Bách Luyện Thành Thần

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Drama , Mystery , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 04-12-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Cảnh giới: Luyện nhục cảnh, Luyện cốt cảnh, Luyện tạng cảnh.... La Chính vì gái mà bị đày làm nô bộc. La Bái Nhiên tham vọng đầy mình :)) La Chính lại vì gái mà đâm đầu tu luyện :)) La Gia trong phủ nước sôi lửa bỏng, tranh giành kịch liệt... thôi thì đọc tiếp sẽ biết :) 1 thanh niên dại gái tu luyện võ công =))
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 844 04-12-2021 14:30:22 Tải xuống
Chapter 843 03-12-2021 16:20:24 Tải xuống
Chapter 842 01-12-2021 19:20:08 Tải xuống
Chapter 841 27-11-2021 19:00:03 Tải xuống
Chapter 840 26-11-2021 15:00:05 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 08-09-2021 17:01:58 Tải xuống
Chapter 2 08-09-2021 17:01:58 Tải xuống
Chapter 3 08-09-2021 17:01:58 Tải xuống
Chapter 4 08-09-2021 17:01:58 Tải xuống
Chapter 5 08-09-2021 17:01:58 Tải xuống
Chapter 6 08-09-2021 17:01:58 Tải xuống
Chapter 7 08-09-2021 17:01:58 Tải xuống
Chapter 8 08-09-2021 17:01:58 Tải xuống
Chapter 9 08-09-2021 17:01:58 Tải xuống
Chapter 10 08-09-2021 17:01:58 Tải xuống
Chapter 11 08-09-2021 17:01:58 Tải xuống
Chapter 11.5 08-09-2021 17:01:58 Tải xuống
Chapter 12 08-09-2021 17:01:59 Tải xuống
Chapter 13 08-09-2021 17:01:59 Tải xuống
Chapter 14 08-09-2021 17:01:59 Tải xuống
Chapter 15 08-09-2021 17:01:59 Tải xuống
Chapter 16 08-09-2021 17:01:59 Tải xuống
Chapter 17 08-09-2021 17:01:59 Tải xuống
Chapter 18 08-09-2021 17:01:59 Tải xuống
Chapter 19 08-09-2021 17:01:59 Tải xuống
Chapter 20 08-09-2021 17:01:59 Tải xuống
Chapter 21 03-11-2019 05:15:21 Tải xuống
Chapter 21: Chap 20 08-09-2021 17:01:59 Tải xuống
Chapter 22 08-09-2021 17:01:59 Tải xuống
Chapter 23 08-09-2021 17:01:59 Tải xuống
Chapter 24 08-09-2021 17:01:59 Tải xuống
Chapter 25 08-09-2021 17:01:59 Tải xuống
Chapter 26 08-09-2021 17:01:59 Tải xuống
Chapter 27 08-09-2021 17:01:59 Tải xuống
Chapter 28 08-09-2021 17:02:00 Tải xuống
Chapter 29 08-09-2021 17:02:00 Tải xuống
Chapter 30 08-09-2021 17:02:00 Tải xuống
Chapter 31 08-09-2021 17:02:00 Tải xuống
Chapter 32 08-09-2021 17:02:00 Tải xuống
Chapter 33 08-09-2021 17:02:00 Tải xuống
Chapter 34 08-09-2021 17:02:00 Tải xuống
Chapter 35 08-09-2021 17:02:00 Tải xuống
Chapter 36 08-09-2021 17:02:00 Tải xuống
Chapter 37 08-09-2021 17:02:00 Tải xuống
Chapter 38 08-09-2021 17:02:00 Tải xuống
Chapter 39 08-09-2021 17:02:00 Tải xuống
Chapter 40 08-09-2021 17:02:00 Tải xuống
Chapter 41 08-09-2021 17:02:01 Tải xuống
Chapter 42 08-09-2021 17:02:01 Tải xuống
Chapter 43 08-09-2021 17:02:01 Tải xuống
Chapter 44 08-09-2021 17:02:01 Tải xuống
Chapter 45 08-09-2021 17:02:01 Tải xuống
Chapter 46 08-09-2021 17:02:01 Tải xuống
Chapter 47 08-09-2021 17:02:01 Tải xuống
Chapter 48 08-09-2021 17:02:01 Tải xuống
Chapter 49 08-09-2021 17:02:01 Tải xuống
Chapter 50 08-09-2021 17:02:01 Tải xuống
Chapter 51 08-09-2021 17:02:01 Tải xuống
Chapter 52 08-09-2021 17:02:01 Tải xuống
Chapter 53 08-09-2021 17:02:01 Tải xuống
Chapter 54 08-09-2021 17:02:02 Tải xuống
Chapter 55 08-09-2021 17:02:02 Tải xuống
Chapter 56 08-09-2021 17:02:02 Tải xuống
Chapter 57 08-09-2021 17:02:02 Tải xuống
Chapter 58 08-09-2021 17:02:02 Tải xuống
Chapter 59 08-09-2021 17:02:02 Tải xuống
Chapter 60 08-09-2021 17:02:02 Tải xuống
Chapter 61 08-09-2021 17:02:02 Tải xuống
Chapter 62 08-09-2021 17:02:02 Tải xuống
Chapter 63 08-09-2021 17:02:03 Tải xuống
Chapter 64 08-09-2021 17:02:03 Tải xuống
Chapter 65 08-09-2021 17:02:03 Tải xuống
Chapter 66 08-09-2021 17:02:03 Tải xuống
Chapter 67 08-09-2021 17:02:03 Tải xuống
Chapter 68 08-09-2021 17:02:04 Tải xuống
Chapter 69 08-09-2021 17:02:05 Tải xuống
Chapter 70 08-09-2021 17:02:05 Tải xuống
Chapter 71 08-09-2021 17:02:05 Tải xuống
Chapter 72 08-09-2021 17:02:05 Tải xuống
Chapter 73 08-09-2021 17:02:05 Tải xuống
Chapter 74 08-09-2021 17:02:05 Tải xuống
Chapter 75 08-09-2021 17:02:05 Tải xuống
Chapter 76 08-09-2021 17:02:05 Tải xuống
Chapter 77 08-09-2021 17:02:06 Tải xuống
Chapter 78 08-09-2021 17:02:06 Tải xuống
Chapter 79 08-09-2021 17:02:06 Tải xuống
Chapter 80 08-09-2021 17:02:06 Tải xuống
Chapter 81 08-09-2021 17:02:06 Tải xuống
Chapter 82 08-09-2021 17:02:06 Tải xuống
Chapter 82.1 29-11-2018 02:55:36 Tải xuống
Chapter 82.2 04-01-2019 14:34:18 Tải xuống
Chapter 82.5 08-09-2021 17:02:06 Tải xuống
Chapter 82.6 08-09-2021 17:02:06 Tải xuống
Chapter 82.7 08-09-2021 17:02:06 Tải xuống
Chapter 83 08-09-2021 17:02:06 Tải xuống
Chapter 84 08-09-2021 17:02:06 Tải xuống
Chapter 85 08-09-2021 17:02:06 Tải xuống
Chapter 86 08-09-2021 17:02:07 Tải xuống
Chapter 87 08-09-2021 17:02:07 Tải xuống
Chapter 88 08-09-2021 17:02:07 Tải xuống
Chapter 89 08-09-2021 17:02:07 Tải xuống
Chapter 90 08-09-2021 17:02:07 Tải xuống
Chapter 91 08-09-2021 17:02:08 Tải xuống
Chapter 92 08-09-2021 17:02:08 Tải xuống
Chapter 93 08-09-2021 17:02:08 Tải xuống
Chapter 94 08-09-2021 17:02:08 Tải xuống
Chapter 95 08-09-2021 17:02:08 Tải xuống
Chapter 96 08-09-2021 17:02:08 Tải xuống
Chapter 97 08-09-2021 17:02:08 Tải xuống
Chapter 98 08-09-2021 17:02:08 Tải xuống
Chapter 99 08-09-2021 17:02:08 Tải xuống
Chapter 100 08-09-2021 17:02:08 Tải xuống
Chapter 101 08-09-2021 17:02:08 Tải xuống
Chapter 102 08-09-2021 17:02:08 Tải xuống
Chapter 103 08-09-2021 17:02:09 Tải xuống
Chapter 104 08-09-2021 17:02:09 Tải xuống
Chapter 105 08-09-2021 17:02:09 Tải xuống
Chapter 106 08-09-2021 17:02:09 Tải xuống
Chapter 107 08-09-2021 17:02:09 Tải xuống
Chapter 108 08-09-2021 17:02:09 Tải xuống
Chapter 109 08-09-2021 17:02:09 Tải xuống
Chapter 110 08-09-2021 17:02:09 Tải xuống
Chapter 111 08-09-2021 17:02:10 Tải xuống
Chapter 112 08-09-2021 17:02:10 Tải xuống
Chapter 113 08-09-2021 17:02:10 Tải xuống
Chapter 114 08-09-2021 17:02:11 Tải xuống
Chapter 115 08-09-2021 17:02:11 Tải xuống
Chapter 116 08-09-2021 17:02:11 Tải xuống
Chapter 117 08-09-2021 17:02:11 Tải xuống
Chapter 118 08-09-2021 17:02:11 Tải xuống
Chapter 119 08-09-2021 17:02:11 Tải xuống
Chapter 120 08-09-2021 17:02:11 Tải xuống
Chapter 121 08-09-2021 17:02:12 Tải xuống
Chapter 122 08-09-2021 17:02:12 Tải xuống
Chapter 123 08-09-2021 17:02:13 Tải xuống
Chapter 124 08-09-2021 17:02:13 Tải xuống
Chapter 125 08-09-2021 17:02:13 Tải xuống
Chapter 126 08-09-2021 17:02:13 Tải xuống
Chapter 126.5 08-09-2021 17:02:14 Tải xuống
Chapter 127 08-09-2021 17:02:14 Tải xuống
Chapter 128 08-09-2021 17:02:14 Tải xuống
Chapter 129 08-09-2021 17:02:14 Tải xuống
Chapter 130 08-09-2021 17:02:14 Tải xuống
Chapter 131 08-09-2021 17:02:14 Tải xuống
Chapter 132 08-09-2021 17:02:14 Tải xuống
Chapter 133 08-09-2021 17:02:14 Tải xuống
Chapter 134 08-09-2021 17:02:14 Tải xuống
Chapter 135 08-09-2021 17:02:14 Tải xuống
Chapter 136 08-09-2021 17:02:14 Tải xuống
Chapter 137 08-09-2021 17:02:15 Tải xuống
Chapter 138 08-09-2021 17:02:15 Tải xuống
Chapter 139 08-09-2021 17:02:15 Tải xuống
Chapter 140 08-09-2021 17:02:15 Tải xuống
Chapter 141 08-09-2021 17:02:15 Tải xuống
Chapter 142 08-09-2021 17:02:15 Tải xuống
Chapter 143 08-09-2021 17:02:15 Tải xuống
Chapter 143.5 02-11-2019 21:35:14 Tải xuống
Chapter 144 08-09-2021 17:02:15 Tải xuống
Chapter 144.1 08-09-2021 17:02:16 Tải xuống
Chapter 144.2 08-09-2021 17:02:16 Tải xuống
Chapter 145 08-09-2021 17:02:17 Tải xuống
Chapter 146 08-09-2021 17:02:17 Tải xuống
Chapter 147 08-09-2021 17:02:17 Tải xuống
Chapter 148 08-09-2021 17:02:31 Tải xuống
Chapter 149 08-09-2021 17:02:17 Tải xuống
Chapter 149.5: Tô Linh Vận (kết) 02-11-2019 21:50:13 Tải xuống
Chapter 150 08-09-2021 17:02:17 Tải xuống
Chapter 151 08-09-2021 17:02:18 Tải xuống
Chapter 152 08-09-2021 17:02:18 Tải xuống
Chapter 153 08-09-2021 17:02:18 Tải xuống
Chapter 154 08-09-2021 17:02:18 Tải xuống
Chapter 155 08-09-2021 17:02:18 Tải xuống
Chapter 156 08-09-2021 17:02:19 Tải xuống
Chapter 157 08-09-2021 17:02:19 Tải xuống
Chapter 158 08-09-2021 17:02:19 Tải xuống
Chapter 159 08-09-2021 17:02:19 Tải xuống
Chapter 160 08-09-2021 17:02:19 Tải xuống
Chapter 161 08-09-2021 17:02:19 Tải xuống
Chapter 162 08-09-2021 17:02:19 Tải xuống
Chapter 163 08-09-2021 17:02:20 Tải xuống
Chapter 164 08-09-2021 17:02:20 Tải xuống
Chapter 165 08-09-2021 17:02:20 Tải xuống
Chapter 166 08-09-2021 17:02:20 Tải xuống
Chapter 167 08-09-2021 17:02:20 Tải xuống
Chapter 168 08-09-2021 17:02:20 Tải xuống
Chapter 169 08-09-2021 17:02:20 Tải xuống
Chapter 170 08-09-2021 17:02:21 Tải xuống
Chapter 171 08-09-2021 17:02:21 Tải xuống
Chapter 172 08-09-2021 17:02:21 Tải xuống
Chapter 173 08-09-2021 17:02:21 Tải xuống
Chapter 174 08-09-2021 17:02:21 Tải xuống
Chapter 175 08-09-2021 17:02:21 Tải xuống
Chapter 176 08-09-2021 17:02:21 Tải xuống
Chapter 177 08-09-2021 17:02:21 Tải xuống
Chapter 178 08-09-2021 17:02:21 Tải xuống
Chapter 179 08-09-2021 17:02:21 Tải xuống
Chapter 180 08-09-2021 17:02:22 Tải xuống
Chapter 181 08-09-2021 17:02:22 Tải xuống
Chapter 182 08-09-2021 17:02:22 Tải xuống
Chapter 183 08-09-2021 17:02:22 Tải xuống
Chapter 184 08-09-2021 17:02:22 Tải xuống
Chapter 185 08-09-2021 17:02:23 Tải xuống
Chapter 186 08-09-2021 17:02:23 Tải xuống
Chapter 187 08-09-2021 17:02:23 Tải xuống
Chapter 188 08-09-2021 17:02:23 Tải xuống
Chapter 189 08-09-2021 17:02:23 Tải xuống
Chapter 190 08-09-2021 17:02:23 Tải xuống
Chapter 191 08-09-2021 17:02:23 Tải xuống
Chapter 192 08-09-2021 17:02:23 Tải xuống
Chapter 193 08-09-2021 17:02:23 Tải xuống
Chapter 194 08-09-2021 17:02:23 Tải xuống
Chapter 195 08-09-2021 17:02:23 Tải xuống
Chapter 196 08-09-2021 17:02:24 Tải xuống
Chapter 197 08-09-2021 17:02:24 Tải xuống
Chapter 198 08-09-2021 17:02:24 Tải xuống
Chapter 199 08-09-2021 17:02:24 Tải xuống
Chapter 200 08-09-2021 17:02:24 Tải xuống
Chapter 201 08-09-2021 17:02:24 Tải xuống
Chapter 202 08-09-2021 17:02:25 Tải xuống
Chapter 203 08-09-2021 17:02:25 Tải xuống
Chapter 204 08-09-2021 17:02:25 Tải xuống
Chapter 205 08-09-2021 17:02:25 Tải xuống
Chapter 206 08-09-2021 17:02:25 Tải xuống
Chapter 207 08-09-2021 17:02:25 Tải xuống
Chapter 208 08-09-2021 17:02:25 Tải xuống
Chapter 209 08-09-2021 17:02:25 Tải xuống
Chapter 210 08-09-2021 17:02:25 Tải xuống
Chapter 211 08-09-2021 17:02:25 Tải xuống
Chapter 212 08-09-2021 17:02:25 Tải xuống
Chapter 213 08-09-2021 17:02:26 Tải xuống
Chapter 214 08-09-2021 17:02:26 Tải xuống
Chapter 215 08-09-2021 17:02:26 Tải xuống
Chapter 216 08-09-2021 17:02:26 Tải xuống
Chapter 217 08-09-2021 17:02:26 Tải xuống
Chapter 218 08-09-2021 17:02:26 Tải xuống
Chapter 219 08-09-2021 17:02:26 Tải xuống
Chapter 220 08-09-2021 17:02:26 Tải xuống
Chapter 221 08-09-2021 17:02:26 Tải xuống
Chapter 222 08-09-2021 17:02:26 Tải xuống
Chapter 223 08-09-2021 17:02:26 Tải xuống
Chapter 224 08-09-2021 17:02:27 Tải xuống
Chapter 225 08-09-2021 17:02:27 Tải xuống
Chapter 226 08-09-2021 17:02:27 Tải xuống
Chapter 227 08-09-2021 17:02:27 Tải xuống
Chapter 228 08-09-2021 17:02:27 Tải xuống
Chapter 229 08-09-2021 17:02:27 Tải xuống
Chapter 230 08-09-2021 17:02:27 Tải xuống
Chapter 231 08-09-2021 17:02:27 Tải xuống
Chapter 232 08-09-2021 17:02:27 Tải xuống
Chapter 233 08-09-2021 17:02:27 Tải xuống
Chapter 234 08-09-2021 17:02:28 Tải xuống
Chapter 235 08-09-2021 17:02:28 Tải xuống
Chapter 236 08-09-2021 17:02:28 Tải xuống
Chapter 237 08-09-2021 17:02:28 Tải xuống
Chapter 238 08-09-2021 17:02:28 Tải xuống
Chapter 239 08-09-2021 17:02:28 Tải xuống
Chapter 240 08-09-2021 17:02:28 Tải xuống
Chapter 241 08-09-2021 17:02:28 Tải xuống
Chapter 241.5 02-11-2019 20:28:11 Tải xuống
Chapter 242 08-09-2021 17:02:28 Tải xuống
Chapter 243 08-09-2021 17:02:28 Tải xuống
Chapter 244 08-09-2021 17:02:28 Tải xuống
Chapter 245 08-09-2021 17:02:29 Tải xuống
Chapter 246 08-09-2021 17:02:29 Tải xuống
Chapter 247 08-09-2021 17:02:29 Tải xuống
Chapter 248 08-09-2021 17:02:29 Tải xuống
Chapter 249 08-09-2021 17:02:29 Tải xuống
Chapter 250 08-09-2021 17:02:29 Tải xuống
Chapter 251 08-09-2021 17:02:29 Tải xuống
Chapter 252 08-09-2021 17:02:29 Tải xuống
Chapter 253 08-09-2021 17:02:29 Tải xuống
Chapter 254 08-09-2021 17:02:29 Tải xuống
Chapter 255 08-09-2021 17:02:29 Tải xuống
Chapter 256 08-09-2021 17:02:30 Tải xuống
Chapter 257 08-09-2021 17:02:30 Tải xuống
Chapter 258 08-09-2021 17:02:30 Tải xuống
Chapter 259 08-09-2021 17:02:30 Tải xuống
Chapter 260 08-09-2021 17:02:30 Tải xuống
Chapter 261 08-09-2021 17:02:30 Tải xuống
Chapter 262 08-09-2021 17:02:30 Tải xuống
Chapter 263 08-09-2021 17:02:30 Tải xuống
Chapter 264 08-09-2021 17:02:30 Tải xuống
Chapter 265 08-09-2021 17:02:30 Tải xuống
Chapter 266 08-09-2021 17:02:30 Tải xuống
Chapter 267 08-09-2021 17:02:30 Tải xuống
Chapter 268 08-09-2021 17:02:30 Tải xuống
Chapter 269 08-09-2021 17:02:30 Tải xuống
Chapter 270 08-09-2021 17:02:30 Tải xuống
Chapter 271 08-09-2021 17:02:30 Tải xuống
Chapter 272 08-09-2021 17:02:30 Tải xuống
Chapter 273 08-09-2021 17:02:31 Tải xuống
Chapter 274 08-09-2021 17:02:31 Tải xuống
Chapter 275 08-09-2021 17:02:31 Tải xuống
Chapter 276 08-09-2021 17:02:31 Tải xuống
Chapter 277 08-09-2021 17:02:31 Tải xuống
Chapter 278 08-09-2021 17:02:31 Tải xuống
Chapter 279 08-09-2021 17:02:31 Tải xuống
Chapter 280 08-09-2021 17:02:31 Tải xuống
Chapter 281 08-09-2021 17:02:31 Tải xuống
Chapter 282 08-09-2021 17:02:31 Tải xuống
Chapter 283 08-09-2021 17:02:31 Tải xuống
Chapter 284 08-09-2021 17:02:31 Tải xuống
Chapter 285 08-09-2021 17:02:31 Tải xuống
Chapter 286 08-09-2021 17:02:31 Tải xuống
Chapter 287 08-09-2021 17:02:31 Tải xuống
Chapter 288 08-09-2021 17:02:31 Tải xuống
Chapter 289 08-09-2021 17:02:31 Tải xuống
Chapter 290 08-09-2021 17:02:32 Tải xuống
Chapter 291 08-09-2021 17:02:32 Tải xuống
Chapter 292 08-09-2021 17:02:32 Tải xuống
Chapter 293 08-09-2021 17:02:32 Tải xuống
Chapter 294 08-09-2021 17:02:32 Tải xuống
Chapter 295 08-09-2021 17:02:32 Tải xuống
Chapter 296 08-09-2021 17:02:32 Tải xuống
Chapter 297 08-09-2021 17:02:32 Tải xuống
Chapter 298 08-09-2021 17:02:32 Tải xuống
Chapter 299 08-09-2021 17:02:32 Tải xuống
Chapter 300 08-09-2021 17:02:32 Tải xuống
Chapter 301 08-09-2021 17:02:32 Tải xuống
Chapter 302 08-09-2021 17:02:32 Tải xuống
Chapter 303 08-09-2021 17:02:32 Tải xuống
Chapter 304 08-09-2021 17:02:32 Tải xuống
Chapter 305 08-09-2021 17:02:32 Tải xuống
Chapter 306 08-09-2021 17:02:32 Tải xuống
Chapter 307 08-09-2021 17:02:32 Tải xuống
Chapter 308 08-09-2021 17:02:32 Tải xuống
Chapter 309 08-09-2021 17:02:32 Tải xuống
Chapter 310 08-09-2021 17:02:32 Tải xuống
Chapter 311 08-09-2021 17:02:32 Tải xuống
Chapter 312 08-09-2021 17:02:32 Tải xuống
Chapter 313 08-09-2021 17:02:32 Tải xuống
Chapter 314 08-09-2021 17:02:32 Tải xuống
Chapter 315 08-09-2021 17:02:32 Tải xuống
Chapter 316 08-09-2021 17:02:32 Tải xuống
Chapter 317 08-09-2021 17:02:32 Tải xuống
Chapter 318 08-09-2021 17:02:32 Tải xuống
Chapter 319 08-09-2021 17:02:32 Tải xuống
Chapter 320 08-09-2021 17:02:32 Tải xuống
Chapter 321 08-09-2021 17:02:32 Tải xuống
Chapter 322 08-09-2021 17:02:32 Tải xuống
Chapter 323 08-09-2021 17:02:32 Tải xuống
Chapter 324 08-09-2021 17:02:32 Tải xuống
Chapter 325 08-09-2021 17:02:33 Tải xuống
Chapter 326 08-09-2021 17:02:33 Tải xuống
Chapter 327 08-09-2021 17:02:33 Tải xuống
Chapter 328 08-09-2021 17:02:33 Tải xuống
Chapter 329 08-09-2021 17:02:33 Tải xuống
Chapter 330 08-09-2021 17:02:33 Tải xuống
Chapter 331 08-09-2021 17:02:33 Tải xuống
Chapter 332 08-09-2021 17:02:33 Tải xuống
Chapter 333 08-09-2021 17:02:33 Tải xuống
Chapter 334 08-09-2021 17:02:33 Tải xuống
Chapter 335 08-09-2021 17:02:33 Tải xuống
Chapter 336 08-09-2021 17:02:33 Tải xuống
Chapter 337 08-09-2021 17:02:33 Tải xuống
Chapter 338 08-09-2021 17:02:34 Tải xuống
Chapter 339 08-09-2021 17:02:34 Tải xuống
Chapter 340 08-09-2021 17:02:34 Tải xuống
Chapter 341 08-09-2021 17:02:34 Tải xuống
Chapter 342 08-09-2021 17:02:34 Tải xuống
Chapter 343 08-09-2021 17:02:34 Tải xuống
Chapter 344 08-09-2021 17:02:34 Tải xuống
Chapter 345 08-09-2021 17:02:34 Tải xuống
Chapter 346 08-09-2021 17:02:34 Tải xuống
Chapter 347 08-09-2021 17:02:34 Tải xuống
Chapter 348 08-09-2021 17:02:34 Tải xuống
Chapter 349 08-09-2021 17:02:34 Tải xuống
Chapter 350 08-09-2021 17:02:34 Tải xuống
Chapter 351 08-09-2021 17:02:34 Tải xuống
Chapter 352 08-09-2021 17:02:34 Tải xuống
Chapter 353 08-09-2021 17:02:34 Tải xuống
Chapter 354 08-09-2021 17:02:34 Tải xuống
Chapter 355 08-09-2021 17:02:34 Tải xuống
Chapter 356 08-09-2021 17:02:34 Tải xuống
Chapter 357 08-09-2021 17:02:34 Tải xuống
Chapter 358 08-09-2021 17:02:34 Tải xuống
Chapter 359 08-09-2021 17:02:35 Tải xuống
Chapter 360 08-09-2021 17:02:35 Tải xuống
Chapter 361 08-09-2021 17:02:35 Tải xuống
Chapter 362 08-09-2021 17:02:35 Tải xuống
Chapter 363 08-09-2021 17:02:35 Tải xuống
Chapter 364 08-09-2021 17:02:35 Tải xuống
Chapter 365 08-09-2021 17:02:35 Tải xuống
Chapter 366 08-09-2021 17:02:40 Tải xuống
Chapter 367 08-09-2021 17:02:35 Tải xuống
Chapter 368 08-09-2021 17:02:35 Tải xuống
Chapter 369 08-09-2021 17:02:35 Tải xuống
Chapter 370 08-09-2021 17:02:35 Tải xuống
Chapter 371 08-09-2021 17:02:35 Tải xuống
Chapter 372 08-09-2021 17:02:35 Tải xuống
Chapter 373 08-09-2021 17:02:35 Tải xuống
Chapter 374 08-09-2021 17:02:35 Tải xuống
Chapter 375 08-09-2021 17:02:35 Tải xuống
Chapter 376 08-09-2021 17:02:35 Tải xuống
Chapter 377 08-09-2021 17:02:35 Tải xuống
Chapter 378 08-09-2021 17:02:35 Tải xuống
Chapter 379 08-09-2021 17:02:35 Tải xuống
Chapter 380 08-09-2021 17:02:35 Tải xuống
Chapter 381 08-09-2021 17:02:35 Tải xuống
Chapter 382 08-09-2021 17:02:35 Tải xuống
Chapter 383 08-09-2021 17:02:35 Tải xuống
Chapter 384 08-09-2021 17:02:35 Tải xuống
Chapter 385 08-09-2021 17:02:35 Tải xuống
Chapter 386 08-09-2021 17:02:35 Tải xuống
Chapter 387 08-09-2021 17:02:35 Tải xuống
Chapter 388 08-09-2021 17:02:35 Tải xuống
Chapter 389 08-09-2021 17:02:35 Tải xuống
Chapter 390 08-09-2021 17:02:35 Tải xuống
Chapter 391 08-09-2021 17:02:36 Tải xuống
Chapter 392 08-09-2021 17:02:36 Tải xuống
Chapter 393 08-09-2021 17:02:36 Tải xuống
Chapter 394 08-09-2021 17:02:36 Tải xuống
Chapter 395 08-09-2021 17:02:36 Tải xuống
Chapter 396 08-09-2021 17:02:36 Tải xuống
Chapter 397 08-09-2021 17:02:36 Tải xuống
Chapter 398 08-09-2021 17:02:36 Tải xuống
Chapter 399 08-09-2021 17:02:36 Tải xuống
Chapter 400 08-09-2021 17:02:36 Tải xuống
Chapter 401 08-09-2021 17:02:36 Tải xuống
Chapter 402 08-09-2021 17:02:36 Tải xuống
Chapter 403 08-09-2021 17:02:36 Tải xuống
Chapter 404 08-09-2021 17:02:36 Tải xuống
Chapter 405 08-09-2021 17:02:36 Tải xuống
Chapter 406 08-09-2021 17:02:36 Tải xuống
Chapter 407 08-09-2021 17:02:36 Tải xuống
Chapter 408 08-09-2021 17:02:36 Tải xuống
Chapter 409 08-09-2021 17:02:36 Tải xuống
Chapter 410 08-09-2021 17:02:36 Tải xuống
Chapter 411 08-09-2021 17:02:36 Tải xuống
Chapter 412 08-09-2021 17:02:36 Tải xuống
Chapter 413 08-09-2021 17:02:36 Tải xuống
Chapter 414 08-09-2021 17:02:36 Tải xuống
Chapter 415 08-09-2021 17:02:36 Tải xuống
Chapter 416 08-09-2021 17:02:36 Tải xuống
Chapter 417 08-09-2021 17:02:36 Tải xuống
Chapter 418 08-09-2021 17:02:36 Tải xuống
Chapter 419 08-09-2021 17:02:36 Tải xuống
Chapter 420 08-09-2021 17:02:36 Tải xuống
Chapter 421 08-09-2021 17:02:36 Tải xuống
Chapter 422 08-09-2021 17:02:36 Tải xuống
Chapter 423 08-09-2021 17:02:36 Tải xuống
Chapter 424 08-09-2021 17:02:37 Tải xuống
Chapter 425 08-09-2021 17:02:37 Tải xuống
Chapter 426 08-09-2021 17:02:37 Tải xuống
Chapter 427 08-09-2021 17:02:37 Tải xuống
Chapter 428 08-09-2021 17:02:37 Tải xuống
Chapter 429 08-09-2021 17:02:37 Tải xuống
Chapter 430 08-09-2021 17:02:37 Tải xuống
Chapter 431 08-09-2021 17:02:37 Tải xuống
Chapter 432 08-09-2021 17:02:37 Tải xuống
Chapter 433 08-09-2021 17:02:37 Tải xuống
Chapter 434 08-09-2021 17:02:38 Tải xuống
Chapter 435 08-09-2021 17:02:38 Tải xuống
Chapter 436 08-09-2021 17:02:38 Tải xuống
Chapter 437 08-09-2021 17:02:38 Tải xuống
Chapter 438 08-09-2021 17:02:38 Tải xuống
Chapter 439 08-09-2021 17:02:38 Tải xuống
Chapter 440 08-09-2021 17:02:38 Tải xuống
Chapter 441 08-09-2021 17:02:38 Tải xuống
Chapter 442 08-09-2021 17:02:38 Tải xuống
Chapter 443 08-09-2021 17:02:38 Tải xuống
Chapter 444 08-09-2021 17:02:38 Tải xuống
Chapter 445 08-09-2021 17:02:38 Tải xuống
Chapter 446 08-09-2021 17:02:38 Tải xuống
Chapter 447 08-09-2021 17:02:38 Tải xuống
Chapter 448 08-09-2021 17:02:38 Tải xuống
Chapter 449 08-09-2021 17:02:38 Tải xuống
Chapter 450 08-09-2021 17:02:38 Tải xuống
Chapter 451 08-09-2021 17:02:38 Tải xuống
Chapter 452 08-09-2021 17:02:38 Tải xuống
Chapter 453 08-09-2021 17:02:39 Tải xuống
Chapter 454 08-09-2021 17:02:39 Tải xuống
Chapter 455 08-09-2021 17:02:39 Tải xuống
Chapter 456 08-09-2021 17:02:39 Tải xuống
Chapter 457 08-09-2021 17:02:39 Tải xuống
Chapter 458 08-09-2021 17:02:39 Tải xuống
Chapter 459 08-09-2021 17:02:39 Tải xuống
Chapter 460 08-09-2021 17:02:39 Tải xuống
Chapter 461 08-09-2021 17:02:39 Tải xuống
Chapter 462 08-09-2021 17:02:39 Tải xuống
Chapter 463 08-09-2021 17:02:39 Tải xuống
Chapter 464 08-09-2021 17:02:39 Tải xuống
Chapter 465 08-09-2021 17:02:39 Tải xuống
Chapter 466 08-09-2021 17:02:39 Tải xuống
Chapter 467 08-09-2021 17:02:39 Tải xuống
Chapter 468 08-09-2021 17:02:39 Tải xuống
Chapter 469 08-09-2021 17:02:39 Tải xuống
Chapter 470 08-09-2021 17:02:39 Tải xuống
Chapter 471 08-09-2021 17:02:39 Tải xuống
Chapter 472 08-09-2021 17:02:39 Tải xuống
Chapter 473 08-09-2021 17:02:39 Tải xuống
Chapter 474 08-09-2021 17:02:39 Tải xuống
Chapter 475 08-09-2021 17:02:39 Tải xuống
Chapter 476 08-09-2021 17:02:39 Tải xuống
Chapter 477 08-09-2021 17:02:39 Tải xuống
Chapter 478 08-09-2021 17:02:39 Tải xuống
Chapter 479 08-09-2021 17:02:39 Tải xuống
Chapter 480 08-09-2021 17:02:39 Tải xuống
Chapter 481 08-09-2021 17:02:39 Tải xuống
Chapter 482 08-09-2021 17:02:39 Tải xuống
Chapter 483 08-09-2021 17:02:39 Tải xuống
Chapter 484 08-09-2021 17:02:39 Tải xuống
Chapter 485 08-09-2021 17:02:39 Tải xuống
Chapter 486: Bái sư học nghệ 08-09-2021 17:02:39 Tải xuống
Chapter 487: Thoát thai hoán cốt 08-09-2021 17:02:40 Tải xuống
Chapter 488: Ý tưởng đột phát 08-09-2021 17:02:40 Tải xuống
Chapter 489: - Sửa chữa con đường phi thăng 08-09-2021 17:02:40 Tải xuống
Chapter 490: - Không chỗ dung thân 08-09-2021 17:02:40 Tải xuống
Chapter 491: - Quê hương khó rời 08-09-2021 17:02:40 Tải xuống
Chapter 492: - Áp lực nguyên khí 08-09-2021 17:02:40 Tải xuống
Chapter 493: - Khổ không thể tả 08-09-2021 17:02:40 Tải xuống
Chapter 494: - Đầm rồng hang hổ 08-09-2021 17:02:40 Tải xuống
Chapter 495: - Nhổ răng cọp 08-09-2021 17:02:40 Tải xuống
Chapter 496: - Làm ăn xằng bậy 08-09-2021 17:02:40 Tải xuống
Chapter 497: - Truyền âm ngàn dặm 08-09-2021 17:02:40 Tải xuống
Chapter 498: - Chửi nhau với Thiên Tôn ! 08-09-2021 17:02:40 Tải xuống
Chapter 499: - Ùn ùn kéo đến 08-09-2021 17:02:40 Tải xuống
Chapter 500: - Khốn cảnh của tâm hồn 08-09-2021 17:02:40 Tải xuống
Chapter 501: - Hai vị điện chủ 08-09-2021 17:02:40 Tải xuống
Chapter 502: - Chạm trán trẻ trâu 08-09-2021 17:02:40 Tải xuống
Chapter 503: - Bụng dạ quang minh 08-09-2021 17:02:40 Tải xuống
Chapter 504: - Giao đấu với Tư Mã Ngọc Long 08-09-2021 17:02:40 Tải xuống
Chapter 505: - Kiếm vẽ! Giang Sơn xã tắc 08-09-2021 17:02:40 Tải xuống
Chapter 506: - Phá chiêu - Giang sơn xã tắc kiếm! 08-09-2021 17:02:40 Tải xuống
Chapter 507: - Gặp lại tiểu Loli 08-09-2021 17:02:40 Tải xuống
Chapter 508: - Vén mồm lên chửi nhau 08-09-2021 17:02:40 Tải xuống
Chapter 509: - Gom góp cho cọp ăn 08-09-2021 17:02:40 Tải xuống
Chapter 510: - Lấy được thần khí 08-09-2021 17:02:40 Tải xuống
Chapter 511: - Chửi nhau với Dao 08-09-2021 17:02:40 Tải xuống
Chapter 512: - Đám người cướp kiếm 08-09-2021 17:02:40 Tải xuống
Chapter 513: - Thiên chi kiều nữ 08-09-2021 17:02:40 Tải xuống
Chapter 514: - Truyền thừa tân hỏa 08-09-2021 17:02:40 Tải xuống
Chapter 515: - Xúc cảnh sinh tình 08-09-2021 17:02:40 Tải xuống
Chapter 516: - Chủ nhân Sát lục kiếm sơn 08-09-2021 17:02:40 Tải xuống
Chapter 517: - Lĩnh ngộ kiếm ý 08-09-2021 17:02:40 Tải xuống
Chapter 518: - Kiếm ảnh sắc bén 08-09-2021 17:02:41 Tải xuống
Chapter 519: - Sáng tạo lối riêng 08-09-2021 17:02:41 Tải xuống
Chapter 520: - Gió lốc quy tắc 08-09-2021 17:02:41 Tải xuống
Chapter 521: - Lầm lũi tiến lên 08-09-2021 17:02:41 Tải xuống
Chapter 522: - Đầu tàu gương mẫu 08-09-2021 17:02:41 Tải xuống
Chapter 523: - Hậu sinh khả úy 08-09-2021 17:02:41 Tải xuống
Chapter 524: - Bất diệt huyền hỏa 08-09-2021 17:02:41 Tải xuống
Chapter 525: - Hàn Mai Cổ Huyết Thương 08-09-2021 17:02:41 Tải xuống
Chapter 526: - Bí Bảo Âm La Giới 08-09-2021 17:02:41 Tải xuống
Chapter 527 08-09-2021 17:02:41 Tải xuống
Chapter 527.5 30-07-2020 15:54:13 Tải xuống
Chapter 528: - Lao Vào Nhau 08-09-2021 17:02:41 Tải xuống
Chapter 529: - Ngọc môn tiên đấu 08-09-2021 17:02:41 Tải xuống
Chapter 530 08-09-2021 17:02:41 Tải xuống
Chapter 531 08-09-2021 17:02:41 Tải xuống
Chapter 531: Video 26-03-2020 08:15:12 Tải xuống
Chapter 532 08-09-2021 17:02:41 Tải xuống
Chapter 532: Video 26-03-2020 08:14:41 Tải xuống
Chapter 533 08-09-2021 17:02:41 Tải xuống
Chapter 533: Video 26-03-2020 08:14:12 Tải xuống
Chapter 534 08-09-2021 17:02:41 Tải xuống
Chapter 534: Video 26-03-2020 08:13:37 Tải xuống
Chapter 535 08-09-2021 17:02:41 Tải xuống
Chapter 535: Video 26-03-2020 08:13:08 Tải xuống
Chapter 536 08-09-2021 17:02:41 Tải xuống
Chapter 536: Video 28-03-2020 05:07:43 Tải xuống
Chapter 537 08-09-2021 17:02:41 Tải xuống
Chapter 537: Video 02-04-2020 09:59:21 Tải xuống
Chapter 538 08-09-2021 17:02:41 Tải xuống
Chapter 538: Video 03-04-2020 09:34:07 Tải xuống
Chapter 539 08-09-2021 17:02:41 Tải xuống
Chapter 539: Video 03-04-2020 13:43:12 Tải xuống
Chapter 540 08-09-2021 17:02:42 Tải xuống
Chapter 540: Video 04-04-2020 19:42:43 Tải xuống
Chapter 541 08-09-2021 17:02:42 Tải xuống
Chapter 541: Video 06-04-2020 07:47:09 Tải xuống
Chapter 542 08-09-2021 17:02:42 Tải xuống
Chapter 542: Video 06-04-2020 18:14:19 Tải xuống
Chapter 543 08-09-2021 17:02:42 Tải xuống
Chapter 543: Video 07-04-2020 12:37:49 Tải xuống
Chapter 544 08-09-2021 17:02:42 Tải xuống
Chapter 544: Video 08-04-2020 13:14:07 Tải xuống
Chapter 545 08-09-2021 17:02:42 Tải xuống
Chapter 545: Video 10-04-2020 14:01:32 Tải xuống
Chapter 546 08-09-2021 17:02:42 Tải xuống
Chapter 546: Video 10-04-2020 14:01:03 Tải xuống
Chapter 547 08-09-2021 17:02:42 Tải xuống
Chapter 547: Video 11-04-2020 17:41:11 Tải xuống
Chapter 548 08-09-2021 17:02:42 Tải xuống
Chapter 548: Video 12-04-2020 17:31:06 Tải xuống
Chapter 549 08-09-2021 17:02:42 Tải xuống
Chapter 550 08-09-2021 17:02:46 Tải xuống
Chapter 550: Video 17-04-2020 17:10:10 Tải xuống
Chapter 551: Lực tam vương 08-09-2021 17:02:42 Tải xuống
Chapter 551: Video - Lực tam vương 18-04-2020 18:42:38 Tải xuống
Chapter 552: Hết sức chạy trốn 08-09-2021 17:02:42 Tải xuống
Chapter 552: Video - - - Hết sức chạy trốn 24-04-2020 16:00:40 Tải xuống
Chapter 552: Video - - Hết sức chạy trốn 23-04-2020 08:56:55 Tải xuống
Chapter 552: Video - Hết sức chạy trốn 22-04-2020 18:21:07 Tải xuống
Chapter 553: Mũ thiên mệnh 08-09-2021 17:02:42 Tải xuống
Chapter 553: Video - Mũ thiên mệnh 24-04-2020 16:12:38 Tải xuống
Chapter 554: Pháp bảo chạy trốn 08-09-2021 17:02:42 Tải xuống
Chapter 554: Video - Pháp bảo chạy trốn 26-04-2020 02:38:37 Tải xuống
Chapter 555: Diệt, Tuyệt, Sát, Lục 08-09-2021 17:02:42 Tải xuống
Chapter 555: Video - Diệt, Tuyệt, Sát, Lục 30-04-2020 09:25:07 Tải xuống
Chapter 556: Chuyện xưa 08-09-2021 17:02:42 Tải xuống
Chapter 556: Video - Chuyện xưa 01-05-2020 14:49:07 Tải xuống
Chapter 557: - Mong Ngô Vương lại bay cao lần nữa 08-09-2021 17:02:42 Tải xuống
Chapter 558: - Hai con rối gặp nhau 08-09-2021 17:02:42 Tải xuống
Chapter 559: - Khư khư cố chấp 08-09-2021 17:02:42 Tải xuống
Chapter 560: - Thủng trăm ngàn lỗ 08-09-2021 17:02:42 Tải xuống
Chapter 561: - Các thiên tôn tập trung 08-09-2021 17:02:42 Tải xuống
Chapter 562: Công kích tiên phủ 08-09-2021 17:02:42 Tải xuống
Chapter 562: Video - Công kích tiên phủ 08-05-2020 11:36:37 Tải xuống
Chapter 563: Video - Đốt sao 09-05-2020 12:24:07 Tải xuống
Chapter 563: Đốt sao 08-09-2021 17:02:42 Tải xuống
Chapter 564: Video - Thiên Vị tộc đến! 08-09-2021 17:02:42 Tải xuống
Chapter 565: - Tuyệt mệnh loạn đấu 08-09-2021 17:02:42 Tải xuống
Chapter 566: - Thiên tôn đầu tiên ngã xuống 08-09-2021 17:02:42 Tải xuống
Chapter 567: - Liên tiếp ngã xuống 08-09-2021 17:02:42 Tải xuống
Chapter 568: - Phương pháp đoạt được thiên mệnh 08-09-2021 17:02:42 Tải xuống
Chapter 569: Gặp gỡ nhị sư huynh 08-09-2021 17:02:42 Tải xuống
Chapter 569: Video - Gặp gỡ nhị sư huynh 23-05-2020 13:30:10 Tải xuống
Chapter 570: Kém hơn một bậc 08-09-2021 17:02:42 Tải xuống
Chapter 571 08-09-2021 17:02:42 Tải xuống
Chapter 572: Tinh thiết tinh tuyền 08-09-2021 17:02:42 Tải xuống
Chapter 572: Video - Tinh thiết tinh tuyền 30-05-2020 15:31:39 Tải xuống
Chapter 573: - Chiến trường mộng ảo 08-09-2021 17:02:42 Tải xuống
Chapter 574: - Trăm sông đổ về một biển 08-09-2021 17:02:42 Tải xuống
Chapter 575: - Thành chính đầu tiên 08-09-2021 17:02:42 Tải xuống
Chapter 576: - Xuất quỷ nhập thần 08-09-2021 17:02:42 Tải xuống
Chapter 577: - Thần thú, chuột thông thiên 08-09-2021 17:02:42 Tải xuống
Chapter 578: - Lôi kiếp sát 08-09-2021 17:02:42 Tải xuống
Chapter 579: - Dễ như trở bàn tay 08-09-2021 17:02:43 Tải xuống
Chapter 580: - Kiếm điểm khó khăn 08-09-2021 17:02:43 Tải xuống
Chapter 581: - Lạt mềm buộc chặt 08-09-2021 17:02:43 Tải xuống
Chapter 582: - Giết lần ba 08-09-2021 17:02:43 Tải xuống
Chapter 583: - Đánh bậy đánh bạ 08-09-2021 17:02:43 Tải xuống
Chapter 584: - Long ngâm, hổ gầm 08-09-2021 17:02:43 Tải xuống
Chapter 585: - Quá khứ trang nghiêm 08-09-2021 17:02:43 Tải xuống
Chapter 586: - Na di lệnh 08-09-2021 17:02:43 Tải xuống
Chapter 587: - Bắt đầu từ số không 08-09-2021 17:02:43 Tải xuống
Chapter 588: - Vẽ đường cho hươu chạy 08-09-2021 17:02:43 Tải xuống
Chapter 589: - Dẫn xà xuất động 08-09-2021 17:02:43 Tải xuống
Chapter 590: - Thành chủ giá lâm 08-09-2021 17:02:43 Tải xuống
Chapter 591: - Vừa đấm vừa xoa 08-09-2021 17:02:43 Tải xuống
Chapter 592: - Phân cao thấp 08-09-2021 17:02:43 Tải xuống
Chapter 593: - Đánh bại Cơ Lạc Tuyết 08-09-2021 17:02:43 Tải xuống
Chapter 594: - Trao đổi với Cơ Lạc Tuyết 08-09-2021 17:02:43 Tải xuống
Chapter 595: - Cửa khô mộc 08-09-2021 17:02:43 Tải xuống
Chapter 596: - Tầm mộc đại xuân 08-09-2021 17:02:43 Tải xuống
Chapter 597: - Vu tộc thượng cổ 08-09-2021 17:02:43 Tải xuống
Chapter 598: - Không hẹn mà gặp 08-09-2021 17:02:43 Tải xuống
Chapter 599: - Kiếm Viêm Bạo 08-09-2021 17:02:43 Tải xuống
Chapter 600 31-07-2020 11:54:43 Tải xuống
Chapter 600: Thứ hạng không tăng? 08-09-2021 17:02:44 Tải xuống
Chapter 601: - Rắc rối phức tạp 08-09-2021 17:02:44 Tải xuống
Chapter 602: - Âm ảnh tộc và sinh linh bóng ma 08-09-2021 17:02:44 Tải xuống
Chapter 603: - Dây dưa không dứt 08-09-2021 17:02:44 Tải xuống
Chapter 604: - Ngàn dặm tìm chồng 08-09-2021 17:02:44 Tải xuống
Chapter 605: - Tứ cố vô thân 08-09-2021 17:02:44 Tải xuống
Chapter 606 08-09-2021 17:02:44 Tải xuống
Chapter 607: - Ngũ hành cân đối 08-09-2021 17:02:44 Tải xuống
Chapter 608: - Đại sảnh nhân quả 08-09-2021 17:02:44 Tải xuống
Chapter 609: - Tập kích bất ngờ 08-09-2021 17:02:44 Tải xuống
Chapter 610: - Danh môn vọng tộc 08-09-2021 17:02:44 Tải xuống
Chapter 611: - Đá lớn chuyển động 08-09-2021 17:02:44 Tải xuống
Chapter 612: Có chạy đằng trời 08-09-2021 17:02:44 Tải xuống
Chapter 613 08-09-2021 17:02:44 Tải xuống
Chapter 614 08-09-2021 17:02:44 Tải xuống
Chapter 615: - Giấu giếm sát cơ 08-09-2021 17:02:44 Tải xuống
Chapter 616: - Chế độ đấu móc liên quân 08-09-2021 17:02:44 Tải xuống
Chapter 617 08-09-2021 17:02:44 Tải xuống
Chapter 618: - Độc cô kiếm tiêu tiêu 08-09-2021 17:02:44 Tải xuống
Chapter 619: - Nhanh như chớp 08-09-2021 17:02:44 Tải xuống
Chapter 620 08-09-2021 17:02:44 Tải xuống
Chapter 621 08-09-2021 17:02:44 Tải xuống
Chapter 621: - Thứ hạng của Khê Ấu Cầm 26-09-2020 05:00:00 Tải xuống
Chapter 621: Raw 26-09-2020 04:56:49 Tải xuống
Chapter 622: - Tương sinh tương khắc 08-09-2021 17:02:44 Tải xuống
Chapter 623: - Dẫn thuyền về bờ 08-09-2021 17:02:44 Tải xuống
Chapter 624 08-09-2021 17:02:44 Tải xuống
Chapter 625 08-09-2021 17:02:45 Tải xuống
Chapter 625: - Tai bay vạ gió 23-09-2020 11:45:37 Tải xuống
Chapter 626: Raw - Thực hư khó phân biệt 25-09-2020 11:18:39 Tải xuống
Chapter 626: Thực hư khó phân biệt 08-09-2021 17:02:45 Tải xuống
Chapter 627: - Lĩnh ngộ thần đạo 08-09-2021 17:02:45 Tải xuống
Chapter 628: - Thần đạo và thần cách 08-09-2021 17:02:45 Tải xuống
Chapter 629: - Thần đạo đoạn tình 08-09-2021 17:02:45 Tải xuống
Chapter 630: - Trần Hoàng Dịch Kiếm 08-09-2021 17:02:45 Tải xuống
Chapter 631: - Hiện thực mộng ảo 08-09-2021 17:02:45 Tải xuống
Chapter 632: - Không thể buông tha 08-09-2021 17:02:45 Tải xuống
Chapter 633: - Sát lục thánh thương 08-09-2021 17:02:45 Tải xuống
Chapter 634: - Phá vỡ quy tắc 08-09-2021 17:02:45 Tải xuống
Chapter 635 08-09-2021 17:02:45 Tải xuống
Chapter 636 08-09-2021 17:02:45 Tải xuống
Chapter 637 08-09-2021 17:02:45 Tải xuống
Chapter 638: - Số phận của Tiểu Điệp? 08-09-2021 17:02:45 Tải xuống
Chapter 639: - Cường giả như mây 08-09-2021 17:02:45 Tải xuống
Chapter 640 08-09-2021 17:02:45 Tải xuống
Chapter 641 08-09-2021 17:02:45 Tải xuống
Chapter 642 16-10-2020 12:12:13 Tải xuống
Chapter 642: - Mong mỏi từng ngày 08-09-2021 17:02:45 Tải xuống
Chapter 643: - Bất ngờ gặp lại 08-09-2021 17:02:45 Tải xuống
Chapter 644 08-09-2021 17:02:45 Tải xuống
Chapter 645 08-09-2021 17:02:45 Tải xuống
Chapter 646 08-09-2021 17:02:45 Tải xuống
Chapter 647 08-09-2021 17:02:45 Tải xuống
Chapter 648: - Đạo uẩn huyền lôi 08-09-2021 17:02:45 Tải xuống
Chapter 649 08-09-2021 17:02:45 Tải xuống
Chapter 650 08-09-2021 17:02:45 Tải xuống
Chapter 651: - Mộng sát thuật 08-09-2021 17:02:45 Tải xuống
Chapter 652: - Một kiếm chém nát hoa đào 08-09-2021 17:02:45 Tải xuống
Chapter 653: - Ván cờ li kì 08-09-2021 17:02:45 Tải xuống
Chapter 654: - Kiếm trận lục thần 08-09-2021 17:02:45 Tải xuống
Chapter 655: - Chí bảo hỗn độn 08-09-2021 17:02:45 Tải xuống
Chapter 656 08-09-2021 17:02:45 Tải xuống
Chapter 656: - Đang dịch 24-11-2020 23:42:48 Tải xuống
Chapter 657: - Đục nước béo cò 08-09-2021 17:02:45 Tải xuống
Chapter 658: - Rừng bụi gai 08-09-2021 17:02:45 Tải xuống
Chapter 659: - Sinh mệnh vương 08-09-2021 17:02:45 Tải xuống
Chapter 660: - Lấy cứng đối cứng 08-09-2021 17:02:45 Tải xuống
Chapter 661: - Đấu tuần hoàn 08-09-2021 17:02:46 Tải xuống
Chapter 662 08-09-2021 17:02:46 Tải xuống
Chapter 663: - Sinh tử luân hồi 08-09-2021 17:02:46 Tải xuống
Chapter 664: - Thời khắc sinh tử 08-09-2021 17:02:46 Tải xuống
Chapter 665: - Cây trượng chúng sinh 08-09-2021 17:02:46 Tải xuống
Chapter 666: - Tạo hóa chi thuật 08-09-2021 17:02:46 Tải xuống
Chapter 667: - Quy Nguyên dịch thần kiếm 08-09-2021 17:02:46 Tải xuống
Chapter 668: - Đánh bại Khinh Ngữ 08-09-2021 17:02:46 Tải xuống
Chapter 669: - Thiền trượng tu la 08-09-2021 17:02:46 Tải xuống
Chapter 670: - Đằng Xà Kiếm 08-09-2021 17:02:46 Tải xuống
Chapter 671 08-09-2021 17:02:46 Tải xuống
Chapter 672 08-09-2021 17:02:46 Tải xuống
Chapter 673 08-09-2021 17:02:46 Tải xuống
Chapter 674 08-09-2021 17:02:46 Tải xuống
Chapter 675: - Chênh lệch rất lớn 08-09-2021 17:02:46 Tải xuống
Chapter 676 08-09-2021 17:02:46 Tải xuống
Chapter 677 08-09-2021 17:02:46 Tải xuống
Chapter 678 08-09-2021 17:02:46 Tải xuống
Chapter 679: - La Chinh Vs Hiên Viên Thần Phong 08-09-2021 17:02:46 Tải xuống
Chapter 680: - Ám độ trần thương 08-09-2021 17:02:46 Tải xuống
Chapter 681: - Chân lý chi ngộ 08-09-2021 17:02:46 Tải xuống
Chapter 682: - Nước tới, đất chặn 08-09-2021 17:02:46 Tải xuống
Chapter 683: - Thế cục đã định 08-09-2021 17:02:46 Tải xuống
Chapter 684: - Kết thúc chiến trường 08-09-2021 17:02:46 Tải xuống
Chapter 685: - Đột phá thần cực cảnh 08-09-2021 17:02:46 Tải xuống
Chapter 686: - Na Di lệnh có tác dụng 08-09-2021 17:02:46 Tải xuống
Chapter 687 08-09-2021 17:02:46 Tải xuống
Chapter 688: - Dấu ấn rồng thiêng 08-09-2021 17:02:46 Tải xuống
Chapter 689: - Vấn tình kiếm tâm 08-09-2021 17:02:46 Tải xuống
Chapter 690: - Khám phá trong núi 08-09-2021 17:02:46 Tải xuống
Chapter 691 08-09-2021 17:02:46 Tải xuống
Chapter 692 08-09-2021 17:02:46 Tải xuống
Chapter 693: - Tọa hóa thi thể 08-09-2021 17:02:46 Tải xuống
Chapter 694: - Đến thiên vị tộc 08-09-2021 17:02:46 Tải xuống
Chapter 695 08-09-2021 17:02:46 Tải xuống
Chapter 696: - Thay máu 08-09-2021 17:02:46 Tải xuống
Chapter 697: - Sát khí bộc phát 08-09-2021 17:02:46 Tải xuống
Chapter 698: - Vũ trụ là thế giới bên trong cơ thể của thánh nhân? 08-09-2021 17:02:46 Tải xuống
Chapter 699: - Vu tộc tấn công 08-09-2021 17:02:46 Tải xuống
Chapter 700: - Khôi phục chân long 08-09-2021 17:02:46 Tải xuống
Chapter 701: - Vu tộc bắt đầu hành động 08-09-2021 17:02:46 Tải xuống
Chapter 702: - Tám phương nguy cấp 08-09-2021 17:02:46 Tải xuống
Chapter 703: - Trở về hạ giới 08-09-2021 17:02:46 Tải xuống
Chapter 704: - Phụ tử gặp lại 08-09-2021 17:02:46 Tải xuống
Chapter 705: - Khe hở 08-09-2021 17:02:46 Tải xuống
Chapter 706: - bày trận mai phục 08-09-2021 17:02:46 Tải xuống
Chapter 707: - Tử chiến đến cùng 08-09-2021 17:02:46 Tải xuống
Chapter 708: - Đằng xà giải lời nguyền 08-09-2021 17:02:46 Tải xuống
Chapter 709: - Bí mật của vu tộc 08-09-2021 17:02:47 Tải xuống
Chapter 710: - Chúc Cửu Âm 08-09-2021 17:02:47 Tải xuống
Chapter 711: Lời nguyền lưới khói khoá tim 08-09-2021 17:02:47 Tải xuống
Chapter 712: - Lực chiến đạo tử 08-09-2021 17:02:47 Tải xuống
Chapter 713: - Cá chết lưới Jack 08-09-2021 17:02:47 Tải xuống
Chapter 714: - Kết giới không gian 08-09-2021 17:02:47 Tải xuống
Chapter 715: - Cướp đoạt thiên đạo 08-09-2021 17:02:47 Tải xuống
Chapter 716 08-09-2021 17:02:47 Tải xuống
Chapter 717 08-09-2021 17:02:47 Tải xuống
Chapter 718: - Thánh tộc xâm nhập 08-09-2021 17:02:47 Tải xuống
Chapter 719: - Giương cung bạt kiếm 08-09-2021 17:02:47 Tải xuống
Chapter 720 08-09-2021 17:02:47 Tải xuống
Chapter 721: - Cấm địa luyện thần 08-09-2021 17:02:47 Tải xuống
Chapter 722 08-09-2021 17:02:47 Tải xuống
Chapter 723 08-09-2021 17:02:47 Tải xuống
Chapter 724 08-09-2021 17:02:47 Tải xuống
Chapter 725 08-09-2021 17:02:47 Tải xuống
Chapter 726 08-09-2021 17:02:47 Tải xuống
Chapter 727 08-09-2021 17:02:47 Tải xuống
Chapter 728 08-09-2021 17:02:47 Tải xuống
Chapter 729 08-09-2021 17:02:48 Tải xuống
Chapter 730 08-09-2021 17:02:48 Tải xuống
Chapter 731 08-09-2021 17:02:48 Tải xuống
Chapter 732 08-09-2021 17:02:48 Tải xuống
Chapter 733 08-09-2021 17:02:48 Tải xuống
Chapter 734 08-09-2021 17:02:48 Tải xuống
Chapter 735 08-09-2021 17:02:48 Tải xuống
Chapter 736 17-04-2021 11:06:04 Tải xuống
Chapter 737 08-09-2021 17:02:48 Tải xuống
Chapter 738 08-09-2021 17:02:48 Tải xuống
Chapter 739 08-09-2021 17:20:08 Tải xuống
Chapter 740 08-09-2021 17:02:48 Tải xuống
Chapter 741 08-09-2021 17:02:48 Tải xuống
Chapter 742 08-09-2021 17:02:48 Tải xuống
Chapter 743 08-09-2021 17:02:48 Tải xuống
Chapter 744 08-09-2021 17:02:48 Tải xuống
Chapter 745 08-09-2021 17:02:48 Tải xuống
Chapter 746 08-09-2021 17:02:48 Tải xuống
Chapter 747 08-09-2021 17:02:48 Tải xuống
Chapter 748 08-09-2021 17:02:48 Tải xuống
Chapter 748: Raw 14-05-2021 20:00:35 Tải xuống
Chapter 749 08-09-2021 17:02:48 Tải xuống
Chapter 750 08-09-2021 17:02:48 Tải xuống
Chapter 751 08-09-2021 17:02:48 Tải xuống
Chapter 752 08-09-2021 17:02:48 Tải xuống
Chapter 753 08-09-2021 17:02:48 Tải xuống
Chapter 754 08-09-2021 17:02:48 Tải xuống
Chapter 755 08-09-2021 17:02:48 Tải xuống
Chapter 756 08-09-2021 17:02:48 Tải xuống
Chapter 757 08-09-2021 17:02:48 Tải xuống
Chapter 758 08-09-2021 17:02:48 Tải xuống
Chapter 759 08-09-2021 17:02:48 Tải xuống
Chapter 760 08-09-2021 17:02:48 Tải xuống
Chapter 761 08-09-2021 17:02:48 Tải xuống
Chapter 761: Raw 16-06-2021 11:00:04 Tải xuống
Chapter 762 08-09-2021 17:02:48 Tải xuống
Chapter 763 08-09-2021 17:02:49 Tải xuống
Chapter 764 08-09-2021 17:02:49 Tải xuống
Chapter 765 08-09-2021 17:02:49 Tải xuống
Chapter 766 08-09-2021 17:02:49 Tải xuống
Chapter 767 08-09-2021 17:02:49 Tải xuống
Chapter 768 08-09-2021 17:02:49 Tải xuống
Chapter 769 08-09-2021 17:02:49 Tải xuống
Chapter 770 08-09-2021 17:02:49 Tải xuống
Chapter 771 08-09-2021 17:02:49 Tải xuống
Chapter 772 08-09-2021 17:02:49 Tải xuống
Chapter 773 08-09-2021 17:02:49 Tải xuống
Chapter 774 08-09-2021 17:02:49 Tải xuống
Chapter 775 08-09-2021 17:02:49 Tải xuống
Chapter 776 08-09-2021 17:02:49 Tải xuống
Chapter 777 08-09-2021 17:02:49 Tải xuống
Chapter 778 08-09-2021 17:02:49 Tải xuống
Chapter 779 08-09-2021 17:02:49 Tải xuống
Chapter 780 08-09-2021 17:02:49 Tải xuống
Chapter 781 08-09-2021 17:02:50 Tải xuống
Chapter 782 08-09-2021 17:02:50 Tải xuống
Chapter 783 08-09-2021 17:02:50 Tải xuống
Chapter 783: Raw 24-08-2021 01:07:56 Tải xuống
Chapter 784 08-09-2021 17:02:50 Tải xuống
Chapter 785 08-09-2021 17:02:50 Tải xuống
Chapter 786 08-09-2021 17:02:50 Tải xuống
Chapter 787 08-09-2021 17:02:50 Tải xuống
Chapter 788 08-09-2021 17:02:50 Tải xuống
Chapter 789 08-09-2021 17:02:50 Tải xuống
Chapter 790 08-09-2021 17:02:50 Tải xuống
Chapter 791 08-09-2021 17:02:50 Tải xuống
Chapter 792 08-09-2021 17:02:50 Tải xuống
Chapter 793 08-09-2021 17:02:50 Tải xuống
Chapter 794 08-09-2021 17:02:50 Tải xuống
Chapter 795 08-09-2021 17:02:50 Tải xuống
Chapter 796 08-09-2021 17:02:50 Tải xuống
Chapter 797 08-09-2021 17:02:50 Tải xuống
Chapter 798 08-09-2021 17:02:50 Tải xuống
Chapter 799 08-09-2021 17:02:50 Tải xuống
Chapter 800 08-09-2021 17:02:51 Tải xuống
Chapter 801 08-09-2021 17:02:51 Tải xuống
Chapter 802 08-09-2021 17:02:51 Tải xuống
Chapter 803 08-09-2021 17:02:51 Tải xuống
Chapter 804 08-09-2021 17:02:51 Tải xuống
Chapter 805 08-09-2021 17:02:51 Tải xuống
Chapter 806 08-09-2021 17:02:51 Tải xuống
Chapter 807 10-09-2021 11:40:12 Tải xuống
Chapter 808 11-09-2021 12:23:26 Tải xuống
Chapter 809 15-09-2021 13:10:56 Tải xuống
Chapter 810 23-09-2021 14:11:59 Tải xuống
Chapter 811 18-09-2021 14:01:55 Tải xuống
Chapter 812 22-09-2021 13:02:27 Tải xuống
Chapter 813 24-09-2021 12:20:45 Tải xuống
Chapter 814 25-09-2021 20:18:35 Tải xuống
Chapter 815 29-09-2021 13:20:02 Tải xuống
Chapter 816 01-10-2021 18:24:33 Tải xuống
Chapter 817 02-10-2021 13:01:30 Tải xuống
Chapter 818 06-10-2021 14:20:02 Tải xuống
Chapter 819 08-10-2021 13:10:26 Tải xuống
Chapter 820 09-10-2021 13:20:02 Tải xuống
Chapter 821 13-10-2021 14:50:07 Tải xuống
Chapter 822 15-10-2021 12:50:03 Tải xuống
Chapter 823 16-10-2021 11:50:08 Tải xuống
Chapter 824 20-10-2021 11:20:05 Tải xuống
Chapter 825 22-10-2021 14:00:08 Tải xuống
Chapter 826 23-10-2021 12:50:10 Tải xuống
Chapter 827 27-10-2021 12:00:06 Tải xuống
Chapter 828 29-10-2021 11:20:08 Tải xuống
Chapter 829 30-10-2021 12:20:07 Tải xuống
Chapter 830 03-11-2021 14:50:12 Tải xuống
Chapter 831 05-11-2021 13:20:17 Tải xuống
Chapter 832 06-11-2021 13:20:08 Tải xuống
Chapter 833 10-11-2021 12:30:06 Tải xuống
Chapter 834 12-11-2021 11:30:11 Tải xuống
Chapter 835 13-11-2021 12:50:20 Tải xuống
Chapter 836 17-11-2021 15:00:10 Tải xuống
Chapter 837 19-11-2021 11:00:11 Tải xuống
Chapter 838 20-11-2021 12:50:12 Tải xuống
Chapter 839 24-11-2021 21:40:10 Tải xuống
Chapter 840 26-11-2021 15:00:05 Tải xuống
Chapter 841 27-11-2021 19:00:03 Tải xuống
Chapter 842 01-12-2021 19:20:08 Tải xuống
Chapter 843 03-12-2021 16:20:24 Tải xuống
Chapter 844 04-12-2021 14:30:22 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh