New Game!

Tác giả: TOKUNOU Shoutarou
Thể loại: Seinen , Manga , Slice of Life ,
Lần cập nhật cuối: 08-04-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Aoba suzukaze một cô gái mối tốt nghiệp cao trung nhưng vẫn hay thường bị nhầm lẫn với học sinh sơ trung, cô ấy làm họa sỹ tại công ty sản xuất game yêu thích nhất của mình. Câu chuyện được viết với một phong cách nhí nhảnh và dễ thương được thể hiện qua những bức 4-koma.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 93 08-04-2021 05:06:58 Tải xuống
Chapter 92 10-03-2021 22:42:02 Tải xuống
Chapter 91 17-02-2021 22:00:22 Tải xuống
Chapter 90 14-01-2021 05:35:52 Tải xuống
Chapter 89 23-12-2020 23:18:16 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 29-05-2019 22:07:18 Tải xuống
Chapter 2 29-05-2019 22:04:38 Tải xuống
Chapter 3 29-05-2019 22:07:21 Tải xuống
Chapter 4 29-05-2019 22:07:24 Tải xuống
Chapter 5 29-05-2019 22:07:27 Tải xuống
Chapter 6 29-05-2019 22:07:29 Tải xuống
Chapter 7 29-05-2019 22:07:33 Tải xuống
Chapter 8 29-05-2019 22:07:35 Tải xuống
Chapter 9 29-05-2019 22:07:39 Tải xuống
Chapter 10 29-05-2019 22:07:42 Tải xuống
Chapter 11 29-05-2019 22:07:44 Tải xuống
Chapter 12 29-05-2019 22:07:47 Tải xuống
Chapter 13 29-05-2019 22:07:50 Tải xuống
Chapter 14 29-05-2019 22:04:35 Tải xuống
Chapter 15 29-05-2019 22:07:53 Tải xuống
Chapter 16 29-05-2019 22:07:56 Tải xuống
Chapter 17 29-05-2019 22:07:59 Tải xuống
Chapter 18 29-05-2019 22:08:02 Tải xuống
Chapter 19 29-05-2019 22:08:06 Tải xuống
Chapter 20 29-05-2019 22:08:08 Tải xuống
Chapter 21 29-05-2019 22:08:12 Tải xuống
Chapter 22 29-05-2019 22:08:14 Tải xuống
Chapter 23 29-05-2019 22:08:18 Tải xuống
Chapter 24 29-05-2019 22:08:21 Tải xuống
Chapter 25 29-05-2019 22:08:24 Tải xuống
Chapter 26 29-05-2019 22:08:27 Tải xuống
Chapter 27 29-05-2019 22:08:29 Tải xuống
Chapter 28 29-05-2019 22:08:33 Tải xuống
Chapter 29 29-05-2019 22:04:33 Tải xuống
Chapter 30 29-05-2019 22:08:36 Tải xuống
Chapter 31 29-05-2019 22:08:39 Tải xuống
Chapter 32 29-05-2019 22:08:42 Tải xuống
Chapter 33 29-05-2019 22:08:45 Tải xuống
Chapter 34 29-05-2019 22:08:47 Tải xuống
Chapter 35 29-05-2019 22:08:51 Tải xuống
Chapter 36 29-05-2019 22:08:54 Tải xuống
Chapter 37 29-05-2019 22:08:56 Tải xuống
Chapter 38 29-05-2019 22:08:59 Tải xuống
Chapter 39 29-05-2019 22:09:04 Tải xuống
Chapter 40 29-05-2019 22:09:06 Tải xuống
Chapter 41 29-05-2019 22:09:09 Tải xuống
Chapter 42 29-05-2019 22:09:12 Tải xuống
Chapter 43 29-05-2019 22:09:15 Tải xuống
Chapter 44 29-05-2019 22:04:29 Tải xuống
Chapter 45 29-05-2019 22:09:17 Tải xuống
Chapter 46 29-05-2019 22:09:21 Tải xuống
Chapter 47 29-05-2019 22:09:24 Tải xuống
Chapter 48 29-05-2019 22:09:27 Tải xuống
Chapter 49 29-05-2019 22:09:30 Tải xuống
Chapter 50 29-05-2019 22:09:33 Tải xuống
Chapter 51 29-05-2019 22:09:36 Tải xuống
Chapter 51.1 29-05-2019 22:09:39 Tải xuống
Chapter 51.2 29-05-2019 22:09:42 Tải xuống
Chapter 51.3 29-05-2019 22:09:45 Tải xuống
Chapter 51.4 29-05-2019 22:09:47 Tải xuống
Chapter 51.5 29-05-2019 22:04:27 Tải xuống
Chapter 51.6 29-05-2019 22:09:50 Tải xuống
Chapter 51.7 29-05-2019 22:09:54 Tải xuống
Chapter 51.8 29-05-2019 22:09:57 Tải xuống
Chapter 51.9 29-05-2019 22:09:59 Tải xuống
Chapter 52 29-05-2019 22:10:03 Tải xuống
Chapter 53 29-05-2019 22:10:05 Tải xuống
Chapter 54 29-05-2019 22:10:08 Tải xuống
Chapter 55 24-09-2020 15:23:26 Tải xuống
Chapter 56 24-09-2020 15:23:23 Tải xuống
Chapter 57 24-09-2020 15:23:21 Tải xuống
Chapter 58 24-09-2020 15:23:20 Tải xuống
Chapter 59 24-09-2020 15:23:17 Tải xuống
Chapter 60 24-09-2020 15:23:16 Tải xuống
Chapter 61 24-09-2020 15:23:14 Tải xuống
Chapter 62 24-09-2020 15:23:13 Tải xuống
Chapter 63 24-09-2020 15:23:10 Tải xuống
Chapter 64 24-09-2020 15:23:09 Tải xuống
Chapter 65 24-09-2020 15:23:07 Tải xuống
Chapter 66 24-09-2020 15:23:06 Tải xuống
Chapter 67 24-09-2020 15:22:59 Tải xuống
Chapter 68 24-09-2020 15:22:59 Tải xuống
Chapter 69 24-09-2020 15:22:56 Tải xuống
Chapter 70 24-09-2020 15:22:56 Tải xuống
Chapter 71 24-09-2020 15:22:53 Tải xuống
Chapter 72 24-09-2020 15:22:52 Tải xuống
Chapter 73 24-09-2020 15:22:49 Tải xuống
Chapter 74 24-09-2020 15:22:49 Tải xuống
Chapter 75 24-09-2020 15:22:45 Tải xuống
Chapter 76 24-09-2020 15:22:46 Tải xuống
Chapter 77 24-09-2020 15:22:42 Tải xuống
Chapter 78 24-09-2020 15:22:40 Tải xuống
Chapter 79 24-09-2020 15:22:37 Tải xuống
Chapter 80 24-09-2020 15:22:34 Tải xuống
Chapter 81 24-09-2020 15:22:32 Tải xuống
Chapter 82 24-09-2020 15:22:30 Tải xuống
Chapter 83 24-09-2020 15:22:26 Tải xuống
Chapter 84 24-09-2020 15:22:25 Tải xuống
Chapter 85 14-10-2020 20:19:42 Tải xuống
Chapter 86 14-10-2020 20:07:17 Tải xuống
Chapter 87 04-11-2020 23:00:17 Tải xuống
Chapter 88 02-12-2020 21:00:16 Tải xuống
Chapter 89 23-12-2020 23:18:16 Tải xuống
Chapter 90 14-01-2021 05:35:52 Tải xuống
Chapter 91 17-02-2021 22:00:22 Tải xuống
Chapter 92 10-03-2021 22:42:02 Tải xuống
Chapter 93 08-04-2021 05:06:58 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh