Loading...

Tuyệt Thế Chiến Hồn

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Adventure , Mystery , Manhua , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 22-10-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Thiếu chủ được chờ mong của gia tộc lại chỉ ra một cái phế võ hồn? Là thiên tài hay phế vật? Cùng đón xem nhé!
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 298 22-10-2020 11:00:13 Tải xuống
Chapter 297 15-10-2020 11:26:04 Tải xuống
Chapter 296 08-10-2020 10:24:25 Tải xuống
Chapter 295 05-10-2020 15:12:23 Tải xuống
Chapter 294 01-10-2020 12:00:17 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 08-04-2019 23:13:36 Tải xuống
Chapter 1 07-01-2019 07:40:15 Tải xuống
Chapter 2 26-09-2020 13:41:44 Tải xuống
Chapter 3 07-01-2019 07:40:21 Tải xuống
Chapter 4 07-01-2019 07:40:24 Tải xuống
Chapter 5 07-01-2019 07:40:27 Tải xuống
Chapter 6 07-01-2019 07:40:30 Tải xuống
Chapter 7 26-09-2020 13:54:26 Tải xuống
Chapter 8 07-01-2019 07:40:36 Tải xuống
Chapter 9 07-01-2019 07:40:39 Tải xuống
Chapter 10 07-01-2019 07:40:42 Tải xuống
Chapter 11 07-01-2019 07:40:45 Tải xuống
Chapter 12 26-09-2020 13:41:40 Tải xuống
Chapter 13 26-09-2020 13:41:37 Tải xuống
Chapter 14 07-01-2019 07:40:54 Tải xuống
Chapter 15 07-01-2019 07:40:57 Tải xuống
Chapter 16 07-01-2019 07:41:00 Tải xuống
Chapter 17 07-01-2019 07:41:03 Tải xuống
Chapter 18 07-01-2019 07:41:06 Tải xuống
Chapter 19 07-01-2019 07:41:09 Tải xuống
Chapter 20 07-01-2019 07:41:12 Tải xuống
Chapter 21 07-01-2019 07:41:15 Tải xuống
Chapter 22 07-01-2019 07:41:18 Tải xuống
Chapter 23 07-01-2019 07:41:21 Tải xuống
Chapter 24 07-01-2019 07:41:24 Tải xuống
Chapter 25 07-01-2019 07:41:27 Tải xuống
Chapter 26 07-01-2019 07:41:30 Tải xuống
Chapter 27 07-01-2019 07:41:33 Tải xuống
Chapter 28 07-01-2019 07:41:36 Tải xuống
Chapter 29 07-01-2019 07:41:39 Tải xuống
Chapter 30 07-01-2019 07:41:42 Tải xuống
Chapter 31 07-01-2019 07:41:45 Tải xuống
Chapter 32 07-01-2019 07:41:48 Tải xuống
Chapter 33 07-01-2019 07:41:51 Tải xuống
Chapter 33: video 05-12-2018 04:04:22 Tải xuống
Chapter 34 07-01-2019 07:41:54 Tải xuống
Chapter 35 07-01-2019 07:41:57 Tải xuống
Chapter 36 07-01-2019 07:42:00 Tải xuống
Chapter 37 07-01-2019 07:42:03 Tải xuống
Chapter 38 07-01-2019 07:42:06 Tải xuống
Chapter 39 07-01-2019 07:42:09 Tải xuống
Chapter 40 07-01-2019 07:42:12 Tải xuống
Chapter 41 07-01-2019 07:42:15 Tải xuống
Chapter 42 07-01-2019 07:42:18 Tải xuống
Chapter 43 07-01-2019 07:42:21 Tải xuống
Chapter 44 07-01-2019 07:42:24 Tải xuống
Chapter 45 07-01-2019 07:42:27 Tải xuống
Chapter 46 07-01-2019 07:42:30 Tải xuống
Chapter 47 07-01-2019 07:42:33 Tải xuống
Chapter 48 07-01-2019 07:42:36 Tải xuống
Chapter 49 07-01-2019 07:42:39 Tải xuống
Chapter 50 07-01-2019 07:42:42 Tải xuống
Chapter 51 07-01-2019 07:42:45 Tải xuống
Chapter 52 07-01-2019 07:42:48 Tải xuống
Chapter 53 07-01-2019 07:42:51 Tải xuống
Chapter 54 07-01-2019 07:42:54 Tải xuống
Chapter 54: video 26-12-2018 04:14:41 Tải xuống
Chapter 55 07-01-2019 07:42:59 Tải xuống
Chapter 56 07-01-2019 07:43:00 Tải xuống
Chapter 57 07-01-2019 07:43:03 Tải xuống
Chapter 58 07-01-2019 07:43:06 Tải xuống
Chapter 59 07-01-2019 07:43:09 Tải xuống
Chapter 60 07-01-2019 07:43:12 Tải xuống
Chapter 61 07-01-2019 07:43:15 Tải xuống
Chapter 62 07-01-2019 07:43:18 Tải xuống
Chapter 63 07-01-2019 07:43:21 Tải xuống
Chapter 64 07-01-2019 07:43:24 Tải xuống
Chapter 65 07-01-2019 07:43:27 Tải xuống
Chapter 66 13-01-2019 07:20:12 Tải xuống
Chapter 67 13-01-2019 07:20:15 Tải xuống
Chapter 68 13-01-2019 07:20:18 Tải xuống
Chapter 69 18-01-2019 23:58:48 Tải xuống
Chapter 70 18-01-2019 23:58:51 Tải xuống
Chapter 71 05-02-2019 14:34:12 Tải xuống
Chapter 72 05-02-2019 14:34:19 Tải xuống
Chapter 73 05-02-2019 14:34:24 Tải xuống
Chapter 74 05-02-2019 14:34:30 Tải xuống
Chapter 75 05-02-2019 14:34:36 Tải xuống
Chapter 76 05-02-2019 14:34:42 Tải xuống
Chapter 77 01-03-2019 16:00:14 Tải xuống
Chapter 78 25-03-2019 04:06:44 Tải xuống
Chapter 79 25-03-2019 04:06:47 Tải xuống
Chapter 80 25-03-2019 04:06:50 Tải xuống
Chapter 81 25-03-2019 04:06:53 Tải xuống
Chapter 82 25-03-2019 04:06:57 Tải xuống
Chapter 83 25-03-2019 04:06:59 Tải xuống
Chapter 84 27-03-2019 06:24:14 Tải xuống
Chapter 85 08-04-2019 22:41:13 Tải xuống
Chapter 86 08-04-2019 20:16:51 Tải xuống
Chapter 87 08-04-2019 20:16:54 Tải xuống
Chapter 88 08-04-2019 22:41:16 Tải xuống
Chapter 89 08-04-2019 22:41:19 Tải xuống
Chapter 90 05-05-2019 21:12:19 Tải xuống
Chapter 91 05-05-2019 21:12:26 Tải xuống
Chapter 92 05-05-2019 21:12:30 Tải xuống
Chapter 93 05-05-2019 21:12:32 Tải xuống
Chapter 94 05-05-2019 21:12:35 Tải xuống
Chapter 95 05-05-2019 21:12:38 Tải xuống
Chapter 96 05-05-2019 21:12:41 Tải xuống
Chapter 97 05-05-2019 21:12:44 Tải xuống
Chapter 98 05-05-2019 21:12:44 Tải xuống
Chapter 99 27-04-2019 21:06:05 Tải xuống
Chapter 100 05-05-2019 21:12:49 Tải xuống
Chapter 101 05-05-2019 21:12:52 Tải xuống
Chapter 102 05-05-2019 21:12:55 Tải xuống
Chapter 103 05-05-2019 21:30:21 Tải xuống
Chapter 104 08-05-2019 00:00:12 Tải xuống
Chapter 105 10-05-2019 19:07:46 Tải xuống
Chapter 106 26-09-2020 13:41:36 Tải xuống
Chapter 107 26-09-2020 14:06:19 Tải xuống
Chapter 108 26-09-2020 13:41:33 Tải xuống
Chapter 109 26-09-2020 13:41:31 Tải xuống
Chapter 110 26-09-2020 13:41:28 Tải xuống
Chapter 111 26-09-2020 13:41:28 Tải xuống
Chapter 112 26-09-2020 13:41:25 Tải xuống
Chapter 113 26-09-2020 13:41:23 Tải xuống
Chapter 114 26-09-2020 13:41:21 Tải xuống
Chapter 115 26-09-2020 13:41:20 Tải xuống
Chapter 116 26-09-2020 13:41:17 Tải xuống
Chapter 117 26-09-2020 13:41:16 Tải xuống
Chapter 118 26-09-2020 13:54:22 Tải xuống
Chapter 119 26-09-2020 13:41:13 Tải xuống
Chapter 120 26-09-2020 14:06:16 Tải xuống
Chapter 121 26-09-2020 13:41:09 Tải xuống
Chapter 122 26-09-2020 13:41:08 Tải xuống
Chapter 123 26-09-2020 13:41:06 Tải xuống
Chapter 124 26-09-2020 13:41:04 Tải xuống
Chapter 125 26-09-2020 13:41:01 Tải xuống
Chapter 126 26-09-2020 13:41:01 Tải xuống
Chapter 127 26-09-2020 13:40:57 Tải xuống
Chapter 128 26-09-2020 13:40:57 Tải xuống
Chapter 129 26-09-2020 13:40:53 Tải xuống
Chapter 130 26-09-2020 13:40:52 Tải xuống
Chapter 131 26-09-2020 13:40:49 Tải xuống
Chapter 132 26-09-2020 13:40:48 Tải xuống
Chapter 133 26-09-2020 13:40:45 Tải xuống
Chapter 134 26-09-2020 13:40:44 Tải xuống
Chapter 135 26-09-2020 13:40:41 Tải xuống
Chapter 136 26-09-2020 13:40:40 Tải xuống
Chapter 137 01-10-2020 12:01:09 Tải xuống
Chapter 138 26-09-2020 13:40:33 Tải xuống
Chapter 139 26-09-2020 13:51:31 Tải xuống
Chapter 140 26-09-2020 13:40:35 Tải xuống
Chapter 141 26-09-2020 13:51:30 Tải xuống
Chapter 142 26-09-2020 13:40:28 Tải xuống
Chapter 143 26-09-2020 13:40:24 Tải xuống
Chapter 144 26-09-2020 13:40:24 Tải xuống
Chapter 145 26-09-2020 13:40:19 Tải xuống
Chapter 146 26-09-2020 13:40:19 Tải xuống
Chapter 147 26-09-2020 13:40:14 Tải xuống
Chapter 148 26-09-2020 13:40:14 Tải xuống
Chapter 149 26-09-2020 13:40:10 Tải xuống
Chapter 150 26-09-2020 13:40:10 Tải xuống
Chapter 151 26-09-2020 13:40:07 Tải xuống
Chapter 152 26-09-2020 13:40:05 Tải xuống
Chapter 153 26-09-2020 14:15:18 Tải xuống
Chapter 154 26-09-2020 13:40:03 Tải xuống
Chapter 155 26-09-2020 13:39:59 Tải xuống
Chapter 156 26-09-2020 13:39:59 Tải xuống
Chapter 157 26-09-2020 13:39:56 Tải xuống
Chapter 158 26-09-2020 13:39:51 Tải xuống
Chapter 159 26-09-2020 13:39:04 Tải xuống
Chapter 160 26-09-2020 13:39:03 Tải xuống
Chapter 161 26-09-2020 13:39:00 Tải xuống
Chapter 162 26-09-2020 13:38:59 Tải xuống
Chapter 163 26-09-2020 13:38:56 Tải xuống
Chapter 164 26-09-2020 13:38:55 Tải xuống
Chapter 165 26-09-2020 13:38:52 Tải xuống
Chapter 166 26-09-2020 13:38:51 Tải xuống
Chapter 167 26-09-2020 13:38:48 Tải xuống
Chapter 168 01-10-2020 12:01:03 Tải xuống
Chapter 169 26-09-2020 13:38:44 Tải xuống
Chapter 170 26-09-2020 13:38:43 Tải xuống
Chapter 171 26-09-2020 14:03:26 Tải xuống
Chapter 172 26-09-2020 13:38:39 Tải xuống
Chapter 173 01-10-2020 12:01:00 Tải xuống
Chapter 174 26-09-2020 13:51:26 Tải xuống
Chapter 175 26-09-2020 13:38:36 Tải xuống
Chapter 176 26-09-2020 13:38:33 Tải xuống
Chapter 177 26-09-2020 13:38:32 Tải xuống
Chapter 178 26-09-2020 13:38:29 Tải xuống
Chapter 179 26-09-2020 13:38:28 Tải xuống
Chapter 180 26-09-2020 13:38:25 Tải xuống
Chapter 181 26-09-2020 13:38:24 Tải xuống
Chapter 182 26-09-2020 13:38:21 Tải xuống
Chapter 183 26-09-2020 13:38:21 Tải xuống
Chapter 184 26-09-2020 13:38:18 Tải xuống
Chapter 185 26-09-2020 13:38:16 Tải xuống
Chapter 186 26-09-2020 13:51:24 Tải xuống
Chapter 187 26-09-2020 13:38:14 Tải xuống
Chapter 188 26-09-2020 13:38:10 Tải xuống
Chapter 189 26-09-2020 13:38:10 Tải xuống
Chapter 190 26-09-2020 13:38:06 Tải xuống
Chapter 191 26-09-2020 13:38:06 Tải xuống
Chapter 192 26-09-2020 14:00:43 Tải xuống
Chapter 193 26-09-2020 13:38:03 Tải xuống
Chapter 194 26-09-2020 13:49:12 Tải xuống
Chapter 195 26-09-2020 13:37:59 Tải xuống
Chapter 196 26-09-2020 13:37:58 Tải xuống
Chapter 197 26-09-2020 13:37:55 Tải xuống
Chapter 198 26-09-2020 13:37:53 Tải xuống
Chapter 199 26-09-2020 13:37:51 Tải xuống
Chapter 200 26-09-2020 13:37:49 Tải xuống
Chapter 201 26-09-2020 13:49:11 Tải xuống
Chapter 202 26-09-2020 13:37:45 Tải xuống
Chapter 203 26-09-2020 13:37:45 Tải xuống
Chapter 204 26-09-2020 13:37:41 Tải xuống
Chapter 205 26-09-2020 13:37:40 Tải xuống
Chapter 206 26-09-2020 13:37:38 Tải xuống
Chapter 207 26-09-2020 13:37:37 Tải xuống
Chapter 208 26-09-2020 13:37:34 Tải xuống
Chapter 209 26-09-2020 13:37:33 Tải xuống
Chapter 210 26-09-2020 13:37:30 Tải xuống
Chapter 211 26-09-2020 13:37:29 Tải xuống
Chapter 212 26-09-2020 13:37:26 Tải xuống
Chapter 212: Video 06-05-2020 08:16:36 Tải xuống
Chapter 213 26-09-2020 13:37:25 Tải xuống
Chapter 213: Video 19-05-2020 07:02:36 Tải xuống
Chapter 214 26-09-2020 13:49:07 Tải xuống
Chapter 214: Video 19-05-2020 06:48:39 Tải xuống
Chapter 215 26-09-2020 13:37:23 Tải xuống
Chapter 215: Video 23-05-2020 23:53:23 Tải xuống
Chapter 216 26-09-2020 13:37:18 Tải xuống
Chapter 216: Video 29-05-2020 02:13:36 Tải xuống
Chapter 217 26-09-2020 13:36:06 Tải xuống
Chapter 217: Video 31-05-2020 08:37:58 Tải xuống
Chapter 218 26-09-2020 13:36:04 Tải xuống
Chapter 218: Video 28-09-2020 10:17:04 Tải xuống
Chapter 219 26-09-2020 13:49:07 Tải xuống
Chapter 219: Video 28-09-2020 10:16:57 Tải xuống
Chapter 220 26-09-2020 13:36:00 Tải xuống
Chapter 220: Video 28-09-2020 10:16:58 Tải xuống
Chapter 221 26-09-2020 13:35:56 Tải xuống
Chapter 221: Video 28-09-2020 10:16:52 Tải xuống
Chapter 222 26-09-2020 13:35:55 Tải xuống
Chapter 222: Video 28-09-2020 10:16:46 Tải xuống
Chapter 223 26-09-2020 13:49:04 Tải xuống
Chapter 223: Video 28-09-2020 10:16:46 Tải xuống
Chapter 224 26-09-2020 13:49:01 Tải xuống
Chapter 224: Video 28-09-2020 10:16:41 Tải xuống
Chapter 225 26-09-2020 13:49:02 Tải xuống
Chapter 225: Video 28-09-2020 10:40:40 Tải xuống
Chapter 226 26-09-2020 13:35:49 Tải xuống
Chapter 226: Video 28-09-2020 10:29:04 Tải xuống
Chapter 227 26-09-2020 13:35:47 Tải xuống
Chapter 227: Video 28-09-2020 10:14:15 Tải xuống
Chapter 228 26-09-2020 13:35:43 Tải xuống
Chapter 229 26-09-2020 13:35:42 Tải xuống
Chapter 230 26-09-2020 13:48:57 Tải xuống
Chapter 231 26-09-2020 13:48:56 Tải xuống
Chapter 232 26-09-2020 13:35:38 Tải xuống
Chapter 233 26-09-2020 13:48:53 Tải xuống
Chapter 234 26-09-2020 13:35:35 Tải xuống
Chapter 235 26-09-2020 13:35:31 Tải xuống
Chapter 236 26-09-2020 13:35:30 Tải xuống
Chapter 237 26-09-2020 13:35:27 Tải xuống
Chapter 238 26-09-2020 13:35:26 Tải xuống
Chapter 239 26-09-2020 13:35:23 Tải xuống
Chapter 240 26-09-2020 13:35:22 Tải xuống
Chapter 241 26-09-2020 13:35:19 Tải xuống
Chapter 242 26-09-2020 13:35:18 Tải xuống
Chapter 243 26-09-2020 13:48:53 Tải xuống
Chapter 244 26-09-2020 13:35:15 Tải xuống
Chapter 245 26-09-2020 13:48:50 Tải xuống
Chapter 246 26-09-2020 13:35:11 Tải xuống
Chapter 247 26-09-2020 13:48:45 Tải xuống
Chapter 248 26-09-2020 13:35:08 Tải xuống
Chapter 249 26-09-2020 13:35:07 Tải xuống
Chapter 250 26-09-2020 13:35:03 Tải xuống
Chapter 251 26-09-2020 13:35:02 Tải xuống
Chapter 252 26-09-2020 14:21:08 Tải xuống
Chapter 253 26-09-2020 13:34:58 Tải xuống
Chapter 254 26-09-2020 13:34:57 Tải xuống
Chapter 255 26-09-2020 13:34:54 Tải xuống
Chapter 256 26-09-2020 13:34:53 Tải xuống
Chapter 257 26-09-2020 13:34:50 Tải xuống
Chapter 258 26-09-2020 13:34:49 Tải xuống
Chapter 259 26-09-2020 13:45:51 Tải xuống
Chapter 260 26-09-2020 13:57:10 Tải xuống
Chapter 261 26-09-2020 13:45:48 Tải xuống
Chapter 262 26-09-2020 13:34:43 Tải xuống
Chapter 263 26-09-2020 13:34:43 Tải xuống
Chapter 264 26-09-2020 13:34:39 Tải xuống
Chapter 265 26-09-2020 13:34:34 Tải xuống
Chapter 266 26-09-2020 13:34:34 Tải xuống
Chapter 267 26-09-2020 13:45:45 Tải xuống
Chapter 268 26-09-2020 13:34:26 Tải xuống
Chapter 269 26-09-2020 13:34:26 Tải xuống
Chapter 270 26-09-2020 13:34:21 Tải xuống
Chapter 271 26-09-2020 13:34:21 Tải xuống
Chapter 272 26-09-2020 13:34:17 Tải xuống
Chapter 273 26-09-2020 13:34:16 Tải xuống
Chapter 274 26-09-2020 13:45:44 Tải xuống
Chapter 275 26-09-2020 13:34:12 Tải xuống
Chapter 276 26-09-2020 13:34:11 Tải xuống
Chapter 277 26-09-2020 14:09:13 Tải xuống
Chapter 278 26-09-2020 13:45:41 Tải xuống
Chapter 279 26-09-2020 13:34:07 Tải xuống
Chapter 280 26-09-2020 13:34:03 Tải xuống
Chapter 281 26-09-2020 13:34:03 Tải xuống
Chapter 282 26-09-2020 13:33:59 Tải xuống
Chapter 283 11-09-2020 13:57:33 Tải xuống
Chapter 284 26-09-2020 13:33:59 Tải xuống
Chapter 285 26-09-2020 13:33:55 Tải xuống
Chapter 286 26-09-2020 13:33:54 Tải xuống
Chapter 287 26-09-2020 13:33:51 Tải xuống
Chapter 288 22-09-2020 15:21:03 Tải xuống
Chapter 289 22-09-2020 15:20:58 Tải xuống
Chapter 290 22-09-2020 15:20:53 Tải xuống
Chapter 291 22-09-2020 15:20:53 Tải xuống
Chapter 292 24-09-2020 11:36:22 Tải xuống
Chapter 293 28-09-2020 16:06:45 Tải xuống
Chapter 294 01-10-2020 12:00:17 Tải xuống
Chapter 295 05-10-2020 15:12:23 Tải xuống
Chapter 296 08-10-2020 10:24:25 Tải xuống
Chapter 297 15-10-2020 11:26:04 Tải xuống
Chapter 298 22-10-2020 11:00:13 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh