Gantz Full Color

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Ecchi , Horror , Mystery , Romance , School Life , Shounen , Supernatural ,
Lần cập nhật cuối: 12-12-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Bản này do 1 team bên bờ ra xin tô màu lại nhưng raw của họ phải nói là chất lượng khá kém cho nên là những chap về đầu xem cv thể hơi hoa mắt các bạn thông cảm Lưu ý: Đéo đọc khi bố mẹ ở sau lưng
Đọc Thêm
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 12-12-2021 02:10:12 Tải xuống
Chapter 2 12-12-2021 02:10:12 Tải xuống
Chapter 3 12-12-2021 02:10:12 Tải xuống
Chapter 4 12-12-2021 02:10:12 Tải xuống
Chapter 5 12-12-2021 02:10:12 Tải xuống
Chapter 6 12-12-2021 02:10:13 Tải xuống
Chapter 7 12-12-2021 02:10:13 Tải xuống
Chapter 8 12-12-2021 02:10:13 Tải xuống
Chapter 9 12-12-2021 02:10:13 Tải xuống
Chapter 10 12-12-2021 02:10:13 Tải xuống
Chapter 11 12-12-2021 02:10:13 Tải xuống
Chapter 12 12-12-2021 02:10:13 Tải xuống
Chapter 13 12-12-2021 02:10:13 Tải xuống
Chapter 14 12-12-2021 02:10:13 Tải xuống
Chapter 15 12-12-2021 02:10:13 Tải xuống
Chapter 16 12-12-2021 02:10:13 Tải xuống
Chapter 17 12-12-2021 02:10:13 Tải xuống
Chapter 18 12-12-2021 02:10:13 Tải xuống
Chapter 19 12-12-2021 02:10:13 Tải xuống
Chapter 20 12-12-2021 02:10:14 Tải xuống
Chapter 21 12-12-2021 02:10:14 Tải xuống
Chapter 22 12-12-2021 02:10:14 Tải xuống
Chapter 23 12-12-2021 02:10:14 Tải xuống
Chapter 24 12-12-2021 02:10:14 Tải xuống
Chapter 25 12-12-2021 02:10:14 Tải xuống
Chapter 26 12-12-2021 02:10:14 Tải xuống
Chapter 27 12-12-2021 02:10:14 Tải xuống
Chapter 28 12-12-2021 02:10:14 Tải xuống
Chapter 29 12-12-2021 02:10:14 Tải xuống
Chapter 30 12-12-2021 02:10:14 Tải xuống
Chapter 31 12-12-2021 02:10:14 Tải xuống
Chapter 32 12-12-2021 02:10:14 Tải xuống
Chapter 33 12-12-2021 02:10:14 Tải xuống
Chapter 34 12-12-2021 02:10:14 Tải xuống
Chapter 35 12-12-2021 02:10:14 Tải xuống
Chapter 36 12-12-2021 02:10:14 Tải xuống
Chapter 37 12-12-2021 02:10:15 Tải xuống
Chapter 38 12-12-2021 02:10:15 Tải xuống
Chapter 39 12-12-2021 02:10:15 Tải xuống
Chapter 40 12-12-2021 02:10:15 Tải xuống
Chapter 41 12-12-2021 02:10:15 Tải xuống
Chapter 42 12-12-2021 02:10:15 Tải xuống
Chapter 43 12-12-2021 02:10:15 Tải xuống
Chapter 44 12-12-2021 02:10:15 Tải xuống
Chapter 45 12-12-2021 02:10:15 Tải xuống
Chapter 46 12-12-2021 02:10:15 Tải xuống
Chapter 47 12-12-2021 02:10:15 Tải xuống
Chapter 48 12-12-2021 02:10:15 Tải xuống
Chapter 49 12-12-2021 02:10:15 Tải xuống
Chapter 50 12-12-2021 02:10:15 Tải xuống
Chapter 51 12-12-2021 02:10:15 Tải xuống
Chapter 52 12-12-2021 02:10:15 Tải xuống
Chapter 53 12-12-2021 02:10:15 Tải xuống
Chapter 54 12-12-2021 02:10:15 Tải xuống
Chapter 55 12-12-2021 02:10:16 Tải xuống
Chapter 56 12-12-2021 02:10:16 Tải xuống
Chapter 57: [FIX] 12-12-2021 02:10:16 Tải xuống
Chapter 58 12-12-2021 02:10:16 Tải xuống
Chapter 59 12-12-2021 02:10:16 Tải xuống
Chapter 60 12-12-2021 02:10:16 Tải xuống
Chapter 61 12-12-2021 02:10:16 Tải xuống
Chapter 62 12-12-2021 02:10:16 Tải xuống
Chapter 63 12-12-2021 02:10:16 Tải xuống
Chapter 64 12-12-2021 02:10:16 Tải xuống
Chapter 65 12-12-2021 02:10:16 Tải xuống
Chapter 66 12-12-2021 02:10:16 Tải xuống
Chapter 67 12-12-2021 02:10:16 Tải xuống
Chapter 68 12-12-2021 02:10:16 Tải xuống
Chapter 69 12-12-2021 02:10:16 Tải xuống
Chapter 70 12-12-2021 02:10:16 Tải xuống
Chapter 71 12-12-2021 02:10:16 Tải xuống
Chapter 72 12-12-2021 02:10:16 Tải xuống
Chapter 73 12-12-2021 02:10:16 Tải xuống
Chapter 74 12-12-2021 02:10:16 Tải xuống
Chapter 75 12-12-2021 02:10:16 Tải xuống
Chapter 76 12-12-2021 02:10:17 Tải xuống
Chapter 77 12-12-2021 02:10:17 Tải xuống
Chapter 78 12-12-2021 02:10:17 Tải xuống
Chapter 79 12-12-2021 02:10:17 Tải xuống
Chapter 80 12-12-2021 02:10:17 Tải xuống
Chapter 81 12-12-2021 02:10:17 Tải xuống
Chapter 82 12-12-2021 02:10:17 Tải xuống
Chapter 83 12-12-2021 02:10:17 Tải xuống
Chapter 84 12-12-2021 02:10:17 Tải xuống
Chapter 85 12-12-2021 02:10:17 Tải xuống
Chapter 86 12-12-2021 02:10:18 Tải xuống
Chapter 87 12-12-2021 02:10:18 Tải xuống
Chapter 88 12-12-2021 02:10:18 Tải xuống
Chapter 89 12-12-2021 02:10:18 Tải xuống
Chapter 90: [END-P1] 12-12-2021 02:10:18 Tải xuống
Chapter 91 12-12-2021 02:10:20 Tải xuống
Chapter 92 12-12-2021 02:10:28 Tải xuống
Chapter 93 12-12-2021 02:10:29 Tải xuống
Chapter 94: [FIX] 12-12-2021 02:10:30 Tải xuống
Chapter 95 12-12-2021 02:10:30 Tải xuống
Chapter 96 12-12-2021 02:10:30 Tải xuống
Chapter 97 12-12-2021 02:10:30 Tải xuống
Chapter 98 12-12-2021 02:10:30 Tải xuống
Chapter 99 12-12-2021 02:10:30 Tải xuống
Chapter 100 12-12-2021 02:10:31 Tải xuống
Chapter 101 12-12-2021 02:10:31 Tải xuống
Chapter 101.5 21-11-2020 10:08:26 Tải xuống
Chapter 102 12-12-2021 02:10:31 Tải xuống
Chapter 103 12-12-2021 02:10:31 Tải xuống
Chapter 104 12-12-2021 02:10:31 Tải xuống
Chapter 105: [Fix] 12-12-2021 02:10:31 Tải xuống
Chapter 106 12-12-2021 02:10:31 Tải xuống
Chapter 107 12-12-2021 02:10:31 Tải xuống
Chapter 108 12-12-2021 02:10:31 Tải xuống
Chapter 109 12-12-2021 02:10:31 Tải xuống
Chapter 110 12-12-2021 02:10:31 Tải xuống
Chapter 111 12-12-2021 02:10:31 Tải xuống
Chapter 112 12-12-2021 02:10:31 Tải xuống
Chapter 113: [fix] 12-12-2021 02:10:31 Tải xuống
Chapter 114 12-12-2021 02:10:31 Tải xuống
Chapter 115 12-12-2021 02:10:32 Tải xuống
Chapter 116 12-12-2021 02:10:32 Tải xuống
Chapter 117 12-12-2021 02:10:32 Tải xuống
Chapter 118: Trái tim nhân hậu 12-12-2021 02:10:32 Tải xuống
Chapter 119: Lớp Học Lúc Nửa Đêm 12-12-2021 02:10:32 Tải xuống
Chapter 120: Sự Ganh Tỵ 12-12-2021 02:10:32 Tải xuống
Chapter 121: Kẻ Hai Mặt 12-12-2021 02:10:32 Tải xuống
Chapter 122: Bình Minh Của Tội Ác 12-12-2021 02:10:32 Tải xuống
Chapter 123: Shinjuku lúc 10 giờ sáng 12-12-2021 02:10:32 Tải xuống
Chapter 124: Cuộc Thảm Sát Ở Shinjuku 12-12-2021 02:10:32 Tải xuống
Chapter 125: Thiên Đường Tẻ Nhạt 12-12-2021 02:10:32 Tải xuống
Chapter 126: Trận Chiến Tay Không 12-12-2021 02:10:32 Tải xuống
Chapter 127: Người Trung Hoa 12-12-2021 02:10:32 Tải xuống
Chapter 128 12-12-2021 02:10:32 Tải xuống
Chapter 129: Cái Chết Của Người Thầy 12-12-2021 02:10:32 Tải xuống
Chapter 130: Ra Đi Trong Cơn Tức Giận 12-12-2021 02:10:32 Tải xuống
Chapter 131: Vượt Mặt 12-12-2021 02:10:32 Tải xuống
Chapter 132: Đối Đầu 12-12-2021 02:10:33 Tải xuống
Chapter 133: Giữa Trưa 12-12-2021 02:10:33 Tải xuống
Chapter 134 12-12-2021 02:10:33 Tải xuống
Chapter 135: Luật Mới 12-12-2021 02:10:33 Tải xuống
Chapter 136: Công Viên Khủng Long 12-12-2021 02:10:33 Tải xuống
Chapter 137: Sống Còn 12-12-2021 02:10:33 Tải xuống
Chapter 138: Kansai 12-12-2021 02:10:33 Tải xuống
Chapter 139: Katana 12-12-2021 02:10:33 Tải xuống
Chapter 140: Cắt Đôi 12-12-2021 02:10:33 Tải xuống
Chapter 141: Con Mồi 12-12-2021 02:10:33 Tải xuống
Chapter 142: Siêu Nhân 12-12-2021 02:10:33 Tải xuống
Chapter 143: Cha Đã Về 12-12-2021 02:10:33 Tải xuống
Chapter 144: Grào! 12-12-2021 02:10:33 Tải xuống
Chapter 145: Loài Ăn Thịt 12-12-2021 02:10:33 Tải xuống
Chapter 146: Sức Mạnh Sinh Tồn 12-12-2021 02:10:33 Tải xuống
Chapter 147: Thú Hoang 12-12-2021 02:10:33 Tải xuống
Chapter 148: Cú Ngã 12-12-2021 02:10:34 Tải xuống
Chapter 149: Niềm Khích Lệ 12-12-2021 02:10:34 Tải xuống
Chapter 150: Thủ Lĩnh 12-12-2021 02:10:34 Tải xuống
Chapter 151: Những Cái Chết Đồng Loạt 12-12-2021 02:10:34 Tải xuống
Chapter 152: Không Thể Cản Phá 12-12-2021 02:10:34 Tải xuống
Chapter 153 12-12-2021 02:10:34 Tải xuống
Chapter 154: Những Cảm Nhận 12-12-2021 02:10:34 Tải xuống
Chapter 155: Cơn Thịnh Nộ Của Khủng Long 12-12-2021 02:10:34 Tải xuống
Chapter 156: Đột Kích 12-12-2021 02:10:34 Tải xuống
Chapter 157: Một Trăm Con Mắt 12-12-2021 02:10:34 Tải xuống
Chapter 158: Những Người Mặc Đồ Đen 12-12-2021 02:10:34 Tải xuống
Chapter 159: Cuộc Chạm Trán 12-12-2021 02:10:34 Tải xuống
Chapter 160: Người Duy Nhất 12-12-2021 02:10:34 Tải xuống
Chapter 161: Tập Hợp 12-12-2021 02:10:35 Tải xuống
Chapter 162: Đèn Lồng Ban Ngày 12-12-2021 02:10:35 Tải xuống
Chapter 163: Nhóm Nghiên Cứu 12-12-2021 02:10:35 Tải xuống
Chapter 164: Shibuya Lúc 5 Giờ Chiều 12-12-2021 02:10:35 Tải xuống
Chapter 165: Cơn Lốc 12-12-2021 02:10:35 Tải xuống
Chapter 166: Răng 12-12-2021 02:10:35 Tải xuống
Chapter 167: Trò Chơi Tử Thần 12-12-2021 02:10:35 Tải xuống
Chapter 168: Cuộc Gọi Gây Shock 12-12-2021 02:10:35 Tải xuống
Chapter 169: Cuộc Gọi Gây Shock 12-12-2021 02:10:35 Tải xuống
Chapter 170: Sự Chia Ly 12-12-2021 02:10:35 Tải xuống
Chapter 171: Dư Ảnh 12-12-2021 02:10:35 Tải xuống
Chapter 172: Ôm 12-12-2021 02:10:35 Tải xuống
Chapter 173: Thế Giới Song Song 12-12-2021 02:10:35 Tải xuống
Chapter 174: Mục Tiêu 12-12-2021 02:10:35 Tải xuống
Chapter 175: Sum Họp 12-12-2021 02:10:35 Tải xuống
Chapter 176: Chạy Trốn 12-12-2021 02:10:36 Tải xuống
Chapter 177: Sự Thật Được Tiết Lộ 12-12-2021 02:10:36 Tải xuống
Chapter 178: Sơ Xuất 12-12-2021 02:10:36 Tải xuống
Chapter 179: Không Dấu Vết 12-12-2021 02:10:36 Tải xuống
Chapter 180: Cuộc Chiến Cá Nhân 12-12-2021 02:10:36 Tải xuống
Chapter 181: Khu Vực 12-12-2021 02:10:36 Tải xuống
Chapter 182: Sát Nhân 12-12-2021 02:10:36 Tải xuống
Chapter 183: Cuộn Phim Trắng 12-12-2021 02:10:36 Tải xuống
Chapter 184: Tan Biến 12-12-2021 02:10:36 Tải xuống
Chapter 185: Danh Sách 100 Điểm 12-12-2021 02:10:36 Tải xuống
Chapter 186: Món Quà 12-12-2021 02:10:36 Tải xuống
Chapter 187: Điều Tra 12-12-2021 02:10:36 Tải xuống
Chapter 188 12-12-2021 02:10:36 Tải xuống
Chapter 189: Siêu Lực Sĩ 12-12-2021 02:10:36 Tải xuống
Chapter 190: Thay Đồ 12-12-2021 02:10:36 Tải xuống
Chapter 191: Hiểu Biết Thông Thường 12-12-2021 02:10:36 Tải xuống
Chapter 192: Lộ Diện Công Khai 12-12-2021 02:10:36 Tải xuống
Chapter 193: Những Oni Phía Bên Ngoài 12-12-2021 02:10:37 Tải xuống
Chapter 194: Trận Chiến Đường Phố 12-12-2021 02:10:37 Tải xuống
Chapter 195: Thuộc Tính Lửa 12-12-2021 02:10:37 Tải xuống
Chapter 196: Đổi Chỗ 12-12-2021 02:10:37 Tải xuống
Chapter 197: Cận Chiến 12-12-2021 02:10:37 Tải xuống
Chapter 198 12-12-2021 02:10:37 Tải xuống
Chapter 199: Không Có Hình Thể Cố Định 12-12-2021 02:10:37 Tải xuống
Chapter 200: Gokkun 12-12-2021 02:10:37 Tải xuống
Chapter 201: Cú Nôn Chết Người 12-12-2021 02:10:37 Tải xuống
Chapter 202: Người Được Sinh Ra Từ Một Điều Ước 12-12-2021 02:10:37 Tải xuống
Chapter 203: Những Nắm Đấm 12-12-2021 02:10:37 Tải xuống
Chapter 204 12-12-2021 02:30:02 Tải xuống
Chapter 205: Một Địch Thủ Xứng Đáng 12-12-2021 02:10:37 Tải xuống
Chapter 206: Trước Cơn Bão 12-12-2021 02:10:37 Tải xuống
Chapter 207: Buổi Tường Thuật Đẫm Máu 12-12-2021 02:10:37 Tải xuống
Chapter 208: Chúa Tể Của Sấm 12-12-2021 02:10:37 Tải xuống
Chapter 209: Lời Tuyên Bố Hủy Diệt Loài Người 12-12-2021 02:10:37 Tải xuống
Chapter 210: Cuộc Tấn Công Vô Vọng 12-12-2021 02:10:37 Tải xuống
Chapter 211: Điều Mà Cậu Ta Thấy 12-12-2021 02:10:37 Tải xuống
Chapter 212: Vô Ích Thôi! 12-12-2021 02:10:37 Tải xuống
Chapter 213: Phi Thiên Trảm 12-12-2021 02:10:37 Tải xuống
Chapter 214: Xử Lý Đồng Thời 12-12-2021 02:10:37 Tải xuống
Chapter 215: Niềm Vui Phấn Khởi 12-12-2021 02:10:37 Tải xuống
Chapter 216 02-12-2020 06:20:22 Tải xuống
Chapter 216: 100 Điểm 12-12-2021 02:10:38 Tải xuống
Chapter 217: Cách Để Sử Dụng Sự Tự Do 12-12-2021 02:10:38 Tải xuống
Chapter 218: Trở Về 12-12-2021 02:10:38 Tải xuống
Chapter 219: Người Thứ Ba Được Tái Sinh 12-12-2021 02:10:38 Tải xuống
Chapter 220: Số 1 12-12-2021 02:10:38 Tải xuống
Chapter 221: LÀM TỐT LẮM! 12-12-2021 02:10:38 Tải xuống
Chapter 222: Anh Và Em Trai 12-12-2021 02:10:38 Tải xuống
Chapter 223: Những Thứ Không Thể Bị Xóa Bỏ 12-12-2021 02:10:38 Tải xuống
Chapter 224: Kẻ Bám Đuôi Xinh Đẹp 12-12-2021 02:10:38 Tải xuống
Chapter 225: Chìa Khóa 12-12-2021 02:10:38 Tải xuống
Chapter 226: Liên Lạc 12-12-2021 02:10:38 Tải xuống
Chapter 227: Thợ Săn Bí Ẩn 12-12-2021 02:10:38 Tải xuống
Chapter 2021 03-11-2021 11:50:03 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh