Sayonara Peter Pan

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Drama , School Life , Sci-fi , Seinen
Lần cập nhật cuối: 22-09-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Hôm nay là trẻ em. Ngày mai là người lớn. Thế giới thay đổi ở ranh giới đó. Trong thế giới này, trẻ em được tập trung lại trên một hòn đảo gọi là Thiếu Niên Quyển và nhận được một nền giáo dục công bằng. Lễ Tốt Nghiệp được tổ chức vào năm 18 tuổi, là ngày bước vào xã hội với tư cách là người lớn. Cậu nam sinh Shizu mang những nỗi bất an về buổi lễ tốt nghiệp hôm sau. Bất an vì sẽ trở thành người lớn? Cuộc nổi dậy không phải của những đứa trẻ? Những sự bất an đó dẫn dến sự thật ẩn giấu trong thế giới này...
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 13 22-09-2021 09:07:44 Tải xuống
Chapter 12 15-09-2021 08:02:40 Tải xuống
Chapter 11 25-09-2021 00:29:16 Tải xuống
Chapter 10 25-09-2021 00:29:24 Tải xuống
Chapter 9 25-09-2021 00:29:23 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 25-09-2021 00:32:24 Tải xuống
Chapter 2 25-09-2021 00:32:23 Tải xuống
Chapter 3 25-09-2021 00:32:06 Tải xuống
Chapter 4 25-09-2021 01:02:25 Tải xuống
Chapter 5 25-09-2021 00:29:44 Tải xuống
Chapter 6 25-09-2021 00:29:42 Tải xuống
Chapter 7 25-09-2021 00:29:32 Tải xuống
Chapter 8 25-09-2021 00:29:32 Tải xuống
Chapter 9 25-09-2021 00:29:23 Tải xuống
Chapter 10 25-09-2021 00:29:24 Tải xuống
Chapter 11 25-09-2021 00:29:16 Tải xuống
Chapter 12 15-09-2021 08:02:40 Tải xuống
Chapter 13 22-09-2021 09:07:44 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh