Loading...

Khánh Hi Kỷ Sự

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Manhua , Romance , Shoujo , Cổ Đại , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 27-06-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Thân là một giới trừ tà hèn mọn trong thâm cung, phụ tá hoàng đế thu lại thuộc địa, trục xuất hung nô, có chí nguyện và tài hoa bình định thiên hạ, dần dần tập hợp xung quanh hắn, đều là các loại thanh niên tài tuấn...
Đọc Thêm
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 30-11-2018 06:35:52 Tải xuống
Chapter 1 30-11-2018 06:35:54 Tải xuống
Chapter 2 30-11-2018 06:35:55 Tải xuống
Chapter 3 16-06-2019 06:10:09 Tải xuống
Chapter 4 16-06-2019 16:49:09 Tải xuống
Chapter 5 16-06-2019 02:12:37 Tải xuống
Chapter 6 22-06-2019 11:36:35 Tải xuống
Chapter 7 23-06-2019 16:06:29 Tải xuống
Chapter 8 26-06-2019 18:48:46 Tải xuống
Chapter 9 27-06-2019 10:12:29 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh