Loading...

Tuyệt thế Đường Môn - Đấu La Đại Lục 2

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
Thể loại: Action , Comedy , Drama , Manhua , Manhwa , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 27-05-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Nơi đây không có ma pháp, không có đấu khí, cũng không có võ thuật, chỉ có duy nhất thứ gọi là Vũ Hồn. Trên mảnh đất Đấu La Đại Lục, Đường Môn sau vạn năm huy hoàng đã bắt đầu bước vào con đường suy thoái. Một lớp anh tài mới xuất hiện, liệu thế hệ Sử Lai Khắc Thất Quái mới này có chấn hưng được Đường Môn hay không? Bản anh hùng ca về Đường Môn khi xưa có thể tái hiện một lần nữa hay không? - Bản thân có Bách vạn niên hồn thú, tay cầm thần cung Nhật Nguyệt Trích Tinh của Tử Linh Thánh Pháp Thần, khi hắn xuất hiện liền tiếp thêm một luồng sinh khí mới cho Đường Môn đã suy yếu. Tất cả bí ẩn dần dần hé mở... - Liệu ám khí Đường Môn có thể lại một lần nữa danh chấn thiên hạ không? Huy hoàng của Đường Môn khi xưa phải chăng còn có thể tái hiện? Mọi thứ đều nằm ở đây - Tuyệt Thế Đường Môn.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 221 27-05-2020 10:42:43 Tải xuống
Chapter 220 10-05-2020 18:31:09 Tải xuống
Chapter 219.5 13-04-2020 18:48:40 Tải xuống
Chapter 219 11-04-2020 18:42:48 Tải xuống
Chapter 218 21-03-2020 02:26:15 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 04-12-2018 10:04:32 Tải xuống
Chapter 1 04-12-2018 10:04:43 Tải xuống
Chapter 2 04-12-2018 10:04:53 Tải xuống
Chapter 3 04-12-2018 10:05:04 Tải xuống
Chapter 4 04-12-2018 10:05:23 Tải xuống
Chapter 5 04-12-2018 10:05:34 Tải xuống
Chapter 6 04-12-2018 10:05:43 Tải xuống
Chapter 7 04-12-2018 10:05:53 Tải xuống
Chapter 8 04-12-2018 10:06:04 Tải xuống
Chapter 9 04-12-2018 10:06:13 Tải xuống
Chapter 10 04-12-2018 10:06:23 Tải xuống
Chapter 11 04-12-2018 10:06:33 Tải xuống
Chapter 12 04-12-2018 10:06:43 Tải xuống
Chapter 13 04-12-2018 10:06:53 Tải xuống
Chapter 14 04-12-2018 10:07:03 Tải xuống
Chapter 15 04-12-2018 10:07:12 Tải xuống
Chapter 16 04-12-2018 10:07:22 Tải xuống
Chapter 17 04-12-2018 10:07:33 Tải xuống
Chapter 18 04-12-2018 10:07:42 Tải xuống
Chapter 19 04-12-2018 10:07:52 Tải xuống
Chapter 20 04-12-2018 10:08:04 Tải xuống
Chapter 21 04-12-2018 10:08:13 Tải xuống
Chapter 22 04-12-2018 10:08:23 Tải xuống
Chapter 23 04-12-2018 10:08:33 Tải xuống
Chapter 24 04-12-2018 10:08:43 Tải xuống
Chapter 25 04-12-2018 10:08:53 Tải xuống
Chapter 26 04-12-2018 10:09:03 Tải xuống
Chapter 27 04-12-2018 10:09:12 Tải xuống
Chapter 28 04-12-2018 10:09:22 Tải xuống
Chapter 29 27-09-2019 23:05:56 Tải xuống
Chapter 30 04-12-2018 10:09:42 Tải xuống
Chapter 31: - Chiến Thuật 04-12-2018 10:09:52 Tải xuống
Chapter 32: - U Minh Bạch Hổ 27-09-2019 23:16:45 Tải xuống
Chapter 33 27-09-2019 23:13:53 Tải xuống
Chapter 34 23-09-2019 18:04:46 Tải xuống
Chapter 35 04-12-2018 10:10:43 Tải xuống
Chapter 36 28-09-2019 08:47:16 Tải xuống
Chapter 37 04-12-2018 10:11:04 Tải xuống
Chapter 38 04-12-2018 10:11:13 Tải xuống
Chapter 39 28-09-2019 08:54:53 Tải xuống
Chapter 40 21-07-2019 14:52:37 Tải xuống
Chapter 41: - Băng Bích Đế Hoàng Hạt 21-07-2019 14:56:23 Tải xuống
Chapter 42 07-05-2019 23:05:44 Tải xuống
Chapter 43: - Bắt Đầu Dung Hợp 21-07-2019 15:06:41 Tải xuống
Chapter 44: - Màu Hồng - Hồn Hoàn 10 Vạn Năm 28-09-2019 09:09:41 Tải xuống
Chapter 45: - Cậu Còn Sống Không 21-07-2019 15:19:36 Tải xuống
Chapter 46: - Bắt Đầu Tranh Giành 23-09-2019 21:13:46 Tải xuống
Chapter 47: - Khảo Hạch Thăng Cấp 04-12-2018 10:12:43 Tải xuống
Chapter 48: - Song Sinh Võ Hồn 04-12-2018 10:12:53 Tải xuống
Chapter 49 28-09-2019 09:22:51 Tải xuống
Chapter 50: - Lợi Ích Không Thể Cự Tuyệt 07-05-2019 21:03:26 Tải xuống
Chapter 51: - Hội Nghị Hải Thần 15-07-2019 10:00:18 Tải xuống
Chapter 51: - Hội Nghị Hải Thần 21-07-2019 16:01:56 Tải xuống
Chapter 52 04-12-2018 10:13:33 Tải xuống
Chapter 53 04-12-2018 10:13:43 Tải xuống
Chapter 54: - Cuộc Thi Tuyển Chọn Đệ Tử Hạt Nhân 04-12-2018 10:13:53 Tải xuống
Chapter 55 04-12-2018 10:14:04 Tải xuống
Chapter 56: - Trong Thế Giới Của Muội Có Ta 21-07-2019 16:47:35 Tải xuống
Chapter 57: - Lăng Lạc Thần U Buồn Và Sung Sướng 07-05-2019 13:10:14 Tải xuống
Chapter 58: - Sử Lai Khắc Giám Sát Đoàn 21-07-2019 18:56:17 Tải xuống
Chapter 59: - Tà Hồn Sư 04-12-2018 10:14:43 Tải xuống
Chapter 60: - Vong Linh Thánh Pháp Thần 24-09-2019 12:21:24 Tải xuống
Chapter 61: - Cuộc Đấu Hồn Cấp Cao Học Viện Hồn Sư Toàn Đại Lục 21-07-2019 19:21:40 Tải xuống
Chapter 62: - Đến Từ Sử Lai Khắc, Đến Từ Đường Môn 21-07-2019 19:26:16 Tải xuống
Chapter 63: - Từ Tam Thạch Bỉ Ổi 28-09-2019 09:54:18 Tải xuống
Chapter 64: Tam Túc Kim Thiềm - Tiếu Hồng Trần 28-09-2019 09:57:12 Tải xuống
Chapter 65: - Phệ Linh Khắc Dao 21-07-2019 20:13:12 Tải xuống
Chapter 66: - Vòng Xoáy Thần Bí 28-09-2019 10:02:18 Tải xuống
Chapter 67: Huyền Vũ Giác Ngộ 21-07-2019 20:25:15 Tải xuống
Chapter 68 21-07-2019 20:29:23 Tải xuống
Chapter 69: Người Ta Không Phải Bảo Bối Ngoan 21-07-2019 20:34:11 Tải xuống
Chapter 70: Sử Lai Khắc Vinh Quang 28-09-2019 10:10:42 Tải xuống
Chapter 71: Toàn Lực Ứng Chiến 21-07-2019 20:41:39 Tải xuống
Chapter 72: Phá Ngục 21-07-2019 20:49:02 Tải xuống
Chapter 73 28-09-2019 10:17:05 Tải xuống
Chapter 74 28-09-2019 10:19:03 Tải xuống
Chapter 75 21-07-2019 20:55:23 Tải xuống
Chapter 76 21-07-2019 20:59:53 Tải xuống
Chapter 77 28-09-2019 10:26:48 Tải xuống
Chapter 78 04-12-2018 10:17:53 Tải xuống
Chapter 79 21-07-2019 21:26:13 Tải xuống
Chapter 80 24-09-2019 22:21:39 Tải xuống
Chapter 81 24-09-2019 22:32:42 Tải xuống
Chapter 82 04-12-2018 10:18:32 Tải xuống
Chapter 83 28-09-2019 10:36:39 Tải xuống
Chapter 84 21-07-2019 21:48:11 Tải xuống
Chapter 85 21-07-2019 21:53:53 Tải xuống
Chapter 86 21-07-2019 21:57:44 Tải xuống
Chapter 87 21-07-2019 21:59:54 Tải xuống
Chapter 88 21-07-2019 22:02:55 Tải xuống
Chapter 89 21-07-2019 22:06:47 Tải xuống
Chapter 90 21-07-2019 22:11:31 Tải xuống
Chapter 91 21-07-2019 22:16:39 Tải xuống
Chapter 92 21-07-2019 22:19:23 Tải xuống
Chapter 93 21-07-2019 22:21:32 Tải xuống
Chapter 94 21-07-2019 22:23:47 Tải xuống
Chapter 95 21-07-2019 22:26:11 Tải xuống
Chapter 96 21-07-2019 22:30:08 Tải xuống
Chapter 97 21-07-2019 22:33:36 Tải xuống
Chapter 98 21-07-2019 22:36:35 Tải xuống
Chapter 99 21-07-2019 22:41:39 Tải xuống
Chapter 100 21-07-2019 22:47:36 Tải xuống
Chapter 101 21-07-2019 22:53:59 Tải xuống
Chapter 102 21-07-2019 23:00:31 Tải xuống
Chapter 103 21-07-2019 23:08:31 Tải xuống
Chapter 104 21-07-2019 23:12:47 Tải xuống
Chapter 105 22-07-2019 11:14:04 Tải xuống
Chapter 106 22-07-2019 11:19:32 Tải xuống
Chapter 107 22-07-2019 16:56:11 Tải xuống
Chapter 108 22-07-2019 16:57:34 Tải xuống
Chapter 109 22-07-2019 17:05:11 Tải xuống
Chapter 110 04-12-2018 10:23:13 Tải xuống
Chapter 111 22-07-2019 17:10:45 Tải xuống
Chapter 112 22-07-2019 17:14:20 Tải xuống
Chapter 113 22-07-2019 17:17:20 Tải xuống
Chapter 114 22-07-2019 17:21:35 Tải xuống
Chapter 114.5 22-07-2019 17:26:11 Tải xuống
Chapter 115 22-07-2019 17:27:20 Tải xuống
Chapter 116 22-07-2019 17:31:41 Tải xuống
Chapter 117 22-07-2019 17:34:58 Tải xuống
Chapter 118 22-07-2019 23:03:35 Tải xuống
Chapter 119 22-07-2019 23:08:55 Tải xuống
Chapter 120 22-07-2019 23:11:35 Tải xuống
Chapter 121 22-07-2019 23:13:22 Tải xuống
Chapter 122 22-07-2019 23:15:59 Tải xuống
Chapter 123 22-07-2019 23:18:16 Tải xuống
Chapter 124 22-07-2019 23:21:48 Tải xuống
Chapter 125 11-10-2019 14:23:41 Tải xuống
Chapter 126 22-07-2019 23:29:28 Tải xuống
Chapter 127 22-07-2019 23:31:28 Tải xuống
Chapter 128 22-07-2019 23:33:42 Tải xuống
Chapter 129 22-07-2019 23:35:14 Tải xuống
Chapter 130 22-07-2019 23:37:38 Tải xuống
Chapter 131 22-07-2019 23:39:59 Tải xuống
Chapter 132 22-07-2019 23:42:31 Tải xuống
Chapter 133 25-07-2019 19:11:28 Tải xuống
Chapter 134 25-07-2019 19:14:01 Tải xuống
Chapter 134.1: - Ngoại truyện 1 25-07-2019 19:15:46 Tải xuống
Chapter 134.2: - Ngoại truyện 2 24-03-2019 19:32:56 Tải xuống
Chapter 134.5 24-03-2019 19:32:59 Tải xuống
Chapter 134.6 24-03-2019 19:33:03 Tải xuống
Chapter 135 24-03-2019 19:33:05 Tải xuống
Chapter 136 24-03-2019 19:33:09 Tải xuống
Chapter 137 24-03-2019 19:33:11 Tải xuống
Chapter 138 24-03-2019 19:33:15 Tải xuống
Chapter 139 24-03-2019 19:33:17 Tải xuống
Chapter 140 24-03-2019 19:33:21 Tải xuống
Chapter 141 08-06-2019 16:19:59 Tải xuống
Chapter 142 24-03-2019 19:33:27 Tải xuống
Chapter 143 04-12-2018 10:29:03 Tải xuống
Chapter 144 04-12-2018 10:29:12 Tải xuống
Chapter 145 04-12-2018 10:29:22 Tải xuống
Chapter 146 24-03-2019 19:33:30 Tải xuống
Chapter 147 04-12-2018 10:29:42 Tải xuống
Chapter 148 04-12-2018 10:29:52 Tải xuống
Chapter 149 24-03-2019 19:33:32 Tải xuống
Chapter 150 13-09-2019 20:46:09 Tải xuống
Chapter 151 04-12-2018 10:30:23 Tải xuống
Chapter 152 13-09-2019 20:56:10 Tải xuống
Chapter 153 04-12-2018 10:30:43 Tải xuống
Chapter 154 04-12-2018 10:30:53 Tải xuống
Chapter 155 04-12-2018 10:31:03 Tải xuống
Chapter 156 24-03-2019 19:33:42 Tải xuống
Chapter 157 13-09-2019 21:18:23 Tải xuống
Chapter 158 13-09-2019 21:21:12 Tải xuống
Chapter 159 13-09-2019 21:23:48 Tải xuống
Chapter 160 04-12-2018 10:31:52 Tải xuống
Chapter 161 13-09-2019 22:00:48 Tải xuống
Chapter 162 13-09-2019 22:01:13 Tải xuống
Chapter 163 04-12-2018 10:32:23 Tải xuống
Chapter 164 04-12-2018 10:32:33 Tải xuống
Chapter 165 04-12-2018 10:32:43 Tải xuống
Chapter 166 04-12-2018 10:32:53 Tải xuống
Chapter 167 04-12-2018 10:33:03 Tải xuống
Chapter 168 04-12-2018 10:33:12 Tải xuống
Chapter 169 04-12-2018 10:33:22 Tải xuống
Chapter 170 03-01-2019 11:21:44 Tải xuống
Chapter 171 15-01-2019 05:44:18 Tải xuống
Chapter 172 15-01-2019 05:44:22 Tải xuống
Chapter 173 15-01-2019 05:44:24 Tải xuống
Chapter 174 15-01-2019 05:44:28 Tải xuống
Chapter 175 15-01-2019 05:44:32 Tải xuống
Chapter 176 15-01-2019 05:44:33 Tải xuống
Chapter 177 15-01-2019 05:44:37 Tải xuống
Chapter 178 17-01-2019 12:48:09 Tải xuống
Chapter 179 27-01-2019 00:14:12 Tải xuống
Chapter 180 24-03-2019 19:33:59 Tải xuống
Chapter 181 24-03-2019 19:34:03 Tải xuống
Chapter 182 24-03-2019 19:34:06 Tải xuống
Chapter 183 24-03-2019 19:34:10 Tải xuống
Chapter 184 24-03-2019 19:34:12 Tải xuống
Chapter 185 07-05-2019 22:07:17 Tải xuống
Chapter 186 07-05-2019 23:05:54 Tải xuống
Chapter 187 07-05-2019 20:06:42 Tải xuống
Chapter 188 07-05-2019 23:05:59 Tải xuống
Chapter 189 07-05-2019 20:06:45 Tải xuống
Chapter 190 07-05-2019 19:01:48 Tải xuống
Chapter 191 12-06-2019 11:48:15 Tải xuống
Chapter 192 19-06-2019 20:42:24 Tải xuống
Chapter 193 25-06-2019 21:36:21 Tải xuống
Chapter 194 13-07-2019 09:06:09 Tải xuống
Chapter 195 15-07-2019 09:12:39 Tải xuống
Chapter 196 30-07-2019 21:06:18 Tải xuống
Chapter 197 01-08-2019 21:54:22 Tải xuống
Chapter 198 23-08-2019 15:33:59 Tải xuống
Chapter 199 23-08-2019 15:07:18 Tải xuống
Chapter 200 24-08-2019 18:11:02 Tải xuống
Chapter 201 24-08-2019 18:11:05 Tải xuống
Chapter 202 24-08-2019 18:11:08 Tải xuống
Chapter 203 24-08-2019 18:11:11 Tải xuống
Chapter 204 24-08-2019 18:11:13 Tải xuống
Chapter 205 03-09-2019 09:37:21 Tải xuống
Chapter 206 13-09-2019 18:24:09 Tải xuống
Chapter 207 15-09-2019 19:18:21 Tải xuống
Chapter 208 21-09-2019 20:24:14 Tải xuống
Chapter 209 02-10-2019 15:19:11 Tải xuống
Chapter 210 24-10-2019 19:23:36 Tải xuống
Chapter 211 11-11-2019 11:31:11 Tải xuống
Chapter 211.5 01-12-2019 11:49:50 Tải xuống
Chapter 212 08-12-2019 04:20:42 Tải xuống
Chapter 212.5 13-12-2019 20:53:14 Tải xuống
Chapter 213 23-12-2019 10:53:15 Tải xuống
Chapter 214 11-01-2020 18:54:42 Tải xuống
Chapter 214.5 13-01-2020 18:39:42 Tải xuống
Chapter 215 24-01-2020 22:07:16 Tải xuống
Chapter 215.5 26-01-2020 20:00:44 Tải xuống
Chapter 216 15-02-2020 10:42:56 Tải xuống
Chapter 217 02-03-2020 18:48:16 Tải xuống
Chapter 218 21-03-2020 02:26:15 Tải xuống
Chapter 219 11-04-2020 18:42:48 Tải xuống
Chapter 219.5 13-04-2020 18:48:40 Tải xuống
Chapter 220 10-05-2020 18:31:09 Tải xuống
Chapter 221 27-05-2020 10:42:43 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh