Loading...

Ác nữ hoàng hậu

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Historical , Manhua , Romance , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 24-08-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Trong hoàng thất Ngân quốc lưu truyền một câu nói: " trong cung nếu như thấy Hiền phi, nhất định phải tránh xa!"Vị Hiền Phi này mặc dù vẻ ngoài khuynh thành nhưng lại đố kỵ độc ác, số người bị nàng hành hạ đếm không hết, tiếng xấu đồn xa. Nhưng Hiền phi không chút kiêng kỵ làm điều ác, mục tiêu chỉ có một, lấy được câu nói yêu thích của hoàng đế, trở thành hoàng hậu! Đối mặt với nữ nhân như vậy, hoàng đế rốt cuộc phải chống đỡ như thế nào đây?
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 130 24-08-2020 16:11:08 Tải xuống
Chapter 129 10-08-2020 20:31:11 Tải xuống
Chapter 128 01-08-2020 18:12:11 Tải xuống
Chapter 127 25-07-2020 16:11:09 Tải xuống
Chapter 126 25-07-2020 16:01:08 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 05-01-2019 13:51:49 Tải xuống
Chapter 1.5 05-01-2019 13:51:52 Tải xuống
Chapter 2 05-01-2019 13:51:55 Tải xuống
Chapter 3.1 05-01-2019 13:51:58 Tải xuống
Chapter 3.2 05-01-2019 13:52:01 Tải xuống
Chapter 4 05-01-2019 13:52:03 Tải xuống
Chapter 5 05-01-2019 13:52:07 Tải xuống
Chapter 6 05-01-2019 13:52:10 Tải xuống
Chapter 7 05-01-2019 13:52:13 Tải xuống
Chapter 8 05-01-2019 13:52:16 Tải xuống
Chapter 9 05-01-2019 13:52:19 Tải xuống
Chapter 10 05-01-2019 13:52:22 Tải xuống
Chapter 11 05-01-2019 13:52:25 Tải xuống
Chapter 12 05-01-2019 13:52:28 Tải xuống
Chapter 13 05-01-2019 13:52:31 Tải xuống
Chapter 14 05-01-2019 13:52:34 Tải xuống
Chapter 15 05-01-2019 13:52:37 Tải xuống
Chapter 16 05-01-2019 13:52:40 Tải xuống
Chapter 17 05-01-2019 13:52:43 Tải xuống
Chapter 18 05-01-2019 13:52:46 Tải xuống
Chapter 19 05-01-2019 13:52:49 Tải xuống
Chapter 20 05-01-2019 13:52:52 Tải xuống
Chapter 21 05-01-2019 13:52:55 Tải xuống
Chapter 22 05-01-2019 13:52:58 Tải xuống
Chapter 23 05-01-2019 13:53:01 Tải xuống
Chapter 24 05-01-2019 13:53:04 Tải xuống
Chapter 25 05-01-2019 13:53:07 Tải xuống
Chapter 26 05-01-2019 13:53:10 Tải xuống
Chapter 27 05-01-2019 13:53:13 Tải xuống
Chapter 28.1 05-01-2019 13:53:15 Tải xuống
Chapter 28.2 05-01-2019 13:53:19 Tải xuống
Chapter 29 05-01-2019 13:53:22 Tải xuống
Chapter 30 05-01-2019 13:53:25 Tải xuống
Chapter 31 05-01-2019 13:53:28 Tải xuống
Chapter 32 05-01-2019 13:53:31 Tải xuống
Chapter 33 05-01-2019 13:53:34 Tải xuống
Chapter 34 05-01-2019 13:53:37 Tải xuống
Chapter 35 05-01-2019 13:53:40 Tải xuống
Chapter 36 05-01-2019 13:53:43 Tải xuống
Chapter 37 05-01-2019 13:53:46 Tải xuống
Chapter 38 05-01-2019 13:53:49 Tải xuống
Chapter 39 05-01-2019 13:53:52 Tải xuống
Chapter 40 05-01-2019 13:53:54 Tải xuống
Chapter 40.1 03-01-2019 10:44:44 Tải xuống
Chapter 40.2 05-01-2019 13:53:57 Tải xuống
Chapter 41.1 13-01-2019 12:10:16 Tải xuống
Chapter 41.2 16-01-2019 12:26:07 Tải xuống
Chapter 42 16-01-2019 12:26:11 Tải xuống
Chapter 43 28-01-2019 18:07:37 Tải xuống
Chapter 44 28-01-2019 18:07:43 Tải xuống
Chapter 45 16-02-2019 21:00:10 Tải xuống
Chapter 46 21-02-2019 03:10:58 Tải xuống
Chapter 47 13-03-2019 10:06:30 Tải xuống
Chapter 48 13-03-2019 10:06:33 Tải xuống
Chapter 49 08-04-2019 19:57:50 Tải xuống
Chapter 50 08-04-2019 22:02:35 Tải xuống
Chapter 51 13-04-2019 18:51:16 Tải xuống
Chapter 51: Chap 50 14-02-2020 12:42:15 Tải xuống
Chapter 52 18-04-2019 11:04:25 Tải xuống
Chapter 53 17-04-2019 22:14:08 Tải xuống
Chapter 54 27-04-2019 18:42:09 Tải xuống
Chapter 55 27-04-2019 19:06:13 Tải xuống
Chapter 56 27-04-2019 19:18:06 Tải xuống
Chapter 57 27-04-2019 19:18:09 Tải xuống
Chapter 58 16-05-2019 19:48:07 Tải xuống
Chapter 59 16-05-2019 20:00:24 Tải xuống
Chapter 60 16-05-2019 20:18:11 Tải xuống
Chapter 61 20-05-2019 15:00:13 Tải xuống
Chapter 62 27-05-2019 17:36:11 Tải xuống
Chapter 63 03-06-2019 20:22:32 Tải xuống
Chapter 64 10-06-2019 12:00:17 Tải xuống
Chapter 65 20-06-2019 11:30:14 Tải xuống
Chapter 66 20-06-2019 11:42:19 Tải xuống
Chapter 67 28-06-2019 21:00:23 Tải xuống
Chapter 68 07-07-2019 10:54:22 Tải xuống
Chapter 69 07-07-2019 12:00:18 Tải xuống
Chapter 70 07-07-2019 12:06:40 Tải xuống
Chapter 71 16-07-2019 15:42:07 Tải xuống
Chapter 72 29-07-2019 17:20:45 Tải xuống
Chapter 73 05-08-2019 11:30:35 Tải xuống
Chapter 74 11-08-2019 19:30:27 Tải xuống
Chapter 75 12-08-2019 11:36:18 Tải xuống
Chapter 76 19-08-2019 12:24:45 Tải xuống
Chapter 77 03-09-2019 21:18:12 Tải xuống
Chapter 78 04-09-2019 12:06:12 Tải xuống
Chapter 79 09-09-2019 11:48:12 Tải xuống
Chapter 80 29-09-2019 21:02:12 Tải xuống
Chapter 81 30-09-2019 15:01:04 Tải xuống
Chapter 82 07-10-2019 14:27:19 Tải xuống
Chapter 83 21-10-2019 19:30:55 Tải xuống
Chapter 84 30-10-2019 21:13:50 Tải xuống
Chapter 85 06-11-2019 12:24:20 Tải xuống
Chapter 86 18-11-2019 11:54:51 Tải xuống
Chapter 87 02-12-2019 12:06:52 Tải xuống
Chapter 88 16-12-2019 12:38:15 Tải xuống
Chapter 89 26-12-2019 12:00:46 Tải xuống
Chapter 90 05-01-2020 21:37:14 Tải xuống
Chapter 91 14-02-2020 12:30:43 Tải xuống
Chapter 92 15-02-2020 19:18:17 Tải xuống
Chapter 93 29-02-2020 21:33:16 Tải xuống
Chapter 94 29-02-2020 21:32:40 Tải xuống
Chapter 95 29-02-2020 21:32:16 Tải xuống
Chapter 96 29-02-2020 21:30:18 Tải xuống
Chapter 97 29-02-2020 23:32:02 Tải xuống
Chapter 98 29-02-2020 21:29:16 Tải xuống
Chapter 99 29-02-2020 21:28:41 Tải xuống
Chapter 100 29-02-2020 21:28:11 Tải xuống
Chapter 101 29-02-2020 21:27:43 Tải xuống
Chapter 102 29-02-2020 21:27:21 Tải xuống
Chapter 103 29-02-2020 21:26:48 Tải xuống
Chapter 104 29-02-2020 21:26:12 Tải xuống
Chapter 105 29-02-2020 21:25:44 Tải xuống
Chapter 106 29-02-2020 21:25:14 Tải xuống
Chapter 107 29-02-2020 21:24:46 Tải xuống
Chapter 108 29-02-2020 21:30:40 Tải xuống
Chapter 109 01-03-2020 23:13:46 Tải xuống
Chapter 110 06-03-2020 21:56:55 Tải xuống
Chapter 111 21-03-2020 23:06:41 Tải xuống
Chapter 112 18-04-2020 03:50:14 Tải xuống
Chapter 113 18-04-2020 03:17:41 Tải xuống
Chapter 114 17-04-2020 17:28:43 Tải xuống
Chapter 115 24-04-2020 20:06:11 Tải xuống
Chapter 116 28-06-2020 22:27:14 Tải xuống
Chapter 117 28-06-2020 22:26:42 Tải xuống
Chapter 118 28-06-2020 22:26:14 Tải xuống
Chapter 119 28-06-2020 22:25:43 Tải xuống
Chapter 120 28-06-2020 22:25:11 Tải xuống
Chapter 121 28-06-2020 22:24:41 Tải xuống
Chapter 122 28-06-2020 22:24:14 Tải xuống
Chapter 123 28-06-2020 22:23:44 Tải xuống
Chapter 124 10-07-2020 17:38:36 Tải xuống
Chapter 125 10-07-2020 17:27:17 Tải xuống
Chapter 126 25-07-2020 16:01:08 Tải xuống
Chapter 127 25-07-2020 16:11:09 Tải xuống
Chapter 128 01-08-2020 18:12:11 Tải xuống
Chapter 129 10-08-2020 20:31:11 Tải xuống
Chapter 130 24-08-2020 16:11:08 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh