Loading...

Bách Luyện Thành Thần

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Drama , Mystery , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 03-06-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Cảnh giới: Luyện nhục cảnh, Luyện cốt cảnh, Luyện tạng cảnh.... La Chính vì gái mà bị đày làm nô bộc. La Bái Nhiên tham vọng đầy mình :)) La Chính lại vì gái mà đâm đầu tu luyện :)) La Gia trong phủ nước sôi lửa bỏng, tranh giành kịch liệt... thôi thì đọc tiếp sẽ biết :) 1 thanh niên dại gái tu luyện võ công =))
Đọc Thêm
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 20-03-2020 20:29:59 Tải xuống
Chapter 2 11-03-2020 12:58:15 Tải xuống
Chapter 3 03-11-2019 05:28:12 Tải xuống
Chapter 4 03-11-2019 05:27:51 Tải xuống
Chapter 5 03-11-2019 05:26:51 Tải xuống
Chapter 6 03-11-2019 05:26:23 Tải xuống
Chapter 7 03-11-2019 05:25:55 Tải xuống
Chapter 8 03-11-2019 05:24:53 Tải xuống
Chapter 9 03-11-2019 05:24:30 Tải xuống
Chapter 10 03-11-2019 05:23:43 Tải xuống
Chapter 11 03-11-2019 05:23:25 Tải xuống
Chapter 11.5 03-11-2019 05:22:49 Tải xuống
Chapter 12 03-11-2019 05:22:25 Tải xuống
Chapter 13 03-11-2019 05:21:52 Tải xuống
Chapter 14 03-11-2019 05:21:13 Tải xuống
Chapter 15 03-11-2019 05:20:56 Tải xuống
Chapter 16 03-11-2019 05:20:14 Tải xuống
Chapter 17 03-11-2019 05:19:48 Tải xuống
Chapter 18 03-11-2019 05:19:24 Tải xuống
Chapter 19 03-11-2019 05:18:50 Tải xuống
Chapter 20 03-11-2019 05:15:52 Tải xuống
Chapter 21 03-11-2019 05:15:21 Tải xuống
Chapter 21: Chap 20 26-03-2020 08:12:12 Tải xuống
Chapter 22 03-11-2019 05:14:55 Tải xuống
Chapter 23 03-11-2019 05:13:43 Tải xuống
Chapter 24 03-11-2019 05:12:41 Tải xuống
Chapter 25 03-11-2019 05:12:19 Tải xuống
Chapter 26 03-11-2019 05:11:42 Tải xuống
Chapter 27 03-11-2019 05:11:12 Tải xuống
Chapter 28 03-11-2019 05:10:49 Tải xuống
Chapter 29 03-11-2019 05:10:14 Tải xuống
Chapter 30 03-11-2019 05:09:54 Tải xuống
Chapter 31 03-11-2019 05:09:19 Tải xuống
Chapter 32 03-11-2019 05:08:54 Tải xuống
Chapter 33 03-11-2019 05:08:27 Tải xuống
Chapter 34 03-11-2019 05:07:55 Tải xuống
Chapter 35 03-11-2019 05:18:24 Tải xuống
Chapter 36 03-11-2019 05:07:23 Tải xuống
Chapter 37 03-11-2019 05:17:59 Tải xuống
Chapter 38 03-11-2019 05:17:12 Tải xuống
Chapter 39 03-11-2019 05:16:40 Tải xuống
Chapter 40 03-11-2019 05:13:24 Tải xuống
Chapter 41 03-11-2019 05:01:50 Tải xuống
Chapter 42 03-11-2019 05:01:31 Tải xuống
Chapter 43 03-11-2019 05:00:53 Tải xuống
Chapter 44 03-11-2019 04:59:48 Tải xuống
Chapter 45 23-11-2019 16:36:30 Tải xuống
Chapter 46 03-11-2019 04:58:54 Tải xuống
Chapter 47 03-11-2019 04:58:20 Tải xuống
Chapter 48 03-11-2019 04:57:54 Tải xuống
Chapter 49 03-11-2019 04:57:14 Tải xuống
Chapter 50 03-11-2019 04:56:50 Tải xuống
Chapter 51 02-11-2019 22:43:45 Tải xuống
Chapter 52 02-11-2019 22:42:44 Tải xuống
Chapter 53 02-11-2019 22:40:41 Tải xuống
Chapter 54 02-11-2019 22:40:15 Tải xuống
Chapter 55 02-11-2019 22:39:41 Tải xuống
Chapter 56 02-11-2019 22:39:12 Tải xuống
Chapter 57 02-11-2019 22:38:48 Tải xuống
Chapter 58 03-11-2019 04:56:19 Tải xuống
Chapter 59 03-11-2019 04:55:50 Tải xuống
Chapter 60 03-11-2019 04:55:22 Tải xuống
Chapter 61 02-11-2019 22:35:41 Tải xuống
Chapter 62 02-11-2019 22:35:12 Tải xuống
Chapter 63 02-11-2019 22:34:41 Tải xuống
Chapter 64 02-11-2019 22:34:18 Tải xuống
Chapter 65 02-11-2019 22:33:46 Tải xuống
Chapter 66 02-11-2019 22:33:28 Tải xuống
Chapter 67 02-11-2019 22:33:06 Tải xuống
Chapter 68 02-11-2019 22:41:48 Tải xuống
Chapter 69 02-11-2019 22:29:47 Tải xuống
Chapter 70 02-11-2019 22:29:18 Tải xuống
Chapter 71 02-11-2019 22:28:47 Tải xuống
Chapter 72 02-11-2019 22:28:21 Tải xuống
Chapter 73 02-11-2019 22:27:54 Tải xuống
Chapter 74 02-11-2019 22:26:45 Tải xuống
Chapter 75 02-11-2019 22:26:24 Tải xuống
Chapter 76 02-11-2019 22:25:44 Tải xuống
Chapter 77 02-11-2019 22:25:14 Tải xuống
Chapter 78 02-11-2019 22:24:50 Tải xuống
Chapter 79 02-11-2019 22:24:15 Tải xuống
Chapter 80 02-11-2019 22:23:45 Tải xuống
Chapter 81 02-11-2019 22:23:19 Tải xuống
Chapter 82 02-11-2019 22:22:46 Tải xuống
Chapter 82.1 29-11-2018 02:55:36 Tải xuống
Chapter 82.2 04-01-2019 14:34:18 Tải xuống
Chapter 82.5 02-11-2019 22:22:15 Tải xuống
Chapter 82.6 02-11-2019 22:21:50 Tải xuống
Chapter 82.7 02-11-2019 22:18:10 Tải xuống
Chapter 83 02-11-2019 22:17:44 Tải xuống
Chapter 84 02-11-2019 22:17:18 Tải xuống
Chapter 85 02-11-2019 22:16:48 Tải xuống
Chapter 86 02-11-2019 22:15:44 Tải xuống
Chapter 87 02-11-2019 22:15:15 Tải xuống
Chapter 88 02-11-2019 22:14:44 Tải xuống
Chapter 89 02-11-2019 22:14:19 Tải xuống
Chapter 90 02-11-2019 22:13:44 Tải xuống
Chapter 91 02-11-2019 22:13:12 Tải xuống
Chapter 92 02-11-2019 22:12:44 Tải xuống
Chapter 93 02-11-2019 22:12:14 Tải xuống
Chapter 94 02-11-2019 22:11:44 Tải xuống
Chapter 95 02-11-2019 22:11:15 Tải xuống
Chapter 96 02-11-2019 22:10:45 Tải xuống
Chapter 97 02-11-2019 22:10:17 Tải xuống
Chapter 98 02-11-2019 22:09:52 Tải xuống
Chapter 99 02-11-2019 22:09:22 Tải xuống
Chapter 100 02-11-2019 22:43:11 Tải xuống
Chapter 101 02-11-2019 22:08:14 Tải xuống
Chapter 102 02-11-2019 22:07:46 Tải xuống
Chapter 103 02-11-2019 22:04:44 Tải xuống
Chapter 104 02-11-2019 22:04:14 Tải xuống
Chapter 105 02-11-2019 22:03:45 Tải xuống
Chapter 106 02-11-2019 22:03:14 Tải xuống
Chapter 107 02-11-2019 22:02:45 Tải xuống
Chapter 108 02-11-2019 22:02:15 Tải xuống
Chapter 109 02-11-2019 22:01:44 Tải xuống
Chapter 110 02-11-2019 22:01:14 Tải xuống
Chapter 111 02-11-2019 22:00:46 Tải xuống
Chapter 112 02-11-2019 22:00:15 Tải xuống
Chapter 113 02-11-2019 21:59:44 Tải xuống
Chapter 114 02-11-2019 21:59:17 Tải xuống
Chapter 115 02-11-2019 21:58:44 Tải xuống
Chapter 116 23-01-2020 21:21:11 Tải xuống
Chapter 117 02-11-2019 21:57:48 Tải xuống
Chapter 118 02-11-2019 21:57:18 Tải xuống
Chapter 119 02-11-2019 21:56:43 Tải xuống
Chapter 120 02-11-2019 21:52:44 Tải xuống
Chapter 121 02-11-2019 21:52:25 Tải xuống
Chapter 122 02-11-2019 21:51:57 Tải xuống
Chapter 123 02-11-2019 21:51:21 Tải xuống
Chapter 124 02-11-2019 21:48:45 Tải xuống
Chapter 125 02-11-2019 21:48:21 Tải xuống
Chapter 126 02-11-2019 21:47:44 Tải xuống
Chapter 126.5 02-11-2019 21:47:10 Tải xuống
Chapter 127 02-11-2019 21:46:44 Tải xuống
Chapter 128 02-11-2019 21:46:13 Tải xuống
Chapter 129 02-11-2019 21:45:47 Tải xuống
Chapter 130 02-11-2019 21:45:16 Tải xuống
Chapter 131 02-11-2019 21:56:29 Tải xuống
Chapter 132 02-11-2019 22:07:12 Tải xuống
Chapter 133 23-01-2020 22:33:19 Tải xuống
Chapter 134 14-02-2020 23:34:30 Tải xuống
Chapter 135 02-11-2019 21:41:44 Tải xuống
Chapter 136 02-11-2019 21:41:13 Tải xuống
Chapter 137 02-11-2019 21:40:44 Tải xuống
Chapter 138 02-11-2019 21:40:14 Tải xuống
Chapter 139 02-11-2019 21:37:52 Tải xuống
Chapter 140 02-11-2019 21:37:14 Tải xuống
Chapter 141 02-11-2019 21:36:44 Tải xuống
Chapter 142 02-11-2019 21:36:14 Tải xuống
Chapter 143 02-11-2019 21:35:44 Tải xuống
Chapter 143.5 02-11-2019 21:35:14 Tải xuống
Chapter 144 02-11-2019 21:35:03 Tải xuống
Chapter 144.1 26-03-2020 11:33:40 Tải xuống
Chapter 144.2 26-03-2020 11:32:41 Tải xuống
Chapter 145 02-11-2019 21:33:14 Tải xuống
Chapter 146 02-11-2019 21:30:14 Tải xuống
Chapter 147 02-11-2019 21:29:44 Tải xuống
Chapter 148 02-11-2019 21:29:15 Tải xuống
Chapter 149 02-11-2019 21:50:49 Tải xuống
Chapter 149.5: Tô Linh Vận (kết) 02-11-2019 21:50:13 Tải xuống
Chapter 150 02-11-2019 21:49:42 Tải xuống
Chapter 151 02-11-2019 21:49:13 Tải xuống
Chapter 152 02-11-2019 21:26:44 Tải xuống
Chapter 153 02-11-2019 21:26:14 Tải xuống
Chapter 154 02-11-2019 21:25:45 Tải xuống
Chapter 155 02-11-2019 21:25:14 Tải xuống
Chapter 156 02-11-2019 21:24:44 Tải xuống
Chapter 157 02-11-2019 21:24:14 Tải xuống
Chapter 158 02-11-2019 21:23:44 Tải xuống
Chapter 159 02-11-2019 21:23:14 Tải xuống
Chapter 160 02-11-2019 21:22:42 Tải xuống
Chapter 161 02-11-2019 21:22:14 Tải xuống
Chapter 162 02-11-2019 21:21:45 Tải xuống
Chapter 163 02-11-2019 21:20:54 Tải xuống
Chapter 164 02-11-2019 21:20:15 Tải xuống
Chapter 165 02-11-2019 21:19:45 Tải xuống
Chapter 166 02-11-2019 21:19:14 Tải xuống
Chapter 167 02-11-2019 21:18:44 Tải xuống
Chapter 168 02-11-2019 21:18:14 Tải xuống
Chapter 169 02-11-2019 21:17:48 Tải xuống
Chapter 170 02-11-2019 21:17:14 Tải xuống
Chapter 171 02-11-2019 21:16:44 Tải xuống
Chapter 172 02-11-2019 21:15:46 Tải xuống
Chapter 173 02-11-2019 21:15:17 Tải xuống
Chapter 174 02-11-2019 21:14:47 Tải xuống
Chapter 175 02-11-2019 21:14:14 Tải xuống
Chapter 176 02-11-2019 21:13:44 Tải xuống
Chapter 177 02-11-2019 21:13:15 Tải xuống
Chapter 178 02-11-2019 21:12:14 Tải xuống
Chapter 179 02-11-2019 21:11:45 Tải xuống
Chapter 180 02-11-2019 21:11:26 Tải xuống
Chapter 181 02-11-2019 21:10:50 Tải xuống
Chapter 182 02-11-2019 21:09:49 Tải xuống
Chapter 183 02-11-2019 21:09:14 Tải xuống
Chapter 184 02-11-2019 21:08:44 Tải xuống
Chapter 185 02-11-2019 21:08:21 Tải xuống
Chapter 186 02-11-2019 21:07:45 Tải xuống
Chapter 187 02-11-2019 21:06:25 Tải xuống
Chapter 188 02-11-2019 21:16:11 Tải xuống
Chapter 189 02-11-2019 21:05:36 Tải xuống
Chapter 190 02-11-2019 21:04:42 Tải xuống
Chapter 191 02-11-2019 21:04:12 Tải xuống
Chapter 192 02-11-2019 21:04:04 Tải xuống
Chapter 193 02-11-2019 21:03:29 Tải xuống
Chapter 194 02-11-2019 21:02:58 Tải xuống
Chapter 195 02-11-2019 21:02:27 Tải xuống
Chapter 196 02-11-2019 21:01:54 Tải xuống
Chapter 197 02-11-2019 21:01:22 Tải xuống
Chapter 198 02-11-2019 21:00:55 Tải xuống
Chapter 199 02-11-2019 21:00:18 Tải xuống
Chapter 200 02-11-2019 20:59:54 Tải xuống
Chapter 201 02-11-2019 20:58:43 Tải xuống
Chapter 202 02-11-2019 20:58:13 Tải xuống
Chapter 203 02-11-2019 20:57:48 Tải xuống
Chapter 204 02-11-2019 20:57:13 Tải xuống
Chapter 205 02-11-2019 20:56:44 Tải xuống
Chapter 206 02-11-2019 20:56:12 Tải xuống
Chapter 207 02-11-2019 20:55:42 Tải xuống
Chapter 208 02-11-2019 20:55:13 Tải xuống
Chapter 209 02-11-2019 20:54:13 Tải xuống
Chapter 210 02-11-2019 20:53:43 Tải xuống
Chapter 211 02-11-2019 20:53:13 Tải xuống
Chapter 212 02-11-2019 20:52:43 Tải xuống
Chapter 213 02-11-2019 20:47:45 Tải xuống
Chapter 214 02-11-2019 20:47:13 Tải xuống
Chapter 215 02-11-2019 20:46:43 Tải xuống
Chapter 216 02-11-2019 20:46:14 Tải xuống
Chapter 217 02-11-2019 20:45:43 Tải xuống
Chapter 218 02-11-2019 20:45:13 Tải xuống
Chapter 219 02-11-2019 20:44:45 Tải xuống
Chapter 220 02-11-2019 20:44:13 Tải xuống
Chapter 221 02-11-2019 20:43:44 Tải xuống
Chapter 222 02-11-2019 20:42:43 Tải xuống
Chapter 223 02-11-2019 20:39:43 Tải xuống
Chapter 224 02-11-2019 20:39:11 Tải xuống
Chapter 225 02-11-2019 20:38:42 Tải xuống
Chapter 226 02-11-2019 20:37:44 Tải xuống
Chapter 227 02-11-2019 20:36:44 Tải xuống
Chapter 228 02-11-2019 20:36:13 Tải xuống
Chapter 229 02-11-2019 20:35:43 Tải xuống
Chapter 230 02-11-2019 20:35:12 Tải xuống
Chapter 231 02-11-2019 20:34:43 Tải xuống
Chapter 232 02-11-2019 20:34:14 Tải xuống
Chapter 233 02-11-2019 20:33:45 Tải xuống
Chapter 234 02-11-2019 20:43:13 Tải xuống
Chapter 235 02-11-2019 20:31:44 Tải xuống
Chapter 236 02-11-2019 20:42:13 Tải xuống
Chapter 237 02-11-2019 20:41:43 Tải xuống
Chapter 238 02-11-2019 20:41:13 Tải xuống
Chapter 239 02-11-2019 20:40:43 Tải xuống
Chapter 240 02-11-2019 20:40:14 Tải xuống
Chapter 241 02-11-2019 20:28:42 Tải xuống
Chapter 241.5 02-11-2019 20:28:11 Tải xuống
Chapter 242 02-11-2019 20:27:44 Tải xuống
Chapter 243 02-11-2019 20:38:12 Tải xuống
Chapter 244 02-11-2019 20:24:40 Tải xuống
Chapter 245 02-11-2019 20:24:13 Tải xuống
Chapter 246 02-11-2019 20:23:38 Tải xuống
Chapter 247 02-11-2019 20:22:43 Tải xuống
Chapter 248 02-11-2019 20:21:43 Tải xuống
Chapter 249 02-11-2019 20:21:13 Tải xuống
Chapter 250 02-11-2019 20:20:44 Tải xuống
Chapter 251 02-11-2019 20:20:14 Tải xuống
Chapter 252 02-11-2019 20:18:14 Tải xuống
Chapter 253 02-11-2019 20:16:44 Tải xuống
Chapter 254 02-11-2019 20:12:07 Tải xuống
Chapter 255 02-11-2019 20:11:38 Tải xuống
Chapter 256 02-11-2019 20:22:07 Tải xuống
Chapter 257 02-11-2019 20:10:44 Tải xuống
Chapter 258 02-11-2019 20:10:15 Tải xuống
Chapter 259 02-11-2019 20:09:44 Tải xuống
Chapter 260 02-11-2019 20:09:13 Tải xuống
Chapter 261 02-11-2019 20:08:44 Tải xuống
Chapter 262 02-11-2019 20:08:14 Tải xuống
Chapter 263 02-11-2019 20:07:40 Tải xuống
Chapter 264 02-11-2019 20:07:15 Tải xuống
Chapter 265 02-11-2019 20:17:43 Tải xuống
Chapter 266 02-11-2019 20:17:11 Tải xuống
Chapter 267 02-11-2019 20:16:12 Tải xuống
Chapter 268 02-11-2019 20:15:43 Tải xuống
Chapter 269 02-11-2019 20:02:16 Tải xuống
Chapter 270 02-11-2019 20:01:38 Tải xuống
Chapter 271 02-11-2019 20:00:14 Tải xuống
Chapter 272 02-11-2019 19:59:43 Tải xuống
Chapter 273 02-11-2019 19:59:14 Tải xuống
Chapter 274 02-11-2019 19:58:44 Tải xuống
Chapter 275 02-11-2019 19:58:14 Tải xuống
Chapter 276 02-11-2019 19:57:42 Tải xuống
Chapter 277 02-11-2019 19:57:29 Tải xuống
Chapter 278 02-11-2019 19:56:44 Tải xuống
Chapter 279 02-11-2019 19:56:25 Tải xuống
Chapter 280 02-11-2019 19:55:43 Tải xuống
Chapter 281 02-11-2019 19:53:38 Tải xuống
Chapter 282 02-11-2019 19:53:11 Tải xuống
Chapter 283 02-11-2019 19:52:37 Tải xuống
Chapter 284 02-11-2019 19:52:07 Tải xuống
Chapter 285 02-11-2019 19:51:45 Tải xuống
Chapter 286 02-11-2019 19:51:12 Tải xuống
Chapter 287 02-11-2019 19:50:37 Tải xuống
Chapter 288 02-11-2019 19:50:08 Tải xuống
Chapter 289 02-11-2019 19:49:38 Tải xuống
Chapter 290 02-11-2019 19:49:12 Tải xuống
Chapter 291 02-11-2019 19:48:43 Tải xuống
Chapter 292 02-11-2019 19:48:07 Tải xuống
Chapter 293 02-11-2019 19:47:37 Tải xuống
Chapter 294 02-11-2019 19:47:14 Tải xuống
Chapter 295 02-11-2019 19:46:43 Tải xuống
Chapter 296 02-11-2019 19:46:18 Tải xuống
Chapter 297 02-11-2019 19:45:47 Tải xuống
Chapter 298 02-11-2019 19:45:08 Tải xuống
Chapter 299 02-11-2019 19:44:37 Tải xuống
Chapter 300 02-11-2019 19:44:14 Tải xuống
Chapter 301 02-11-2019 19:43:42 Tải xuống
Chapter 302 02-11-2019 19:42:41 Tải xuống
Chapter 303 02-11-2019 19:42:13 Tải xuống
Chapter 304 02-11-2019 19:41:42 Tải xuống
Chapter 305 02-11-2019 19:41:13 Tải xuống
Chapter 306 02-11-2019 19:40:44 Tải xuống
Chapter 307 02-11-2019 19:40:08 Tải xuống
Chapter 308 02-11-2019 19:39:38 Tải xuống
Chapter 309 02-11-2019 19:39:14 Tải xuống
Chapter 310 02-11-2019 19:38:42 Tải xuống
Chapter 311 02-11-2019 19:38:14 Tải xuống
Chapter 312 02-11-2019 19:37:45 Tải xuống
Chapter 313 02-11-2019 19:37:13 Tải xuống
Chapter 314 02-11-2019 19:36:13 Tải xuống
Chapter 315 02-11-2019 19:35:42 Tải xuống
Chapter 316 02-11-2019 19:35:13 Tải xuống
Chapter 317 02-11-2019 19:34:57 Tải xuống
Chapter 318 02-11-2019 19:34:12 Tải xuống
Chapter 319 02-11-2019 19:33:43 Tải xuống
Chapter 320 02-11-2019 19:33:13 Tải xuống
Chapter 321 02-11-2019 19:32:42 Tải xuống
Chapter 322 02-11-2019 19:31:38 Tải xuống
Chapter 323 02-11-2019 19:31:19 Tải xuống
Chapter 324 02-11-2019 19:30:49 Tải xuống
Chapter 325 02-11-2019 19:29:48 Tải xuống
Chapter 326 02-11-2019 19:29:12 Tải xuống
Chapter 327 02-11-2019 19:28:42 Tải xuống
Chapter 328 02-11-2019 19:28:14 Tải xuống
Chapter 329 02-11-2019 19:27:37 Tải xuống
Chapter 330 02-11-2019 19:27:07 Tải xuống
Chapter 331 02-11-2019 19:26:50 Tải xuống
Chapter 332 02-11-2019 19:26:07 Tải xuống
Chapter 333 26-03-2020 11:29:39 Tải xuống
Chapter 334 02-11-2019 19:25:14 Tải xuống
Chapter 335 26-03-2020 11:28:38 Tải xuống
Chapter 336 26-03-2020 11:28:14 Tải xuống
Chapter 337 26-03-2020 11:27:42 Tải xuống
Chapter 338 26-03-2020 11:27:13 Tải xuống
Chapter 339 26-03-2020 11:25:41 Tải xuống
Chapter 340 26-03-2020 11:24:13 Tải xuống
Chapter 341 26-03-2020 11:22:42 Tải xuống
Chapter 342 26-03-2020 11:21:44 Tải xuống
Chapter 343 26-03-2020 11:29:19 Tải xuống
Chapter 344 26-03-2020 11:18:17 Tải xuống
Chapter 345 26-03-2020 11:17:43 Tải xuống
Chapter 346 26-03-2020 11:17:11 Tải xuống
Chapter 347 26-03-2020 11:16:57 Tải xuống
Chapter 348 26-03-2020 11:16:28 Tải xuống
Chapter 349 26-03-2020 11:26:43 Tải xuống
Chapter 350 26-03-2020 11:26:09 Tải xuống
Chapter 351 26-03-2020 11:14:45 Tải xuống
Chapter 352 26-03-2020 11:14:15 Tải xuống
Chapter 353 26-03-2020 11:14:01 Tải xuống
Chapter 354 26-03-2020 11:11:39 Tải xuống
Chapter 355 26-03-2020 11:10:42 Tải xuống
Chapter 356 26-03-2020 11:05:44 Tải xuống
Chapter 357 26-03-2020 11:05:09 Tải xuống
Chapter 358 26-03-2020 11:04:41 Tải xuống
Chapter 359 26-03-2020 11:04:12 Tải xuống
Chapter 360 26-03-2020 11:03:44 Tải xuống
Chapter 361 26-03-2020 11:03:13 Tải xuống
Chapter 362 26-03-2020 11:02:39 Tải xuống
Chapter 363 26-03-2020 11:13:25 Tải xuống
Chapter 364 26-03-2020 11:01:47 Tải xuống
Chapter 365 26-03-2020 10:59:38 Tải xuống
Chapter 366 26-03-2020 10:57:39 Tải xuống
Chapter 367 26-03-2020 10:57:09 Tải xuống
Chapter 368 26-03-2020 10:57:00 Tải xuống
Chapter 369 26-03-2020 10:56:47 Tải xuống
Chapter 370 26-03-2020 10:52:42 Tải xuống
Chapter 371 26-03-2020 10:52:08 Tải xuống
Chapter 372 26-03-2020 10:50:38 Tải xuống
Chapter 373 26-03-2020 10:49:42 Tải xuống
Chapter 374 26-03-2020 10:48:43 Tải xuống
Chapter 375 26-03-2020 10:46:38 Tải xuống
Chapter 376 26-03-2020 10:46:08 Tải xuống
Chapter 377 26-03-2020 10:45:43 Tải xuống
Chapter 378 26-03-2020 10:45:10 Tải xuống
Chapter 379 26-03-2020 10:44:43 Tải xuống
Chapter 380 26-03-2020 10:44:17 Tải xuống
Chapter 381 26-03-2020 10:53:44 Tải xuống
Chapter 382 26-03-2020 10:53:16 Tải xuống
Chapter 383 26-03-2020 10:41:48 Tải xuống
Chapter 384 26-03-2020 10:51:45 Tải xuống
Chapter 385 26-03-2020 10:39:45 Tải xuống
Chapter 386 26-03-2020 10:38:41 Tải xuống
Chapter 387 26-03-2020 10:37:38 Tải xuống
Chapter 388 26-03-2020 10:35:39 Tải xuống
Chapter 389 26-03-2020 10:35:12 Tải xuống
Chapter 390 26-03-2020 10:34:57 Tải xuống
Chapter 391 26-03-2020 10:34:08 Tải xuống
Chapter 392 26-03-2020 10:33:38 Tải xuống
Chapter 393 26-03-2020 10:32:41 Tải xuống
Chapter 394 26-03-2020 10:31:43 Tải xuống
Chapter 395 26-03-2020 10:31:09 Tải xuống
Chapter 396 26-03-2020 10:30:39 Tải xuống
Chapter 397 26-03-2020 10:29:39 Tải xuống
Chapter 398 26-03-2020 10:51:09 Tải xuống
Chapter 399 26-03-2020 10:29:29 Tải xuống
Chapter 400 26-03-2020 10:26:40 Tải xuống
Chapter 401 26-03-2020 10:24:46 Tải xuống
Chapter 402 26-03-2020 10:24:10 Tải xuống
Chapter 403 26-03-2020 10:23:41 Tải xuống
Chapter 404 26-03-2020 10:23:14 Tải xuống
Chapter 405 26-03-2020 10:22:38 Tải xuống
Chapter 406 26-03-2020 10:21:38 Tải xuống
Chapter 407 26-03-2020 10:17:40 Tải xuống
Chapter 408 26-03-2020 10:16:39 Tải xuống
Chapter 409 26-03-2020 10:15:38 Tải xuống
Chapter 410 26-03-2020 10:13:41 Tải xuống
Chapter 411 26-03-2020 10:13:10 Tải xuống
Chapter 412 26-03-2020 10:12:43 Tải xuống
Chapter 413 26-03-2020 10:12:10 Tải xuống
Chapter 414 26-03-2020 10:11:40 Tải xuống
Chapter 415 26-03-2020 10:10:50 Tải xuống
Chapter 416 26-03-2020 10:10:08 Tải xuống
Chapter 417 26-03-2020 10:09:40 Tải xuống
Chapter 418 26-03-2020 10:09:16 Tải xuống
Chapter 419 26-03-2020 10:08:54 Tải xuống
Chapter 420 26-03-2020 10:08:15 Tải xuống
Chapter 421 26-03-2020 10:07:42 Tải xuống
Chapter 422 26-03-2020 10:06:40 Tải xuống
Chapter 423 26-03-2020 10:05:40 Tải xuống
Chapter 424 26-03-2020 10:04:39 Tải xuống
Chapter 425 26-03-2020 10:02:45 Tải xuống
Chapter 426 26-03-2020 10:02:10 Tải xuống
Chapter 427 26-03-2020 10:01:38 Tải xuống
Chapter 428 26-03-2020 10:01:08 Tải xuống
Chapter 429 26-03-2020 10:00:42 Tải xuống
Chapter 430 26-03-2020 09:59:38 Tải xuống
Chapter 431 26-03-2020 09:59:10 Tải xuống
Chapter 432 26-03-2020 09:58:39 Tải xuống
Chapter 433 26-03-2020 09:58:09 Tải xuống
Chapter 434 26-03-2020 09:57:40 Tải xuống
Chapter 435 26-03-2020 09:57:09 Tải xuống
Chapter 436 26-03-2020 09:56:43 Tải xuống
Chapter 437 26-03-2020 09:55:41 Tải xuống
Chapter 438 26-03-2020 09:53:38 Tải xuống
Chapter 439 26-03-2020 09:51:40 Tải xuống
Chapter 440 26-03-2020 09:51:08 Tải xuống
Chapter 441 26-03-2020 09:50:39 Tải xuống
Chapter 442 26-03-2020 09:50:10 Tải xuống
Chapter 443 26-03-2020 09:49:41 Tải xuống
Chapter 444 26-03-2020 09:48:41 Tải xuống
Chapter 445 26-03-2020 09:48:10 Tải xuống
Chapter 446 26-03-2020 09:47:41 Tải xuống
Chapter 447 26-03-2020 09:47:11 Tải xuống
Chapter 448 26-03-2020 09:46:38 Tải xuống
Chapter 449 26-03-2020 09:46:08 Tải xuống
Chapter 450 26-03-2020 09:45:43 Tải xuống
Chapter 451 26-03-2020 09:44:38 Tải xuống
Chapter 452 26-03-2020 09:43:40 Tải xuống
Chapter 453 26-03-2020 09:42:39 Tải xuống
Chapter 454 26-03-2020 09:40:38 Tải xuống
Chapter 455 26-03-2020 09:40:08 Tải xuống
Chapter 456 26-03-2020 09:39:38 Tải xuống
Chapter 457 26-03-2020 09:39:15 Tải xuống
Chapter 458 26-03-2020 09:37:41 Tải xuống
Chapter 459 26-03-2020 09:35:38 Tải xuống
Chapter 460 26-03-2020 09:32:39 Tải xuống
Chapter 461 26-03-2020 09:31:46 Tải xuống
Chapter 462 26-03-2020 09:28:40 Tải xuống
Chapter 463 26-03-2020 09:28:08 Tải xuống
Chapter 464 26-03-2020 09:34:38 Tải xuống
Chapter 465 26-03-2020 09:33:40 Tải xuống
Chapter 466 26-03-2020 09:17:48 Tải xuống
Chapter 467 26-03-2020 09:16:38 Tải xuống
Chapter 468 26-03-2020 09:16:08 Tải xuống
Chapter 469 26-03-2020 09:15:39 Tải xuống
Chapter 470 26-03-2020 09:15:10 Tải xuống
Chapter 471 26-03-2020 09:14:37 Tải xuống
Chapter 472 26-03-2020 09:27:47 Tải xuống
Chapter 473 26-03-2020 09:38:38 Tải xuống
Chapter 474 26-03-2020 09:21:38 Tải xuống
Chapter 475 26-03-2020 09:05:38 Tải xuống
Chapter 476 26-03-2020 09:05:09 Tải xuống
Chapter 477 26-03-2020 09:04:38 Tải xuống
Chapter 478 26-03-2020 09:04:32 Tải xuống
Chapter 479 26-03-2020 09:03:41 Tải xuống
Chapter 480 26-03-2020 09:03:11 Tải xuống
Chapter 481 26-03-2020 09:02:39 Tải xuống
Chapter 482 26-03-2020 09:12:41 Tải xuống
Chapter 483 26-03-2020 09:01:38 Tải xuống
Chapter 484 26-03-2020 09:00:39 Tải xuống
Chapter 485 26-03-2020 08:59:39 Tải xuống
Chapter 486: Bái sư học nghệ 26-03-2020 08:59:09 Tải xuống
Chapter 487: Thoát thai hoán cốt 26-03-2020 08:58:39 Tải xuống
Chapter 488: Ý tưởng đột phát 26-03-2020 08:53:43 Tải xuống
Chapter 489: - Sửa chữa con đường phi thăng 26-03-2020 08:52:37 Tải xuống
Chapter 490: - Không chỗ dung thân 26-03-2020 08:51:38 Tải xuống
Chapter 491: - Quê hương khó rời 26-03-2020 08:51:12 Tải xuống
Chapter 492: - Áp lực nguyên khí 26-03-2020 08:47:38 Tải xuống
Chapter 493: - Khổ không thể tả 26-03-2020 08:47:09 Tải xuống
Chapter 494: - Đầm rồng hang hổ 26-03-2020 08:58:10 Tải xuống
Chapter 495: - Nhổ răng cọp 26-03-2020 08:40:51 Tải xuống
Chapter 496: - Làm ăn xằng bậy 26-03-2020 08:40:11 Tải xuống
Chapter 497: - Truyền âm ngàn dặm 26-03-2020 08:39:51 Tải xuống
Chapter 498: - Chửi nhau với Thiên Tôn ! 26-03-2020 08:38:45 Tải xuống
Chapter 499: - Ùn ùn kéo đến 26-03-2020 08:50:38 Tải xuống
Chapter 500: - Khốn cảnh của tâm hồn 26-03-2020 08:36:42 Tải xuống
Chapter 501: - Hai vị điện chủ 26-03-2020 08:35:43 Tải xuống
Chapter 502: - Chạm trán trẻ trâu 26-03-2020 08:35:08 Tải xuống
Chapter 503: - Bụng dạ quang minh 26-03-2020 08:34:38 Tải xuống
Chapter 504: - Giao đấu với Tư Mã Ngọc Long 26-03-2020 08:34:12 Tải xuống
Chapter 505: - Kiếm vẽ! Giang Sơn xã tắc 26-03-2020 08:46:11 Tải xuống
Chapter 506: - Phá chiêu - Giang sơn xã tắc kiếm! 26-03-2020 08:33:08 Tải xuống
Chapter 507: - Gặp lại tiểu Loli 26-03-2020 08:32:39 Tải xuống
Chapter 508: - Vén mồm lên chửi nhau 26-03-2020 08:32:15 Tải xuống
Chapter 509: - Gom góp cho cọp ăn 26-03-2020 08:42:09 Tải xuống
Chapter 510: - Lấy được thần khí 26-03-2020 08:52:08 Tải xuống
Chapter 511: - Chửi nhau với Dao 26-03-2020 08:29:38 Tải xuống
Chapter 512: - Đám người cướp kiếm 26-03-2020 08:29:13 Tải xuống
Chapter 513: - Thiên chi kiều nữ 26-03-2020 08:28:38 Tải xuống
Chapter 514: - Truyền thừa tân hỏa 26-03-2020 08:27:43 Tải xuống
Chapter 515: - Xúc cảnh sinh tình 26-03-2020 08:24:12 Tải xuống
Chapter 516: - Chủ nhân Sát lục kiếm sơn 26-03-2020 08:23:43 Tải xuống
Chapter 517: - Lĩnh ngộ kiếm ý 26-03-2020 08:23:08 Tải xuống
Chapter 518: - Kiếm ảnh sắc bén 26-03-2020 08:22:42 Tải xuống
Chapter 519: - Sáng tạo lối riêng 26-03-2020 08:22:08 Tải xuống
Chapter 520: - Gió lốc quy tắc 26-03-2020 08:21:38 Tải xuống
Chapter 521: - Lầm lũi tiến lên 26-03-2020 08:21:13 Tải xuống
Chapter 522: - Đầu tàu gương mẫu 26-03-2020 08:20:38 Tải xuống
Chapter 523: - Hậu sinh khả úy 26-03-2020 08:20:11 Tải xuống
Chapter 524: - Bất diệt huyền hỏa 26-03-2020 08:19:38 Tải xuống
Chapter 525: - Hàn Mai Cổ Huyết Thương 26-03-2020 08:19:13 Tải xuống
Chapter 526: - Bí Bảo Âm La Giới 26-03-2020 08:18:43 Tải xuống
Chapter 527 26-03-2020 08:18:13 Tải xuống
Chapter 527.5: Video 29-03-2020 08:49:04 Tải xuống
Chapter 528.5: Video 29-03-2020 08:49:04 Tải xuống
Chapter 528: - Lao Vào Nhau 26-03-2020 08:17:12 Tải xuống
Chapter 529: - Ngọc môn tiên đấu 26-03-2020 08:16:08 Tải xuống
Chapter 530 26-03-2020 08:15:38 Tải xuống
Chapter 531: Video 26-03-2020 08:15:12 Tải xuống
Chapter 532 17-04-2020 16:31:10 Tải xuống
Chapter 532: Video 26-03-2020 08:14:41 Tải xuống
Chapter 533 17-04-2020 16:30:40 Tải xuống
Chapter 533: Video 26-03-2020 08:14:12 Tải xuống
Chapter 534 17-04-2020 17:32:14 Tải xuống
Chapter 534: Video 26-03-2020 08:13:37 Tải xuống
Chapter 535 17-04-2020 16:30:00 Tải xuống
Chapter 535: Video 26-03-2020 08:13:08 Tải xuống
Chapter 536 17-04-2020 16:29:07 Tải xuống
Chapter 536: Video 28-03-2020 05:07:43 Tải xuống
Chapter 537 17-04-2020 16:52:57 Tải xuống
Chapter 537: Video 02-04-2020 09:59:21 Tải xuống
Chapter 538 17-04-2020 16:28:11 Tải xuống
Chapter 538: Video 03-04-2020 09:34:07 Tải xuống
Chapter 539 17-04-2020 17:04:10 Tải xuống
Chapter 539: Video 03-04-2020 13:43:12 Tải xuống
Chapter 540 17-04-2020 18:22:53 Tải xuống
Chapter 540: Video 04-04-2020 19:42:43 Tải xuống
Chapter 541 17-04-2020 17:01:09 Tải xuống
Chapter 541: Video 06-04-2020 07:47:09 Tải xuống
Chapter 542 17-04-2020 16:26:15 Tải xuống
Chapter 542: Video 06-04-2020 18:14:19 Tải xuống
Chapter 543 17-04-2020 16:36:08 Tải xuống
Chapter 543: Video 07-04-2020 12:37:49 Tải xuống
Chapter 544 17-04-2020 16:35:58 Tải xuống
Chapter 544: Video 08-04-2020 13:14:07 Tải xuống
Chapter 545 10-04-2020 14:04:31 Tải xuống
Chapter 545: Video 10-04-2020 14:01:32 Tải xuống
Chapter 546 10-04-2020 14:04:04 Tải xuống
Chapter 546: Video 10-04-2020 14:01:03 Tải xuống
Chapter 547 11-04-2020 17:31:39 Tải xuống
Chapter 547: Video 11-04-2020 17:41:11 Tải xuống
Chapter 548 30-04-2020 09:26:37 Tải xuống
Chapter 548: Video 12-04-2020 17:31:06 Tải xuống
Chapter 549 17-04-2020 16:35:28 Tải xuống
Chapter 550 30-04-2020 09:26:22 Tải xuống
Chapter 550: Video 17-04-2020 17:10:10 Tải xuống
Chapter 551: Lực tam vương 30-04-2020 09:25:38 Tải xuống
Chapter 551: Video - Lực tam vương 18-04-2020 18:42:38 Tải xuống
Chapter 552: Video - - - Hết sức chạy trốn 24-04-2020 16:00:40 Tải xuống
Chapter 552: Video - - Hết sức chạy trốn 23-04-2020 08:56:55 Tải xuống
Chapter 552: Video - Hết sức chạy trốn 22-04-2020 18:21:07 Tải xuống
Chapter 553: Video - Mũ thiên mệnh 24-04-2020 16:12:38 Tải xuống
Chapter 554: Video - Pháp bảo chạy trốn 26-04-2020 02:38:37 Tải xuống
Chapter 555: Video - Diệt, Tuyệt, Sát, Lục 30-04-2020 09:25:07 Tải xuống
Chapter 556: Video - Chuyện xưa 01-05-2020 14:49:07 Tải xuống
Chapter 557: - Mong Ngô Vương lại bay cao lần nữa 08-05-2020 11:34:08 Tải xuống
Chapter 558: - Hai con rối gặp nhau 08-05-2020 11:33:38 Tải xuống
Chapter 559: - Khư khư cố chấp 08-05-2020 11:33:07 Tải xuống
Chapter 560: - Thủng trăm ngàn lỗ 08-05-2020 11:32:37 Tải xuống
Chapter 561: - Các thiên tôn tập trung 08-05-2020 11:32:19 Tải xuống
Chapter 562: Video - Công kích tiên phủ 08-05-2020 11:36:37 Tải xuống
Chapter 563: Video - Đốt sao 09-05-2020 12:24:07 Tải xuống
Chapter 564: Video - Thiên Vị tộc đến! 23-05-2020 13:44:49 Tải xuống
Chapter 565: - Tuyệt mệnh loạn đấu 23-05-2020 13:54:08 Tải xuống
Chapter 566: - Thiên tôn đầu tiên ngã xuống 23-05-2020 13:31:38 Tải xuống
Chapter 567: - Liên tiếp ngã xuống 23-05-2020 13:31:08 Tải xuống
Chapter 568: - Phương pháp đoạt được thiên mệnh 23-05-2020 13:30:50 Tải xuống
Chapter 569: Video - Gặp gỡ nhị sư huynh 23-05-2020 13:30:10 Tải xuống
Chapter 570: Kém hơn một bậc 29-05-2020 14:31:07 Tải xuống
Chapter 571 29-05-2020 14:30:37 Tải xuống
Chapter 572: Video - Tinh thiết tinh tuyền 30-05-2020 15:31:39 Tải xuống
Chapter 573: - Chiến trường mộng ảo 03-06-2020 20:49:10 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh