Chúa tể học đường

Tác giả: Park Yong Je
Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Manhwa , Martial Arts , Shounen
Lần cập nhật cuối: 12-12-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Một Trận Chiến Giữa Các Học Sinh Trên Thế Giới. Mori Jin, một chàng trai có kĩ thuật chiến đấu tuyệt vời, luôn mơ ước mình là kẻ mạnh nhất. Anh học Taekwondo với ông của mình từ hồi nhỏ. Và bây giờ anh ta đã được đai đen. Một ngày có một người đàn ông, R, đến gặp Jin và mời cậu tham gia "Chúa tể học đường", một trận chiến của các cao thủ giới học sinh. Những lời mời như thế được gửi đi khắp thế giới. Và Jin đã tham gia, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo...?
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 509: Raw 12-12-2021 11:40:08 Tải xuống
Chapter 509 12-12-2021 16:10:53 Tải xuống
Chapter 508 12-12-2021 11:21:39 Tải xuống
Chapter 507.5 12-12-2021 11:21:55 Tải xuống
Chapter 507 12-12-2021 11:22:09 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 30-06-2020 10:00:43 Tải xuống
Chapter 1 12-12-2021 11:20:04 Tải xuống
Chapter 2 12-12-2021 11:20:04 Tải xuống
Chapter 3 12-12-2021 11:20:04 Tải xuống
Chapter 4 12-12-2021 11:20:04 Tải xuống
Chapter 5 12-12-2021 11:20:04 Tải xuống
Chapter 6 12-12-2021 11:20:04 Tải xuống
Chapter 7 12-12-2021 11:20:04 Tải xuống
Chapter 8 12-12-2021 11:20:04 Tải xuống
Chapter 9 12-12-2021 11:20:05 Tải xuống
Chapter 10 12-12-2021 11:20:05 Tải xuống
Chapter 11 12-12-2021 11:20:05 Tải xuống
Chapter 12 12-12-2021 11:20:05 Tải xuống
Chapter 13 12-12-2021 11:20:05 Tải xuống
Chapter 14 12-12-2021 11:20:05 Tải xuống
Chapter 15 12-12-2021 11:20:05 Tải xuống
Chapter 16 12-12-2021 11:20:05 Tải xuống
Chapter 17 12-12-2021 11:20:05 Tải xuống
Chapter 18 12-12-2021 11:20:05 Tải xuống
Chapter 19 12-12-2021 11:20:05 Tải xuống
Chapter 20 12-12-2021 11:20:05 Tải xuống
Chapter 21 12-12-2021 11:20:05 Tải xuống
Chapter 22 12-12-2021 11:20:05 Tải xuống
Chapter 23 12-12-2021 11:20:05 Tải xuống
Chapter 24 12-12-2021 11:20:05 Tải xuống
Chapter 25 12-12-2021 11:20:05 Tải xuống
Chapter 26 12-12-2021 11:20:05 Tải xuống
Chapter 27 12-12-2021 11:20:06 Tải xuống
Chapter 28 12-12-2021 11:20:06 Tải xuống
Chapter 29 12-12-2021 11:20:06 Tải xuống
Chapter 30 12-12-2021 11:20:06 Tải xuống
Chapter 31 12-12-2021 11:20:06 Tải xuống
Chapter 32 12-12-2021 11:20:06 Tải xuống
Chapter 33 12-12-2021 11:20:06 Tải xuống
Chapter 34 12-12-2021 11:20:06 Tải xuống
Chapter 35 12-12-2021 11:20:06 Tải xuống
Chapter 36 12-12-2021 11:20:06 Tải xuống
Chapter 37 12-12-2021 11:20:06 Tải xuống
Chapter 38 12-12-2021 11:20:06 Tải xuống
Chapter 39 12-12-2021 11:20:06 Tải xuống
Chapter 40 12-12-2021 11:20:06 Tải xuống
Chapter 41 12-12-2021 11:20:06 Tải xuống
Chapter 42 12-12-2021 11:20:06 Tải xuống
Chapter 43 12-12-2021 11:20:06 Tải xuống
Chapter 44 12-12-2021 11:20:06 Tải xuống
Chapter 45 12-12-2021 11:20:07 Tải xuống
Chapter 46 12-12-2021 11:20:21 Tải xuống
Chapter 47 12-12-2021 11:20:21 Tải xuống
Chapter 48 12-12-2021 11:20:07 Tải xuống
Chapter 49 12-12-2021 11:20:07 Tải xuống
Chapter 50 12-12-2021 11:20:07 Tải xuống
Chapter 51 12-12-2021 11:20:07 Tải xuống
Chapter 52 12-12-2021 11:20:07 Tải xuống
Chapter 53 12-12-2021 11:20:07 Tải xuống
Chapter 54 12-12-2021 11:20:07 Tải xuống
Chapter 55 12-12-2021 11:20:07 Tải xuống
Chapter 56 12-12-2021 11:20:07 Tải xuống
Chapter 57 12-12-2021 11:20:07 Tải xuống
Chapter 58 12-12-2021 11:20:07 Tải xuống
Chapter 59 12-12-2021 11:20:07 Tải xuống
Chapter 60 12-12-2021 11:20:07 Tải xuống
Chapter 61 12-12-2021 11:20:07 Tải xuống
Chapter 62 12-12-2021 11:20:08 Tải xuống
Chapter 63 12-12-2021 11:20:08 Tải xuống
Chapter 64 12-12-2021 11:20:08 Tải xuống
Chapter 65 12-12-2021 11:20:08 Tải xuống
Chapter 66 12-12-2021 11:20:08 Tải xuống
Chapter 67 12-12-2021 11:20:08 Tải xuống
Chapter 68 12-12-2021 11:20:08 Tải xuống
Chapter 69 12-12-2021 11:20:08 Tải xuống
Chapter 70 12-12-2021 11:20:08 Tải xuống
Chapter 71 12-12-2021 11:20:08 Tải xuống
Chapter 72 12-12-2021 11:20:08 Tải xuống
Chapter 73 12-12-2021 11:20:08 Tải xuống
Chapter 74 12-12-2021 11:20:08 Tải xuống
Chapter 75 12-12-2021 11:20:08 Tải xuống
Chapter 76 12-12-2021 11:20:09 Tải xuống
Chapter 77 12-12-2021 11:20:09 Tải xuống
Chapter 78 12-12-2021 11:20:09 Tải xuống
Chapter 79 12-12-2021 11:20:09 Tải xuống
Chapter 80 12-12-2021 11:20:09 Tải xuống
Chapter 81 12-12-2021 11:20:09 Tải xuống
Chapter 82 12-12-2021 11:20:09 Tải xuống
Chapter 83 12-12-2021 11:20:09 Tải xuống
Chapter 84 12-12-2021 11:20:09 Tải xuống
Chapter 85 12-12-2021 11:20:09 Tải xuống
Chapter 86 12-12-2021 11:20:09 Tải xuống
Chapter 87 12-12-2021 11:20:09 Tải xuống
Chapter 88 12-12-2021 11:20:09 Tải xuống
Chapter 89 12-12-2021 11:20:09 Tải xuống
Chapter 90 12-12-2021 11:20:09 Tải xuống
Chapter 91 12-12-2021 11:20:09 Tải xuống
Chapter 92 12-12-2021 11:20:09 Tải xuống
Chapter 93 12-12-2021 11:20:09 Tải xuống
Chapter 94 12-12-2021 11:20:10 Tải xuống
Chapter 95 12-12-2021 11:20:10 Tải xuống
Chapter 96 12-12-2021 11:20:10 Tải xuống
Chapter 97 12-12-2021 11:20:10 Tải xuống
Chapter 98 12-12-2021 11:20:10 Tải xuống
Chapter 99 12-12-2021 11:20:10 Tải xuống
Chapter 100 12-12-2021 11:20:10 Tải xuống
Chapter 101 12-12-2021 11:20:10 Tải xuống
Chapter 102 12-12-2021 11:20:10 Tải xuống
Chapter 103 12-12-2021 11:20:10 Tải xuống
Chapter 104 12-12-2021 11:20:10 Tải xuống
Chapter 105 12-12-2021 11:20:10 Tải xuống
Chapter 106 12-12-2021 11:20:10 Tải xuống
Chapter 107 12-12-2021 11:20:10 Tải xuống
Chapter 108 12-12-2021 11:20:10 Tải xuống
Chapter 109 12-12-2021 11:20:10 Tải xuống
Chapter 110 12-12-2021 11:20:10 Tải xuống
Chapter 111 12-12-2021 11:20:10 Tải xuống
Chapter 112 12-12-2021 11:20:10 Tải xuống
Chapter 113 12-12-2021 11:20:10 Tải xuống
Chapter 114 12-12-2021 11:20:10 Tải xuống
Chapter 115 12-12-2021 11:20:10 Tải xuống
Chapter 116 12-12-2021 11:20:10 Tải xuống
Chapter 117 12-12-2021 11:20:10 Tải xuống
Chapter 118 12-12-2021 11:20:10 Tải xuống
Chapter 119 12-12-2021 11:20:10 Tải xuống
Chapter 120 12-12-2021 11:20:10 Tải xuống
Chapter 121 12-12-2021 11:20:10 Tải xuống
Chapter 122 12-12-2021 11:20:10 Tải xuống
Chapter 123 12-12-2021 11:20:10 Tải xuống
Chapter 124 12-12-2021 11:20:10 Tải xuống
Chapter 125 12-12-2021 11:20:10 Tải xuống
Chapter 126 12-12-2021 11:20:10 Tải xuống
Chapter 127 12-12-2021 11:20:10 Tải xuống
Chapter 128 12-12-2021 11:20:10 Tải xuống
Chapter 129 12-12-2021 11:20:10 Tải xuống
Chapter 130 12-12-2021 11:20:10 Tải xuống
Chapter 131 12-12-2021 11:20:10 Tải xuống
Chapter 132 12-12-2021 11:20:10 Tải xuống
Chapter 133 12-12-2021 11:20:10 Tải xuống
Chapter 134 12-12-2021 11:20:10 Tải xuống
Chapter 135 12-12-2021 11:20:10 Tải xuống
Chapter 136 12-12-2021 11:20:10 Tải xuống
Chapter 137 12-12-2021 11:20:10 Tải xuống
Chapter 138 12-12-2021 11:20:10 Tải xuống
Chapter 139 12-12-2021 11:20:10 Tải xuống
Chapter 140 12-12-2021 11:20:10 Tải xuống
Chapter 141 12-12-2021 11:20:11 Tải xuống
Chapter 142 12-12-2021 11:20:11 Tải xuống
Chapter 143 12-12-2021 11:20:11 Tải xuống
Chapter 144 12-12-2021 11:20:11 Tải xuống
Chapter 145 12-12-2021 11:20:11 Tải xuống
Chapter 146 12-12-2021 11:20:11 Tải xuống
Chapter 147 12-12-2021 11:20:11 Tải xuống
Chapter 148 12-12-2021 11:20:11 Tải xuống
Chapter 149 12-12-2021 11:20:11 Tải xuống
Chapter 150 12-12-2021 11:20:11 Tải xuống
Chapter 151 12-12-2021 11:20:11 Tải xuống
Chapter 152 12-12-2021 11:20:11 Tải xuống
Chapter 153 12-12-2021 11:20:11 Tải xuống
Chapter 154 12-12-2021 11:20:11 Tải xuống
Chapter 155 12-12-2021 11:20:11 Tải xuống
Chapter 156 12-12-2021 11:20:11 Tải xuống
Chapter 157 12-12-2021 11:20:11 Tải xuống
Chapter 158 12-12-2021 11:20:11 Tải xuống
Chapter 159 12-12-2021 11:20:11 Tải xuống
Chapter 160 12-12-2021 11:20:11 Tải xuống
Chapter 161 12-12-2021 11:20:11 Tải xuống
Chapter 162 12-12-2021 11:20:11 Tải xuống
Chapter 163 12-12-2021 11:20:11 Tải xuống
Chapter 164 12-12-2021 11:20:11 Tải xuống
Chapter 165 12-12-2021 11:20:11 Tải xuống
Chapter 166 12-12-2021 11:20:11 Tải xuống
Chapter 167 12-12-2021 11:20:11 Tải xuống
Chapter 168 12-12-2021 11:20:11 Tải xuống
Chapter 169 12-12-2021 11:20:11 Tải xuống
Chapter 170 12-12-2021 11:20:11 Tải xuống
Chapter 171 12-12-2021 11:20:11 Tải xuống
Chapter 172 12-12-2021 11:20:11 Tải xuống
Chapter 173 12-12-2021 11:20:11 Tải xuống
Chapter 174 12-12-2021 11:20:11 Tải xuống
Chapter 175 12-12-2021 11:20:11 Tải xuống
Chapter 176 12-12-2021 11:20:11 Tải xuống
Chapter 177 12-12-2021 11:20:11 Tải xuống
Chapter 178 12-12-2021 11:20:11 Tải xuống
Chapter 179 12-12-2021 11:20:11 Tải xuống
Chapter 180 12-12-2021 11:20:11 Tải xuống
Chapter 181 12-12-2021 11:20:11 Tải xuống
Chapter 182 12-12-2021 11:20:12 Tải xuống
Chapter 183 12-12-2021 11:20:12 Tải xuống
Chapter 184 12-12-2021 11:20:12 Tải xuống
Chapter 185 12-12-2021 11:20:12 Tải xuống
Chapter 186 12-12-2021 11:20:12 Tải xuống
Chapter 187 12-12-2021 11:20:12 Tải xuống
Chapter 188 12-12-2021 11:20:12 Tải xuống
Chapter 189 12-12-2021 11:20:12 Tải xuống
Chapter 190 12-12-2021 11:20:12 Tải xuống
Chapter 191 12-12-2021 11:20:12 Tải xuống
Chapter 192 12-12-2021 11:20:12 Tải xuống
Chapter 193 12-12-2021 11:20:12 Tải xuống
Chapter 194 12-12-2021 11:20:12 Tải xuống
Chapter 195 12-12-2021 11:20:12 Tải xuống
Chapter 196 12-12-2021 11:20:12 Tải xuống
Chapter 197 12-12-2021 11:20:12 Tải xuống
Chapter 198 12-12-2021 11:20:12 Tải xuống
Chapter 199 12-12-2021 11:20:12 Tải xuống
Chapter 200 12-12-2021 11:20:12 Tải xuống
Chapter 201 12-12-2021 11:20:12 Tải xuống
Chapter 202 12-12-2021 11:20:12 Tải xuống
Chapter 203 12-12-2021 11:20:12 Tải xuống
Chapter 204 12-12-2021 11:20:12 Tải xuống
Chapter 205 12-12-2021 11:20:12 Tải xuống
Chapter 206 12-12-2021 11:20:12 Tải xuống
Chapter 207 12-12-2021 11:20:12 Tải xuống
Chapter 208 12-12-2021 11:20:12 Tải xuống
Chapter 209 12-12-2021 11:20:12 Tải xuống
Chapter 210 12-12-2021 11:20:12 Tải xuống
Chapter 211 12-12-2021 11:20:12 Tải xuống
Chapter 212 12-12-2021 11:20:12 Tải xuống
Chapter 213 12-12-2021 11:20:12 Tải xuống
Chapter 214 12-12-2021 11:20:12 Tải xuống
Chapter 215 12-12-2021 11:20:12 Tải xuống
Chapter 216 12-12-2021 11:20:13 Tải xuống
Chapter 217 12-12-2021 11:20:13 Tải xuống
Chapter 218 12-12-2021 11:20:13 Tải xuống
Chapter 219 12-12-2021 11:20:13 Tải xuống
Chapter 220 12-12-2021 11:20:13 Tải xuống
Chapter 221 12-12-2021 11:20:13 Tải xuống
Chapter 222 12-12-2021 11:20:13 Tải xuống
Chapter 223 12-12-2021 11:20:13 Tải xuống
Chapter 224 12-12-2021 11:20:13 Tải xuống
Chapter 225 12-12-2021 11:20:13 Tải xuống
Chapter 226 12-12-2021 11:20:13 Tải xuống
Chapter 227 12-12-2021 11:20:13 Tải xuống
Chapter 228 12-12-2021 11:20:14 Tải xuống
Chapter 229 12-12-2021 11:20:14 Tải xuống
Chapter 230 12-12-2021 11:20:14 Tải xuống
Chapter 231 12-12-2021 11:20:14 Tải xuống
Chapter 232 12-12-2021 11:20:14 Tải xuống
Chapter 233 12-12-2021 11:20:14 Tải xuống
Chapter 234 12-12-2021 11:20:14 Tải xuống
Chapter 235 12-12-2021 11:20:14 Tải xuống
Chapter 236 12-12-2021 11:20:14 Tải xuống
Chapter 237 12-12-2021 11:20:14 Tải xuống
Chapter 238 12-12-2021 11:20:14 Tải xuống
Chapter 239 12-12-2021 11:20:14 Tải xuống
Chapter 240 12-12-2021 11:20:14 Tải xuống
Chapter 241 12-12-2021 11:20:14 Tải xuống
Chapter 242 12-12-2021 11:20:14 Tải xuống
Chapter 243 12-12-2021 11:20:14 Tải xuống
Chapter 244 12-12-2021 11:20:14 Tải xuống
Chapter 245 12-12-2021 11:20:14 Tải xuống
Chapter 246 12-12-2021 11:20:14 Tải xuống
Chapter 247 12-12-2021 11:20:14 Tải xuống
Chapter 248 12-12-2021 11:20:14 Tải xuống
Chapter 249 12-12-2021 11:20:14 Tải xuống
Chapter 250 28-11-2018 08:37:47 Tải xuống
Chapter 250: Chap 249 12-12-2021 11:20:14 Tải xuống
Chapter 251 12-12-2021 11:20:14 Tải xuống
Chapter 252 12-12-2021 11:20:14 Tải xuống
Chapter 253 12-12-2021 11:20:14 Tải xuống
Chapter 254 12-12-2021 11:20:14 Tải xuống
Chapter 255 12-12-2021 11:20:14 Tải xuống
Chapter 256 24-09-2020 20:21:08 Tải xuống
Chapter 256: Chap 257 12-12-2021 11:20:14 Tải xuống
Chapter 257 12-12-2021 11:20:14 Tải xuống
Chapter 258 12-12-2021 11:20:14 Tải xuống
Chapter 259 12-12-2021 11:20:14 Tải xuống
Chapter 260 12-12-2021 11:20:14 Tải xuống
Chapter 261 12-12-2021 11:20:14 Tải xuống
Chapter 262 12-12-2021 11:20:14 Tải xuống
Chapter 263 12-12-2021 11:20:14 Tải xuống
Chapter 264 12-12-2021 11:20:14 Tải xuống
Chapter 265 12-12-2021 11:20:14 Tải xuống
Chapter 266 12-12-2021 11:20:14 Tải xuống
Chapter 267 12-12-2021 11:20:15 Tải xuống
Chapter 268 12-12-2021 11:20:15 Tải xuống
Chapter 269 12-12-2021 11:20:15 Tải xuống
Chapter 270 12-12-2021 11:20:15 Tải xuống
Chapter 271 12-12-2021 11:20:15 Tải xuống
Chapter 272 12-12-2021 11:20:15 Tải xuống
Chapter 273 12-12-2021 11:20:15 Tải xuống
Chapter 274 12-12-2021 11:20:15 Tải xuống
Chapter 275 12-12-2021 11:20:15 Tải xuống
Chapter 276 12-12-2021 11:20:15 Tải xuống
Chapter 277 12-12-2021 11:20:15 Tải xuống
Chapter 278 12-12-2021 11:20:15 Tải xuống
Chapter 279 12-12-2021 11:20:15 Tải xuống
Chapter 280 12-12-2021 11:20:15 Tải xuống
Chapter 281 12-12-2021 11:20:15 Tải xuống
Chapter 282 12-12-2021 11:20:15 Tải xuống
Chapter 283 12-12-2021 11:20:15 Tải xuống
Chapter 284 12-12-2021 11:20:15 Tải xuống
Chapter 285 12-12-2021 11:20:15 Tải xuống
Chapter 286 12-12-2021 11:20:15 Tải xuống
Chapter 287 12-12-2021 11:20:15 Tải xuống
Chapter 288 12-12-2021 11:20:15 Tải xuống
Chapter 289 12-12-2021 11:20:15 Tải xuống
Chapter 290 12-12-2021 11:20:15 Tải xuống
Chapter 291 12-12-2021 11:20:15 Tải xuống
Chapter 292 12-12-2021 11:20:15 Tải xuống
Chapter 293 12-12-2021 11:20:15 Tải xuống
Chapter 294 12-12-2021 11:20:15 Tải xuống
Chapter 295 12-12-2021 11:20:15 Tải xuống
Chapter 296 12-12-2021 11:20:15 Tải xuống
Chapter 297 12-12-2021 11:20:15 Tải xuống
Chapter 298 12-12-2021 11:20:15 Tải xuống
Chapter 299 12-12-2021 11:20:15 Tải xuống
Chapter 300 12-12-2021 11:20:15 Tải xuống
Chapter 301 12-12-2021 11:20:15 Tải xuống
Chapter 302 12-12-2021 11:20:15 Tải xuống
Chapter 303 12-12-2021 11:20:15 Tải xuống
Chapter 304 12-12-2021 11:20:15 Tải xuống
Chapter 305 12-12-2021 11:20:15 Tải xuống
Chapter 306 12-12-2021 11:20:15 Tải xuống
Chapter 307 12-12-2021 11:20:16 Tải xuống
Chapter 308 12-12-2021 11:20:16 Tải xuống
Chapter 309 12-12-2021 11:20:16 Tải xuống
Chapter 310 12-12-2021 11:20:16 Tải xuống
Chapter 311 12-12-2021 11:20:16 Tải xuống
Chapter 312 12-12-2021 11:20:16 Tải xuống
Chapter 313 12-12-2021 11:20:16 Tải xuống
Chapter 314 12-12-2021 11:20:16 Tải xuống
Chapter 315 12-12-2021 11:20:16 Tải xuống
Chapter 316 12-12-2021 11:20:16 Tải xuống
Chapter 317 12-12-2021 11:20:16 Tải xuống
Chapter 318 12-12-2021 11:20:16 Tải xuống
Chapter 319 12-12-2021 11:20:16 Tải xuống
Chapter 320 12-12-2021 11:20:16 Tải xuống
Chapter 321 12-12-2021 11:20:16 Tải xuống
Chapter 322 12-12-2021 11:20:16 Tải xuống
Chapter 323 12-12-2021 11:20:16 Tải xuống
Chapter 324 12-12-2021 11:20:16 Tải xuống
Chapter 325 12-12-2021 11:20:17 Tải xuống
Chapter 326 12-12-2021 11:20:17 Tải xuống
Chapter 327 12-12-2021 11:20:17 Tải xuống
Chapter 328 12-12-2021 11:20:17 Tải xuống
Chapter 329 12-12-2021 11:20:17 Tải xuống
Chapter 330 12-12-2021 11:20:17 Tải xuống
Chapter 331 12-12-2021 11:20:17 Tải xuống
Chapter 332 12-12-2021 11:20:17 Tải xuống
Chapter 333 12-12-2021 11:20:17 Tải xuống
Chapter 334 12-12-2021 11:20:17 Tải xuống
Chapter 335 12-12-2021 11:20:17 Tải xuống
Chapter 336 12-12-2021 11:20:17 Tải xuống
Chapter 337 12-12-2021 11:20:17 Tải xuống
Chapter 338 12-12-2021 11:20:17 Tải xuống
Chapter 339 12-12-2021 11:20:18 Tải xuống
Chapter 340 12-12-2021 11:20:18 Tải xuống
Chapter 341 12-12-2021 11:20:18 Tải xuống
Chapter 342 12-12-2021 11:20:18 Tải xuống
Chapter 343 12-12-2021 11:20:18 Tải xuống
Chapter 343.2 24-08-2019 05:18:43 Tải xuống
Chapter 344 12-12-2021 11:20:18 Tải xuống
Chapter 345 12-12-2021 11:20:18 Tải xuống
Chapter 346 12-12-2021 11:20:18 Tải xuống
Chapter 347 12-12-2021 11:20:18 Tải xuống
Chapter 348 12-12-2021 11:20:18 Tải xuống
Chapter 349 12-12-2021 11:20:18 Tải xuống
Chapter 350 12-12-2021 11:20:18 Tải xuống
Chapter 351 12-12-2021 11:20:18 Tải xuống
Chapter 352 12-12-2021 11:20:18 Tải xuống
Chapter 353 12-12-2021 11:20:18 Tải xuống
Chapter 354 12-12-2021 11:20:18 Tải xuống
Chapter 355 12-12-2021 11:20:18 Tải xuống
Chapter 356 12-12-2021 11:20:18 Tải xuống
Chapter 357 12-12-2021 11:20:18 Tải xuống
Chapter 358 12-12-2021 11:20:19 Tải xuống
Chapter 359 12-12-2021 11:20:19 Tải xuống
Chapter 360 12-12-2021 11:20:19 Tải xuống
Chapter 361 12-12-2021 11:20:19 Tải xuống
Chapter 362 12-12-2021 11:20:19 Tải xuống
Chapter 363 12-12-2021 11:20:19 Tải xuống
Chapter 364 12-12-2021 11:20:19 Tải xuống
Chapter 365 12-12-2021 11:20:19 Tải xuống
Chapter 366 12-12-2021 11:20:19 Tải xuống
Chapter 367 12-12-2021 11:20:19 Tải xuống
Chapter 367.2 29-08-2021 15:10:21 Tải xuống
Chapter 368 12-12-2021 11:20:19 Tải xuống
Chapter 369 12-12-2021 11:20:20 Tải xuống
Chapter 370 12-12-2021 11:20:20 Tải xuống
Chapter 371 12-12-2021 11:20:20 Tải xuống
Chapter 372 12-12-2021 11:20:20 Tải xuống
Chapter 373 12-12-2021 11:20:20 Tải xuống
Chapter 374 12-12-2021 11:20:20 Tải xuống
Chapter 375 12-12-2021 11:20:20 Tải xuống
Chapter 376 12-12-2021 11:20:20 Tải xuống
Chapter 377 12-12-2021 11:20:20 Tải xuống
Chapter 378 12-12-2021 11:20:20 Tải xuống
Chapter 379 12-12-2021 11:20:20 Tải xuống
Chapter 380 12-12-2021 11:20:20 Tải xuống
Chapter 381 12-12-2021 11:20:20 Tải xuống
Chapter 382 12-12-2021 11:20:20 Tải xuống
Chapter 383 12-12-2021 11:20:20 Tải xuống
Chapter 384 12-12-2021 11:20:20 Tải xuống
Chapter 385 12-12-2021 11:20:20 Tải xuống
Chapter 386 12-12-2021 11:20:20 Tải xuống
Chapter 387 12-12-2021 11:20:20 Tải xuống
Chapter 388 12-12-2021 11:20:20 Tải xuống
Chapter 389 12-12-2021 11:20:21 Tải xuống
Chapter 390 12-12-2021 11:20:21 Tải xuống
Chapter 391 12-12-2021 11:20:21 Tải xuống
Chapter 392 12-12-2021 11:20:21 Tải xuống
Chapter 393 12-12-2021 11:20:21 Tải xuống
Chapter 394 12-12-2021 11:20:21 Tải xuống
Chapter 395 12-12-2021 11:20:21 Tải xuống
Chapter 396 12-12-2021 11:20:21 Tải xuống
Chapter 397 12-12-2021 11:20:21 Tải xuống
Chapter 398 12-12-2021 11:20:21 Tải xuống
Chapter 399 12-12-2021 11:20:21 Tải xuống
Chapter 400 12-12-2021 11:20:21 Tải xuống
Chapter 401 12-12-2021 11:20:21 Tải xuống
Chapter 402 12-12-2021 11:20:21 Tải xuống
Chapter 403 12-12-2021 11:20:21 Tải xuống
Chapter 404 12-12-2021 11:20:21 Tải xuống
Chapter 405 12-12-2021 11:20:21 Tải xuống
Chapter 406 12-12-2021 11:20:21 Tải xuống
Chapter 407 12-12-2021 11:20:21 Tải xuống
Chapter 408 12-12-2021 11:20:21 Tải xuống
Chapter 409 12-12-2021 11:20:21 Tải xuống
Chapter 410 12-12-2021 11:20:21 Tải xuống
Chapter 411 12-12-2021 11:20:21 Tải xuống
Chapter 412 12-12-2021 11:20:22 Tải xuống
Chapter 413 12-12-2021 11:20:22 Tải xuống
Chapter 414 12-12-2021 11:20:22 Tải xuống
Chapter 415 12-12-2021 11:20:22 Tải xuống
Chapter 416 12-12-2021 11:20:22 Tải xuống
Chapter 417 12-12-2021 11:20:22 Tải xuống
Chapter 418 12-12-2021 11:20:22 Tải xuống
Chapter 419 12-12-2021 11:20:22 Tải xuống
Chapter 420 12-12-2021 11:20:22 Tải xuống
Chapter 421 12-12-2021 11:20:22 Tải xuống
Chapter 421: (fb.com/groups/DocWebtoonDe) 01-08-2020 17:10:24 Tải xuống
Chapter 422 12-12-2021 11:20:22 Tải xuống
Chapter 422.5 12-12-2021 11:20:22 Tải xuống
Chapter 422.5: Raw 01-09-2020 23:42:40 Tải xuống
Chapter 423 12-12-2021 11:20:22 Tải xuống
Chapter 424 12-12-2021 11:20:22 Tải xuống
Chapter 425 12-12-2021 11:20:23 Tải xuống
Chapter 426 12-12-2021 11:20:23 Tải xuống
Chapter 426: Raw 12-10-2020 03:11:13 Tải xuống
Chapter 427 12-12-2021 11:20:23 Tải xuống
Chapter 427: Raw 12-10-2020 03:11:06 Tải xuống
Chapter 428 12-12-2021 11:20:23 Tải xuống
Chapter 428: Raw 12-10-2020 03:11:07 Tải xuống
Chapter 429 12-12-2021 11:20:23 Tải xuống
Chapter 429: Raw 12-10-2020 03:10:51 Tải xuống
Chapter 430 12-12-2021 11:20:23 Tải xuống
Chapter 430: Raw 12-10-2020 03:10:59 Tải xuống
Chapter 431 12-12-2021 11:20:23 Tải xuống
Chapter 431: Raw 12-10-2020 03:10:44 Tải xuống
Chapter 432 12-12-2021 11:20:23 Tải xuống
Chapter 432: Raw 12-10-2020 03:10:27 Tải xuống
Chapter 433 12-12-2021 11:20:23 Tải xuống
Chapter 433: Raw 12-10-2020 03:10:45 Tải xuống
Chapter 434 12-12-2021 11:20:23 Tải xuống
Chapter 434: Raw 12-10-2020 03:10:21 Tải xuống
Chapter 435 12-12-2021 11:20:23 Tải xuống
Chapter 435: Raw 12-10-2020 03:10:22 Tải xuống
Chapter 436 12-12-2021 11:20:23 Tải xuống
Chapter 436: Raw 12-10-2020 03:10:15 Tải xuống
Chapter 437 12-12-2021 11:20:23 Tải xuống
Chapter 437: Raw 12-10-2020 03:09:57 Tải xuống
Chapter 438 12-12-2021 11:20:23 Tải xuống
Chapter 438: Raw 12-10-2020 03:09:42 Tải xuống
Chapter 439 12-12-2021 11:20:23 Tải xuống
Chapter 439: Raw 12-10-2020 03:09:37 Tải xuống
Chapter 440 12-12-2021 11:20:23 Tải xuống
Chapter 440: Raw 12-10-2020 03:09:32 Tải xuống
Chapter 441 12-12-2021 11:20:23 Tải xuống
Chapter 441: Raw 12-10-2020 03:42:20 Tải xuống
Chapter 442 12-12-2021 11:20:23 Tải xuống
Chapter 442: Raw 12-10-2020 03:09:27 Tải xuống
Chapter 443 12-12-2021 11:20:24 Tải xuống
Chapter 443: Raw 12-10-2020 03:09:12 Tải xuống
Chapter 444 12-12-2021 11:20:24 Tải xuống
Chapter 444: Raw 12-10-2020 03:08:54 Tải xuống
Chapter 445 12-12-2021 11:20:24 Tải xuống
Chapter 445: Raw 12-10-2020 03:08:53 Tải xuống
Chapter 446 12-12-2021 11:20:24 Tải xuống
Chapter 446: Raw 12-10-2020 03:08:31 Tải xuống
Chapter 447 12-12-2021 11:20:24 Tải xuống
Chapter 447: Raw 12-10-2020 03:42:42 Tải xuống
Chapter 448 12-12-2021 11:20:24 Tải xuống
Chapter 448: Raw 12-10-2020 03:08:04 Tải xuống
Chapter 449 12-12-2021 11:20:24 Tải xuống
Chapter 449: Raw 12-10-2020 03:24:24 Tải xuống
Chapter 450 12-12-2021 11:20:24 Tải xuống
Chapter 450: Raw 12-10-2020 03:07:20 Tải xuống
Chapter 451 12-12-2021 11:20:24 Tải xuống
Chapter 451: Raw 12-10-2020 03:24:20 Tải xuống
Chapter 452 12-12-2021 11:20:24 Tải xuống
Chapter 452: Raw 12-10-2020 03:06:33 Tải xuống
Chapter 453 12-12-2021 11:20:24 Tải xuống
Chapter 453: Raw 12-10-2020 03:07:06 Tải xuống
Chapter 454 12-12-2021 11:20:24 Tải xuống
Chapter 454: Raw 12-10-2020 03:06:58 Tải xuống
Chapter 455 12-12-2021 11:20:24 Tải xuống
Chapter 455: Raw 12-10-2020 03:06:42 Tải xuống
Chapter 456 12-12-2021 11:20:24 Tải xuống
Chapter 456: Raw 12-10-2020 03:06:53 Tải xuống
Chapter 457 12-12-2021 11:20:24 Tải xuống
Chapter 457: Raw 01-02-2021 10:46:28 Tải xuống
Chapter 458 12-12-2021 11:20:24 Tải xuống
Chapter 459 12-12-2021 11:20:24 Tải xuống
Chapter 460 12-12-2021 11:20:24 Tải xuống
Chapter 461 12-12-2021 11:20:24 Tải xuống
Chapter 462 12-12-2021 11:20:24 Tải xuống
Chapter 463 12-12-2021 11:20:25 Tải xuống
Chapter 464 12-12-2021 11:20:25 Tải xuống
Chapter 465 12-12-2021 11:20:25 Tải xuống
Chapter 466 12-12-2021 11:20:25 Tải xuống
Chapter 467 12-12-2021 11:20:25 Tải xuống
Chapter 468 12-12-2021 11:20:25 Tải xuống
Chapter 469 12-12-2021 11:20:25 Tải xuống
Chapter 470 02-04-2021 20:55:11 Tải xuống
Chapter 470: Chap 469 12-12-2021 11:20:25 Tải xuống
Chapter 471 12-12-2021 11:20:25 Tải xuống
Chapter 472 12-12-2021 11:20:25 Tải xuống
Chapter 473 12-12-2021 11:20:25 Tải xuống
Chapter 474 12-12-2021 11:20:25 Tải xuống
Chapter 475 12-12-2021 11:20:25 Tải xuống
Chapter 476 12-12-2021 11:20:25 Tải xuống
Chapter 477 12-12-2021 11:20:25 Tải xuống
Chapter 478 12-12-2021 11:20:25 Tải xuống
Chapter 479 12-12-2021 11:20:25 Tải xuống
Chapter 480 12-12-2021 11:20:25 Tải xuống
Chapter 481 12-12-2021 11:20:25 Tải xuống
Chapter 482 12-12-2021 11:20:25 Tải xuống
Chapter 483 12-12-2021 11:20:26 Tải xuống
Chapter 484 12-12-2021 11:20:26 Tải xuống
Chapter 485 12-12-2021 11:20:26 Tải xuống
Chapter 486 12-12-2021 11:20:26 Tải xuống
Chapter 487 12-12-2021 11:20:26 Tải xuống
Chapter 488 12-12-2021 11:20:26 Tải xuống
Chapter 489 12-12-2021 11:20:26 Tải xuống
Chapter 490 12-12-2021 11:27:05 Tải xuống
Chapter 491 12-12-2021 11:26:34 Tải xuống
Chapter 492 12-12-2021 11:26:18 Tải xuống
Chapter 493 12-12-2021 11:26:19 Tải xuống
Chapter 494 12-12-2021 11:25:51 Tải xuống
Chapter 495 12-12-2021 11:40:02 Tải xuống
Chapter 496 12-12-2021 11:40:02 Tải xuống
Chapter 497 12-12-2021 11:24:44 Tải xuống
Chapter 498 12-12-2021 11:24:34 Tải xuống
Chapter 499 12-12-2021 11:24:00 Tải xuống
Chapter 500 12-12-2021 11:20:58 Tải xuống
Chapter 501 12-12-2021 11:23:44 Tải xuống
Chapter 502 12-12-2021 11:23:46 Tải xuống
Chapter 503 12-12-2021 11:23:27 Tải xuống
Chapter 504 12-12-2021 11:23:06 Tải xuống
Chapter 505 12-12-2021 11:22:47 Tải xuống
Chapter 506 12-12-2021 11:22:29 Tải xuống
Chapter 507 12-12-2021 11:22:09 Tải xuống
Chapter 507.5 12-12-2021 11:21:55 Tải xuống
Chapter 508 12-12-2021 11:21:39 Tải xuống
Chapter 509 12-12-2021 16:10:53 Tải xuống
Chapter 509: Raw 12-12-2021 11:40:08 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh