Loading...

Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Comedy , Manhua , Ngôn Tình , Romance ,
Lần cập nhật cuối: 15-07-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Quàng Thượng nhớ lại năm đó tống Hoàng Hậu vào lãnh cung, hối hận không kịp, bây giờ y thủ thân như ngọc, vì nàng ấy mà tự tay hầm canh, lại chỉ đổi lại một tờ hưu thư.Hừ! Lật bàn ! Trẫm đường đường là Quàng Thượng sao có thể dung thứ cho sự hỗn xược của nàng! Người đâu! Đem Hoàng Hậu trói lại quăng lên long sàng rộng 5 vạn mét vuông cho Trẫm, Trẫm muốn tạo thái tử!
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 30.2 15-07-2019 19:14:06 Tải xuống
Chapter 30.1 12-07-2019 11:12:08 Tải xuống
Chapter 30 13-07-2019 21:58:43 Tải xuống
Chapter 29.2 11-07-2019 12:42:10 Tải xuống
Chapter 29.1 10-07-2019 12:06:09 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 09-05-2019 20:18:44 Tải xuống
Chapter 2 11-05-2019 03:42:09 Tải xuống
Chapter 3 29-03-2019 08:04:36 Tải xuống
Chapter 4 28-03-2019 12:32:30 Tải xuống
Chapter 5 29-03-2019 08:04:43 Tải xuống
Chapter 6 05-05-2019 12:12:16 Tải xuống
Chapter 6.1 05-04-2019 20:11:40 Tải xuống
Chapter 6.2 05-04-2019 20:11:42 Tải xuống
Chapter 6.5 05-05-2019 12:12:19 Tải xuống
Chapter 7 06-04-2019 02:52:59 Tải xuống
Chapter 8 05-05-2019 12:12:21 Tải xuống
Chapter 9 05-05-2019 12:12:25 Tải xuống
Chapter 10 05-05-2019 12:12:29 Tải xuống
Chapter 11 05-05-2019 12:12:30 Tải xuống
Chapter 11.5: Phiên Ngoại 05-05-2019 12:12:34 Tải xuống
Chapter 12 05-05-2019 12:12:37 Tải xuống
Chapter 13 05-05-2019 12:12:38 Tải xuống
Chapter 14 05-05-2019 12:12:42 Tải xuống
Chapter 15 05-05-2019 12:12:45 Tải xuống
Chapter 16 05-05-2019 12:12:48 Tải xuống
Chapter 17 05-05-2019 12:12:51 Tải xuống
Chapter 18.1 05-05-2019 12:12:55 Tải xuống
Chapter 18.2 05-05-2019 12:12:56 Tải xuống
Chapter 19.1 05-05-2019 12:13:00 Tải xuống
Chapter 19.2 05-05-2019 12:13:03 Tải xuống
Chapter 20.1 06-05-2019 12:36:33 Tải xuống
Chapter 20.2 09-05-2019 22:02:50 Tải xuống
Chapter 21.1 10-05-2019 13:02:53 Tải xuống
Chapter 21.2 11-05-2019 04:00:25 Tải xuống
Chapter 22.1 30-05-2019 09:04:33 Tải xuống
Chapter 22.2 30-05-2019 09:06:06 Tải xuống
Chapter 23.1 30-05-2019 09:06:09 Tải xuống
Chapter 23.2 30-05-2019 09:06:12 Tải xuống
Chapter 24.1 30-05-2019 09:06:14 Tải xuống
Chapter 24.2 03-06-2019 11:54:09 Tải xuống
Chapter 25.1 04-06-2019 22:00:12 Tải xuống
Chapter 25.2 06-06-2019 17:54:07 Tải xuống
Chapter 26.1 13-06-2019 12:00:13 Tải xuống
Chapter 26.2 16-06-2019 09:02:18 Tải xuống
Chapter 27.1 22-06-2019 16:12:09 Tải xuống
Chapter 27.2 24-06-2019 06:00:14 Tải xuống
Chapter 28 09-07-2019 20:54:09 Tải xuống
Chapter 29.1 10-07-2019 12:06:09 Tải xuống
Chapter 29.2 11-07-2019 12:42:10 Tải xuống
Chapter 30 13-07-2019 21:58:43 Tải xuống
Chapter 30.1 12-07-2019 11:12:08 Tải xuống
Chapter 30.2 15-07-2019 19:14:06 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh