Vương phi thật uy vũ

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Comedy , Manhua , Ngôn Tình , Romance ,
Lần cập nhật cuối: 17-04-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Hồ vương Thanh Khâu đời thứ 314 Tô Tuyết Thâm, nỗ lực tu hành muốn thoát khỏi cốt yêu có được tiên duyên, ai mà ngờ được đến thời kiếp một đạo tâm hỏa cuối cùng, lại bị Cùng Kì tung hoành ngang dọc luôn thèm muốn bản thân nhưng lại bị từ chối nhiều lần hãm hại, xém chút nữa thân tử đạo vong, trên đường trốn chạy gặp được người có long khí lại bị tân nương đào hôn vương gia bệnh nhược yếu đuối, bởi vì trên người y có long khí có thể giúp tu luyện hồi phục công lực nên không thể không đồng ý làm Vương phi thế thân. Một người là Vương gia bệnh nhược yếu đuối phúc hắc, một là thế thân lòng dạ ở trên mây. Đằng sau nhiều lần bị đào hôn là bí mật gì đây? Vương gia làm thế nào để làm hồ ly một lòng tu tiên động lòng trần đây?
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 371 17-04-2021 07:30:04 Tải xuống
Chapter 252 17-04-2021 07:30:04 Tải xuống
Chapter 82 17-04-2021 07:30:02 Tải xuống
Chapter 52 25-03-2020 21:36:10 Tải xuống
Chapter 51 24-03-2020 23:16:40 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 14-07-2019 16:34:12 Tải xuống
Chapter 2.1 26-06-2019 08:23:08 Tải xuống
Chapter 2.2 14-07-2019 16:36:12 Tải xuống
Chapter 3.1 14-07-2019 16:37:49 Tải xuống
Chapter 3.2 14-07-2019 23:50:05 Tải xuống
Chapter 4.1 08-04-2019 22:40:40 Tải xuống
Chapter 4.2 08-04-2019 20:18:38 Tải xuống
Chapter 5.1 08-04-2019 23:13:05 Tải xuống
Chapter 5.2 04-05-2019 17:27:16 Tải xuống
Chapter 6 04-05-2019 17:27:18 Tải xuống
Chapter 7 04-05-2019 17:27:22 Tải xuống
Chapter 8.1 04-05-2019 17:27:25 Tải xuống
Chapter 8.2 04-05-2019 17:27:28 Tải xuống
Chapter 9.1 04-05-2019 17:27:30 Tải xuống
Chapter 9.2 04-05-2019 17:27:33 Tải xuống
Chapter 10.1 04-05-2019 17:27:36 Tải xuống
Chapter 10.2 04-05-2019 17:27:39 Tải xuống
Chapter 11 04-05-2019 17:27:44 Tải xuống
Chapter 11.1 27-04-2019 22:01:54 Tải xuống
Chapter 11.2 27-04-2019 12:42:09 Tải xuống
Chapter 12.1 04-05-2019 17:27:44 Tải xuống
Chapter 12.2 04-05-2019 17:27:51 Tải xuống
Chapter 13.1 04-05-2019 20:49:05 Tải xuống
Chapter 13.2 06-05-2019 22:12:49 Tải xuống
Chapter 14.1 29-05-2019 12:07:12 Tải xuống
Chapter 14.2 29-05-2019 12:07:15 Tải xuống
Chapter 15.1 29-05-2019 12:07:19 Tải xuống
Chapter 15.2 29-05-2019 12:07:21 Tải xuống
Chapter 16.1 29-05-2019 12:07:23 Tải xuống
Chapter 16.2 29-05-2019 21:55:14 Tải xuống
Chapter 17.1 02-06-2019 10:42:16 Tải xuống
Chapter 17.2 03-06-2019 22:06:13 Tải xuống
Chapter 18.1 12-06-2019 06:06:57 Tải xuống
Chapter 18.2 10-06-2019 19:18:13 Tải xuống
Chapter 19.1 17-06-2019 10:30:10 Tải xuống
Chapter 19.2 18-06-2019 09:36:16 Tải xuống
Chapter 20.1 25-06-2019 20:48:10 Tải xuống
Chapter 20.2 27-06-2019 21:00:15 Tải xuống
Chapter 21.1 29-06-2019 19:48:14 Tải xuống
Chapter 21.2 30-06-2019 10:54:23 Tải xuống
Chapter 22.1 12-07-2019 20:30:12 Tải xuống
Chapter 22.2 13-07-2019 22:36:17 Tải xuống
Chapter 23.1 25-07-2019 01:06:15 Tải xuống
Chapter 23.2 25-07-2019 01:06:18 Tải xuống
Chapter 24.1 26-07-2019 11:59:04 Tải xuống
Chapter 24.2 30-07-2019 10:03:09 Tải xuống
Chapter 25.1 20-08-2019 11:12:22 Tải xuống
Chapter 25.2 21-08-2019 12:54:14 Tải xuống
Chapter 26.1 09-09-2019 12:18:18 Tải xuống
Chapter 26.2 10-09-2019 21:00:22 Tải xuống
Chapter 27.1 11-09-2019 22:12:09 Tải xuống
Chapter 27.2 13-09-2019 11:30:08 Tải xuống
Chapter 28.1 17-09-2019 22:01:28 Tải xuống
Chapter 28.2 19-09-2019 16:09:23 Tải xuống
Chapter 29.1 27-09-2019 12:12:10 Tải xuống
Chapter 29.2 28-09-2019 17:00:47 Tải xuống
Chapter 30.1 03-10-2019 21:13:41 Tải xuống
Chapter 30.2 05-10-2019 11:42:48 Tải xuống
Chapter 31.1 17-10-2019 11:48:12 Tải xuống
Chapter 31.2 19-10-2019 12:19:47 Tải xuống
Chapter 32.1 25-10-2019 14:43:49 Tải xuống
Chapter 32.2 26-10-2019 12:36:49 Tải xuống
Chapter 33.1 07-11-2019 21:17:19 Tải xuống
Chapter 33.2 09-11-2019 11:30:47 Tải xuống
Chapter 34.1 15-11-2019 19:18:43 Tải xuống
Chapter 34.2 17-11-2019 21:13:50 Tải xuống
Chapter 35.1 21-11-2019 16:56:14 Tải xuống
Chapter 35.2 22-11-2019 00:20:16 Tải xuống
Chapter 36.1 30-11-2019 11:30:11 Tải xuống
Chapter 36.2 01-12-2019 14:54:50 Tải xuống
Chapter 37.1 10-12-2019 11:31:39 Tải xuống
Chapter 37.2 13-12-2019 12:09:44 Tải xuống
Chapter 38 18-12-2019 12:36:44 Tải xuống
Chapter 39.1 27-12-2019 16:54:46 Tải xuống
Chapter 39.2 29-12-2019 11:42:43 Tải xuống
Chapter 40 06-01-2020 11:42:41 Tải xuống
Chapter 41 11-01-2020 11:26:48 Tải xuống
Chapter 42 21-01-2020 21:43:40 Tải xuống
Chapter 43 27-01-2020 13:54:46 Tải xuống
Chapter 44 13-02-2020 12:33:15 Tải xuống
Chapter 45 14-02-2020 21:43:12 Tải xuống
Chapter 46 19-02-2020 22:49:42 Tải xuống
Chapter 47 21-02-2020 21:36:10 Tải xuống
Chapter 48 01-03-2020 21:23:45 Tải xuống
Chapter 49 10-03-2020 17:39:41 Tải xuống
Chapter 50 12-03-2020 15:51:14 Tải xuống
Chapter 51 24-03-2020 23:16:40 Tải xuống
Chapter 52 25-03-2020 21:36:10 Tải xuống
Chapter 82 17-04-2021 07:30:02 Tải xuống
Chapter 252 17-04-2021 07:30:04 Tải xuống
Chapter 371 17-04-2021 07:30:04 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh