Loading...

Gantz Full Color

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Ecchi , Horror , Mystery , Romance , School Life , Shounen , Supernatural ,
Lần cập nhật cuối: 12-05-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Bản này do 1 team bên bờ ra xin tô màu lại nhưng raw của họ phải nói là chất lượng khá kém cho nên là những chap về đầu xem cv thể hơi hoa mắt các bạn thông cảm Lưu ý: Đéo đọc khi bố mẹ ở sau lưng
Đọc Thêm
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 21-02-2019 03:17:21 Tải xuống
Chapter 2 20-02-2019 02:05:18 Tải xuống
Chapter 3 19-02-2019 16:20:16 Tải xuống
Chapter 4 19-02-2019 18:06:48 Tải xuống
Chapter 5 21-02-2019 03:17:23 Tải xuống
Chapter 6 20-02-2019 00:03:53 Tải xuống
Chapter 7 20-02-2019 04:13:50 Tải xuống
Chapter 8 19-02-2019 23:04:38 Tải xuống
Chapter 9 20-02-2019 02:05:14 Tải xuống
Chapter 10 19-02-2019 16:20:05 Tải xuống
Chapter 11 20-02-2019 12:47:14 Tải xuống
Chapter 12 20-02-2019 02:05:12 Tải xuống
Chapter 13 20-02-2019 04:13:43 Tải xuống
Chapter 14 19-02-2019 20:04:59 Tải xuống
Chapter 15 21-02-2019 03:17:26 Tải xuống
Chapter 16 21-02-2019 03:17:29 Tải xuống
Chapter 17 21-02-2019 03:17:32 Tải xuống
Chapter 18 19-02-2019 22:07:59 Tải xuống
Chapter 19 20-02-2019 00:03:50 Tải xuống
Chapter 20 21-02-2019 03:17:35 Tải xuống
Chapter 21 21-02-2019 03:17:38 Tải xuống
Chapter 22 20-02-2019 00:07:54 Tải xuống
Chapter 23 21-02-2019 03:17:42 Tải xuống
Chapter 24 19-02-2019 17:08:24 Tải xuống
Chapter 25 21-02-2019 03:17:45 Tải xuống
Chapter 26 20-02-2019 00:03:47 Tải xuống
Chapter 27 19-02-2019 08:09:03 Tải xuống
Chapter 28 19-02-2019 07:09:57 Tải xuống
Chapter 29 21-02-2019 03:17:47 Tải xuống
Chapter 30 19-02-2019 07:10:00 Tải xuống
Chapter 31 20-02-2019 00:07:57 Tải xuống
Chapter 32 21-02-2019 03:17:50 Tải xuống
Chapter 33 21-02-2019 03:17:53 Tải xuống
Chapter 34 21-02-2019 03:17:56 Tải xuống
Chapter 35 21-02-2019 03:17:59 Tải xuống
Chapter 36 20-02-2019 02:05:06 Tải xuống
Chapter 37 21-02-2019 03:18:03 Tải xuống
Chapter 38 19-02-2019 18:06:30 Tải xuống
Chapter 39 19-02-2019 23:04:27 Tải xuống
Chapter 40 20-02-2019 02:05:04 Tải xuống
Chapter 41 20-02-2019 04:13:26 Tải xuống
Chapter 42 21-02-2019 03:18:06 Tải xuống
Chapter 43 20-02-2019 00:03:44 Tải xuống
Chapter 44 21-02-2019 03:18:10 Tải xuống
Chapter 45 19-02-2019 18:06:36 Tải xuống
Chapter 46 20-02-2019 02:05:21 Tải xuống
Chapter 47 20-02-2019 04:13:24 Tải xuống
Chapter 48 20-02-2019 02:04:59 Tải xuống
Chapter 49 17-02-2019 14:45:21 Tải xuống
Chapter 50 20-02-2019 02:06:36 Tải xuống
Chapter 51 20-02-2019 00:08:03 Tải xuống
Chapter 52 21-02-2019 03:18:12 Tải xuống
Chapter 53 21-02-2019 03:18:16 Tải xuống
Chapter 54 20-02-2019 03:06:17 Tải xuống
Chapter 55 21-02-2019 03:18:19 Tải xuống
Chapter 56 21-02-2019 03:18:21 Tải xuống
Chapter 57: [FIX] 20-02-2019 02:06:38 Tải xuống
Chapter 58 21-02-2019 03:18:25 Tải xuống
Chapter 59 21-02-2019 03:18:27 Tải xuống
Chapter 60 21-02-2019 03:18:30 Tải xuống
Chapter 61 19-02-2019 23:04:06 Tải xuống
Chapter 62 20-02-2019 04:13:17 Tải xuống
Chapter 63 20-02-2019 00:08:06 Tải xuống
Chapter 64 19-02-2019 20:04:32 Tải xuống
Chapter 65 19-02-2019 23:03:57 Tải xuống
Chapter 66 17-02-2019 14:46:11 Tải xuống
Chapter 67 20-02-2019 03:06:03 Tải xuống
Chapter 68 20-02-2019 00:03:35 Tải xuống
Chapter 69 21-02-2019 03:18:33 Tải xuống
Chapter 70 21-02-2019 03:18:36 Tải xuống
Chapter 71 20-02-2019 03:06:06 Tải xuống
Chapter 72 21-02-2019 03:18:39 Tải xuống
Chapter 73 19-02-2019 23:03:53 Tải xuống
Chapter 74 21-02-2019 03:18:43 Tải xuống
Chapter 75 20-02-2019 03:06:11 Tải xuống
Chapter 76 19-02-2019 22:04:05 Tải xuống
Chapter 77 21-02-2019 03:18:46 Tải xuống
Chapter 78 20-02-2019 03:06:11 Tải xuống
Chapter 79 19-02-2019 23:04:15 Tải xuống
Chapter 80 20-02-2019 04:13:03 Tải xuống
Chapter 81 20-02-2019 02:04:53 Tải xuống
Chapter 82 21-02-2019 03:18:48 Tải xuống
Chapter 83 17-02-2019 14:47:02 Tải xuống
Chapter 84 20-02-2019 00:08:12 Tải xuống
Chapter 85 21-02-2019 03:18:52 Tải xuống
Chapter 86 20-02-2019 12:29:34 Tải xuống
Chapter 87 20-02-2019 07:10:12 Tải xuống
Chapter 88 20-02-2019 00:03:29 Tải xuống
Chapter 89 20-02-2019 03:05:57 Tải xuống
Chapter 90: [END-P1] 19-02-2019 17:06:54 Tải xuống
Chapter 91 19-02-2019 23:04:23 Tải xuống
Chapter 92 19-02-2019 16:17:29 Tải xuống
Chapter 93 19-02-2019 10:11:37 Tải xuống
Chapter 94: [FIX] 19-02-2019 18:05:57 Tải xuống
Chapter 95 21-02-2019 03:18:54 Tải xuống
Chapter 96 21-02-2019 03:18:57 Tải xuống
Chapter 97 20-02-2019 04:12:55 Tải xuống
Chapter 98 20-02-2019 02:04:40 Tải xuống
Chapter 99 21-02-2019 03:19:00 Tải xuống
Chapter 100 20-02-2019 04:12:52 Tải xuống
Chapter 101 19-02-2019 12:11:51 Tải xuống
Chapter 102 20-02-2019 00:08:15 Tải xuống
Chapter 103 19-02-2019 23:03:45 Tải xuống
Chapter 104 19-02-2019 17:06:48 Tải xuống
Chapter 105: [Fix] 20-02-2019 03:05:45 Tải xuống
Chapter 106 17-02-2019 14:48:12 Tải xuống
Chapter 107 21-02-2019 03:19:03 Tải xuống
Chapter 108 20-02-2019 02:04:23 Tải xuống
Chapter 109 20-02-2019 02:04:26 Tải xuống
Chapter 110 20-02-2019 02:04:32 Tải xuống
Chapter 111 20-02-2019 03:05:42 Tải xuống
Chapter 112 20-02-2019 03:05:49 Tải xuống
Chapter 113: [fix] 21-02-2019 03:19:06 Tải xuống
Chapter 114 20-02-2019 04:12:39 Tải xuống
Chapter 115 21-02-2019 03:19:09 Tải xuống
Chapter 116 19-02-2019 17:07:03 Tải xuống
Chapter 117 20-02-2019 03:05:39 Tải xuống
Chapter 118: Trái tim nhân hậu 21-02-2019 03:19:12 Tải xuống
Chapter 119: Lớp Học Lúc Nửa Đêm 20-02-2019 02:04:35 Tải xuống
Chapter 120: Sự Ganh Tỵ 20-02-2019 03:05:51 Tải xuống
Chapter 121: Kẻ Hai Mặt 20-02-2019 03:05:54 Tải xuống
Chapter 122: Bình Minh Của Tội Ác 21-02-2019 03:19:15 Tải xuống
Chapter 123: Shinjuku lúc 10 giờ sáng 20-02-2019 04:12:30 Tải xuống
Chapter 124: Cuộc Thảm Sát Ở Shinjuku 21-02-2019 03:19:18 Tải xuống
Chapter 125: Thiên Đường Tẻ Nhạt 19-02-2019 16:16:35 Tải xuống
Chapter 126: Trận Chiến Tay Không 20-02-2019 02:04:38 Tải xuống
Chapter 127: Người Trung Hoa 20-02-2019 03:05:35 Tải xuống
Chapter 128 19-02-2019 22:03:32 Tải xuống
Chapter 129: Cái Chết Của Người Thầy 21-02-2019 03:19:21 Tải xuống
Chapter 130: Ra Đi Trong Cơn Tức Giận 19-02-2019 08:07:15 Tải xuống
Chapter 131: Vượt Mặt 21-02-2019 03:19:24 Tải xuống
Chapter 132: Đối Đầu 20-02-2019 02:04:17 Tải xuống
Chapter 133: Giữa Trưa 19-02-2019 22:03:38 Tải xuống
Chapter 134 20-02-2019 03:05:33 Tải xuống
Chapter 135: Luật Mới 19-02-2019 17:06:29 Tải xuống
Chapter 136: Công Viên Khủng Long 20-02-2019 04:12:17 Tải xuống
Chapter 137: Sống Còn 22-02-2019 17:48:09 Tải xuống
Chapter 138: Kansai 19-03-2019 13:24:05 Tải xuống
Chapter 139: Katana 05-04-2019 10:49:42 Tải xuống
Chapter 140: Cắt Đôi 23-04-2019 07:28:09 Tải xuống
Chapter 141: Con Mồi 23-04-2019 07:28:12 Tải xuống
Chapter 142: Siêu Nhân 05-06-2019 23:42:10 Tải xuống
Chapter 143: Cha Đã Về 07-06-2019 19:30:19 Tải xuống
Chapter 144: Grào! 12-06-2019 07:04:17 Tải xuống
Chapter 145: Loài Ăn Thịt 11-06-2019 08:40:35 Tải xuống
Chapter 146: Sức Mạnh Sinh Tồn 11-06-2019 19:00:14 Tải xuống
Chapter 147: Thú Hoang 11-06-2019 18:00:39 Tải xuống
Chapter 148: Cú Ngã 17-06-2019 16:18:07 Tải xuống
Chapter 149: Niềm Khích Lệ 17-06-2019 16:18:10 Tải xuống
Chapter 150: Thủ Lĩnh 05-07-2019 14:06:57 Tải xuống
Chapter 151: Những Cái Chết Đồng Loạt 08-07-2019 16:18:17 Tải xuống
Chapter 152: Không Thể Cản Phá 03-09-2019 09:43:40 Tải xuống
Chapter 153 08-09-2019 12:18:13 Tải xuống
Chapter 154: Những Cảm Nhận 15-09-2019 22:24:10 Tải xuống
Chapter 155: Cơn Thịnh Nộ Của Khủng Long 25-09-2019 10:42:08 Tải xuống
Chapter 156: Đột Kích 26-09-2019 22:24:06 Tải xuống
Chapter 157: Một Trăm Con Mắt 04-10-2019 01:28:47 Tải xuống
Chapter 158: Những Người Mặc Đồ Đen 06-10-2019 15:36:44 Tải xuống
Chapter 159: Cuộc Chạm Trán 10-10-2019 17:24:13 Tải xuống
Chapter 160: Người Duy Nhất 16-10-2019 16:00:44 Tải xuống
Chapter 161: Tập Hợp 01-11-2019 13:42:50 Tải xuống
Chapter 162: Đèn Lồng Ban Ngày 05-11-2019 20:50:20 Tải xuống
Chapter 163: Nhóm Nghiên Cứu 05-11-2019 20:49:57 Tải xuống
Chapter 164: Shibuya Lúc 5 Giờ Chiều 05-11-2019 20:49:20 Tải xuống
Chapter 165: Cơn Lốc 15-11-2019 15:43:18 Tải xuống
Chapter 166: Răng 15-11-2019 15:42:51 Tải xuống
Chapter 167: Trò Chơi Tử Thần 03-12-2019 22:19:33 Tải xuống
Chapter 168: Cuộc Gọi Gây Shock 03-12-2019 22:19:05 Tải xuống
Chapter 169: Cuộc Gọi Gây Shock 09-12-2019 17:19:25 Tải xuống
Chapter 170: Sự Chia Ly 17-12-2019 08:53:17 Tải xuống
Chapter 171: Dư Ảnh 04-01-2020 00:04:47 Tải xuống
Chapter 172: Ôm 19-01-2020 16:18:42 Tải xuống
Chapter 173: Thế Giới Song Song 03-02-2020 17:37:11 Tải xuống
Chapter 174: Mục Tiêu 11-02-2020 12:54:14 Tải xuống
Chapter 175: Sum Họp 08-03-2020 11:36:41 Tải xuống
Chapter 176: Chạy Trốn 12-03-2020 21:01:48 Tải xuống
Chapter 177: Sự Thật Được Tiết Lộ 27-04-2020 20:16:09 Tải xuống
Chapter 178: Sơ Xuất 04-05-2020 21:42:08 Tải xuống
Chapter 179: Không Dấu Vết 12-05-2020 15:00:51 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh