Loading...

Bách Luyện Thành Thần

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Drama , Mystery , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 18-09-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Cảnh giới: Luyện nhục cảnh, Luyện cốt cảnh, Luyện tạng cảnh.... La Chính vì gái mà bị đày làm nô bộc. La Bái Nhiên tham vọng đầy mình :)) La Chính lại vì gái mà đâm đầu tu luyện :)) La Gia trong phủ nước sôi lửa bỏng, tranh giành kịch liệt... thôi thì đọc tiếp sẽ biết :) 1 thanh niên dại gái tu luyện võ công =))
Đọc Thêm
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 11-09-2020 10:42:07 Tải xuống
Chapter 2 11-09-2020 10:42:07 Tải xuống
Chapter 3 03-11-2019 05:28:12 Tải xuống
Chapter 4 11-09-2020 10:42:07 Tải xuống
Chapter 5 11-09-2020 10:42:07 Tải xuống
Chapter 6 11-09-2020 10:42:07 Tải xuống
Chapter 7 11-09-2020 10:42:07 Tải xuống
Chapter 8 03-11-2019 05:24:53 Tải xuống
Chapter 9 11-09-2020 10:42:07 Tải xuống
Chapter 10 11-09-2020 10:42:07 Tải xuống
Chapter 11 03-11-2019 05:23:25 Tải xuống
Chapter 11.5 11-09-2020 10:42:07 Tải xuống
Chapter 12 03-11-2019 05:22:25 Tải xuống
Chapter 13 03-11-2019 05:21:52 Tải xuống
Chapter 14 11-09-2020 10:42:08 Tải xuống
Chapter 15 03-11-2019 05:20:56 Tải xuống
Chapter 16 03-11-2019 05:20:14 Tải xuống
Chapter 17 03-11-2019 05:19:48 Tải xuống
Chapter 18 03-11-2019 05:19:24 Tải xuống
Chapter 19 03-11-2019 05:18:50 Tải xuống
Chapter 20 03-11-2019 05:15:52 Tải xuống
Chapter 21 03-11-2019 05:15:21 Tải xuống
Chapter 21: Chap 20 11-09-2020 10:42:08 Tải xuống
Chapter 22 03-11-2019 05:14:55 Tải xuống
Chapter 23 03-11-2019 05:13:43 Tải xuống
Chapter 24 03-11-2019 05:12:41 Tải xuống
Chapter 25 11-09-2020 10:42:08 Tải xuống
Chapter 26 11-09-2020 10:42:08 Tải xuống
Chapter 27 03-11-2019 05:11:12 Tải xuống
Chapter 28 03-11-2019 05:10:49 Tải xuống
Chapter 29 03-11-2019 05:10:14 Tải xuống
Chapter 30 03-11-2019 05:09:54 Tải xuống
Chapter 31 03-11-2019 05:09:19 Tải xuống
Chapter 32 11-09-2020 10:42:08 Tải xuống
Chapter 33 03-11-2019 05:08:27 Tải xuống
Chapter 34 11-09-2020 10:42:08 Tải xuống
Chapter 35 03-11-2019 05:18:24 Tải xuống
Chapter 36 03-11-2019 05:07:23 Tải xuống
Chapter 37 03-11-2019 05:17:59 Tải xuống
Chapter 38 03-11-2019 05:17:12 Tải xuống
Chapter 39 11-09-2020 10:42:08 Tải xuống
Chapter 40 03-11-2019 05:13:24 Tải xuống
Chapter 41 11-09-2020 10:42:08 Tải xuống
Chapter 42 03-11-2019 05:01:31 Tải xuống
Chapter 43 11-09-2020 10:42:08 Tải xuống
Chapter 44 03-11-2019 04:59:48 Tải xuống
Chapter 45 23-11-2019 16:36:30 Tải xuống
Chapter 46 03-11-2019 04:58:54 Tải xuống
Chapter 47 03-11-2019 04:58:20 Tải xuống
Chapter 48 03-11-2019 04:57:54 Tải xuống
Chapter 49 03-11-2019 04:57:14 Tải xuống
Chapter 50 11-09-2020 10:42:08 Tải xuống
Chapter 51 11-09-2020 10:42:08 Tải xuống
Chapter 52 11-09-2020 10:42:08 Tải xuống
Chapter 53 02-11-2019 22:40:41 Tải xuống
Chapter 54 02-11-2019 22:40:15 Tải xuống
Chapter 55 11-09-2020 10:42:08 Tải xuống
Chapter 56 11-09-2020 10:42:08 Tải xuống
Chapter 57 02-11-2019 22:38:48 Tải xuống
Chapter 58 03-11-2019 04:56:19 Tải xuống
Chapter 59 03-11-2019 04:55:50 Tải xuống
Chapter 60 11-09-2020 10:42:08 Tải xuống
Chapter 61 02-11-2019 22:35:41 Tải xuống
Chapter 62 02-11-2019 22:35:12 Tải xuống
Chapter 63 02-11-2019 22:34:41 Tải xuống
Chapter 64 11-09-2020 10:42:08 Tải xuống
Chapter 65 02-11-2019 22:33:46 Tải xuống
Chapter 66 02-11-2019 22:33:28 Tải xuống
Chapter 67 11-09-2020 10:42:08 Tải xuống
Chapter 68 11-09-2020 10:42:08 Tải xuống
Chapter 69 11-09-2020 10:42:08 Tải xuống
Chapter 70 11-09-2020 10:42:08 Tải xuống
Chapter 71 02-11-2019 22:28:47 Tải xuống
Chapter 72 02-11-2019 22:28:21 Tải xuống
Chapter 73 02-11-2019 22:27:54 Tải xuống
Chapter 74 11-09-2020 10:42:08 Tải xuống
Chapter 75 11-09-2020 10:42:08 Tải xuống
Chapter 76 02-11-2019 22:25:44 Tải xuống
Chapter 77 02-11-2019 22:25:14 Tải xuống
Chapter 78 11-09-2020 10:42:08 Tải xuống
Chapter 79 02-11-2019 22:24:15 Tải xuống
Chapter 80 02-11-2019 22:23:45 Tải xuống
Chapter 81 11-09-2020 10:42:08 Tải xuống
Chapter 82 02-11-2019 22:22:46 Tải xuống
Chapter 82.1 29-11-2018 02:55:36 Tải xuống
Chapter 82.2 04-01-2019 14:34:18 Tải xuống
Chapter 82.5 11-09-2020 10:42:08 Tải xuống
Chapter 82.6 11-09-2020 10:42:08 Tải xuống
Chapter 82.7 11-09-2020 10:42:08 Tải xuống
Chapter 83 02-11-2019 22:17:44 Tải xuống
Chapter 84 11-09-2020 10:42:08 Tải xuống
Chapter 85 02-11-2019 22:16:48 Tải xuống
Chapter 86 02-11-2019 22:15:44 Tải xuống
Chapter 87 11-09-2020 10:42:08 Tải xuống
Chapter 88 02-11-2019 22:14:44 Tải xuống
Chapter 89 02-11-2019 22:14:19 Tải xuống
Chapter 90 02-11-2019 22:13:44 Tải xuống
Chapter 91 11-09-2020 10:42:08 Tải xuống
Chapter 92 11-09-2020 10:42:09 Tải xuống
Chapter 93 11-09-2020 10:42:09 Tải xuống
Chapter 94 11-09-2020 10:42:09 Tải xuống
Chapter 95 11-09-2020 10:42:09 Tải xuống
Chapter 96 11-09-2020 10:42:09 Tải xuống
Chapter 97 02-11-2019 22:10:17 Tải xuống
Chapter 98 02-11-2019 22:09:52 Tải xuống
Chapter 99 02-11-2019 22:09:22 Tải xuống
Chapter 100 11-09-2020 10:42:09 Tải xuống
Chapter 101 11-09-2020 10:42:09 Tải xuống
Chapter 102 02-11-2019 22:07:46 Tải xuống
Chapter 103 02-11-2019 22:04:44 Tải xuống
Chapter 104 11-09-2020 10:42:09 Tải xuống
Chapter 105 02-11-2019 22:03:45 Tải xuống
Chapter 106 02-11-2019 22:03:14 Tải xuống
Chapter 107 02-11-2019 22:02:45 Tải xuống
Chapter 108 02-11-2019 22:02:15 Tải xuống
Chapter 109 02-11-2019 22:01:44 Tải xuống
Chapter 110 11-09-2020 10:42:09 Tải xuống
Chapter 111 02-11-2019 22:00:46 Tải xuống
Chapter 112 02-11-2019 22:00:15 Tải xuống
Chapter 113 02-11-2019 21:59:44 Tải xuống
Chapter 114 02-11-2019 21:59:17 Tải xuống
Chapter 115 11-09-2020 10:42:09 Tải xuống
Chapter 116 23-01-2020 21:21:11 Tải xuống
Chapter 117 02-11-2019 21:57:48 Tải xuống
Chapter 118 11-09-2020 10:42:09 Tải xuống
Chapter 119 02-11-2019 21:56:43 Tải xuống
Chapter 120 02-11-2019 21:52:44 Tải xuống
Chapter 121 02-11-2019 21:52:25 Tải xuống
Chapter 122 02-11-2019 21:51:57 Tải xuống
Chapter 123 02-11-2019 21:51:21 Tải xuống
Chapter 124 02-11-2019 21:48:45 Tải xuống
Chapter 125 02-11-2019 21:48:21 Tải xuống
Chapter 126 11-09-2020 10:42:09 Tải xuống
Chapter 126.5 02-11-2019 21:47:10 Tải xuống
Chapter 127 11-09-2020 10:42:09 Tải xuống
Chapter 128 02-11-2019 21:46:13 Tải xuống
Chapter 129 02-11-2019 21:45:47 Tải xuống
Chapter 130 02-11-2019 21:45:16 Tải xuống
Chapter 131 02-11-2019 21:56:29 Tải xuống
Chapter 132 11-09-2020 10:42:09 Tải xuống
Chapter 133 23-01-2020 22:33:19 Tải xuống
Chapter 134 11-09-2020 10:42:09 Tải xuống
Chapter 135 11-09-2020 10:42:09 Tải xuống
Chapter 136 11-09-2020 10:42:09 Tải xuống
Chapter 137 02-11-2019 21:40:44 Tải xuống
Chapter 138 02-11-2019 21:40:14 Tải xuống
Chapter 139 11-09-2020 10:42:09 Tải xuống
Chapter 140 02-11-2019 21:37:14 Tải xuống
Chapter 141 02-11-2019 21:36:44 Tải xuống
Chapter 142 02-11-2019 21:36:14 Tải xuống
Chapter 143 11-09-2020 10:42:09 Tải xuống
Chapter 143.5 02-11-2019 21:35:14 Tải xuống
Chapter 144 11-09-2020 10:42:09 Tải xuống
Chapter 144.1 11-09-2020 10:42:09 Tải xuống
Chapter 144.2 11-09-2020 10:42:09 Tải xuống
Chapter 145 11-09-2020 10:42:09 Tải xuống
Chapter 146 02-11-2019 21:30:14 Tải xuống
Chapter 147 02-11-2019 21:29:44 Tải xuống
Chapter 148 02-11-2019 21:29:15 Tải xuống
Chapter 149 02-11-2019 21:50:49 Tải xuống
Chapter 149.5: Tô Linh Vận (kết) 02-11-2019 21:50:13 Tải xuống
Chapter 150 02-11-2019 21:49:42 Tải xuống
Chapter 151 02-11-2019 21:49:13 Tải xuống
Chapter 152 02-11-2019 21:26:44 Tải xuống
Chapter 153 02-11-2019 21:26:14 Tải xuống
Chapter 154 02-11-2019 21:25:45 Tải xuống
Chapter 155 11-09-2020 10:42:09 Tải xuống
Chapter 156 02-11-2019 21:24:44 Tải xuống
Chapter 157 11-09-2020 10:42:09 Tải xuống
Chapter 158 02-11-2019 21:23:44 Tải xuống
Chapter 159 11-09-2020 10:42:09 Tải xuống
Chapter 160 02-11-2019 21:22:42 Tải xuống
Chapter 161 11-09-2020 10:42:09 Tải xuống
Chapter 162 02-11-2019 21:21:45 Tải xuống
Chapter 163 02-11-2019 21:20:54 Tải xuống
Chapter 164 11-09-2020 10:42:09 Tải xuống
Chapter 165 11-09-2020 10:42:09 Tải xuống
Chapter 166 02-11-2019 21:19:14 Tải xuống
Chapter 167 02-11-2019 21:18:44 Tải xuống
Chapter 168 11-09-2020 10:42:09 Tải xuống
Chapter 169 02-11-2019 21:17:48 Tải xuống
Chapter 170 02-11-2019 21:17:14 Tải xuống
Chapter 171 11-09-2020 10:42:09 Tải xuống
Chapter 172 02-11-2019 21:15:46 Tải xuống
Chapter 173 02-11-2019 21:15:17 Tải xuống
Chapter 174 02-11-2019 21:14:47 Tải xuống
Chapter 175 02-11-2019 21:14:14 Tải xuống
Chapter 176 11-09-2020 10:42:09 Tải xuống
Chapter 177 02-11-2019 21:13:15 Tải xuống
Chapter 178 02-11-2019 21:12:14 Tải xuống
Chapter 179 02-11-2019 21:11:45 Tải xuống
Chapter 180 02-11-2019 21:11:26 Tải xuống
Chapter 181 02-11-2019 21:10:50 Tải xuống
Chapter 182 11-09-2020 10:42:09 Tải xuống
Chapter 183 02-11-2019 21:09:14 Tải xuống
Chapter 184 02-11-2019 21:08:44 Tải xuống
Chapter 185 11-09-2020 10:42:09 Tải xuống
Chapter 186 02-11-2019 21:07:45 Tải xuống
Chapter 187 02-11-2019 21:06:25 Tải xuống
Chapter 188 11-09-2020 10:42:09 Tải xuống
Chapter 189 02-11-2019 21:05:36 Tải xuống
Chapter 190 02-11-2019 21:04:42 Tải xuống
Chapter 191 02-11-2019 21:04:12 Tải xuống
Chapter 192 02-11-2019 21:04:04 Tải xuống
Chapter 193 11-09-2020 10:42:09 Tải xuống
Chapter 194 02-11-2019 21:02:58 Tải xuống
Chapter 195 02-11-2019 21:02:27 Tải xuống
Chapter 196 02-11-2019 21:01:54 Tải xuống
Chapter 197 02-11-2019 21:01:22 Tải xuống
Chapter 198 02-11-2019 21:00:55 Tải xuống
Chapter 199 02-11-2019 21:00:18 Tải xuống
Chapter 200 02-11-2019 20:59:54 Tải xuống
Chapter 201 02-11-2019 20:58:43 Tải xuống
Chapter 202 11-09-2020 10:42:09 Tải xuống
Chapter 203 02-11-2019 20:57:48 Tải xuống
Chapter 204 02-11-2019 20:57:13 Tải xuống
Chapter 205 02-11-2019 20:56:44 Tải xuống
Chapter 206 02-11-2019 20:56:12 Tải xuống
Chapter 207 11-09-2020 10:42:09 Tải xuống
Chapter 208 02-11-2019 20:55:13 Tải xuống
Chapter 209 11-09-2020 10:42:09 Tải xuống
Chapter 210 02-11-2019 20:53:43 Tải xuống
Chapter 211 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 212 02-11-2019 20:52:43 Tải xuống
Chapter 213 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 214 02-11-2019 20:47:13 Tải xuống
Chapter 215 02-11-2019 20:46:43 Tải xuống
Chapter 216 02-11-2019 20:46:14 Tải xuống
Chapter 217 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 218 02-11-2019 20:45:13 Tải xuống
Chapter 219 02-11-2019 20:44:45 Tải xuống
Chapter 220 02-11-2019 20:44:13 Tải xuống
Chapter 221 02-11-2019 20:43:44 Tải xuống
Chapter 222 02-11-2019 20:42:43 Tải xuống
Chapter 223 02-11-2019 20:39:43 Tải xuống
Chapter 224 02-11-2019 20:39:11 Tải xuống
Chapter 225 02-11-2019 20:38:42 Tải xuống
Chapter 226 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 227 02-11-2019 20:36:44 Tải xuống
Chapter 228 02-11-2019 20:36:13 Tải xuống
Chapter 229 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 230 02-11-2019 20:35:12 Tải xuống
Chapter 231 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 232 02-11-2019 20:34:14 Tải xuống
Chapter 233 02-11-2019 20:33:45 Tải xuống
Chapter 234 02-11-2019 20:43:13 Tải xuống
Chapter 235 02-11-2019 20:31:44 Tải xuống
Chapter 236 02-11-2019 20:42:13 Tải xuống
Chapter 237 02-11-2019 20:41:43 Tải xuống
Chapter 238 02-11-2019 20:41:13 Tải xuống
Chapter 239 02-11-2019 20:40:43 Tải xuống
Chapter 240 02-11-2019 20:40:14 Tải xuống
Chapter 241 02-11-2019 20:28:42 Tải xuống
Chapter 241.5 02-11-2019 20:28:11 Tải xuống
Chapter 242 02-11-2019 20:27:44 Tải xuống
Chapter 243 02-11-2019 20:38:12 Tải xuống
Chapter 244 02-11-2019 20:24:40 Tải xuống
Chapter 245 02-11-2019 20:24:13 Tải xuống
Chapter 246 02-11-2019 20:23:38 Tải xuống
Chapter 247 02-11-2019 20:22:43 Tải xuống
Chapter 248 02-11-2019 20:21:43 Tải xuống
Chapter 249 02-11-2019 20:21:13 Tải xuống
Chapter 250 02-11-2019 20:20:44 Tải xuống
Chapter 251 02-11-2019 20:20:14 Tải xuống
Chapter 252 02-11-2019 20:18:14 Tải xuống
Chapter 253 02-11-2019 20:16:44 Tải xuống
Chapter 254 02-11-2019 20:12:07 Tải xuống
Chapter 255 02-11-2019 20:11:38 Tải xuống
Chapter 256 02-11-2019 20:22:07 Tải xuống
Chapter 257 02-11-2019 20:10:44 Tải xuống
Chapter 258 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 259 02-11-2019 20:09:44 Tải xuống
Chapter 260 02-11-2019 20:09:13 Tải xuống
Chapter 261 02-11-2019 20:08:44 Tải xuống
Chapter 262 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 263 02-11-2019 20:07:40 Tải xuống
Chapter 264 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 265 02-11-2019 20:17:43 Tải xuống
Chapter 266 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 267 02-11-2019 20:16:12 Tải xuống
Chapter 268 02-11-2019 20:15:43 Tải xuống
Chapter 269 02-11-2019 20:02:16 Tải xuống
Chapter 270 02-11-2019 20:01:38 Tải xuống
Chapter 271 02-11-2019 20:00:14 Tải xuống
Chapter 272 02-11-2019 19:59:43 Tải xuống
Chapter 273 02-11-2019 19:59:14 Tải xuống
Chapter 274 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 275 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 276 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 277 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 278 02-11-2019 19:56:44 Tải xuống
Chapter 279 02-11-2019 19:56:25 Tải xuống
Chapter 280 02-11-2019 19:55:43 Tải xuống
Chapter 281 02-11-2019 19:53:38 Tải xuống
Chapter 282 02-11-2019 19:53:11 Tải xuống
Chapter 283 02-11-2019 19:52:37 Tải xuống
Chapter 284 02-11-2019 19:52:07 Tải xuống
Chapter 285 02-11-2019 19:51:45 Tải xuống
Chapter 286 02-11-2019 19:51:12 Tải xuống
Chapter 287 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 288 02-11-2019 19:50:08 Tải xuống
Chapter 289 02-11-2019 19:49:38 Tải xuống
Chapter 290 02-11-2019 19:49:12 Tải xuống
Chapter 291 02-11-2019 19:48:43 Tải xuống
Chapter 292 02-11-2019 19:48:07 Tải xuống
Chapter 293 02-11-2019 19:47:37 Tải xuống
Chapter 294 02-11-2019 19:47:14 Tải xuống
Chapter 295 02-11-2019 19:46:43 Tải xuống
Chapter 296 02-11-2019 19:46:18 Tải xuống
Chapter 297 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 298 02-11-2019 19:45:08 Tải xuống
Chapter 299 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 300 02-11-2019 19:44:14 Tải xuống
Chapter 301 02-11-2019 19:43:42 Tải xuống
Chapter 302 02-11-2019 19:42:41 Tải xuống
Chapter 303 02-11-2019 19:42:13 Tải xuống
Chapter 304 02-11-2019 19:41:42 Tải xuống
Chapter 305 02-11-2019 19:41:13 Tải xuống
Chapter 306 02-11-2019 19:40:44 Tải xuống
Chapter 307 02-11-2019 19:40:08 Tải xuống
Chapter 308 02-11-2019 19:39:38 Tải xuống
Chapter 309 02-11-2019 19:39:14 Tải xuống
Chapter 310 02-11-2019 19:38:42 Tải xuống
Chapter 311 02-11-2019 19:38:14 Tải xuống
Chapter 312 02-11-2019 19:37:45 Tải xuống
Chapter 313 02-11-2019 19:37:13 Tải xuống
Chapter 314 02-11-2019 19:36:13 Tải xuống
Chapter 315 02-11-2019 19:35:42 Tải xuống
Chapter 316 02-11-2019 19:35:13 Tải xuống
Chapter 317 02-11-2019 19:34:57 Tải xuống
Chapter 318 02-11-2019 19:34:12 Tải xuống
Chapter 319 02-11-2019 19:33:43 Tải xuống
Chapter 320 02-11-2019 19:33:13 Tải xuống
Chapter 321 02-11-2019 19:32:42 Tải xuống
Chapter 322 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 323 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 324 02-11-2019 19:30:49 Tải xuống
Chapter 325 02-11-2019 19:29:48 Tải xuống
Chapter 326 02-11-2019 19:29:12 Tải xuống
Chapter 327 02-11-2019 19:28:42 Tải xuống
Chapter 328 02-11-2019 19:28:14 Tải xuống
Chapter 329 02-11-2019 19:27:37 Tải xuống
Chapter 330 02-11-2019 19:27:07 Tải xuống
Chapter 331 02-11-2019 19:26:50 Tải xuống
Chapter 332 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 333 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 334 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 335 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 336 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 337 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 338 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 339 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 340 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 341 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 342 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 343 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 344 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 345 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 346 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 347 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 348 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 349 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 350 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 351 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 352 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 353 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 354 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 355 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 356 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 357 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 358 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 359 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 360 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 361 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 362 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 363 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 364 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 365 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 366 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 367 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 368 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 369 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 370 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 371 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 372 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 373 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 374 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 375 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 376 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 377 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 378 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 379 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 380 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 381 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 382 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 383 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 384 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 385 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 386 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 387 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 388 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 389 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 390 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 391 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 392 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 393 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 394 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 395 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 396 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 397 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 398 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 399 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 400 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 401 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 402 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 403 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 404 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 405 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 406 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 407 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 408 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 409 11-09-2020 10:42:10 Tải xuống
Chapter 410 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 411 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 412 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 413 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 414 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 415 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 416 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 417 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 418 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 419 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 420 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 421 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 422 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 423 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 424 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 425 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 426 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 427 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 428 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 429 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 430 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 431 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 432 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 433 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 434 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 435 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 436 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 437 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 438 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 439 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 440 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 441 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 442 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 443 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 444 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 445 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 446 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 447 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 448 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 449 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 450 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 451 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 452 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 453 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 454 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 455 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 456 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 457 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 458 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 459 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 460 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 461 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 462 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 463 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 464 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 465 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 466 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 467 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 468 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 469 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 470 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 471 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 472 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 473 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 474 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 475 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 476 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 477 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 478 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 479 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 480 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 481 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 482 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 483 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 484 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 485 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 486: Bái sư học nghệ 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 487: Thoát thai hoán cốt 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 488: Ý tưởng đột phát 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 489: - Sửa chữa con đường phi thăng 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 490: - Không chỗ dung thân 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 491: - Quê hương khó rời 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 492: - Áp lực nguyên khí 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 493: - Khổ không thể tả 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 494: - Đầm rồng hang hổ 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 495: - Nhổ răng cọp 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 496: - Làm ăn xằng bậy 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 497: - Truyền âm ngàn dặm 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 498: - Chửi nhau với Thiên Tôn ! 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 499: - Ùn ùn kéo đến 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 500: - Khốn cảnh của tâm hồn 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 501: - Hai vị điện chủ 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 502: - Chạm trán trẻ trâu 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 503: - Bụng dạ quang minh 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 504: - Giao đấu với Tư Mã Ngọc Long 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 505: - Kiếm vẽ! Giang Sơn xã tắc 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 506: - Phá chiêu - Giang sơn xã tắc kiếm! 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 507: - Gặp lại tiểu Loli 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 508: - Vén mồm lên chửi nhau 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 509: - Gom góp cho cọp ăn 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 510: - Lấy được thần khí 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 511: - Chửi nhau với Dao 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 512: - Đám người cướp kiếm 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 513: - Thiên chi kiều nữ 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 514: - Truyền thừa tân hỏa 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 515: - Xúc cảnh sinh tình 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 516: - Chủ nhân Sát lục kiếm sơn 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 517: - Lĩnh ngộ kiếm ý 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 518: - Kiếm ảnh sắc bén 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 519: - Sáng tạo lối riêng 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 520: - Gió lốc quy tắc 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 521: - Lầm lũi tiến lên 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 522: - Đầu tàu gương mẫu 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 523: - Hậu sinh khả úy 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 524: - Bất diệt huyền hỏa 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 525: - Hàn Mai Cổ Huyết Thương 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 526: - Bí Bảo Âm La Giới 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 527 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 527.5 30-07-2020 15:54:13 Tải xuống
Chapter 527.5: Video 29-03-2020 08:49:04 Tải xuống
Chapter 528.5: Video 29-03-2020 08:49:04 Tải xuống
Chapter 528: - Lao Vào Nhau 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 529: - Ngọc môn tiên đấu 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 530 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 531 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 531: Video 26-03-2020 08:15:12 Tải xuống
Chapter 532 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 532: Video 26-03-2020 08:14:41 Tải xuống
Chapter 533 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 533: Video 26-03-2020 08:14:12 Tải xuống
Chapter 534 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 534: Video 26-03-2020 08:13:37 Tải xuống
Chapter 535 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 535: Video 26-03-2020 08:13:08 Tải xuống
Chapter 536 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 536: Video 28-03-2020 05:07:43 Tải xuống
Chapter 537 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 537: Video 02-04-2020 09:59:21 Tải xuống
Chapter 538 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 538: Video 03-04-2020 09:34:07 Tải xuống
Chapter 539 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 539: Video 03-04-2020 13:43:12 Tải xuống
Chapter 540 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 540: Video 04-04-2020 19:42:43 Tải xuống
Chapter 541 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 541: Video 06-04-2020 07:47:09 Tải xuống
Chapter 542 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 542: Video 06-04-2020 18:14:19 Tải xuống
Chapter 543 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 543: Video 07-04-2020 12:37:49 Tải xuống
Chapter 544 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 544: Video 08-04-2020 13:14:07 Tải xuống
Chapter 545 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 545: Video 10-04-2020 14:01:32 Tải xuống
Chapter 546 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 546: Video 10-04-2020 14:01:03 Tải xuống
Chapter 547 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 547: Video 11-04-2020 17:41:11 Tải xuống
Chapter 548 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 548: Video 12-04-2020 17:31:06 Tải xuống
Chapter 549 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 550 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 550: Video 17-04-2020 17:10:10 Tải xuống
Chapter 551: Lực tam vương 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 551: Video - Lực tam vương 18-04-2020 18:42:38 Tải xuống
Chapter 552: Hết sức chạy trốn 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 552: Video - - - Hết sức chạy trốn 24-04-2020 16:00:40 Tải xuống
Chapter 552: Video - - Hết sức chạy trốn 23-04-2020 08:56:55 Tải xuống
Chapter 552: Video - Hết sức chạy trốn 22-04-2020 18:21:07 Tải xuống
Chapter 553: Mũ thiên mệnh 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 553: Video - Mũ thiên mệnh 24-04-2020 16:12:38 Tải xuống
Chapter 554: Pháp bảo chạy trốn 11-09-2020 10:42:11 Tải xuống
Chapter 554: Video - Pháp bảo chạy trốn 26-04-2020 02:38:37 Tải xuống
Chapter 555: Diệt, Tuyệt, Sát, Lục 11-09-2020 10:42:12 Tải xuống
Chapter 555: Video - Diệt, Tuyệt, Sát, Lục 30-04-2020 09:25:07 Tải xuống
Chapter 556: Chuyện xưa 11-09-2020 10:42:12 Tải xuống
Chapter 556: Video - Chuyện xưa 01-05-2020 14:49:07 Tải xuống
Chapter 557: - Mong Ngô Vương lại bay cao lần nữa 11-09-2020 10:42:12 Tải xuống
Chapter 558: - Hai con rối gặp nhau 11-09-2020 10:42:12 Tải xuống
Chapter 559: - Khư khư cố chấp 11-09-2020 10:42:12 Tải xuống
Chapter 560: - Thủng trăm ngàn lỗ 11-09-2020 10:42:12 Tải xuống
Chapter 561: - Các thiên tôn tập trung 11-09-2020 10:42:12 Tải xuống
Chapter 562: Công kích tiên phủ 11-09-2020 10:42:12 Tải xuống
Chapter 562: Video - Công kích tiên phủ 08-05-2020 11:36:37 Tải xuống
Chapter 563: Video - Đốt sao 09-05-2020 12:24:07 Tải xuống
Chapter 563: Đốt sao 11-09-2020 10:42:12 Tải xuống
Chapter 564: Video - Thiên Vị tộc đến! 11-09-2020 10:42:12 Tải xuống
Chapter 565: - Tuyệt mệnh loạn đấu 11-09-2020 10:42:12 Tải xuống
Chapter 566: - Thiên tôn đầu tiên ngã xuống 11-09-2020 10:42:12 Tải xuống
Chapter 567: - Liên tiếp ngã xuống 11-09-2020 10:42:12 Tải xuống
Chapter 568: - Phương pháp đoạt được thiên mệnh 11-09-2020 10:42:12 Tải xuống
Chapter 569: Gặp gỡ nhị sư huynh 11-09-2020 10:42:12 Tải xuống
Chapter 569: Video - Gặp gỡ nhị sư huynh 23-05-2020 13:30:10 Tải xuống
Chapter 570: Kém hơn một bậc 11-09-2020 10:42:12 Tải xuống
Chapter 571 11-09-2020 10:42:12 Tải xuống
Chapter 572: Tinh thiết tinh tuyền 11-09-2020 10:42:12 Tải xuống
Chapter 572: Video - Tinh thiết tinh tuyền 30-05-2020 15:31:39 Tải xuống
Chapter 573: - Chiến trường mộng ảo 11-09-2020 10:42:12 Tải xuống
Chapter 574: - Trăm sông đổ về một biển 11-09-2020 10:42:12 Tải xuống
Chapter 575: - Thành chính đầu tiên 11-09-2020 10:42:12 Tải xuống
Chapter 576: - Xuất quỷ nhập thần 11-09-2020 10:42:12 Tải xuống
Chapter 577: - Thần thú, chuột thông thiên 11-09-2020 10:42:12 Tải xuống
Chapter 578: - Lôi kiếp sát 11-09-2020 10:42:12 Tải xuống
Chapter 579: - Dễ như trở bàn tay 11-09-2020 10:42:12 Tải xuống
Chapter 580: - Kiếm điểm khó khăn 11-09-2020 10:42:12 Tải xuống
Chapter 581: - Lạt mềm buộc chặt 11-09-2020 10:42:12 Tải xuống
Chapter 582: - Giết lần ba 11-09-2020 10:42:12 Tải xuống
Chapter 583: - Đánh bậy đánh bạ 11-09-2020 10:42:12 Tải xuống
Chapter 584: - Long ngâm, hổ gầm 11-09-2020 10:42:12 Tải xuống
Chapter 585: - Quá khứ trang nghiêm 11-09-2020 10:42:12 Tải xuống
Chapter 586: - Na di lệnh 11-09-2020 10:42:12 Tải xuống
Chapter 587: - Bắt đầu từ số không 11-09-2020 10:42:12 Tải xuống
Chapter 588: - Vẽ đường cho hươu chạy 11-09-2020 10:42:12 Tải xuống
Chapter 589: - Dẫn xà xuất động 11-09-2020 10:42:12 Tải xuống
Chapter 590: - Thành chủ giá lâm 11-09-2020 10:42:12 Tải xuống
Chapter 591: - Vừa đấm vừa xoa 11-09-2020 10:42:12 Tải xuống
Chapter 592: - Phân cao thấp 11-09-2020 10:42:12 Tải xuống
Chapter 593: - Đánh bại Cơ Lạc Tuyết 11-09-2020 10:42:12 Tải xuống
Chapter 594: - Trao đổi với Cơ Lạc Tuyết 11-09-2020 10:42:12 Tải xuống
Chapter 595: - Cửa khô mộc 11-09-2020 10:42:12 Tải xuống
Chapter 596: - Tầm mộc đại xuân 11-09-2020 10:42:12 Tải xuống
Chapter 597: - Vu tộc thượng cổ 11-09-2020 10:42:12 Tải xuống
Chapter 598: - Không hẹn mà gặp 11-09-2020 10:42:12 Tải xuống
Chapter 599: - Kiếm Viêm Bạo 11-09-2020 10:42:12 Tải xuống
Chapter 600 31-07-2020 11:54:43 Tải xuống
Chapter 600: Thứ hạng không tăng? 11-09-2020 10:42:12 Tải xuống
Chapter 601: - Rắc rối phức tạp 11-09-2020 10:42:12 Tải xuống
Chapter 602: - Âm ảnh tộc và sinh linh bóng ma 11-09-2020 10:42:12 Tải xuống
Chapter 603: - Dây dưa không dứt 11-09-2020 10:42:12 Tải xuống
Chapter 604: - Ngàn dặm tìm chồng 11-09-2020 10:42:12 Tải xuống
Chapter 605: - Tứ cố vô thân 11-09-2020 10:42:12 Tải xuống
Chapter 606 11-09-2020 10:42:12 Tải xuống
Chapter 607: - Ngũ hành cân đối 11-09-2020 10:42:12 Tải xuống
Chapter 608: - Đại sảnh nhân quả 11-09-2020 10:42:12 Tải xuống
Chapter 609: - Tập kích bất ngờ 11-09-2020 10:42:12 Tải xuống
Chapter 610: - Danh môn vọng tộc 11-09-2020 10:42:12 Tải xuống
Chapter 611: - Đá lớn chuyển động 11-09-2020 10:42:12 Tải xuống
Chapter 612: Có chạy đằng trời 11-09-2020 10:42:12 Tải xuống
Chapter 613 11-09-2020 10:42:12 Tải xuống
Chapter 614 11-09-2020 10:42:12 Tải xuống
Chapter 615: - Giấu giếm sát cơ 11-09-2020 10:42:12 Tải xuống
Chapter 616: - Chế độ đấu móc liên quân 11-09-2020 10:42:12 Tải xuống
Chapter 617 11-09-2020 10:42:12 Tải xuống
Chapter 618: - Độc cô kiếm tiêu tiêu 11-09-2020 10:42:12 Tải xuống
Chapter 619: - Nhanh như chớp 11-09-2020 10:42:12 Tải xuống
Chapter 620 11-09-2020 10:42:12 Tải xuống
Chapter 621 12-09-2020 11:00:08 Tải xuống
Chapter 621: - Thứ hạng của Khê Ấu Cầm 12-09-2020 10:45:01 Tải xuống
Chapter 621: Raw 12-09-2020 11:05:01 Tải xuống
Chapter 622: - Tương sinh tương khắc 16-09-2020 12:00:12 Tải xuống
Chapter 623: - Dẫn thuyền về bờ 18-09-2020 13:19:37 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh