Loading...

Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Comedy , Manhua , Ngôn Tình , Romance ,
Lần cập nhật cuối: 13-05-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Quàng Thượng nhớ lại năm đó tống Hoàng Hậu vào lãnh cung, hối hận không kịp, bây giờ y thủ thân như ngọc, vì nàng ấy mà tự tay hầm canh, lại chỉ đổi lại một tờ hưu thư.Hừ! Lật bàn ! Trẫm đường đường là Quàng Thượng sao có thể dung thứ cho sự hỗn xược của nàng! Người đâu! Đem Hoàng Hậu trói lại quăng lên long sàng rộng 5 vạn mét vuông cho Trẫm, Trẫm muốn tạo thái tử!
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 62 13-05-2020 17:00:50 Tải xuống
Chapter 61 12-05-2020 19:42:54 Tải xuống
Chapter 60 23-04-2020 20:18:09 Tải xuống
Chapter 59 12-04-2020 11:35:40 Tải xuống
Chapter 58 29-03-2020 11:00:16 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 09-05-2019 20:18:44 Tải xuống
Chapter 2 19-07-2019 00:14:11 Tải xuống
Chapter 3 19-07-2019 00:15:58 Tải xuống
Chapter 4 19-07-2019 00:17:14 Tải xuống
Chapter 5 19-07-2019 00:18:33 Tải xuống
Chapter 6 03-12-2019 17:57:57 Tải xuống
Chapter 6.1 19-07-2019 00:18:58 Tải xuống
Chapter 6.2 19-07-2019 00:19:11 Tải xuống
Chapter 6.5 03-12-2019 17:57:25 Tải xuống
Chapter 7 19-07-2019 00:21:17 Tải xuống
Chapter 8 05-05-2019 12:12:21 Tải xuống
Chapter 9 05-05-2019 12:12:25 Tải xuống
Chapter 10 19-07-2019 00:28:08 Tải xuống
Chapter 11 05-05-2019 12:12:30 Tải xuống
Chapter 11.5: Phiên Ngoại 05-05-2019 12:12:34 Tải xuống
Chapter 12 05-05-2019 12:12:37 Tải xuống
Chapter 13 19-07-2019 00:33:44 Tải xuống
Chapter 14 05-05-2019 12:12:42 Tải xuống
Chapter 15 05-05-2019 12:12:45 Tải xuống
Chapter 16 05-05-2019 12:12:48 Tải xuống
Chapter 17 05-05-2019 12:12:51 Tải xuống
Chapter 18 03-12-2019 18:07:57 Tải xuống
Chapter 18.1 05-05-2019 12:12:55 Tải xuống
Chapter 18.2 05-05-2019 12:12:56 Tải xuống
Chapter 18.5 03-12-2019 18:07:20 Tải xuống
Chapter 19 03-12-2019 17:55:53 Tải xuống
Chapter 19.1 05-05-2019 12:13:00 Tải xuống
Chapter 19.2 05-05-2019 12:13:03 Tải xuống
Chapter 19.5 03-12-2019 17:55:25 Tải xuống
Chapter 20 03-12-2019 17:54:51 Tải xuống
Chapter 20.1 06-05-2019 12:36:33 Tải xuống
Chapter 20.2 09-05-2019 22:02:50 Tải xuống
Chapter 20.5 03-12-2019 17:54:27 Tải xuống
Chapter 21 03-12-2019 17:53:53 Tải xuống
Chapter 21.1 10-05-2019 13:02:53 Tải xuống
Chapter 21.2 11-05-2019 04:00:25 Tải xuống
Chapter 21.5 03-12-2019 17:53:23 Tải xuống
Chapter 22 03-12-2019 17:52:58 Tải xuống
Chapter 22.1 30-05-2019 09:04:33 Tải xuống
Chapter 22.2 30-05-2019 09:06:06 Tải xuống
Chapter 22.5 03-12-2019 17:52:26 Tải xuống
Chapter 23 03-12-2019 17:51:58 Tải xuống
Chapter 23.1 30-05-2019 09:06:09 Tải xuống
Chapter 23.2 30-05-2019 09:06:12 Tải xuống
Chapter 23.5 03-12-2019 17:51:24 Tải xuống
Chapter 24 03-12-2019 17:50:36 Tải xuống
Chapter 24.1 30-05-2019 09:06:14 Tải xuống
Chapter 24.2 03-06-2019 11:54:09 Tải xuống
Chapter 24.5 03-12-2019 18:10:57 Tải xuống
Chapter 25 03-12-2019 17:47:56 Tải xuống
Chapter 25.1 04-06-2019 22:00:12 Tải xuống
Chapter 25.2 06-06-2019 17:54:07 Tải xuống
Chapter 25.5 03-12-2019 17:47:20 Tải xuống
Chapter 26 03-12-2019 17:46:59 Tải xuống
Chapter 26.1 13-06-2019 12:00:13 Tải xuống
Chapter 26.2 16-06-2019 09:02:18 Tải xuống
Chapter 26.5 03-12-2019 17:46:27 Tải xuống
Chapter 27 03-12-2019 17:45:58 Tải xuống
Chapter 27.1 22-06-2019 16:12:09 Tải xuống
Chapter 27.2 24-06-2019 06:00:14 Tải xuống
Chapter 27.5 03-12-2019 17:45:23 Tải xuống
Chapter 28 09-07-2019 20:54:09 Tải xuống
Chapter 29 03-12-2019 17:44:54 Tải xuống
Chapter 29.1 10-07-2019 12:06:09 Tải xuống
Chapter 29.2 11-07-2019 12:42:10 Tải xuống
Chapter 29.5 03-12-2019 17:44:17 Tải xuống
Chapter 30 03-12-2019 17:43:49 Tải xuống
Chapter 30.1 12-07-2019 11:12:08 Tải xuống
Chapter 30.2 15-07-2019 19:14:06 Tải xuống
Chapter 31 03-12-2019 17:43:20 Tải xuống
Chapter 31.1 16-07-2019 12:24:06 Tải xuống
Chapter 31.2 25-07-2019 03:06:17 Tải xuống
Chapter 31.5 03-12-2019 17:42:56 Tải xuống
Chapter 32 03-12-2019 17:41:55 Tải xuống
Chapter 32.1 26-07-2019 14:01:51 Tải xuống
Chapter 32.2 28-07-2019 03:14:36 Tải xuống
Chapter 32.5 03-12-2019 17:40:54 Tải xuống
Chapter 33 03-12-2019 17:40:18 Tải xuống
Chapter 33.1 05-08-2019 19:36:12 Tải xuống
Chapter 33.2 06-08-2019 11:00:27 Tải xuống
Chapter 33.5 03-12-2019 17:39:53 Tải xuống
Chapter 34 03-12-2019 17:39:19 Tải xuống
Chapter 34.1 07-08-2019 18:48:22 Tải xuống
Chapter 34.2 09-08-2019 12:30:20 Tải xuống
Chapter 34.5 03-12-2019 17:36:21 Tải xuống
Chapter 35 03-12-2019 17:35:56 Tải xuống
Chapter 35.1 15-08-2019 11:06:13 Tải xuống
Chapter 35.2 16-08-2019 12:12:16 Tải xuống
Chapter 35.5 03-12-2019 17:35:26 Tải xuống
Chapter 36 03-12-2019 17:34:50 Tải xuống
Chapter 36.1 22-08-2019 12:00:15 Tải xuống
Chapter 36.2 30-08-2019 11:30:09 Tải xuống
Chapter 36.5 03-12-2019 17:34:21 Tải xuống
Chapter 37 03-12-2019 17:33:49 Tải xuống
Chapter 37.1 04-09-2019 09:24:05 Tải xuống
Chapter 37.2 14-09-2019 21:18:08 Tải xuống
Chapter 37.5 03-12-2019 17:33:20 Tải xuống
Chapter 38 03-12-2019 17:32:50 Tải xuống
Chapter 38.1 15-09-2019 12:00:23 Tải xuống
Chapter 38.2 19-09-2019 16:08:57 Tải xuống
Chapter 38.5 03-12-2019 17:32:26 Tải xuống
Chapter 39 03-12-2019 17:31:51 Tải xuống
Chapter 39.1 21-09-2019 09:05:28 Tải xuống
Chapter 39.2 25-09-2019 21:00:40 Tải xuống
Chapter 39.5 03-12-2019 17:42:19 Tải xuống
Chapter 40 03-12-2019 17:38:59 Tải xuống
Chapter 40.1 28-09-2019 17:01:36 Tải xuống
Chapter 40.2 07-10-2019 20:00:58 Tải xuống
Chapter 40.5 03-12-2019 17:49:38 Tải xuống
Chapter 41 08-10-2019 12:01:46 Tải xuống
Chapter 42 03-12-2019 17:37:50 Tải xuống
Chapter 42.1 10-10-2019 18:06:42 Tải xuống
Chapter 42.2 16-10-2019 11:30:44 Tải xuống
Chapter 42.5 03-12-2019 17:37:25 Tải xuống
Chapter 43 28-10-2019 20:36:47 Tải xuống
Chapter 44 01-11-2019 19:06:46 Tải xuống
Chapter 45 05-11-2019 11:54:49 Tải xuống
Chapter 46 12-11-2019 16:54:54 Tải xuống
Chapter 47 25-11-2019 16:13:55 Tải xuống
Chapter 48 03-12-2019 11:48:58 Tải xuống
Chapter 49 05-12-2019 16:25:20 Tải xuống
Chapter 50 22-12-2019 10:36:44 Tải xuống
Chapter 51 23-12-2019 09:12:44 Tải xuống
Chapter 52 09-01-2020 09:33:20 Tải xuống
Chapter 53 12-01-2020 10:14:13 Tải xuống
Chapter 54 04-02-2020 17:11:12 Tải xuống
Chapter 55 11-02-2020 17:12:44 Tải xuống
Chapter 56 14-03-2020 17:31:32 Tải xuống
Chapter 57 26-03-2020 16:50:50 Tải xuống
Chapter 58 29-03-2020 11:00:16 Tải xuống
Chapter 59 12-04-2020 11:35:40 Tải xuống
Chapter 60 23-04-2020 20:18:09 Tải xuống
Chapter 61 12-05-2020 19:42:54 Tải xuống
Chapter 62 13-05-2020 17:00:50 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh