Tuyệt thế Đường Môn - Đấu La Đại Lục 2

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
Thể loại: Action , Comedy , Drama , Manhua , Manhwa , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 22-01-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Nơi đây không có ma pháp, không có đấu khí, cũng không có võ thuật, chỉ có duy nhất thứ gọi là Vũ Hồn. Trên mảnh đất Đấu La Đại Lục, Đường Môn sau vạn năm huy hoàng đã bắt đầu bước vào con đường suy thoái. Một lớp anh tài mới xuất hiện, liệu thế hệ Sử Lai Khắc Thất Quái mới này có chấn hưng được Đường Môn hay không? Bản anh hùng ca về Đường Môn khi xưa có thể tái hiện một lần nữa hay không? - Bản thân có Bách vạn niên hồn thú, tay cầm thần cung Nhật Nguyệt Trích Tinh của Tử Linh Thánh Pháp Thần, khi hắn xuất hiện liền tiếp thêm một luồng sinh khí mới cho Đường Môn đã suy yếu. Tất cả bí ẩn dần dần hé mở... - Liệu ám khí Đường Môn có thể lại một lần nữa danh chấn thiên hạ không? Huy hoàng của Đường Môn khi xưa phải chăng còn có thể tái hiện? Mọi thứ đều nằm ở đây - Tuyệt Thế Đường Môn.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 272 28-12-2020 11:18:25 Tải xuống
Chapter 271.5 28-12-2020 11:18:25 Tải xuống
Chapter 271 28-12-2020 11:18:31 Tải xuống
Chapter 270.5 28-12-2020 11:18:36 Tải xuống
Chapter 270 28-12-2020 11:18:44 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 04-12-2018 10:04:32 Tải xuống
Chapter 1 04-12-2018 10:04:43 Tải xuống
Chapter 2 04-12-2018 10:04:53 Tải xuống
Chapter 3 04-12-2018 10:05:04 Tải xuống
Chapter 4 04-12-2018 10:05:23 Tải xuống
Chapter 5 04-12-2018 10:05:34 Tải xuống
Chapter 6 04-12-2018 10:05:43 Tải xuống
Chapter 7 04-12-2018 10:05:53 Tải xuống
Chapter 8 04-12-2018 10:06:04 Tải xuống
Chapter 9 04-12-2018 10:06:13 Tải xuống
Chapter 10 04-12-2018 10:06:23 Tải xuống
Chapter 11 04-12-2018 10:06:33 Tải xuống
Chapter 12 04-12-2018 10:06:43 Tải xuống
Chapter 13 04-12-2018 10:06:53 Tải xuống
Chapter 14 04-12-2018 10:07:03 Tải xuống
Chapter 15 04-12-2018 10:07:12 Tải xuống
Chapter 16 04-12-2018 10:07:22 Tải xuống
Chapter 17 04-12-2018 10:07:33 Tải xuống
Chapter 18 04-12-2018 10:07:42 Tải xuống
Chapter 19 04-12-2018 10:07:52 Tải xuống
Chapter 20 04-12-2018 10:08:04 Tải xuống
Chapter 21 04-12-2018 10:08:13 Tải xuống
Chapter 22 04-12-2018 10:08:23 Tải xuống
Chapter 23 04-12-2018 10:08:33 Tải xuống
Chapter 24 04-12-2018 10:08:43 Tải xuống
Chapter 25 04-12-2018 10:08:53 Tải xuống
Chapter 26 04-12-2018 10:09:03 Tải xuống
Chapter 27 04-12-2018 10:09:12 Tải xuống
Chapter 28 04-12-2018 10:09:22 Tải xuống
Chapter 29 25-09-2020 21:23:29 Tải xuống
Chapter 30 04-12-2018 10:09:42 Tải xuống
Chapter 31: - Chiến Thuật 04-12-2018 10:09:52 Tải xuống
Chapter 32: - U Minh Bạch Hổ 25-09-2020 21:23:28 Tải xuống
Chapter 33 25-09-2020 21:23:24 Tải xuống
Chapter 34 25-09-2020 21:23:19 Tải xuống
Chapter 35 04-12-2018 10:10:43 Tải xuống
Chapter 36 25-09-2020 21:23:14 Tải xuống
Chapter 37 04-12-2018 10:11:04 Tải xuống
Chapter 38 04-12-2018 10:11:13 Tải xuống
Chapter 39 25-09-2020 21:23:07 Tải xuống
Chapter 40 25-09-2020 21:23:08 Tải xuống
Chapter 41: - Băng Bích Đế Hoàng Hạt 25-09-2020 21:23:02 Tải xuống
Chapter 42 07-05-2019 23:05:44 Tải xuống
Chapter 43: - Bắt Đầu Dung Hợp 25-09-2020 21:21:03 Tải xuống
Chapter 44: - Màu Hồng - Hồn Hoàn 10 Vạn Năm 25-09-2020 21:21:03 Tải xuống
Chapter 45: - Cậu Còn Sống Không 25-09-2020 21:20:57 Tải xuống
Chapter 46: - Bắt Đầu Tranh Giành 25-09-2020 21:20:52 Tải xuống
Chapter 47: - Khảo Hạch Thăng Cấp 04-12-2018 10:12:43 Tải xuống
Chapter 48: - Song Sinh Võ Hồn 04-12-2018 10:12:53 Tải xuống
Chapter 49 25-09-2020 21:20:51 Tải xuống
Chapter 50: - Lợi Ích Không Thể Cự Tuyệt 07-05-2019 21:03:26 Tải xuống
Chapter 51: - Hội Nghị Hải Thần 21-07-2019 16:01:56 Tải xuống
Chapter 51: - Hội Nghị Hải Thần 25-09-2020 21:20:46 Tải xuống
Chapter 52 04-12-2018 10:13:33 Tải xuống
Chapter 53 04-12-2018 10:13:43 Tải xuống
Chapter 54: - Cuộc Thi Tuyển Chọn Đệ Tử Hạt Nhân 04-12-2018 10:13:53 Tải xuống
Chapter 55 04-12-2018 10:14:04 Tải xuống
Chapter 56: - Trong Thế Giới Của Muội Có Ta 25-09-2020 21:20:41 Tải xuống
Chapter 57: - Lăng Lạc Thần U Buồn Và Sung Sướng 07-05-2019 13:10:14 Tải xuống
Chapter 58: - Sử Lai Khắc Giám Sát Đoàn 25-09-2020 21:20:35 Tải xuống
Chapter 59: - Tà Hồn Sư 04-12-2018 10:14:43 Tải xuống
Chapter 60: - Vong Linh Thánh Pháp Thần 25-09-2020 21:20:29 Tải xuống
Chapter 61: - Cuộc Đấu Hồn Cấp Cao Học Viện Hồn Sư Toàn Đại Lục 25-09-2020 21:20:23 Tải xuống
Chapter 62: - Đến Từ Sử Lai Khắc, Đến Từ Đường Môn 25-09-2020 21:20:23 Tải xuống
Chapter 63: - Từ Tam Thạch Bỉ Ổi 25-09-2020 21:20:15 Tải xuống
Chapter 64: Tam Túc Kim Thiềm - Tiếu Hồng Trần 25-09-2020 21:20:14 Tải xuống
Chapter 65: - Phệ Linh Khắc Dao 25-09-2020 21:20:09 Tải xuống
Chapter 66: - Vòng Xoáy Thần Bí 25-09-2020 21:20:04 Tải xuống
Chapter 67: Huyền Vũ Giác Ngộ 25-09-2020 21:19:58 Tải xuống
Chapter 68 25-09-2020 21:19:58 Tải xuống
Chapter 69: Người Ta Không Phải Bảo Bối Ngoan 25-09-2020 21:42:30 Tải xuống
Chapter 70: Sử Lai Khắc Vinh Quang 25-09-2020 21:19:39 Tải xuống
Chapter 71: Toàn Lực Ứng Chiến 25-09-2020 21:19:40 Tải xuống
Chapter 72: Phá Ngục 25-09-2020 21:19:35 Tải xuống
Chapter 73 25-09-2020 21:19:34 Tải xuống
Chapter 74 25-09-2020 21:19:30 Tải xuống
Chapter 75 25-09-2020 21:19:25 Tải xuống
Chapter 76 25-09-2020 21:18:08 Tải xuống
Chapter 77 25-09-2020 21:17:47 Tải xuống
Chapter 78 04-12-2018 10:17:53 Tải xuống
Chapter 79 25-09-2020 21:17:46 Tải xuống
Chapter 80 25-09-2020 21:30:23 Tải xuống
Chapter 81 25-09-2020 21:17:39 Tải xuống
Chapter 82 04-12-2018 10:18:32 Tải xuống
Chapter 83 25-09-2020 21:17:41 Tải xuống
Chapter 84 25-09-2020 21:17:36 Tải xuống
Chapter 85 25-09-2020 21:17:36 Tải xuống
Chapter 86 25-09-2020 21:17:31 Tải xuống
Chapter 87 25-09-2020 21:17:27 Tải xuống
Chapter 88 25-09-2020 21:17:22 Tải xuống
Chapter 89 25-09-2020 21:17:14 Tải xuống
Chapter 90 25-09-2020 21:17:08 Tải xuống
Chapter 91 25-09-2020 21:17:03 Tải xuống
Chapter 92 25-09-2020 21:17:03 Tải xuống
Chapter 93 25-09-2020 21:16:56 Tải xuống
Chapter 94 25-09-2020 21:16:35 Tải xuống
Chapter 95 25-09-2020 21:16:35 Tải xuống
Chapter 96 25-09-2020 21:16:30 Tải xuống
Chapter 97 25-09-2020 21:16:25 Tải xuống
Chapter 98 25-09-2020 21:16:19 Tải xuống
Chapter 99 25-09-2020 21:16:19 Tải xuống
Chapter 100 25-09-2020 21:16:12 Tải xuống
Chapter 101 25-09-2020 21:16:12 Tải xuống
Chapter 102 25-09-2020 21:16:07 Tải xuống
Chapter 103 25-09-2020 21:16:03 Tải xuống
Chapter 104 25-09-2020 21:15:57 Tải xuống
Chapter 105 25-09-2020 21:15:57 Tải xuống
Chapter 106 25-09-2020 21:15:52 Tải xuống
Chapter 107 25-09-2020 21:15:49 Tải xuống
Chapter 108 25-09-2020 21:15:35 Tải xuống
Chapter 109 25-09-2020 21:15:35 Tải xuống
Chapter 110 04-12-2018 10:23:13 Tải xuống
Chapter 111 25-09-2020 21:15:29 Tải xuống
Chapter 112 25-09-2020 21:15:25 Tải xuống
Chapter 113 25-09-2020 21:15:25 Tải xuống
Chapter 114 25-09-2020 21:15:21 Tải xuống
Chapter 114.5 25-09-2020 21:15:18 Tải xuống
Chapter 115 25-09-2020 21:15:17 Tải xuống
Chapter 116 25-09-2020 21:15:13 Tải xuống
Chapter 117 25-09-2020 21:15:08 Tải xuống
Chapter 118 25-09-2020 21:15:04 Tải xuống
Chapter 119 25-09-2020 21:15:04 Tải xuống
Chapter 120 25-09-2020 21:15:00 Tải xuống
Chapter 121 25-09-2020 21:15:00 Tải xuống
Chapter 122 25-09-2020 21:14:56 Tải xuống
Chapter 123 25-09-2020 21:14:56 Tải xuống
Chapter 124 25-09-2020 21:14:52 Tải xuống
Chapter 125 25-09-2020 21:14:52 Tải xuống
Chapter 126 25-09-2020 21:14:48 Tải xuống
Chapter 127 25-09-2020 21:14:43 Tải xuống
Chapter 128 25-09-2020 21:14:38 Tải xuống
Chapter 129 25-09-2020 21:14:27 Tải xuống
Chapter 130 25-09-2020 21:14:22 Tải xuống
Chapter 131 25-09-2020 21:14:22 Tải xuống
Chapter 132 25-09-2020 21:14:18 Tải xuống
Chapter 133 25-09-2020 21:14:15 Tải xuống
Chapter 134 25-09-2020 21:14:10 Tải xuống
Chapter 134.1 25-09-2020 21:14:06 Tải xuống
Chapter 134.1: - Ngoại truyện 1 25-07-2019 19:15:46 Tải xuống
Chapter 134.2 25-09-2020 21:14:00 Tải xuống
Chapter 134.2: - Ngoại truyện 2 24-03-2019 19:32:56 Tải xuống
Chapter 134.5 24-03-2019 19:32:59 Tải xuống
Chapter 134.6 24-03-2019 19:33:03 Tải xuống
Chapter 135 24-03-2019 19:33:05 Tải xuống
Chapter 136 24-03-2019 19:33:09 Tải xuống
Chapter 137 24-03-2019 19:33:11 Tải xuống
Chapter 138 24-03-2019 19:33:15 Tải xuống
Chapter 139 24-03-2019 19:33:17 Tải xuống
Chapter 140 24-03-2019 19:33:21 Tải xuống
Chapter 141 25-09-2020 21:13:56 Tải xuống
Chapter 142 24-03-2019 19:33:27 Tải xuống
Chapter 143 04-12-2018 10:29:03 Tải xuống
Chapter 144 04-12-2018 10:29:12 Tải xuống
Chapter 145 04-12-2018 10:29:22 Tải xuống
Chapter 146 24-03-2019 19:33:30 Tải xuống
Chapter 147 04-12-2018 10:29:42 Tải xuống
Chapter 148 04-12-2018 10:29:52 Tải xuống
Chapter 149 24-03-2019 19:33:32 Tải xuống
Chapter 150 25-09-2020 21:13:50 Tải xuống
Chapter 151 04-12-2018 10:30:23 Tải xuống
Chapter 152 25-09-2020 21:13:34 Tải xuống
Chapter 153 04-12-2018 10:30:43 Tải xuống
Chapter 154 04-12-2018 10:30:53 Tải xuống
Chapter 155 04-12-2018 10:31:03 Tải xuống
Chapter 156 24-03-2019 19:33:42 Tải xuống
Chapter 157 25-09-2020 21:13:34 Tải xuống
Chapter 158 25-09-2020 21:13:29 Tải xuống
Chapter 159 25-09-2020 21:13:29 Tải xuống
Chapter 160 04-12-2018 10:31:52 Tải xuống
Chapter 161 25-09-2020 21:13:24 Tải xuống
Chapter 162 25-09-2020 21:13:24 Tải xuống
Chapter 163 04-12-2018 10:32:23 Tải xuống
Chapter 164 04-12-2018 10:32:33 Tải xuống
Chapter 165 04-12-2018 10:32:43 Tải xuống
Chapter 166 04-12-2018 10:32:53 Tải xuống
Chapter 167 04-12-2018 10:33:03 Tải xuống
Chapter 168 04-12-2018 10:33:12 Tải xuống
Chapter 169 04-12-2018 10:33:22 Tải xuống
Chapter 170 03-01-2019 11:21:44 Tải xuống
Chapter 171 15-01-2019 05:44:18 Tải xuống
Chapter 172 15-01-2019 05:44:22 Tải xuống
Chapter 173 15-01-2019 05:44:24 Tải xuống
Chapter 174 15-01-2019 05:44:28 Tải xuống
Chapter 175 15-01-2019 05:44:32 Tải xuống
Chapter 176 15-01-2019 05:44:33 Tải xuống
Chapter 177 15-01-2019 05:44:37 Tải xuống
Chapter 178 17-01-2019 12:48:09 Tải xuống
Chapter 179 27-01-2019 00:14:12 Tải xuống
Chapter 180 24-03-2019 19:33:59 Tải xuống
Chapter 181 24-03-2019 19:34:03 Tải xuống
Chapter 182 24-03-2019 19:34:06 Tải xuống
Chapter 183 24-03-2019 19:34:10 Tải xuống
Chapter 184 24-03-2019 19:34:12 Tải xuống
Chapter 185 07-05-2019 22:07:17 Tải xuống
Chapter 186 07-05-2019 23:05:54 Tải xuống
Chapter 187 07-05-2019 20:06:42 Tải xuống
Chapter 188 07-05-2019 23:05:59 Tải xuống
Chapter 189 07-05-2019 20:06:45 Tải xuống
Chapter 190 07-05-2019 19:01:48 Tải xuống
Chapter 191 25-09-2020 21:13:19 Tải xuống
Chapter 192 25-09-2020 21:13:11 Tải xuống
Chapter 193 25-09-2020 21:12:03 Tải xuống
Chapter 194 25-09-2020 21:11:54 Tải xuống
Chapter 195 25-09-2020 21:11:48 Tải xuống
Chapter 196 25-09-2020 21:11:39 Tải xuống
Chapter 197 25-09-2020 21:37:07 Tải xuống
Chapter 198 25-09-2020 21:11:24 Tải xuống
Chapter 199 25-09-2020 21:11:18 Tải xuống
Chapter 200 25-09-2020 21:36:47 Tải xuống
Chapter 201 25-09-2020 21:11:07 Tải xuống
Chapter 202 25-09-2020 21:09:17 Tải xuống
Chapter 203 25-09-2020 21:08:54 Tải xuống
Chapter 204 25-09-2020 21:08:54 Tải xuống
Chapter 205 25-09-2020 21:08:47 Tải xuống
Chapter 206 25-09-2020 21:08:46 Tải xuống
Chapter 207 25-09-2020 21:08:40 Tải xuống
Chapter 208 25-09-2020 21:08:31 Tải xuống
Chapter 209 25-09-2020 21:08:23 Tải xuống
Chapter 210 25-09-2020 21:08:15 Tải xuống
Chapter 211 25-09-2020 21:08:07 Tải xuống
Chapter 211.5 25-09-2020 21:08:00 Tải xuống
Chapter 212 25-09-2020 21:07:39 Tải xuống
Chapter 212.5 25-09-2020 21:07:38 Tải xuống
Chapter 213 25-09-2020 21:07:35 Tải xuống
Chapter 214 25-09-2020 21:07:34 Tải xuống
Chapter 214.5 25-09-2020 21:07:28 Tải xuống
Chapter 215 25-09-2020 21:07:22 Tải xuống
Chapter 215.5 25-09-2020 21:07:16 Tải xuống
Chapter 216 25-09-2020 21:07:09 Tải xuống
Chapter 217 25-09-2020 21:06:56 Tải xuống
Chapter 218 25-09-2020 21:06:49 Tải xuống
Chapter 219 25-09-2020 21:06:41 Tải xuống
Chapter 219.5 25-09-2020 21:06:35 Tải xuống
Chapter 220 25-09-2020 21:06:28 Tải xuống
Chapter 221 25-09-2020 21:06:28 Tải xuống
Chapter 222 25-09-2020 21:19:20 Tải xuống
Chapter 222.5 25-09-2020 21:06:19 Tải xuống
Chapter 223 25-09-2020 21:06:06 Tải xuống
Chapter 223.5 25-09-2020 21:06:00 Tải xuống
Chapter 224 25-09-2020 21:05:53 Tải xuống
Chapter 224.5 25-09-2020 21:05:47 Tải xuống
Chapter 225 25-09-2020 21:05:41 Tải xuống
Chapter 225.5 25-09-2020 21:05:41 Tải xuống
Chapter 226 25-09-2020 21:05:35 Tải xuống
Chapter 226.5 25-09-2020 21:05:29 Tải xuống
Chapter 227 25-09-2020 21:05:22 Tải xuống
Chapter 227.5 25-09-2020 21:05:22 Tải xuống
Chapter 228 25-09-2020 21:05:16 Tải xuống
Chapter 228.5 25-09-2020 21:05:16 Tải xuống
Chapter 229 25-09-2020 21:19:13 Tải xuống
Chapter 229.5 25-09-2020 21:05:10 Tải xuống
Chapter 230 25-09-2020 21:05:09 Tải xuống
Chapter 230.5 25-09-2020 21:05:05 Tải xuống
Chapter 231 25-09-2020 21:05:00 Tải xuống
Chapter 231.5 25-09-2020 21:04:52 Tải xuống
Chapter 232 25-09-2020 21:04:46 Tải xuống
Chapter 232.5 25-09-2020 21:04:37 Tải xuống
Chapter 233 25-09-2020 21:04:38 Tải xuống
Chapter 233.5 25-09-2020 21:04:30 Tải xuống
Chapter 234 25-09-2020 21:04:31 Tải xuống
Chapter 234.5 25-09-2020 21:04:24 Tải xuống
Chapter 235 25-09-2020 21:04:25 Tải xuống
Chapter 235.5 25-09-2020 21:04:19 Tải xuống
Chapter 236 25-09-2020 21:04:19 Tải xuống
Chapter 236.5 25-09-2020 21:04:14 Tải xuống
Chapter 237 25-09-2020 21:04:08 Tải xuống
Chapter 238 25-09-2020 21:15:09 Tải xuống
Chapter 238.5 25-09-2020 21:03:38 Tải xuống
Chapter 239 25-09-2020 21:03:33 Tải xuống
Chapter 239.5 25-09-2020 21:03:34 Tải xuống
Chapter 240 25-09-2020 21:03:28 Tải xuống
Chapter 240.5 25-09-2020 21:03:22 Tải xuống
Chapter 241 25-09-2020 21:03:17 Tải xuống
Chapter 241.5 25-09-2020 21:03:04 Tải xuống
Chapter 242 25-09-2020 21:02:59 Tải xuống
Chapter 242.5 25-09-2020 21:02:59 Tải xuống
Chapter 243 25-09-2020 21:02:53 Tải xuống
Chapter 243.5 25-09-2020 21:02:53 Tải xuống
Chapter 244 22-09-2020 13:10:03 Tải xuống
Chapter 245 27-09-2020 09:54:19 Tải xuống
Chapter 245.5 27-09-2020 09:54:15 Tải xuống
Chapter 246 02-10-2020 19:06:16 Tải xuống
Chapter 246.5 03-10-2020 12:01:08 Tải xuống
Chapter 247 01-12-2020 19:16:06 Tải xuống
Chapter 247.5 01-12-2020 19:16:02 Tải xuống
Chapter 248 01-12-2020 19:16:02 Tải xuống
Chapter 248.5 01-12-2020 19:15:57 Tải xuống
Chapter 249 13-11-2020 16:42:12 Tải xuống
Chapter 249.5 01-12-2020 19:15:57 Tải xuống
Chapter 250 01-12-2020 19:15:52 Tải xuống
Chapter 250.5 04-12-2020 21:24:27 Tải xuống
Chapter 251 21-12-2020 16:06:11 Tải xuống
Chapter 251.5 28-12-2020 14:00:33 Tải xuống
Chapter 252 29-12-2020 12:36:24 Tải xuống
Chapter 252.5 31-12-2020 20:00:16 Tải xuống
Chapter 253 07-01-2021 12:49:10 Tải xuống
Chapter 253.5 07-01-2021 12:49:02 Tải xuống
Chapter 254 07-01-2021 12:48:51 Tải xuống
Chapter 254.5 07-01-2021 12:48:53 Tải xuống
Chapter 255 10-01-2021 20:06:03 Tải xuống
Chapter 256 10-01-2021 19:06:21 Tải xuống
Chapter 257 16-01-2021 16:01:03 Tải xuống
Chapter 258 22-01-2021 20:25:28 Tải xuống
Chapter 259 22-01-2021 20:25:27 Tải xuống
Chapter 260 09-11-2020 19:44:11 Tải xuống
Chapter 261 09-11-2020 19:43:59 Tải xuống
Chapter 262 09-11-2020 19:43:57 Tải xuống
Chapter 263 09-11-2020 19:54:30 Tải xuống
Chapter 263.5 09-11-2020 19:42:22 Tải xuống
Chapter 264 09-11-2020 19:54:23 Tải xuống
Chapter 264.5 09-11-2020 19:54:22 Tải xuống
Chapter 265 09-11-2020 19:42:15 Tải xuống
Chapter 265.5 09-11-2020 19:42:10 Tải xuống
Chapter 267.5 28-12-2020 11:19:22 Tải xuống
Chapter 268 28-12-2020 11:19:22 Tải xuống
Chapter 268.5 28-12-2020 11:19:17 Tải xuống
Chapter 269 28-12-2020 11:19:12 Tải xuống
Chapter 269.5 28-12-2020 11:18:45 Tải xuống
Chapter 270 28-12-2020 11:18:44 Tải xuống
Chapter 270.5 28-12-2020 11:18:36 Tải xuống
Chapter 271 28-12-2020 11:18:31 Tải xuống
Chapter 271.5 28-12-2020 11:18:25 Tải xuống
Chapter 272 28-12-2020 11:18:25 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh