Loading...

Ác ma đừng hôn tôi

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Ngôn Tình , Romance , Manhua , Comedy ,
Lần cập nhật cuối: 25-05-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
“anh là đồ tiểu tam ác độc, trả bạn trai của tôi lại đây!” “được thôi, tôi tới làm bạn trai của em nhé ~” Ngải tiểu tiểu, thiếu nữ nhà nghèo, nhân sinh lần đầu tiên bắt tiểu tam, kết quả tiểu tam lại là mỹ nam cao phú soái? Nhân sinh đã gian nan như vậy, tiểu tam ác độc sạo lại đột nhiên hôn cô ấy?! đợi đã, hôn một cái mà thôi, tiểu tam ác độc sao lại đột nhiên giang đôi cánh ra biến thành người chim ác ma rồi chứ!
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 140 25-05-2020 12:18:28 Tải xuống
Chapter 139 23-05-2020 18:31:38 Tải xuống
Chapter 138 16-05-2020 12:49:11 Tải xuống
Chapter 137 14-05-2020 20:18:10 Tải xuống
Chapter 136 10-05-2020 21:06:51 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 26-12-2019 12:15:16 Tải xuống
Chapter 2 25-01-2019 14:16:31 Tải xuống
Chapter 3 25-01-2019 14:16:38 Tải xuống
Chapter 4 15-03-2019 03:03:16 Tải xuống
Chapter 5 15-03-2019 04:03:15 Tải xuống
Chapter 6 15-03-2019 02:03:27 Tải xuống
Chapter 7 15-03-2019 06:07:50 Tải xuống
Chapter 8 15-03-2019 06:08:03 Tải xuống
Chapter 9 14-03-2019 21:03:13 Tải xuống
Chapter 10 15-03-2019 06:08:06 Tải xuống
Chapter 11 15-03-2019 06:07:48 Tải xuống
Chapter 12 14-03-2019 23:03:49 Tải xuống
Chapter 13 15-03-2019 07:03:24 Tải xuống
Chapter 14 14-03-2019 17:08:25 Tải xuống
Chapter 15 15-03-2019 06:08:09 Tải xuống
Chapter 16 14-03-2019 17:08:23 Tải xuống
Chapter 16: Chap 15 23-02-2020 20:50:15 Tải xuống
Chapter 17 15-03-2019 06:08:13 Tải xuống
Chapter 18 14-03-2019 05:01:51 Tải xuống
Chapter 19 15-03-2019 03:03:08 Tải xuống
Chapter 20 23-03-2019 16:42:17 Tải xuống
Chapter 21 23-03-2019 16:42:17 Tải xuống
Chapter 22 23-03-2019 16:42:19 Tải xuống
Chapter 23 23-03-2019 16:42:22 Tải xuống
Chapter 24 23-03-2019 16:42:25 Tải xuống
Chapter 25 03-04-2019 08:17:08 Tải xuống
Chapter 26 03-04-2019 08:17:35 Tải xuống
Chapter 27 08-04-2019 12:09:12 Tải xuống
Chapter 28 08-04-2019 12:14:07 Tải xuống
Chapter 29 08-04-2019 12:09:15 Tải xuống
Chapter 30 08-04-2019 12:23:11 Tải xuống
Chapter 31 06-05-2019 11:18:11 Tải xuống
Chapter 32 06-05-2019 11:18:15 Tải xuống
Chapter 33 06-05-2019 11:18:16 Tải xuống
Chapter 34 06-05-2019 11:18:19 Tải xuống
Chapter 35 06-05-2019 11:18:21 Tải xuống
Chapter 36 06-05-2019 11:18:26 Tải xuống
Chapter 37 06-05-2019 11:18:28 Tải xuống
Chapter 38 06-05-2019 11:18:31 Tải xuống
Chapter 39 06-05-2019 11:36:09 Tải xuống
Chapter 40 02-06-2019 09:30:30 Tải xuống
Chapter 41 02-06-2019 11:17:52 Tải xuống
Chapter 42 02-06-2019 11:17:56 Tải xuống
Chapter 43 02-06-2019 11:17:59 Tải xuống
Chapter 44 02-06-2019 09:31:17 Tải xuống
Chapter 45 02-06-2019 11:18:02 Tải xuống
Chapter 46 30-05-2019 15:54:41 Tải xuống
Chapter 47 02-06-2019 15:12:11 Tải xuống
Chapter 48 05-06-2019 22:00:14 Tải xuống
Chapter 49 08-06-2019 18:36:09 Tải xuống
Chapter 50 13-06-2019 12:24:15 Tải xuống
Chapter 51 19-06-2019 12:36:11 Tải xuống
Chapter 52 23-06-2019 11:06:12 Tải xuống
Chapter 53 24-06-2019 21:36:14 Tải xuống
Chapter 54 26-06-2019 21:18:11 Tải xuống
Chapter 55 29-06-2019 21:54:57 Tải xuống
Chapter 56 05-07-2019 13:54:10 Tải xuống
Chapter 57 07-07-2019 11:30:17 Tải xuống
Chapter 58 09-07-2019 19:07:07 Tải xuống
Chapter 59 14-07-2019 19:54:07 Tải xuống
Chapter 60 16-07-2019 18:24:08 Tải xuống
Chapter 61 18-07-2019 23:44:47 Tải xuống
Chapter 62 20-07-2019 22:23:46 Tải xuống
Chapter 63 24-07-2019 09:05:15 Tải xuống
Chapter 64 28-07-2019 11:17:49 Tải xuống
Chapter 65 30-07-2019 01:08:33 Tải xuống
Chapter 66 01-08-2019 20:30:31 Tải xuống
Chapter 67 05-08-2019 12:24:20 Tải xuống
Chapter 68 10-08-2019 21:36:12 Tải xuống
Chapter 69 14-08-2019 09:36:13 Tải xuống
Chapter 70 15-08-2019 21:30:22 Tải xuống
Chapter 71 19-08-2019 18:00:17 Tải xuống
Chapter 72 20-08-2019 12:18:36 Tải xuống
Chapter 73 23-08-2019 11:42:23 Tải xuống
Chapter 74 27-08-2019 20:12:21 Tải xuống
Chapter 75 03-09-2019 19:18:10 Tải xuống
Chapter 76 03-09-2019 19:18:14 Tải xuống
Chapter 77 06-09-2019 12:06:09 Tải xuống
Chapter 78 11-09-2019 13:30:11 Tải xuống
Chapter 79 22-09-2019 19:42:14 Tải xuống
Chapter 80 25-09-2019 21:54:09 Tải xuống
Chapter 81 26-09-2019 20:36:09 Tải xuống
Chapter 82 06-10-2019 12:40:12 Tải xuống
Chapter 83 08-10-2019 21:36:14 Tải xuống
Chapter 84 09-10-2019 21:36:13 Tải xuống
Chapter 85 12-10-2019 21:19:13 Tải xuống
Chapter 86 14-10-2019 20:13:24 Tải xuống
Chapter 87 16-10-2019 20:42:42 Tải xuống
Chapter 88 19-10-2019 08:24:52 Tải xuống
Chapter 89 22-10-2019 20:12:54 Tải xuống
Chapter 90 24-10-2019 12:18:47 Tải xuống
Chapter 91 26-10-2019 21:00:16 Tải xuống
Chapter 92 30-10-2019 21:30:46 Tải xuống
Chapter 93 05-11-2019 20:48:52 Tải xuống
Chapter 94 07-11-2019 11:48:43 Tải xuống
Chapter 95 10-11-2019 22:36:42 Tải xuống
Chapter 96 13-11-2019 13:07:22 Tải xuống
Chapter 97 16-11-2019 21:25:22 Tải xuống
Chapter 98 20-11-2019 22:56:43 Tải xuống
Chapter 99 23-11-2019 12:37:22 Tải xuống
Chapter 100 26-11-2019 21:11:11 Tải xuống
Chapter 101 29-11-2019 11:43:19 Tải xuống
Chapter 102 01-12-2019 18:25:20 Tải xuống
Chapter 103 08-12-2019 19:00:45 Tải xuống
Chapter 104 11-12-2019 19:24:44 Tải xuống
Chapter 105 13-12-2019 21:00:46 Tải xuống
Chapter 106 17-12-2019 12:28:14 Tải xuống
Chapter 107 19-12-2019 12:36:17 Tải xuống
Chapter 108 26-12-2019 12:14:51 Tải xuống
Chapter 109 28-12-2019 11:59:22 Tải xuống
Chapter 110 31-12-2019 11:45:13 Tải xuống
Chapter 111 05-01-2020 12:36:30 Tải xuống
Chapter 112 11-01-2020 13:36:42 Tải xuống
Chapter 113 16-01-2020 18:00:46 Tải xuống
Chapter 114 19-01-2020 15:02:42 Tải xuống
Chapter 115 04-02-2020 11:24:12 Tải xuống
Chapter 116 05-02-2020 13:06:11 Tải xuống
Chapter 117 06-02-2020 16:42:41 Tải xuống
Chapter 118 07-02-2020 12:41:12 Tải xuống
Chapter 119 19-02-2020 17:13:40 Tải xuống
Chapter 120 23-02-2020 21:01:11 Tải xuống
Chapter 121 02-03-2020 23:27:39 Tải xuống
Chapter 122 08-03-2020 21:00:42 Tải xuống
Chapter 123 16-03-2020 23:34:25 Tải xuống
Chapter 124 22-03-2020 16:48:13 Tải xuống
Chapter 125 27-03-2020 22:06:12 Tải xuống
Chapter 126 02-04-2020 12:12:11 Tải xuống
Chapter 127 08-04-2020 12:24:38 Tải xuống
Chapter 128 09-04-2020 12:37:40 Tải xuống
Chapter 129 14-04-2020 16:00:44 Tải xuống
Chapter 130 18-04-2020 12:24:43 Tải xuống
Chapter 131 22-04-2020 12:18:10 Tải xuống
Chapter 132 23-04-2020 12:21:10 Tải xuống
Chapter 133 30-04-2020 22:31:34 Tải xuống
Chapter 134 01-05-2020 21:07:09 Tải xuống
Chapter 135 08-05-2020 20:34:39 Tải xuống
Chapter 136 10-05-2020 21:06:51 Tải xuống
Chapter 137 14-05-2020 20:18:10 Tải xuống
Chapter 138 16-05-2020 12:49:11 Tải xuống
Chapter 139 23-05-2020 18:31:38 Tải xuống
Chapter 140 25-05-2020 12:18:28 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh