Bách Luyện Thành Thần

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Drama , Mystery , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 15-05-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Cảnh giới: Luyện nhục cảnh, Luyện cốt cảnh, Luyện tạng cảnh.... La Chính vì gái mà bị đày làm nô bộc. La Bái Nhiên tham vọng đầy mình :)) La Chính lại vì gái mà đâm đầu tu luyện :)) La Gia trong phủ nước sôi lửa bỏng, tranh giành kịch liệt... thôi thì đọc tiếp sẽ biết :) 1 thanh niên dại gái tu luyện võ công =))
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 748: Raw 14-05-2021 20:00:35 Tải xuống
Chapter 748 14-05-2021 11:19:14 Tải xuống
Chapter 747 14-05-2021 10:36:21 Tải xuống
Chapter 746 12-05-2021 10:18:17 Tải xuống
Chapter 745 11-05-2021 02:02:27 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 26-09-2020 14:33:43 Tải xuống
Chapter 2 26-09-2020 14:33:39 Tải xuống
Chapter 3 03-11-2019 05:28:12 Tải xuống
Chapter 4 26-09-2020 14:33:39 Tải xuống
Chapter 5 26-09-2020 14:33:03 Tải xuống
Chapter 6 26-09-2020 14:45:30 Tải xuống
Chapter 7 26-09-2020 14:33:00 Tải xuống
Chapter 8 03-11-2019 05:24:53 Tải xuống
Chapter 9 26-09-2020 14:32:57 Tải xuống
Chapter 10 26-09-2020 14:32:55 Tải xuống
Chapter 11 03-11-2019 05:23:25 Tải xuống
Chapter 11.5 26-09-2020 14:32:53 Tải xuống
Chapter 12 03-11-2019 05:22:25 Tải xuống
Chapter 13 03-11-2019 05:21:52 Tải xuống
Chapter 14 26-09-2020 14:32:50 Tải xuống
Chapter 15 03-11-2019 05:20:56 Tải xuống
Chapter 16 03-11-2019 05:20:14 Tải xuống
Chapter 17 03-11-2019 05:19:48 Tải xuống
Chapter 18 03-11-2019 05:19:24 Tải xuống
Chapter 19 03-11-2019 05:18:50 Tải xuống
Chapter 20 03-11-2019 05:15:52 Tải xuống
Chapter 21 03-11-2019 05:15:21 Tải xuống
Chapter 21: Chap 20 26-09-2020 14:32:48 Tải xuống
Chapter 22 03-11-2019 05:14:55 Tải xuống
Chapter 23 03-11-2019 05:13:43 Tải xuống
Chapter 24 03-11-2019 05:12:41 Tải xuống
Chapter 25 26-09-2020 14:32:46 Tải xuống
Chapter 26 26-09-2020 14:32:44 Tải xuống
Chapter 27 03-11-2019 05:11:12 Tải xuống
Chapter 28 03-11-2019 05:10:49 Tải xuống
Chapter 29 03-11-2019 05:10:14 Tải xuống
Chapter 30 03-11-2019 05:09:54 Tải xuống
Chapter 31 03-11-2019 05:09:19 Tải xuống
Chapter 32 26-09-2020 14:32:42 Tải xuống
Chapter 33 03-11-2019 05:08:27 Tải xuống
Chapter 34 26-09-2020 14:32:40 Tải xuống
Chapter 35 03-11-2019 05:18:24 Tải xuống
Chapter 36 03-11-2019 05:07:23 Tải xuống
Chapter 37 03-11-2019 05:17:59 Tải xuống
Chapter 38 03-11-2019 05:17:12 Tải xuống
Chapter 39 26-09-2020 14:45:27 Tải xuống
Chapter 40 03-11-2019 05:13:24 Tải xuống
Chapter 41 26-09-2020 14:45:26 Tải xuống
Chapter 42 03-11-2019 05:01:31 Tải xuống
Chapter 43 26-09-2020 14:32:36 Tải xuống
Chapter 44 03-11-2019 04:59:48 Tải xuống
Chapter 45 04-01-2019 14:32:21 Tải xuống
Chapter 46 03-11-2019 04:58:54 Tải xuống
Chapter 47 03-11-2019 04:58:20 Tải xuống
Chapter 48 03-11-2019 04:57:54 Tải xuống
Chapter 49 03-11-2019 04:57:14 Tải xuống
Chapter 50 26-09-2020 14:32:34 Tải xuống
Chapter 51 26-09-2020 14:32:32 Tải xuống
Chapter 52 26-09-2020 14:32:31 Tải xuống
Chapter 53 02-11-2019 22:40:41 Tải xuống
Chapter 54 02-11-2019 22:40:15 Tải xuống
Chapter 55 26-09-2020 14:45:23 Tải xuống
Chapter 56 26-09-2020 14:32:28 Tải xuống
Chapter 57 02-11-2019 22:38:48 Tải xuống
Chapter 58 03-11-2019 04:56:19 Tải xuống
Chapter 59 03-11-2019 04:55:50 Tải xuống
Chapter 60 26-09-2020 14:32:24 Tải xuống
Chapter 61 02-11-2019 22:35:41 Tải xuống
Chapter 62 02-11-2019 22:35:12 Tải xuống
Chapter 63 02-11-2019 22:34:41 Tải xuống
Chapter 64 26-09-2020 14:45:21 Tải xuống
Chapter 65 30-09-2020 11:19:15 Tải xuống
Chapter 66 02-11-2019 22:33:28 Tải xuống
Chapter 67 26-09-2020 14:32:21 Tải xuống
Chapter 68 26-09-2020 14:32:19 Tải xuống
Chapter 69 26-09-2020 14:32:17 Tải xuống
Chapter 70 26-09-2020 14:32:15 Tải xuống
Chapter 71 02-11-2019 22:28:47 Tải xuống
Chapter 72 02-11-2019 22:28:21 Tải xuống
Chapter 73 02-11-2019 22:27:54 Tải xuống
Chapter 74 26-09-2020 14:32:13 Tải xuống
Chapter 75 26-09-2020 14:32:10 Tải xuống
Chapter 76 02-11-2019 22:25:44 Tải xuống
Chapter 77 02-11-2019 22:25:14 Tải xuống
Chapter 78 26-09-2020 14:32:09 Tải xuống
Chapter 79 02-11-2019 22:24:15 Tải xuống
Chapter 80 02-11-2019 22:23:45 Tải xuống
Chapter 81 26-09-2020 14:32:06 Tải xuống
Chapter 82 02-11-2019 22:22:46 Tải xuống
Chapter 82.1 29-11-2018 02:55:36 Tải xuống
Chapter 82.2 04-01-2019 14:34:18 Tải xuống
Chapter 82.5 26-09-2020 14:32:03 Tải xuống
Chapter 82.6 26-09-2020 14:42:48 Tải xuống
Chapter 82.7 26-09-2020 14:42:45 Tải xuống
Chapter 83 02-11-2019 22:17:44 Tải xuống
Chapter 84 26-09-2020 14:31:58 Tải xuống
Chapter 85 02-11-2019 22:16:48 Tải xuống
Chapter 86 02-11-2019 22:15:44 Tải xuống
Chapter 87 26-09-2020 14:42:44 Tải xuống
Chapter 88 02-11-2019 22:14:44 Tải xuống
Chapter 89 02-11-2019 22:14:19 Tải xuống
Chapter 90 02-11-2019 22:13:44 Tải xuống
Chapter 91 26-09-2020 14:31:55 Tải xuống
Chapter 92 26-09-2020 14:31:53 Tải xuống
Chapter 93 26-09-2020 14:31:51 Tải xuống
Chapter 94 26-09-2020 14:31:49 Tải xuống
Chapter 95 26-09-2020 14:31:46 Tải xuống
Chapter 96 26-09-2020 14:42:41 Tải xuống
Chapter 97 02-11-2019 22:10:17 Tải xuống
Chapter 98 02-11-2019 22:09:52 Tải xuống
Chapter 99 02-11-2019 22:09:22 Tải xuống
Chapter 100 26-09-2020 14:31:43 Tải xuống
Chapter 101 26-09-2020 14:31:41 Tải xuống
Chapter 102 02-11-2019 22:07:46 Tải xuống
Chapter 103 02-11-2019 22:04:44 Tải xuống
Chapter 104 26-09-2020 14:31:39 Tải xuống
Chapter 105 02-11-2019 22:03:45 Tải xuống
Chapter 106 02-11-2019 22:03:14 Tải xuống
Chapter 107 02-11-2019 22:02:45 Tải xuống
Chapter 108 02-11-2019 22:02:15 Tải xuống
Chapter 109 02-11-2019 22:01:44 Tải xuống
Chapter 110 26-09-2020 14:31:37 Tải xuống
Chapter 111 02-11-2019 22:00:46 Tải xuống
Chapter 112 02-11-2019 22:00:15 Tải xuống
Chapter 113 02-11-2019 21:59:44 Tải xuống
Chapter 114 02-11-2019 21:59:17 Tải xuống
Chapter 115 26-09-2020 14:31:35 Tải xuống
Chapter 116 13-08-2019 21:18:14 Tải xuống
Chapter 117 02-11-2019 21:57:48 Tải xuống
Chapter 118 26-09-2020 14:42:40 Tải xuống
Chapter 119 02-11-2019 21:56:43 Tải xuống
Chapter 120 02-11-2019 21:52:44 Tải xuống
Chapter 121 02-11-2019 21:52:25 Tải xuống
Chapter 122 02-11-2019 21:51:57 Tải xuống
Chapter 123 02-11-2019 21:51:21 Tải xuống
Chapter 124 02-11-2019 21:48:45 Tải xuống
Chapter 125 30-09-2020 11:19:15 Tải xuống
Chapter 126 26-09-2020 14:31:31 Tải xuống
Chapter 126.5 02-11-2019 21:47:10 Tải xuống
Chapter 127 26-09-2020 14:31:30 Tải xuống
Chapter 128 02-11-2019 21:46:13 Tải xuống
Chapter 129 02-11-2019 21:45:47 Tải xuống
Chapter 130 02-11-2019 21:45:16 Tải xuống
Chapter 131 02-11-2019 21:56:29 Tải xuống
Chapter 132 26-09-2020 14:31:28 Tải xuống
Chapter 133 13-08-2019 21:19:07 Tải xuống
Chapter 134 26-09-2020 14:31:25 Tải xuống
Chapter 135 26-09-2020 14:31:23 Tải xuống
Chapter 136 26-09-2020 14:31:21 Tải xuống
Chapter 137 02-11-2019 21:40:44 Tải xuống
Chapter 138 02-11-2019 21:40:14 Tải xuống
Chapter 139 26-09-2020 14:31:19 Tải xuống
Chapter 140 02-11-2019 21:37:14 Tải xuống
Chapter 141 02-11-2019 21:36:44 Tải xuống
Chapter 142 02-11-2019 21:36:14 Tải xuống
Chapter 143 26-09-2020 14:31:17 Tải xuống
Chapter 143.5 02-11-2019 21:35:14 Tải xuống
Chapter 144 26-09-2020 14:54:16 Tải xuống
Chapter 144.1 26-09-2020 14:31:14 Tải xuống
Chapter 144.2 26-09-2020 14:31:12 Tải xuống
Chapter 145 26-09-2020 14:31:10 Tải xuống
Chapter 146 02-11-2019 21:30:14 Tải xuống
Chapter 147 02-11-2019 21:29:44 Tải xuống
Chapter 148 02-11-2019 21:29:15 Tải xuống
Chapter 149 02-11-2019 21:50:49 Tải xuống
Chapter 149.5: Tô Linh Vận (kết) 02-11-2019 21:50:13 Tải xuống
Chapter 150 02-11-2019 21:49:42 Tải xuống
Chapter 151 02-11-2019 21:49:13 Tải xuống
Chapter 152 02-11-2019 21:26:44 Tải xuống
Chapter 153 02-11-2019 21:26:14 Tải xuống
Chapter 154 02-11-2019 21:25:45 Tải xuống
Chapter 155 26-09-2020 14:31:08 Tải xuống
Chapter 156 02-11-2019 21:24:44 Tải xuống
Chapter 157 26-09-2020 14:42:37 Tải xuống
Chapter 158 02-11-2019 21:23:44 Tải xuống
Chapter 159 26-09-2020 14:31:05 Tải xuống
Chapter 160 02-11-2019 21:22:42 Tải xuống
Chapter 161 26-09-2020 14:31:02 Tải xuống
Chapter 162 02-11-2019 21:21:45 Tải xuống
Chapter 163 02-11-2019 21:20:54 Tải xuống
Chapter 164 26-09-2020 14:54:12 Tải xuống
Chapter 165 26-09-2020 14:31:00 Tải xuống
Chapter 166 02-11-2019 21:19:14 Tải xuống
Chapter 167 02-11-2019 21:18:44 Tải xuống
Chapter 168 26-09-2020 14:30:56 Tải xuống
Chapter 169 02-11-2019 21:17:48 Tải xuống
Chapter 170 02-11-2019 21:17:14 Tải xuống
Chapter 171 26-09-2020 14:30:56 Tải xuống
Chapter 172 02-11-2019 21:15:46 Tải xuống
Chapter 173 02-11-2019 21:15:17 Tải xuống
Chapter 174 30-09-2020 11:19:11 Tải xuống
Chapter 175 02-11-2019 21:14:14 Tải xuống
Chapter 176 26-09-2020 14:30:52 Tải xuống
Chapter 177 02-11-2019 21:13:15 Tải xuống
Chapter 178 02-11-2019 21:12:14 Tải xuống
Chapter 179 02-11-2019 21:11:45 Tải xuống
Chapter 180 02-11-2019 21:11:26 Tải xuống
Chapter 181 02-11-2019 21:10:50 Tải xuống
Chapter 182 26-09-2020 14:30:52 Tải xuống
Chapter 183 02-11-2019 21:09:14 Tải xuống
Chapter 184 02-11-2019 21:08:44 Tải xuống
Chapter 185 26-09-2020 14:30:06 Tải xuống
Chapter 186 02-11-2019 21:07:45 Tải xuống
Chapter 187 30-09-2020 11:19:07 Tải xuống
Chapter 188 30-09-2020 11:19:04 Tải xuống
Chapter 189 02-11-2019 21:05:36 Tải xuống
Chapter 190 02-11-2019 21:04:42 Tải xuống
Chapter 191 02-11-2019 21:04:12 Tải xuống
Chapter 192 02-11-2019 21:04:04 Tải xuống
Chapter 193 26-09-2020 14:30:00 Tải xuống
Chapter 194 02-11-2019 21:02:58 Tải xuống
Chapter 195 02-11-2019 21:02:27 Tải xuống
Chapter 196 02-11-2019 21:01:54 Tải xuống
Chapter 197 02-11-2019 21:01:22 Tải xuống
Chapter 198 02-11-2019 21:00:55 Tải xuống
Chapter 199 02-11-2019 21:00:18 Tải xuống
Chapter 200 02-11-2019 20:59:54 Tải xuống
Chapter 201 02-11-2019 20:58:43 Tải xuống
Chapter 202 26-09-2020 14:29:58 Tải xuống
Chapter 203 02-11-2019 20:57:48 Tải xuống
Chapter 204 02-11-2019 20:57:13 Tải xuống
Chapter 205 02-11-2019 20:56:44 Tải xuống
Chapter 206 02-11-2019 20:56:12 Tải xuống
Chapter 207 26-09-2020 14:29:56 Tải xuống
Chapter 208 02-11-2019 20:55:13 Tải xuống
Chapter 209 26-09-2020 14:29:53 Tải xuống
Chapter 210 02-11-2019 20:53:43 Tải xuống
Chapter 211 26-09-2020 14:29:51 Tải xuống
Chapter 212 02-11-2019 20:52:43 Tải xuống
Chapter 213 26-09-2020 14:29:49 Tải xuống
Chapter 214 02-11-2019 20:47:13 Tải xuống
Chapter 215 02-11-2019 20:46:43 Tải xuống
Chapter 216 02-11-2019 20:46:14 Tải xuống
Chapter 217 26-09-2020 14:42:33 Tải xuống
Chapter 218 02-11-2019 20:45:13 Tải xuống
Chapter 219 02-11-2019 20:44:45 Tải xuống
Chapter 220 02-11-2019 20:44:13 Tải xuống
Chapter 221 02-11-2019 20:43:44 Tải xuống
Chapter 222 30-09-2020 11:19:00 Tải xuống
Chapter 223 02-11-2019 20:39:43 Tải xuống
Chapter 224 02-11-2019 20:39:11 Tải xuống
Chapter 225 30-09-2020 11:19:10 Tải xuống
Chapter 226 26-09-2020 14:29:46 Tải xuống
Chapter 227 02-11-2019 20:36:44 Tải xuống
Chapter 228 02-11-2019 20:36:13 Tải xuống
Chapter 229 26-09-2020 14:29:44 Tải xuống
Chapter 230 02-11-2019 20:35:12 Tải xuống
Chapter 231 26-09-2020 14:54:12 Tải xuống
Chapter 232 02-11-2019 20:34:14 Tải xuống
Chapter 233 02-11-2019 20:33:45 Tải xuống
Chapter 234 02-11-2019 20:43:13 Tải xuống
Chapter 235 02-11-2019 20:31:44 Tải xuống
Chapter 236 02-11-2019 20:42:13 Tải xuống
Chapter 237 30-09-2020 11:18:57 Tải xuống
Chapter 238 02-11-2019 20:41:13 Tải xuống
Chapter 239 02-11-2019 20:40:43 Tải xuống
Chapter 240 02-11-2019 20:40:14 Tải xuống
Chapter 241 02-11-2019 20:28:42 Tải xuống
Chapter 241.5 02-11-2019 20:28:11 Tải xuống
Chapter 242 02-11-2019 20:27:44 Tải xuống
Chapter 243 02-11-2019 20:38:12 Tải xuống
Chapter 244 02-11-2019 20:24:40 Tải xuống
Chapter 245 02-11-2019 20:24:13 Tải xuống
Chapter 246 02-11-2019 20:23:38 Tải xuống
Chapter 247 02-11-2019 20:22:43 Tải xuống
Chapter 248 02-11-2019 20:21:43 Tải xuống
Chapter 249 02-11-2019 20:21:13 Tải xuống
Chapter 250 02-11-2019 20:20:44 Tải xuống
Chapter 251 02-11-2019 20:20:14 Tải xuống
Chapter 252 02-11-2019 20:18:14 Tải xuống
Chapter 253 02-11-2019 20:16:44 Tải xuống
Chapter 254 02-11-2019 20:12:07 Tải xuống
Chapter 255 02-11-2019 20:11:38 Tải xuống
Chapter 256 02-11-2019 20:22:07 Tải xuống
Chapter 257 02-11-2019 20:10:44 Tải xuống
Chapter 258 26-09-2020 14:42:29 Tải xuống
Chapter 259 02-11-2019 20:09:44 Tải xuống
Chapter 260 02-11-2019 20:09:13 Tải xuống
Chapter 261 02-11-2019 20:08:44 Tải xuống
Chapter 262 26-09-2020 14:29:40 Tải xuống
Chapter 263 02-11-2019 20:07:40 Tải xuống
Chapter 264 26-09-2020 14:29:38 Tải xuống
Chapter 265 02-11-2019 20:17:43 Tải xuống
Chapter 266 26-09-2020 14:29:36 Tải xuống
Chapter 267 02-11-2019 20:16:12 Tải xuống
Chapter 268 02-11-2019 20:15:43 Tải xuống
Chapter 269 30-09-2020 11:18:54 Tải xuống
Chapter 270 02-11-2019 20:01:38 Tải xuống
Chapter 271 02-11-2019 20:00:14 Tải xuống
Chapter 272 02-11-2019 19:59:43 Tải xuống
Chapter 273 02-11-2019 19:59:14 Tải xuống
Chapter 274 26-09-2020 14:29:34 Tải xuống
Chapter 275 26-09-2020 14:42:27 Tải xuống
Chapter 276 26-09-2020 14:42:25 Tải xuống
Chapter 277 26-09-2020 14:29:30 Tải xuống
Chapter 278 02-11-2019 19:56:44 Tải xuống
Chapter 279 02-11-2019 19:56:25 Tải xuống
Chapter 280 02-11-2019 19:55:43 Tải xuống
Chapter 281 02-11-2019 19:53:38 Tải xuống
Chapter 282 02-11-2019 19:53:11 Tải xuống
Chapter 283 02-11-2019 19:52:37 Tải xuống
Chapter 284 02-11-2019 19:52:07 Tải xuống
Chapter 285 02-11-2019 19:51:45 Tải xuống
Chapter 286 02-11-2019 19:51:12 Tải xuống
Chapter 287 26-09-2020 14:29:28 Tải xuống
Chapter 288 02-11-2019 19:50:08 Tải xuống
Chapter 289 02-11-2019 19:49:38 Tải xuống
Chapter 290 02-11-2019 19:49:12 Tải xuống
Chapter 291 02-11-2019 19:48:43 Tải xuống
Chapter 292 02-11-2019 19:48:07 Tải xuống
Chapter 293 02-11-2019 19:47:37 Tải xuống
Chapter 294 02-11-2019 19:47:14 Tải xuống
Chapter 295 02-11-2019 19:46:43 Tải xuống
Chapter 296 02-11-2019 19:46:18 Tải xuống
Chapter 297 26-09-2020 14:29:26 Tải xuống
Chapter 298 02-11-2019 19:45:08 Tải xuống
Chapter 299 26-09-2020 14:29:24 Tải xuống
Chapter 300 30-09-2020 11:18:54 Tải xuống
Chapter 301 02-11-2019 19:43:42 Tải xuống
Chapter 302 02-11-2019 19:42:41 Tải xuống
Chapter 303 02-11-2019 19:42:13 Tải xuống
Chapter 304 02-11-2019 19:41:42 Tải xuống
Chapter 305 02-11-2019 19:41:13 Tải xuống
Chapter 306 02-11-2019 19:40:44 Tải xuống
Chapter 307 02-11-2019 19:40:08 Tải xuống
Chapter 308 02-11-2019 19:39:38 Tải xuống
Chapter 309 02-11-2019 19:39:14 Tải xuống
Chapter 310 02-11-2019 19:38:42 Tải xuống
Chapter 311 30-09-2020 11:18:51 Tải xuống
Chapter 312 02-11-2019 19:37:45 Tải xuống
Chapter 313 02-11-2019 19:37:13 Tải xuống
Chapter 314 02-11-2019 19:36:13 Tải xuống
Chapter 315 02-11-2019 19:35:42 Tải xuống
Chapter 316 02-11-2019 19:35:13 Tải xuống
Chapter 317 02-11-2019 19:34:57 Tải xuống
Chapter 318 30-09-2020 11:18:48 Tải xuống
Chapter 319 02-11-2019 19:33:43 Tải xuống
Chapter 320 02-11-2019 19:33:13 Tải xuống
Chapter 321 02-11-2019 19:32:42 Tải xuống
Chapter 322 26-09-2020 14:29:22 Tải xuống
Chapter 323 26-09-2020 14:29:19 Tải xuống
Chapter 324 02-11-2019 19:30:49 Tải xuống
Chapter 325 02-11-2019 19:29:48 Tải xuống
Chapter 326 02-11-2019 19:29:12 Tải xuống
Chapter 327 02-11-2019 19:28:42 Tải xuống
Chapter 328 02-11-2019 19:28:14 Tải xuống
Chapter 329 02-11-2019 19:27:37 Tải xuống
Chapter 330 02-11-2019 19:27:07 Tải xuống
Chapter 331 02-11-2019 19:26:50 Tải xuống
Chapter 332 26-09-2020 14:29:17 Tải xuống
Chapter 333 26-09-2020 14:29:15 Tải xuống
Chapter 334 26-09-2020 14:29:14 Tải xuống
Chapter 335 26-09-2020 14:42:23 Tải xuống
Chapter 336 26-09-2020 14:29:11 Tải xuống
Chapter 337 26-09-2020 14:29:09 Tải xuống
Chapter 338 26-09-2020 14:29:06 Tải xuống
Chapter 339 26-09-2020 14:29:04 Tải xuống
Chapter 340 26-09-2020 14:29:02 Tải xuống
Chapter 341 26-09-2020 14:29:00 Tải xuống
Chapter 342 26-09-2020 14:28:58 Tải xuống
Chapter 343 26-09-2020 14:40:04 Tải xuống
Chapter 344 26-09-2020 14:40:00 Tải xuống
Chapter 345 26-09-2020 14:28:52 Tải xuống
Chapter 346 26-09-2020 14:28:52 Tải xuống
Chapter 347 26-09-2020 14:40:00 Tải xuống
Chapter 348 26-09-2020 14:39:56 Tải xuống
Chapter 349 30-09-2020 11:18:28 Tải xuống
Chapter 350 26-09-2020 14:28:45 Tải xuống
Chapter 351 26-09-2020 14:28:43 Tải xuống
Chapter 352 26-09-2020 14:39:52 Tải xuống
Chapter 353 26-09-2020 14:28:39 Tải xuống
Chapter 354 26-09-2020 14:28:37 Tải xuống
Chapter 355 26-09-2020 14:39:52 Tải xuống
Chapter 356 26-09-2020 14:28:34 Tải xuống
Chapter 357 26-09-2020 14:28:33 Tải xuống
Chapter 358 26-09-2020 14:28:30 Tải xuống
Chapter 359 26-09-2020 14:28:29 Tải xuống
Chapter 360 26-09-2020 14:28:26 Tải xuống
Chapter 361 26-09-2020 14:28:26 Tải xuống
Chapter 362 26-09-2020 15:03:23 Tải xuống
Chapter 363 26-09-2020 14:28:22 Tải xuống
Chapter 364 26-09-2020 14:28:19 Tải xuống
Chapter 365 26-09-2020 14:28:17 Tải xuống
Chapter 366 26-09-2020 14:28:15 Tải xuống
Chapter 367 26-09-2020 14:28:13 Tải xuống
Chapter 368 30-09-2020 11:18:24 Tải xuống
Chapter 369 26-09-2020 14:39:45 Tải xuống
Chapter 370 26-09-2020 14:28:09 Tải xuống
Chapter 371 26-09-2020 14:28:07 Tải xuống
Chapter 372 26-09-2020 14:27:05 Tải xuống
Chapter 373 26-09-2020 14:27:02 Tải xuống
Chapter 374 26-09-2020 14:27:00 Tải xuống
Chapter 375 26-09-2020 14:26:58 Tải xuống
Chapter 376 26-09-2020 14:26:55 Tải xuống
Chapter 377 26-09-2020 14:26:54 Tải xuống
Chapter 378 26-09-2020 14:26:51 Tải xuống
Chapter 379 26-09-2020 14:26:49 Tải xuống
Chapter 380 26-09-2020 14:26:47 Tải xuống
Chapter 381 26-09-2020 14:26:45 Tải xuống
Chapter 382 26-09-2020 14:39:43 Tải xuống
Chapter 383 26-09-2020 14:26:42 Tải xuống
Chapter 384 26-09-2020 14:26:42 Tải xuống
Chapter 385 26-09-2020 14:26:38 Tải xuống
Chapter 386 26-09-2020 14:26:38 Tải xuống
Chapter 387 26-09-2020 14:39:41 Tải xuống
Chapter 388 26-09-2020 14:26:34 Tải xuống
Chapter 389 26-09-2020 14:26:32 Tải xuống
Chapter 390 26-09-2020 14:26:30 Tải xuống
Chapter 391 26-09-2020 14:26:28 Tải xuống
Chapter 392 26-09-2020 14:26:26 Tải xuống
Chapter 393 26-09-2020 14:26:24 Tải xuống
Chapter 394 26-09-2020 14:51:24 Tải xuống
Chapter 395 26-09-2020 14:26:21 Tải xuống
Chapter 396 26-09-2020 14:39:39 Tải xuống
Chapter 397 26-09-2020 14:26:18 Tải xuống
Chapter 398 26-09-2020 14:26:15 Tải xuống
Chapter 399 26-09-2020 14:26:13 Tải xuống
Chapter 400 26-09-2020 14:26:11 Tải xuống
Chapter 401 26-09-2020 14:51:20 Tải xuống
Chapter 402 26-09-2020 14:26:09 Tải xuống
Chapter 403 26-09-2020 14:39:34 Tải xuống
Chapter 404 26-09-2020 14:26:05 Tải xuống
Chapter 405 26-09-2020 14:26:04 Tải xuống
Chapter 406 26-09-2020 14:26:02 Tải xuống
Chapter 407 26-09-2020 14:26:01 Tải xuống
Chapter 408 26-09-2020 14:25:58 Tải xuống
Chapter 409 26-09-2020 14:25:57 Tải xuống
Chapter 410 26-09-2020 14:25:54 Tải xuống
Chapter 411 26-09-2020 14:25:53 Tải xuống
Chapter 412 26-09-2020 14:37:10 Tải xuống
Chapter 413 26-09-2020 14:25:49 Tải xuống
Chapter 414 26-09-2020 14:25:47 Tải xuống
Chapter 415 26-09-2020 14:48:47 Tải xuống
Chapter 416 26-09-2020 14:48:47 Tải xuống
Chapter 417 26-09-2020 14:25:43 Tải xuống
Chapter 418 26-09-2020 14:37:06 Tải xuống
Chapter 419 26-09-2020 14:25:39 Tải xuống
Chapter 420 26-09-2020 14:25:39 Tải xuống
Chapter 421 26-09-2020 14:37:03 Tải xuống
Chapter 422 26-09-2020 14:25:35 Tải xuống
Chapter 423 26-09-2020 14:25:33 Tải xuống
Chapter 424 26-09-2020 14:37:02 Tải xuống
Chapter 425 26-09-2020 14:25:30 Tải xuống
Chapter 426 26-09-2020 14:25:29 Tải xuống
Chapter 427 26-09-2020 14:36:59 Tải xuống
Chapter 428 26-09-2020 14:25:25 Tải xuống
Chapter 429 26-09-2020 14:25:23 Tải xuống
Chapter 430 26-09-2020 14:25:21 Tải xuống
Chapter 431 26-09-2020 14:36:58 Tải xuống
Chapter 432 26-09-2020 14:25:17 Tải xuống
Chapter 433 26-09-2020 14:25:17 Tải xuống
Chapter 434 26-09-2020 14:36:55 Tải xuống
Chapter 435 26-09-2020 14:25:14 Tải xuống
Chapter 436 26-09-2020 14:25:11 Tải xuống
Chapter 437 26-09-2020 14:25:10 Tải xuống
Chapter 438 26-09-2020 14:25:07 Tải xuống
Chapter 439 26-09-2020 14:25:07 Tải xuống
Chapter 440 26-09-2020 14:25:03 Tải xuống
Chapter 441 26-09-2020 14:25:03 Tải xuống
Chapter 442 26-09-2020 14:25:00 Tải xuống
Chapter 443 26-09-2020 14:24:59 Tải xuống
Chapter 444 26-09-2020 14:24:55 Tải xuống
Chapter 445 26-09-2020 14:24:05 Tải xuống
Chapter 446 26-09-2020 14:36:55 Tải xuống
Chapter 447 26-09-2020 14:48:43 Tải xuống
Chapter 448 26-09-2020 14:23:59 Tải xuống
Chapter 449 26-09-2020 14:23:57 Tải xuống
Chapter 450 30-09-2020 11:18:21 Tải xuống
Chapter 451 26-09-2020 14:23:53 Tải xuống
Chapter 452 26-09-2020 14:23:51 Tải xuống
Chapter 453 26-09-2020 14:23:50 Tải xuống
Chapter 454 26-09-2020 14:36:50 Tải xuống
Chapter 455 26-09-2020 14:23:46 Tải xuống
Chapter 456 26-09-2020 14:23:45 Tải xuống
Chapter 457 26-09-2020 14:23:42 Tải xuống
Chapter 458 26-09-2020 14:23:41 Tải xuống
Chapter 459 26-09-2020 14:36:50 Tải xuống
Chapter 460 26-09-2020 14:23:38 Tải xuống
Chapter 461 26-09-2020 14:23:36 Tải xuống
Chapter 462 26-09-2020 14:23:34 Tải xuống
Chapter 463 16-02-2021 23:51:06 Tải xuống
Chapter 464 26-09-2020 14:48:43 Tải xuống
Chapter 465 26-09-2020 14:36:45 Tải xuống
Chapter 466 26-09-2020 14:23:28 Tải xuống
Chapter 467 26-09-2020 14:36:43 Tải xuống
Chapter 468 26-09-2020 14:23:25 Tải xuống
Chapter 469 26-09-2020 14:23:23 Tải xuống
Chapter 470 26-09-2020 14:23:21 Tải xuống
Chapter 471 26-09-2020 14:23:19 Tải xuống
Chapter 472 26-09-2020 14:36:41 Tải xuống
Chapter 473 26-09-2020 14:36:39 Tải xuống
Chapter 474 26-09-2020 14:23:14 Tải xuống
Chapter 475 26-09-2020 14:23:12 Tải xuống
Chapter 476 26-09-2020 14:23:10 Tải xuống
Chapter 477 26-09-2020 14:36:37 Tải xuống
Chapter 478 26-09-2020 14:48:38 Tải xuống
Chapter 479 26-09-2020 14:23:06 Tải xuống
Chapter 480 26-09-2020 14:48:37 Tải xuống
Chapter 481 26-09-2020 14:23:03 Tải xuống
Chapter 482 26-09-2020 14:23:01 Tải xuống
Chapter 483 26-09-2020 14:33:35 Tải xuống
Chapter 484 26-09-2020 14:22:57 Tải xuống
Chapter 485 26-09-2020 14:22:55 Tải xuống
Chapter 486: Bái sư học nghệ 26-09-2020 14:33:33 Tải xuống
Chapter 487: Thoát thai hoán cốt 26-09-2020 14:22:51 Tải xuống
Chapter 488: Ý tưởng đột phát 26-09-2020 14:22:51 Tải xuống
Chapter 489: - Sửa chữa con đường phi thăng 26-09-2020 14:22:48 Tải xuống
Chapter 490: - Không chỗ dung thân 26-09-2020 14:22:47 Tải xuống
Chapter 491: - Quê hương khó rời 26-09-2020 14:22:41 Tải xuống
Chapter 492: - Áp lực nguyên khí 26-09-2020 14:22:41 Tải xuống
Chapter 493: - Khổ không thể tả 26-09-2020 14:22:37 Tải xuống
Chapter 494: - Đầm rồng hang hổ 26-09-2020 14:22:36 Tải xuống
Chapter 495: - Nhổ răng cọp 26-09-2020 14:33:32 Tải xuống
Chapter 496: - Làm ăn xằng bậy 26-09-2020 14:22:33 Tải xuống
Chapter 497: - Truyền âm ngàn dặm 26-09-2020 14:45:19 Tải xuống
Chapter 498: - Chửi nhau với Thiên Tôn ! 26-09-2020 14:22:29 Tải xuống
Chapter 499: - Ùn ùn kéo đến 26-09-2020 14:22:28 Tải xuống
Chapter 500: - Khốn cảnh của tâm hồn 26-09-2020 14:22:26 Tải xuống
Chapter 501: - Hai vị điện chủ 26-09-2020 14:22:24 Tải xuống
Chapter 502: - Chạm trán trẻ trâu 30-09-2020 11:18:46 Tải xuống
Chapter 503: - Bụng dạ quang minh 26-09-2020 14:22:19 Tải xuống
Chapter 504: - Giao đấu với Tư Mã Ngọc Long 26-09-2020 14:22:16 Tải xuống
Chapter 505: - Kiếm vẽ! Giang Sơn xã tắc 26-09-2020 14:22:15 Tải xuống
Chapter 506: - Phá chiêu - Giang sơn xã tắc kiếm! 26-09-2020 14:22:12 Tải xuống
Chapter 507: - Gặp lại tiểu Loli 26-09-2020 14:22:11 Tải xuống
Chapter 508: - Vén mồm lên chửi nhau 26-09-2020 14:22:09 Tải xuống
Chapter 509: - Gom góp cho cọp ăn 30-09-2020 11:18:16 Tải xuống
Chapter 510: - Lấy được thần khí 26-09-2020 14:45:17 Tải xuống
Chapter 511: - Chửi nhau với Dao 26-09-2020 14:22:04 Tải xuống
Chapter 512: - Đám người cướp kiếm 26-09-2020 14:22:02 Tải xuống
Chapter 513: - Thiên chi kiều nữ 26-09-2020 14:22:01 Tải xuống
Chapter 514: - Truyền thừa tân hỏa 26-09-2020 14:33:28 Tải xuống
Chapter 515: - Xúc cảnh sinh tình 26-09-2020 14:21:57 Tải xuống
Chapter 516: - Chủ nhân Sát lục kiếm sơn 26-09-2020 14:21:55 Tải xuống
Chapter 517: - Lĩnh ngộ kiếm ý 26-09-2020 14:21:53 Tải xuống
Chapter 518: - Kiếm ảnh sắc bén 26-09-2020 14:21:51 Tải xuống
Chapter 519: - Sáng tạo lối riêng 26-09-2020 14:21:49 Tải xuống
Chapter 520: - Gió lốc quy tắc 26-09-2020 14:21:47 Tải xuống
Chapter 521: - Lầm lũi tiến lên 26-09-2020 14:21:46 Tải xuống
Chapter 522: - Đầu tàu gương mẫu 26-09-2020 14:21:43 Tải xuống
Chapter 523: - Hậu sinh khả úy 26-09-2020 14:21:43 Tải xuống
Chapter 524: - Bất diệt huyền hỏa 30-09-2020 11:18:11 Tải xuống
Chapter 525: - Hàn Mai Cổ Huyết Thương 26-09-2020 14:21:39 Tải xuống
Chapter 526: - Bí Bảo Âm La Giới 26-09-2020 14:33:24 Tải xuống
Chapter 527 26-09-2020 14:45:15 Tải xuống
Chapter 527.5 30-07-2020 15:54:13 Tải xuống
Chapter 528: - Lao Vào Nhau 26-09-2020 14:21:35 Tải xuống
Chapter 529: - Ngọc môn tiên đấu 26-09-2020 14:21:33 Tải xuống
Chapter 530 26-09-2020 14:33:22 Tải xuống
Chapter 531 26-09-2020 14:21:02 Tải xuống
Chapter 531: Video 26-03-2020 08:15:12 Tải xuống
Chapter 532 26-09-2020 14:20:59 Tải xuống
Chapter 532: Video 26-03-2020 08:14:41 Tải xuống
Chapter 533 26-09-2020 14:20:57 Tải xuống
Chapter 533: Video 26-03-2020 08:14:12 Tải xuống
Chapter 534 26-09-2020 14:20:55 Tải xuống
Chapter 534: Video 26-03-2020 08:13:37 Tải xuống
Chapter 535 26-09-2020 14:20:53 Tải xuống
Chapter 535: Video 26-03-2020 08:13:08 Tải xuống
Chapter 536 26-09-2020 14:20:51 Tải xuống
Chapter 536: Video 28-03-2020 05:07:43 Tải xuống
Chapter 537 26-09-2020 14:20:49 Tải xuống
Chapter 537: Video 02-04-2020 09:59:21 Tải xuống
Chapter 538 26-09-2020 14:20:46 Tải xuống
Chapter 538: Video 03-04-2020 09:34:07 Tải xuống
Chapter 539 26-09-2020 14:20:44 Tải xuống
Chapter 539: Video 03-04-2020 13:43:12 Tải xuống
Chapter 540 26-09-2020 14:20:42 Tải xuống
Chapter 540: Video 04-04-2020 19:42:43 Tải xuống
Chapter 541 26-09-2020 14:45:13 Tải xuống
Chapter 541: Video 06-04-2020 07:47:09 Tải xuống
Chapter 542 26-09-2020 14:20:39 Tải xuống
Chapter 542: Video 06-04-2020 18:14:19 Tải xuống
Chapter 543 26-09-2020 14:45:11 Tải xuống
Chapter 543: Video 07-04-2020 12:37:49 Tải xuống
Chapter 544 26-09-2020 14:33:18 Tải xuống
Chapter 544: Video 08-04-2020 13:14:07 Tải xuống
Chapter 545 26-09-2020 14:20:34 Tải xuống
Chapter 545: Video 10-04-2020 14:01:32 Tải xuống
Chapter 546 26-09-2020 14:20:33 Tải xuống
Chapter 546: Video 10-04-2020 14:01:03 Tải xuống
Chapter 547 26-09-2020 14:33:15 Tải xuống
Chapter 547: Video 11-04-2020 17:41:11 Tải xuống
Chapter 548 26-09-2020 14:20:29 Tải xuống
Chapter 548: Video 12-04-2020 17:31:06 Tải xuống
Chapter 549 26-09-2020 14:20:27 Tải xuống
Chapter 550 26-09-2020 14:20:26 Tải xuống
Chapter 550: Video 17-04-2020 17:10:10 Tải xuống
Chapter 551: Lực tam vương 26-09-2020 14:20:23 Tải xuống
Chapter 551: Video - Lực tam vương 18-04-2020 18:42:38 Tải xuống
Chapter 552: Hết sức chạy trốn 26-09-2020 14:20:20 Tải xuống
Chapter 552: Video - - - Hết sức chạy trốn 24-04-2020 16:00:40 Tải xuống
Chapter 552: Video - - Hết sức chạy trốn 23-04-2020 08:56:55 Tải xuống
Chapter 552: Video - Hết sức chạy trốn 22-04-2020 18:21:07 Tải xuống
Chapter 553: Mũ thiên mệnh 26-09-2020 14:57:15 Tải xuống
Chapter 553: Video - Mũ thiên mệnh 24-04-2020 16:12:38 Tải xuống
Chapter 554: Pháp bảo chạy trốn 26-09-2020 14:33:13 Tải xuống
Chapter 554: Video - Pháp bảo chạy trốn 26-04-2020 02:38:37 Tải xuống
Chapter 555: Diệt, Tuyệt, Sát, Lục 26-09-2020 14:20:15 Tải xuống
Chapter 555: Video - Diệt, Tuyệt, Sát, Lục 30-04-2020 09:25:07 Tải xuống
Chapter 556: Chuyện xưa 26-09-2020 14:20:13 Tải xuống
Chapter 556: Video - Chuyện xưa 01-05-2020 14:49:07 Tải xuống
Chapter 557: - Mong Ngô Vương lại bay cao lần nữa 26-09-2020 14:20:12 Tải xuống
Chapter 558: - Hai con rối gặp nhau 26-09-2020 14:33:10 Tải xuống
Chapter 559: - Khư khư cố chấp 26-09-2020 14:20:09 Tải xuống
Chapter 560: - Thủng trăm ngàn lỗ 26-09-2020 14:20:06 Tải xuống
Chapter 561: - Các thiên tôn tập trung 26-09-2020 14:20:05 Tải xuống
Chapter 562: Công kích tiên phủ 26-09-2020 14:20:01 Tải xuống
Chapter 562: Video - Công kích tiên phủ 08-05-2020 11:36:37 Tải xuống
Chapter 563: Video - Đốt sao 09-05-2020 12:24:07 Tải xuống
Chapter 563: Đốt sao 26-09-2020 14:20:01 Tải xuống
Chapter 564: Video - Thiên Vị tộc đến! 26-09-2020 14:19:56 Tải xuống
Chapter 565: - Tuyệt mệnh loạn đấu 26-09-2020 14:19:56 Tải xuống
Chapter 566: - Thiên tôn đầu tiên ngã xuống 26-09-2020 14:19:53 Tải xuống
Chapter 567: - Liên tiếp ngã xuống 26-09-2020 14:19:52 Tải xuống
Chapter 568: - Phương pháp đoạt được thiên mệnh 26-09-2020 14:30:48 Tải xuống
Chapter 569: Gặp gỡ nhị sư huynh 26-09-2020 14:19:48 Tải xuống
Chapter 569: Video - Gặp gỡ nhị sư huynh 23-05-2020 13:30:10 Tải xuống
Chapter 570: Kém hơn một bậc 26-09-2020 14:19:46 Tải xuống
Chapter 571 26-09-2020 14:19:44 Tải xuống
Chapter 572: Tinh thiết tinh tuyền 26-09-2020 14:19:42 Tải xuống
Chapter 572: Video - Tinh thiết tinh tuyền 30-05-2020 15:31:39 Tải xuống
Chapter 573: - Chiến trường mộng ảo 26-09-2020 14:30:48 Tải xuống
Chapter 574: - Trăm sông đổ về một biển 26-09-2020 14:19:37 Tải xuống
Chapter 575: - Thành chính đầu tiên 26-09-2020 14:19:37 Tải xuống
Chapter 576: - Xuất quỷ nhập thần 26-09-2020 14:30:43 Tải xuống
Chapter 577: - Thần thú, chuột thông thiên 26-09-2020 14:19:33 Tải xuống
Chapter 578: - Lôi kiếp sát 26-09-2020 14:30:43 Tải xuống
Chapter 579: - Dễ như trở bàn tay 26-09-2020 14:19:30 Tải xuống
Chapter 580: - Kiếm điểm khó khăn 26-09-2020 14:19:26 Tải xuống
Chapter 581: - Lạt mềm buộc chặt 26-09-2020 14:19:26 Tải xuống
Chapter 582: - Giết lần ba 26-09-2020 14:19:22 Tải xuống
Chapter 583: - Đánh bậy đánh bạ 26-09-2020 14:19:22 Tải xuống
Chapter 584: - Long ngâm, hổ gầm 26-09-2020 14:19:18 Tải xuống
Chapter 585: - Quá khứ trang nghiêm 26-09-2020 14:19:18 Tải xuống
Chapter 586: - Na di lệnh 26-09-2020 14:30:38 Tải xuống
Chapter 587: - Bắt đầu từ số không 26-09-2020 14:19:13 Tải xuống
Chapter 588: - Vẽ đường cho hươu chạy 26-09-2020 14:30:38 Tải xuống
Chapter 589: - Dẫn xà xuất động 26-09-2020 14:19:11 Tải xuống
Chapter 590: - Thành chủ giá lâm 26-09-2020 14:19:08 Tải xuống
Chapter 591: - Vừa đấm vừa xoa 26-09-2020 14:19:08 Tải xuống
Chapter 592: - Phân cao thấp 26-09-2020 14:42:21 Tải xuống
Chapter 593: - Đánh bại Cơ Lạc Tuyết 26-09-2020 14:19:04 Tải xuống
Chapter 594: - Trao đổi với Cơ Lạc Tuyết 26-09-2020 14:19:02 Tải xuống
Chapter 595: - Cửa khô mộc 26-09-2020 14:42:17 Tải xuống
Chapter 596: - Tầm mộc đại xuân 26-09-2020 14:18:58 Tải xuống
Chapter 597: - Vu tộc thượng cổ 26-09-2020 14:18:57 Tải xuống
Chapter 598: - Không hẹn mà gặp 26-09-2020 14:30:33 Tải xuống
Chapter 599: - Kiếm Viêm Bạo 26-09-2020 14:18:54 Tải xuống
Chapter 600 31-07-2020 11:54:43 Tải xuống
Chapter 600: Thứ hạng không tăng? 26-09-2020 14:18:52 Tải xuống
Chapter 601: - Rắc rối phức tạp 26-09-2020 14:30:29 Tải xuống
Chapter 602: - Âm ảnh tộc và sinh linh bóng ma 26-09-2020 14:18:49 Tải xuống
Chapter 603: - Dây dưa không dứt 26-09-2020 14:18:48 Tải xuống
Chapter 604: - Ngàn dặm tìm chồng 26-09-2020 14:30:29 Tải xuống
Chapter 605: - Tứ cố vô thân 26-09-2020 14:18:03 Tải xuống
Chapter 606 26-09-2020 14:30:24 Tải xuống
Chapter 607: - Ngũ hành cân đối 26-09-2020 14:17:58 Tải xuống
Chapter 608: - Đại sảnh nhân quả 26-09-2020 14:17:58 Tải xuống
Chapter 609: - Tập kích bất ngờ 26-09-2020 14:30:24 Tải xuống
Chapter 610: - Danh môn vọng tộc 26-09-2020 14:17:54 Tải xuống
Chapter 611: - Đá lớn chuyển động 26-09-2020 14:17:52 Tải xuống
Chapter 612: Có chạy đằng trời 26-09-2020 14:17:50 Tải xuống
Chapter 613 26-09-2020 14:17:48 Tải xuống
Chapter 614 26-09-2020 14:17:46 Tải xuống
Chapter 615: - Giấu giếm sát cơ 26-09-2020 14:17:44 Tải xuống
Chapter 616: - Chế độ đấu móc liên quân 26-09-2020 14:17:42 Tải xuống
Chapter 617 26-09-2020 14:17:40 Tải xuống
Chapter 618: - Độc cô kiếm tiêu tiêu 26-09-2020 14:17:38 Tải xuống
Chapter 619: - Nhanh như chớp 26-09-2020 14:17:36 Tải xuống
Chapter 620 23-09-2020 11:40:35 Tải xuống
Chapter 621 30-09-2020 11:18:11 Tải xuống
Chapter 621: - Thứ hạng của Khê Ấu Cầm 26-09-2020 05:00:00 Tải xuống
Chapter 621: Raw 26-09-2020 04:56:49 Tải xuống
Chapter 622: - Tương sinh tương khắc 23-09-2020 11:40:11 Tải xuống
Chapter 623: - Dẫn thuyền về bờ 23-09-2020 11:40:01 Tải xuống
Chapter 624 23-09-2020 11:39:10 Tải xuống
Chapter 625 23-09-2020 11:42:25 Tải xuống
Chapter 625: - Tai bay vạ gió 23-09-2020 11:45:37 Tải xuống
Chapter 626: Raw - Thực hư khó phân biệt 25-09-2020 11:18:39 Tải xuống
Chapter 626: Thực hư khó phân biệt 26-09-2020 10:47:34 Tải xuống
Chapter 627: - Lĩnh ngộ thần đạo 26-09-2020 11:18:11 Tải xuống
Chapter 628: - Thần đạo và thần cách 30-09-2020 11:24:28 Tải xuống
Chapter 629: - Thần đạo đoạn tình 02-10-2020 11:42:10 Tải xuống
Chapter 630: - Trần Hoàng Dịch Kiếm 03-10-2020 11:42:12 Tải xuống
Chapter 631: - Hiện thực mộng ảo 04-10-2020 13:24:33 Tải xuống
Chapter 632: - Không thể buông tha 05-10-2020 12:12:16 Tải xuống
Chapter 633: - Sát lục thánh thương 06-10-2020 16:18:54 Tải xuống
Chapter 634: - Phá vỡ quy tắc 07-10-2020 11:42:12 Tải xuống
Chapter 635 09-10-2020 11:00:21 Tải xuống
Chapter 636 10-10-2020 11:36:20 Tải xuống
Chapter 637 14-10-2020 11:50:13 Tải xuống
Chapter 638: - Số phận của Tiểu Điệp? 16-10-2020 11:30:12 Tải xuống
Chapter 639: - Cường giả như mây 17-10-2020 11:12:17 Tải xuống
Chapter 640 21-10-2020 11:54:12 Tải xuống
Chapter 641 23-10-2020 11:42:13 Tải xuống
Chapter 642 16-10-2020 12:12:13 Tải xuống
Chapter 642: - Mong mỏi từng ngày 24-10-2020 11:18:18 Tải xuống
Chapter 643: - Bất ngờ gặp lại 28-10-2020 11:42:09 Tải xuống
Chapter 644 30-10-2020 12:50:53 Tải xuống
Chapter 645 31-10-2020 11:54:34 Tải xuống
Chapter 646 04-11-2020 17:24:21 Tải xuống
Chapter 647 06-11-2020 12:00:29 Tải xuống
Chapter 648: - Đạo uẩn huyền lôi 07-11-2020 11:42:10 Tải xuống
Chapter 649 11-11-2020 12:12:24 Tải xuống
Chapter 650 12-11-2020 12:42:13 Tải xuống
Chapter 651: - Mộng sát thuật 13-11-2020 11:36:09 Tải xuống
Chapter 652: - Một kiếm chém nát hoa đào 14-11-2020 11:12:17 Tải xuống
Chapter 653: - Ván cờ li kì 18-11-2020 12:00:49 Tải xuống
Chapter 654: - Kiếm trận lục thần 20-11-2020 11:06:12 Tải xuống
Chapter 655: - Chí bảo hỗn độn 21-11-2020 17:53:59 Tải xuống
Chapter 656 25-11-2020 00:37:08 Tải xuống
Chapter 656: - Đang dịch 24-11-2020 23:42:48 Tải xuống
Chapter 657: - Đục nước béo cò 27-11-2020 11:42:14 Tải xuống
Chapter 658: - Rừng bụi gai 28-11-2020 11:56:33 Tải xuống
Chapter 659: - Sinh mệnh vương 02-12-2020 11:36:12 Tải xuống
Chapter 660: - Lấy cứng đối cứng 04-12-2020 22:14:00 Tải xuống
Chapter 661: - Đấu tuần hoàn 05-12-2020 11:06:16 Tải xuống
Chapter 662 10-12-2020 18:18:20 Tải xuống
Chapter 663: - Sinh tử luân hồi 11-12-2020 11:30:09 Tải xuống
Chapter 664: - Thời khắc sinh tử 13-12-2020 05:58:42 Tải xuống
Chapter 665: - Cây trượng chúng sinh 16-12-2020 11:18:21 Tải xuống
Chapter 666: - Tạo hóa chi thuật 18-12-2020 12:12:10 Tải xuống
Chapter 667: - Quy Nguyên dịch thần kiếm 19-12-2020 11:06:11 Tải xuống
Chapter 668: - Đánh bại Khinh Ngữ 23-12-2020 11:06:12 Tải xuống
Chapter 669: - Thiền trượng tu la 25-12-2020 11:18:24 Tải xuống
Chapter 670: - Đằng Xà Kiếm 26-12-2020 11:36:13 Tải xuống
Chapter 671 27-12-2020 14:54:24 Tải xuống
Chapter 672 28-12-2020 10:48:17 Tải xuống
Chapter 673 29-12-2020 10:30:16 Tải xuống
Chapter 674 30-12-2020 10:25:04 Tải xuống
Chapter 675: - Chênh lệch rất lớn 31-12-2020 11:06:14 Tải xuống
Chapter 676 01-01-2021 10:30:17 Tải xuống
Chapter 677 02-01-2021 12:36:16 Tải xuống
Chapter 678 06-01-2021 11:24:29 Tải xuống
Chapter 679: - La Chinh Vs Hiên Viên Thần Phong 08-01-2021 11:18:11 Tải xuống
Chapter 680: - Ám độ trần thương 09-01-2021 11:06:23 Tải xuống
Chapter 681: - Chân lý chi ngộ 13-01-2021 17:14:27 Tải xuống
Chapter 682: - Nước tới, đất chặn 15-01-2021 14:37:28 Tải xuống
Chapter 683: - Thế cục đã định 16-01-2021 20:01:01 Tải xuống
Chapter 684: - Kết thúc chiến trường 20-01-2021 11:13:18 Tải xuống
Chapter 685: - Đột phá thần cực cảnh 22-01-2021 12:20:54 Tải xuống
Chapter 686: - Na Di lệnh có tác dụng 23-01-2021 12:15:21 Tải xuống
Chapter 687 27-01-2021 11:54:32 Tải xuống
Chapter 688: - Dấu ấn rồng thiêng 01-02-2021 11:34:45 Tải xuống
Chapter 689: - Vấn tình kiếm tâm 31-01-2021 21:56:05 Tải xuống
Chapter 690: - Khám phá trong núi 03-02-2021 11:12:09 Tải xuống
Chapter 691 05-02-2021 11:30:25 Tải xuống
Chapter 692 06-02-2021 11:30:36 Tải xuống
Chapter 693: - Tọa hóa thi thể 10-02-2021 11:24:55 Tải xuống
Chapter 694: - Đến thiên vị tộc 11-02-2021 12:00:10 Tải xuống
Chapter 695 12-02-2021 14:24:10 Tải xuống
Chapter 696: - Thay máu 14-02-2021 14:30:10 Tải xuống
Chapter 697: - Sát khí bộc phát 14-02-2021 18:36:14 Tải xuống
Chapter 698: - Vũ trụ là thế giới bên trong cơ thể của thánh nhân? 15-02-2021 11:24:11 Tải xuống
Chapter 699: - Vu tộc tấn công 16-02-2021 12:36:13 Tải xuống
Chapter 700: - Khôi phục chân long 17-02-2021 11:24:21 Tải xuống
Chapter 701: - Vu tộc bắt đầu hành động 19-02-2021 11:45:14 Tải xuống
Chapter 702: - Tám phương nguy cấp 25-02-2021 16:17:14 Tải xuống
Chapter 703: - Trở về hạ giới 26-02-2021 11:18:04 Tải xuống
Chapter 704: - Phụ tử gặp lại 26-02-2021 11:18:04 Tải xuống
Chapter 705: - Khe hở 27-02-2021 11:18:18 Tải xuống
Chapter 706: - bày trận mai phục 03-03-2021 11:06:05 Tải xuống
Chapter 707: - Tử chiến đến cùng 05-03-2021 11:12:03 Tải xuống
Chapter 708: - Đằng xà giải lời nguyền 06-03-2021 11:00:04 Tải xuống
Chapter 709: - Bí mật của vu tộc 10-03-2021 11:12:03 Tải xuống
Chapter 710: - Chúc Cửu Âm 12-03-2021 10:54:05 Tải xuống
Chapter 711: Lời nguyền lưới khói khoá tim 16-03-2021 18:18:03 Tải xuống
Chapter 712: - Lực chiến đạo tử 17-03-2021 11:12:03 Tải xuống
Chapter 713: - Cá chết lưới Jack 19-03-2021 11:00:07 Tải xuống
Chapter 714: - Kết giới không gian 20-03-2021 11:00:05 Tải xuống
Chapter 715: - Cướp đoạt thiên đạo 09-04-2021 17:18:40 Tải xuống
Chapter 716 02-04-2021 06:32:06 Tải xuống
Chapter 717 02-04-2021 06:32:06 Tải xuống
Chapter 718: - Thánh tộc xâm nhập 02-04-2021 06:31:58 Tải xuống
Chapter 719: - Giương cung bạt kiếm 02-04-2021 05:27:15 Tải xuống
Chapter 720 02-04-2021 14:37:18 Tải xuống
Chapter 721: - Cấm địa luyện thần 03-04-2021 17:16:16 Tải xuống
Chapter 722 04-04-2021 11:36:51 Tải xuống
Chapter 723 05-04-2021 18:20:52 Tải xuống
Chapter 724 06-04-2021 17:32:09 Tải xuống
Chapter 725 07-04-2021 18:15:05 Tải xuống
Chapter 726 08-04-2021 12:05:34 Tải xuống
Chapter 727 09-04-2021 12:04:38 Tải xuống
Chapter 728 10-04-2021 12:00:54 Tải xuống
Chapter 729 11-04-2021 22:33:01 Tải xuống
Chapter 730 13-04-2021 08:37:59 Tải xuống
Chapter 731 13-04-2021 11:00:22 Tải xuống
Chapter 732 14-04-2021 11:12:17 Tải xuống
Chapter 733 15-04-2021 11:24:17 Tải xuống
Chapter 734 16-04-2021 12:12:10 Tải xuống
Chapter 735 17-04-2021 10:48:04 Tải xuống
Chapter 736 17-04-2021 11:06:04 Tải xuống
Chapter 737 21-04-2021 11:00:05 Tải xuống
Chapter 738 23-04-2021 11:06:03 Tải xuống
Chapter 739 24-04-2021 11:24:06 Tải xuống
Chapter 740 15-05-2021 21:10:18 Tải xuống
Chapter 741 12-05-2021 11:06:10 Tải xuống
Chapter 742 12-05-2021 07:13:31 Tải xuống
Chapter 743 11-05-2021 21:10:33 Tải xuống
Chapter 744 11-05-2021 05:20:25 Tải xuống
Chapter 745 11-05-2021 02:02:27 Tải xuống
Chapter 746 12-05-2021 10:18:17 Tải xuống
Chapter 747 14-05-2021 10:36:21 Tải xuống
Chapter 748 14-05-2021 11:19:14 Tải xuống
Chapter 748: Raw 14-05-2021 20:00:35 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh