Loading...

Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Ngôn Tình , Romance , Manhua , Comedy , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 17-09-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Con gái lớn của Cố Thị - Cố Nhược Bạch bị em gái tính kế hãm hại, nhưng may mắn lại đột nhiên xuất hiện một người đàn ông và biến thành ân nhân cứu mạng của cô. Lệ Tư Tước, người nổi tiếng trong giới kinh doanh, có một người ông luôn khiến cho người khác phải đau đầu vì luôn tặng nữ nhân cho anh; dần dần hai người không một chút quan hệ gì lại ở cùng nhau. Cố Tư Tước phát hiện, không biết từ lúc nào, bản thân lại ngày càng lún sâu... Cố Nhược Bạch :” Đợi đã, anh không phải là ân nhân cứu mạng! Mà là biến thái!” Lệ Tư Tước :” Sao vậy? Rơi vào tay tôi rồi, em còn muốn chạy?”
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 70 18-09-2019 14:03:01 Tải xuống
Chapter 69 17-09-2019 21:03:41 Tải xuống
Chapter 68 09-09-2019 18:42:08 Tải xuống
Chapter 67 09-09-2019 18:36:05 Tải xuống
Chapter 66 03-09-2019 09:43:14 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 11-05-2019 23:48:11 Tải xuống
Chapter 2 11-05-2019 23:48:13 Tải xuống
Chapter 3 11-05-2019 23:48:14 Tải xuống
Chapter 4 16-02-2019 04:00:54 Tải xuống
Chapter 5 16-02-2019 10:04:59 Tải xuống
Chapter 6 11-05-2019 23:48:17 Tải xuống
Chapter 7 11-05-2019 23:48:20 Tải xuống
Chapter 8 11-05-2019 23:45:26 Tải xuống
Chapter 9 11-05-2019 23:48:23 Tải xuống
Chapter 10 11-05-2019 23:48:27 Tải xuống
Chapter 11 12-03-2019 21:02:02 Tải xuống
Chapter 12 13-03-2019 06:04:50 Tải xuống
Chapter 13 13-03-2019 06:04:53 Tải xuống
Chapter 14 13-03-2019 08:04:05 Tải xuống
Chapter 15 12-05-2019 00:00:13 Tải xuống
Chapter 16 12-05-2019 00:00:14 Tải xuống
Chapter 17 03-04-2019 08:12:12 Tải xuống
Chapter 18 03-04-2019 08:11:57 Tải xuống
Chapter 19 03-04-2019 08:12:15 Tải xuống
Chapter 20 03-04-2019 08:12:21 Tải xuống
Chapter 21 11-05-2019 23:24:11 Tải xuống
Chapter 22 11-05-2019 23:24:21 Tải xuống
Chapter 23 11-05-2019 23:24:23 Tải xuống
Chapter 24 11-05-2019 23:24:26 Tải xuống
Chapter 25 11-05-2019 23:24:26 Tải xuống
Chapter 26 11-05-2019 23:24:28 Tải xuống
Chapter 27 11-05-2019 23:24:30 Tải xuống
Chapter 28 29-05-2019 12:05:29 Tải xuống
Chapter 29 29-05-2019 12:05:32 Tải xuống
Chapter 30 29-05-2019 12:05:35 Tải xuống
Chapter 31 29-05-2019 12:05:38 Tải xuống
Chapter 32 29-05-2019 12:05:42 Tải xuống
Chapter 33 29-05-2019 15:44:11 Tải xuống
Chapter 34 30-05-2019 12:44:42 Tải xuống
Chapter 35 31-05-2019 12:00:19 Tải xuống
Chapter 36 01-06-2019 18:00:34 Tải xuống
Chapter 37 05-06-2019 22:00:31 Tải xuống
Chapter 38 06-06-2019 13:48:07 Tải xuống
Chapter 39 07-06-2019 18:00:16 Tải xuống
Chapter 40 12-06-2019 07:10:51 Tải xuống
Chapter 41 08-06-2019 18:18:11 Tải xuống
Chapter 42 16-06-2019 16:49:17 Tải xuống
Chapter 43 16-06-2019 08:03:54 Tải xuống
Chapter 44 15-06-2019 18:54:21 Tải xuống
Chapter 45 18-06-2019 20:42:16 Tải xuống
Chapter 46 22-06-2019 20:24:14 Tải xuống
Chapter 47 25-06-2019 18:06:18 Tải xuống
Chapter 48 30-06-2019 20:06:42 Tải xuống
Chapter 49 02-07-2019 18:06:11 Tải xuống
Chapter 50 06-07-2019 21:42:23 Tải xuống
Chapter 51 10-07-2019 22:30:12 Tải xuống
Chapter 52 13-07-2019 19:00:34 Tải xuống
Chapter 53 14-07-2019 20:00:09 Tải xuống
Chapter 54 20-07-2019 22:37:08 Tải xuống
Chapter 55 25-07-2019 03:08:56 Tải xuống
Chapter 56 30-07-2019 06:03:15 Tải xuống
Chapter 57 30-07-2019 06:09:56 Tải xuống
Chapter 58 01-08-2019 19:48:36 Tải xuống
Chapter 59 09-08-2019 21:12:22 Tải xuống
Chapter 60 09-08-2019 21:12:25 Tải xuống
Chapter 61 14-08-2019 17:48:58 Tải xuống
Chapter 62 14-08-2019 17:49:01 Tải xuống
Chapter 63 23-08-2019 21:36:57 Tải xuống
Chapter 64 23-08-2019 21:36:59 Tải xuống
Chapter 65 28-08-2019 08:25:47 Tải xuống
Chapter 66 03-09-2019 09:43:14 Tải xuống
Chapter 67 09-09-2019 18:36:05 Tải xuống
Chapter 68 09-09-2019 18:42:08 Tải xuống
Chapter 69 17-09-2019 21:03:41 Tải xuống
Chapter 70 18-09-2019 14:03:01 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh