Nghịch Thiên Tà Thần

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Adventure , Manhua , Mystery , Shounen , Supernatural , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 16-01-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Nhất đại thiên tài huyền mạch bị hao tổn trở thành phế vật, gia tộc vứt bỏ, thế nhân chế giễu, thậm chí đêm tân hôn bị người độc hại...... Huyền Thiên chí bảo, luân hồi kính hiện, nghịch thiên cải mệnh, khởi động lại nhân sinh, mang theo cừu hận cùng tiếc nuối, thề phải đăng đỉnh lực lượng đỉnh phong!
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 274 16-01-2021 09:18:30 Tải xuống
Chapter 273 15-01-2021 10:00:18 Tải xuống
Chapter 272 14-01-2021 15:06:44 Tải xuống
Chapter 271 13-01-2021 17:51:33 Tải xuống
Chapter 270 12-01-2021 14:28:06 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0: - giới thiệu 23-01-2019 16:04:12 Tải xuống
Chapter 1 23-01-2019 16:04:20 Tải xuống
Chapter 2 23-01-2019 16:04:24 Tải xuống
Chapter 3 29-11-2018 10:12:11 Tải xuống
Chapter 4 23-01-2019 16:04:36 Tải xuống
Chapter 5 23-01-2019 16:04:42 Tải xuống
Chapter 6 23-01-2019 16:04:48 Tải xuống
Chapter 7 23-01-2019 16:04:55 Tải xuống
Chapter 8 23-01-2019 16:05:00 Tải xuống
Chapter 9 23-01-2019 16:05:06 Tải xuống
Chapter 10 23-01-2019 16:05:12 Tải xuống
Chapter 11 23-01-2019 16:07:06 Tải xuống
Chapter 12 23-01-2019 16:07:13 Tải xuống
Chapter 13 23-01-2019 16:07:18 Tải xuống
Chapter 14 23-01-2019 16:07:24 Tải xuống
Chapter 15 23-01-2019 16:07:49 Tải xuống
Chapter 16 23-01-2019 16:07:55 Tải xuống
Chapter 17 23-01-2019 16:08:00 Tải xuống
Chapter 18 23-01-2019 16:08:07 Tải xuống
Chapter 19 23-01-2019 16:08:13 Tải xuống
Chapter 20 23-01-2019 16:08:19 Tải xuống
Chapter 21 23-01-2019 16:08:25 Tải xuống
Chapter 22 23-01-2019 16:08:30 Tải xuống
Chapter 23 23-01-2019 16:08:37 Tải xuống
Chapter 24 23-01-2019 16:08:54 Tải xuống
Chapter 25 23-01-2019 16:09:00 Tải xuống
Chapter 26 23-01-2019 16:09:18 Tải xuống
Chapter 27 23-01-2019 16:09:24 Tải xuống
Chapter 28 23-01-2019 16:09:30 Tải xuống
Chapter 29 23-01-2019 16:09:36 Tải xuống
Chapter 30 23-01-2019 16:09:42 Tải xuống
Chapter 31 23-01-2019 16:09:48 Tải xuống
Chapter 32 23-01-2019 16:09:54 Tải xuống
Chapter 33 23-01-2019 16:10:00 Tải xuống
Chapter 34 23-01-2019 16:10:18 Tải xuống
Chapter 35 23-01-2019 16:10:24 Tải xuống
Chapter 36 23-01-2019 16:10:30 Tải xuống
Chapter 37 23-01-2019 16:10:36 Tải xuống
Chapter 38 23-01-2019 16:10:43 Tải xuống
Chapter 39 23-01-2019 16:10:48 Tải xuống
Chapter 40 23-01-2019 16:10:54 Tải xuống
Chapter 41 11-07-2019 12:07:48 Tải xuống
Chapter 42 30-01-2019 22:09:23 Tải xuống
Chapter 43 16-07-2019 22:18:41 Tải xuống
Chapter 44 19-02-2019 08:04:39 Tải xuống
Chapter 45 21-02-2019 03:21:57 Tải xuống
Chapter 46 04-03-2019 16:02:26 Tải xuống
Chapter 47 04-03-2019 11:01:53 Tải xuống
Chapter 48 04-03-2019 16:03:14 Tải xuống
Chapter 49 04-03-2019 07:01:08 Tải xuống
Chapter 50 04-03-2019 16:03:17 Tải xuống
Chapter 51 04-03-2019 12:00:11 Tải xuống
Chapter 52 06-03-2019 12:06:05 Tải xuống
Chapter 53 09-03-2019 18:06:05 Tải xuống
Chapter 54 11-03-2019 18:24:06 Tải xuống
Chapter 55 17-03-2019 18:48:11 Tải xuống
Chapter 56 19-03-2019 19:00:08 Tải xuống
Chapter 57 21-03-2019 19:36:09 Tải xuống
Chapter 58 01-04-2019 11:36:05 Tải xuống
Chapter 59 05-04-2019 19:11:35 Tải xuống
Chapter 60 08-04-2019 09:16:30 Tải xuống
Chapter 61 17-04-2019 22:25:21 Tải xuống
Chapter 62 23-04-2019 04:21:42 Tải xuống
Chapter 63 23-04-2019 02:10:49 Tải xuống
Chapter 64 26-04-2019 02:08:50 Tải xuống
Chapter 65 26-04-2019 18:03:35 Tải xuống
Chapter 66 27-04-2019 09:06:08 Tải xuống
Chapter 67 29-04-2019 10:06:10 Tải xuống
Chapter 68 01-05-2019 11:30:06 Tải xuống
Chapter 69 01-06-2019 11:18:09 Tải xuống
Chapter 70 03-06-2019 11:42:11 Tải xuống
Chapter 71 05-06-2019 12:30:20 Tải xuống
Chapter 72 12-06-2019 19:12:16 Tải xuống
Chapter 73 16-06-2019 08:03:48 Tải xuống
Chapter 74 16-06-2019 19:00:11 Tải xuống
Chapter 75 21-06-2019 18:06:15 Tải xuống
Chapter 76 23-06-2019 18:00:17 Tải xuống
Chapter 77 25-06-2019 18:00:13 Tải xuống
Chapter 78 05-07-2019 09:06:09 Tải xuống
Chapter 79 07-07-2019 09:12:11 Tải xuống
Chapter 80 09-07-2019 10:01:58 Tải xuống
Chapter 81 11-07-2019 09:06:05 Tải xuống
Chapter 82 23-07-2019 21:13:20 Tải xuống
Chapter 83 27-07-2019 20:18:15 Tải xuống
Chapter 84 29-07-2019 20:12:05 Tải xuống
Chapter 85 04-10-2019 23:09:48 Tải xuống
Chapter 86 28-09-2019 20:22:45 Tải xuống
Chapter 87 28-09-2019 20:24:54 Tải xuống
Chapter 88 28-09-2019 20:27:24 Tải xuống
Chapter 89 24-08-2019 17:19:09 Tải xuống
Chapter 90 24-08-2019 17:19:13 Tải xuống
Chapter 91 24-08-2019 17:19:15 Tải xuống
Chapter 92 24-08-2019 17:19:18 Tải xuống
Chapter 93 24-08-2019 17:19:22 Tải xuống
Chapter 94 24-08-2019 17:19:25 Tải xuống
Chapter 95 24-08-2019 17:19:27 Tải xuống
Chapter 96 24-08-2019 17:19:30 Tải xuống
Chapter 97 24-08-2019 17:19:33 Tải xuống
Chapter 98 24-08-2019 17:19:37 Tải xuống
Chapter 99 24-08-2019 17:19:40 Tải xuống
Chapter 100 24-08-2019 17:19:43 Tải xuống
Chapter 101 24-08-2019 17:19:45 Tải xuống
Chapter 102 24-08-2019 17:19:48 Tải xuống
Chapter 103 26-08-2019 17:24:05 Tải xuống
Chapter 104 04-09-2019 18:06:13 Tải xuống
Chapter 105 08-09-2019 11:24:09 Tải xuống
Chapter 106 10-09-2019 11:06:16 Tải xuống
Chapter 107 12-09-2019 11:06:19 Tải xuống
Chapter 108 15-09-2019 21:00:13 Tải xuống
Chapter 109 18-09-2019 14:03:24 Tải xuống
Chapter 110 26-09-2019 11:36:09 Tải xuống
Chapter 111 29-09-2019 20:12:31 Tải xuống
Chapter 112 04-10-2019 00:22:42 Tải xuống
Chapter 113 05-10-2019 10:31:20 Tải xuống
Chapter 114 11-10-2019 10:40:12 Tải xuống
Chapter 115 13-10-2019 10:32:12 Tải xuống
Chapter 116 16-10-2019 19:03:41 Tải xuống
Chapter 117 20-10-2019 12:07:44 Tải xuống
Chapter 118 26-10-2019 11:51:48 Tải xuống
Chapter 119 29-10-2019 19:01:14 Tải xuống
Chapter 120 01-11-2019 19:02:15 Tải xuống
Chapter 121 03-11-2019 19:18:49 Tải xuống
Chapter 122 07-11-2019 19:43:17 Tải xuống
Chapter 123 25-11-2019 18:37:21 Tải xuống
Chapter 124 03-12-2019 10:36:59 Tải xuống
Chapter 125 14-12-2019 14:42:49 Tải xuống
Chapter 126 18-12-2019 20:43:42 Tải xuống
Chapter 127 30-12-2019 11:10:19 Tải xuống
Chapter 128 05-01-2020 23:47:11 Tải xuống
Chapter 129 12-01-2020 23:09:43 Tải xuống
Chapter 130 22-01-2020 10:37:15 Tải xuống
Chapter 131 29-01-2020 13:13:17 Tải xuống
Chapter 132 07-02-2020 10:42:09 Tải xuống
Chapter 133 17-02-2020 21:33:08 Tải xuống
Chapter 134 23-02-2020 19:32:10 Tải xuống
Chapter 135 10-03-2020 20:05:14 Tải xuống
Chapter 136 14-03-2020 10:30:39 Tải xuống
Chapter 137 17-03-2020 19:55:56 Tải xuống
Chapter 138 18-04-2020 12:38:11 Tải xuống
Chapter 139 18-04-2020 12:48:08 Tải xuống
Chapter 140 27-04-2020 21:53:17 Tải xuống
Chapter 141 14-05-2020 10:30:37 Tải xuống
Chapter 142 16-05-2020 19:48:41 Tải xuống
Chapter 143 26-05-2020 20:56:36 Tải xuống
Chapter 144 06-06-2020 18:37:12 Tải xuống
Chapter 145 20-06-2020 20:36:40 Tải xuống
Chapter 146 20-06-2020 20:36:10 Tải xuống
Chapter 147 02-07-2020 08:48:41 Tải xuống
Chapter 148 05-07-2020 04:12:38 Tải xuống
Chapter 149 05-07-2020 04:12:07 Tải xuống
Chapter 150 05-07-2020 04:11:36 Tải xuống
Chapter 151 05-07-2020 04:11:08 Tải xuống
Chapter 152 05-07-2020 04:10:37 Tải xuống
Chapter 153 05-07-2020 04:10:08 Tải xuống
Chapter 154 05-07-2020 04:09:37 Tải xuống
Chapter 155 05-07-2020 04:09:07 Tải xuống
Chapter 156 05-07-2020 04:08:37 Tải xuống
Chapter 157 05-07-2020 04:08:06 Tải xuống
Chapter 158 05-07-2020 04:07:37 Tải xuống
Chapter 159 05-07-2020 04:06:37 Tải xuống
Chapter 160 05-07-2020 04:05:38 Tải xuống
Chapter 161 05-07-2020 04:04:37 Tải xuống
Chapter 162 05-07-2020 04:04:08 Tải xuống
Chapter 163 05-07-2020 04:03:37 Tải xuống
Chapter 164 05-07-2020 04:03:07 Tải xuống
Chapter 165 05-07-2020 04:02:38 Tải xuống
Chapter 166 05-07-2020 04:01:38 Tải xuống
Chapter 167 05-07-2020 04:01:08 Tải xuống
Chapter 168 05-07-2020 04:00:39 Tải xuống
Chapter 169 05-07-2020 04:00:10 Tải xuống
Chapter 170 05-07-2020 03:59:38 Tải xuống
Chapter 171 05-07-2020 03:59:09 Tải xuống
Chapter 172 05-07-2020 03:58:38 Tải xuống
Chapter 173 05-07-2020 03:58:08 Tải xuống
Chapter 174 05-07-2020 03:57:38 Tải xuống
Chapter 175 05-07-2020 03:57:08 Tải xuống
Chapter 176 05-07-2020 03:56:37 Tải xuống
Chapter 177 05-07-2020 03:55:37 Tải xuống
Chapter 178 05-07-2020 03:54:37 Tải xuống
Chapter 179 05-07-2020 03:53:37 Tải xuống
Chapter 180 05-07-2020 03:53:06 Tải xuống
Chapter 181 05-07-2020 03:52:37 Tải xuống
Chapter 182 05-07-2020 03:52:07 Tải xuống
Chapter 183 05-07-2020 03:51:08 Tải xuống
Chapter 184 05-07-2020 03:50:38 Tải xuống
Chapter 185 05-07-2020 03:50:08 Tải xuống
Chapter 186 05-07-2020 03:49:36 Tải xuống
Chapter 187 05-07-2020 03:49:07 Tải xuống
Chapter 188 05-07-2020 03:48:38 Tải xuống
Chapter 189 05-07-2020 03:48:08 Tải xuống
Chapter 190 05-07-2020 03:47:37 Tải xuống
Chapter 191 05-07-2020 03:47:08 Tải xuống
Chapter 192 05-07-2020 03:46:36 Tải xuống
Chapter 193 07-01-2021 05:41:35 Tải xuống
Chapter 194 05-07-2020 03:45:37 Tải xuống
Chapter 195 05-07-2020 03:44:37 Tải xuống
Chapter 196 05-07-2020 03:43:37 Tải xuống
Chapter 197 05-07-2020 12:48:07 Tải xuống
Chapter 198 18-07-2020 17:18:01 Tải xuống
Chapter 199 18-07-2020 17:28:19 Tải xuống
Chapter 200 18-07-2020 17:16:41 Tải xuống
Chapter 201 18-07-2020 18:23:08 Tải xuống
Chapter 202 22-07-2020 08:24:11 Tải xuống
Chapter 203 25-07-2020 21:36:11 Tải xuống
Chapter 204 28-07-2020 21:53:13 Tải xuống
Chapter 205 03-08-2020 19:02:42 Tải xuống
Chapter 206 05-08-2020 18:42:11 Tải xuống
Chapter 207 08-08-2020 19:38:39 Tải xuống
Chapter 208 11-08-2020 16:18:12 Tải xuống
Chapter 209 15-08-2020 16:15:41 Tải xuống
Chapter 210 15-08-2020 17:58:11 Tải xuống
Chapter 211 22-08-2020 19:37:07 Tải xuống
Chapter 212 25-08-2020 13:41:14 Tải xuống
Chapter 213 29-08-2020 12:14:06 Tải xuống
Chapter 214 02-09-2020 03:10:11 Tải xuống
Chapter 215 06-09-2020 04:42:42 Tải xuống
Chapter 216 03-10-2020 12:01:19 Tải xuống
Chapter 217 10-10-2020 12:12:09 Tải xuống
Chapter 218 17-10-2020 12:12:11 Tải xuống
Chapter 219 24-10-2020 13:24:18 Tải xuống
Chapter 220 31-10-2020 14:54:28 Tải xuống
Chapter 221 07-11-2020 11:42:10 Tải xuống
Chapter 222 11-11-2020 15:06:13 Tải xuống
Chapter 223 14-11-2020 10:18:16 Tải xuống
Chapter 224 18-11-2020 09:54:09 Tải xuống
Chapter 225 21-11-2020 17:10:42 Tải xuống
Chapter 226 25-11-2020 11:42:20 Tải xuống
Chapter 227 28-11-2020 09:48:08 Tải xuống
Chapter 228 01-12-2020 16:00:17 Tải xuống
Chapter 229 03-12-2020 12:06:42 Tải xuống
Chapter 230 03-12-2020 11:12:37 Tải xuống
Chapter 231 04-12-2020 10:06:21 Tải xuống
Chapter 232 05-12-2020 12:18:28 Tải xuống
Chapter 233 11-12-2020 22:19:12 Tải xuống
Chapter 234 07-12-2020 12:18:25 Tải xuống
Chapter 235 08-12-2020 11:36:18 Tải xuống
Chapter 236 11-12-2020 11:06:39 Tải xuống
Chapter 237 10-12-2020 14:18:40 Tải xuống
Chapter 238 13-12-2020 06:02:32 Tải xuống
Chapter 239 13-12-2020 06:02:23 Tải xuống
Chapter 240 15-12-2020 10:00:25 Tải xuống
Chapter 241 15-12-2020 10:00:20 Tải xuống
Chapter 242 15-12-2020 10:00:20 Tải xuống
Chapter 243 16-12-2020 13:06:17 Tải xuống
Chapter 244 17-12-2020 10:12:19 Tải xuống
Chapter 245 19-12-2020 09:30:18 Tải xuống
Chapter 246 19-12-2020 09:30:18 Tải xuống
Chapter 247 21-12-2020 12:18:26 Tải xuống
Chapter 248 21-12-2020 11:18:36 Tải xuống
Chapter 249 22-12-2020 12:12:15 Tải xuống
Chapter 250 23-12-2020 09:48:23 Tải xuống
Chapter 251 24-12-2020 11:12:19 Tải xuống
Chapter 252 25-12-2020 10:12:09 Tải xuống
Chapter 253 26-12-2020 09:30:24 Tải xuống
Chapter 254 27-12-2020 17:18:13 Tải xuống
Chapter 255 28-12-2020 10:18:20 Tải xuống
Chapter 256 29-12-2020 11:06:12 Tải xuống
Chapter 257 30-12-2020 11:36:27 Tải xuống
Chapter 258 02-01-2021 08:06:49 Tải xuống
Chapter 259 02-01-2021 08:12:37 Tải xuống
Chapter 260 04-01-2021 12:36:48 Tải xuống
Chapter 261 04-01-2021 12:36:45 Tải xuống
Chapter 262 04-01-2021 12:36:31 Tải xuống
Chapter 263 05-01-2021 10:18:19 Tải xuống
Chapter 264 06-01-2021 10:25:13 Tải xuống
Chapter 265 07-01-2021 11:18:15 Tải xuống
Chapter 266 08-01-2021 10:42:10 Tải xuống
Chapter 267 11-01-2021 10:30:38 Tải xuống
Chapter 268 11-01-2021 10:30:38 Tải xuống
Chapter 269 11-01-2021 10:36:09 Tải xuống
Chapter 270 12-01-2021 14:28:06 Tải xuống
Chapter 271 13-01-2021 17:51:33 Tải xuống
Chapter 272 14-01-2021 15:06:44 Tải xuống
Chapter 273 15-01-2021 10:00:18 Tải xuống
Chapter 274 16-01-2021 09:18:30 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh