Tải xuống
Chapter 757 16-10-2021 07:30:04 Tải xuống
Chapter 758 18-10-2021 06:50:06 Tải xuống
Chapter 759 21-10-2021 07:50:21 Tải xuống
Chapter 760 25-10-2021 07:30:03 Tải xuống
Chapter 761 30-10-2021 07:20:07 Tải xuống
Chapter 762 01-11-2021 12:20:06 Tải xuống
Chapter 763 03-11-2021 09:20:05 Tải xuống
Chapter 764 05-11-2021 01:50:09 Tải xuống
Chapter 765 07-11-2021 09:50:03 Tải xuống
Chapter 766 10-11-2021 12:20:04 Tải xuống
Chapter 767 11-11-2021 21:50:07 Tải xuống
Chapter 768 14-11-2021 22:20:03 Tải xuống
Chapter 769 16-11-2021 06:20:06 Tải xuống
Chapter 770 18-11-2021 08:00:24 Tải xuống
Chapter 771 20-11-2021 08:20:08 Tải xuống
Chapter 772 25-11-2021 09:00:04 Tải xuống
Chapter 773 25-11-2021 09:00:04 Tải xuống
Chapter 774 27-11-2021 17:10:13 Tải xuống
Chapter 775 29-11-2021 12:30:02 Tải xuống
Chapter 2021 31-08-2021 22:06:32 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh