Dungeon Kurashi No Moto Yuusha

Tác giả: Minesaki Ryunosuke
Thể loại: Action , Comedy , Ecchi , Harem , Romance , Supernatural
Lần cập nhật cuối: 28-07-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Chuyện kể về main sau khi đánh bại ma vương, sau đó bị cả đất nước truy sát đến mức không còn chỗ dung thân, cuối cùng main bèn chọn hầm ngục của ma vương làm nơi ẩn náu của mình...
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 6: Raw 26-02-2019 16:30:54 Tải xuống
Chapter 5: Raw - ( Raw ) 04-02-2019 03:06:36 Tải xuống
Chapter 5: Raw 26-02-2019 16:30:51 Tải xuống
Chapter 5: ( Raw ) 23-12-2018 15:38:41 Tải xuống
Chapter 5.1 28-07-2021 23:00:04 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 14-07-2021 21:20:03 Tải xuống
Chapter 2 14-07-2021 21:20:03 Tải xuống
Chapter 2: ( Raw ) 23-12-2018 15:38:32 Tải xuống
Chapter 3 14-07-2021 21:20:03 Tải xuống
Chapter 3: ( Raw ) 23-12-2018 15:38:35 Tải xuống
Chapter 3: Raw 13-05-2019 04:41:58 Tải xuống
Chapter 3: Raw - ( Raw ) 13-05-2019 04:41:55 Tải xuống
Chapter 4 14-07-2021 21:20:03 Tải xuống
Chapter 4: ( Raw ) 23-12-2018 15:38:38 Tải xuống
Chapter 4: Raw 26-02-2019 16:30:48 Tải xuống
Chapter 4: Raw - ( Raw ) 04-02-2019 03:06:30 Tải xuống
Chapter 5 22-07-2021 09:00:03 Tải xuống
Chapter 5.1 28-07-2021 23:00:04 Tải xuống
Chapter 5: ( Raw ) 23-12-2018 15:38:41 Tải xuống
Chapter 5: Raw 26-02-2019 16:30:51 Tải xuống
Chapter 5: Raw - ( Raw ) 04-02-2019 03:06:36 Tải xuống
Chapter 6: Raw 26-02-2019 16:30:54 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh