Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Fantasy , Harem , Historical , Manhua , Romance , Shoujo , Supernatural , Webtoon , Ngôn Tình , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 24-03-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Con gái của gia đình Monique, Aristia đã được nuôi dạy để trở thành hoàng hậu tương lai của đế chế Castina. Nhưng sự xuất hiện của một cô gái lạ đã làm mọi thứ sụp đổ: Hoàng đế đã thay đổi , va Aristia đã sống với thân phận hoàng phi và kết thúc bằng cái chết.Tuy nhiên một cơ hội thứ đã đến với cô ấy . Cô ấy đã được trùng sinh và trở về 7 năm trước." Đây là giấc mơ hay hiện thực ", " Số phận của tôi có lặp lại?"
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 56 24-03-2019 13:54:10 Tải xuống
Chapter 55 16-03-2019 18:04:21 Tải xuống
Chapter 54 10-03-2019 22:02:51 Tải xuống
Chapter 53 16-03-2019 17:04:35 Tải xuống
Chapter 52 06-03-2019 07:03:33 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 6 27-02-2021 23:55:50 Tải xuống
Chapter 7 04-01-2019 08:48:36 Tải xuống
Chapter 8 04-01-2019 08:48:41 Tải xuống
Chapter 9 04-01-2019 08:48:44 Tải xuống
Chapter 10 29-11-2018 01:12:14 Tải xuống
Chapter 11 29-11-2018 01:12:16 Tải xuống
Chapter 12 04-01-2019 08:48:51 Tải xuống
Chapter 13 04-01-2019 08:48:54 Tải xuống
Chapter 14 04-01-2019 08:48:57 Tải xuống
Chapter 15 04-01-2019 08:49:00 Tải xuống
Chapter 16 04-01-2019 08:49:03 Tải xuống
Chapter 17 04-01-2019 08:49:06 Tải xuống
Chapter 18 04-01-2019 08:49:09 Tải xuống
Chapter 19 04-01-2019 08:49:12 Tải xuống
Chapter 20 04-01-2019 08:49:15 Tải xuống
Chapter 21 04-01-2019 08:49:19 Tải xuống
Chapter 22 04-01-2019 08:49:21 Tải xuống
Chapter 23 04-01-2019 08:49:24 Tải xuống
Chapter 24 04-01-2019 08:49:27 Tải xuống
Chapter 25 04-01-2019 08:49:30 Tải xuống
Chapter 26 04-01-2019 08:49:33 Tải xuống
Chapter 27 04-01-2019 08:49:36 Tải xuống
Chapter 28 04-01-2019 08:49:39 Tải xuống
Chapter 30 24-12-2018 12:52:33 Tải xuống
Chapter 31 04-01-2019 08:49:48 Tải xuống
Chapter 32 04-01-2019 08:49:51 Tải xuống
Chapter 33 04-01-2019 08:49:54 Tải xuống
Chapter 35 22-01-2019 00:10:53 Tải xuống
Chapter 36 21-01-2019 14:16:07 Tải xuống
Chapter 38 22-01-2019 03:01:00 Tải xuống
Chapter 39 22-01-2019 02:00:37 Tải xuống
Chapter 40 30-01-2019 13:48:13 Tải xuống
Chapter 41 05-02-2019 06:38:07 Tải xuống
Chapter 42 05-02-2019 06:38:14 Tải xuống
Chapter 43 05-02-2019 06:38:19 Tải xuống
Chapter 44 05-02-2019 06:38:25 Tải xuống
Chapter 45 06-03-2019 11:03:42 Tải xuống
Chapter 46 14-02-2019 02:38:57 Tải xuống
Chapter 47 04-03-2019 17:18:15 Tải xuống
Chapter 49 06-03-2019 10:04:51 Tải xuống
Chapter 50 06-03-2019 11:04:29 Tải xuống
Chapter 51 01-03-2019 20:12:09 Tải xuống
Chapter 52 06-03-2019 07:03:33 Tải xuống
Chapter 53 16-03-2019 17:04:35 Tải xuống
Chapter 54 10-03-2019 22:02:51 Tải xuống
Chapter 55 16-03-2019 18:04:21 Tải xuống
Chapter 56 24-03-2019 13:54:10 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh