Ám Hành Ngự Sử

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Adventure , Manhwa , Martial Arts , Sci-fi
Lần cập nhật cuối: 30-09-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Ám Hành Ngự Sử xảy ra tại một vùng đất hư cấu ở Jushin, phỏng theo Triều Tiên thời phong kiến. Ở Jushin, đã từng có những đại diện bí mật của chính quyền được gọi là những ám hành ngự sử, những người cải trang đi du hành khắp đất nước. Họ được nhà vua giao nhiệm vụ tìm kiếm và trừng phạt những tên quan lại đồi bại, ăn hối lộ và mang lại công lí cho người dân.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 78 03-12-2018 14:36:00 Tải xuống
Chapter 77 03-12-2018 14:35:58 Tải xuống
Chapter 76 03-12-2018 14:35:57 Tải xuống
Chapter 75 03-12-2018 14:35:56 Tải xuống
Chapter 74 03-12-2018 14:35:55 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 01-10-2019 14:11:31 Tải xuống
Chapter 2 03-12-2018 14:34:55 Tải xuống
Chapter 3 03-12-2018 14:34:57 Tải xuống
Chapter 4 03-12-2018 14:34:57 Tải xuống
Chapter 5 03-12-2018 14:34:58 Tải xuống
Chapter 6 03-12-2018 14:34:59 Tải xuống
Chapter 7 03-12-2018 14:35:00 Tải xuống
Chapter 8 01-10-2019 14:11:35 Tải xuống
Chapter 9 03-12-2018 14:34:59 Tải xuống
Chapter 10 01-10-2019 14:11:30 Tải xuống
Chapter 11 03-12-2018 14:35:00 Tải xuống
Chapter 12 03-12-2018 14:35:02 Tải xuống
Chapter 13 03-12-2018 14:35:02 Tải xuống
Chapter 14 03-12-2018 14:35:03 Tải xuống
Chapter 15 02-10-2019 15:21:42 Tải xuống
Chapter 16 03-12-2018 14:35:04 Tải xuống
Chapter 17 30-09-2019 15:12:28 Tải xuống
Chapter 18 03-12-2018 14:35:05 Tải xuống
Chapter 19 03-12-2018 14:35:06 Tải xuống
Chapter 20 03-12-2018 14:35:08 Tải xuống
Chapter 21 03-12-2018 14:35:08 Tải xuống
Chapter 22 03-12-2018 14:35:09 Tải xuống
Chapter 23 30-09-2019 15:12:29 Tải xuống
Chapter 24 01-10-2019 14:11:25 Tải xuống
Chapter 25 30-09-2019 15:12:36 Tải xuống
Chapter 26 03-12-2018 14:35:10 Tải xuống
Chapter 27 03-12-2018 14:35:12 Tải xuống
Chapter 28 03-12-2018 14:35:12 Tải xuống
Chapter 29 03-12-2018 14:35:13 Tải xuống
Chapter 30 03-12-2018 14:35:14 Tải xuống
Chapter 31 03-12-2018 14:35:15 Tải xuống
Chapter 32 03-12-2018 14:35:16 Tải xuống
Chapter 33 03-12-2018 14:35:17 Tải xuống
Chapter 34 03-12-2018 14:35:18 Tải xuống
Chapter 35 03-12-2018 14:35:19 Tải xuống
Chapter 36 03-12-2018 14:35:20 Tải xuống
Chapter 37 03-12-2018 14:35:21 Tải xuống
Chapter 38 03-12-2018 14:35:23 Tải xuống
Chapter 39 03-12-2018 14:35:23 Tải xuống
Chapter 40 03-12-2018 14:35:24 Tải xuống
Chapter 41 03-12-2018 14:35:25 Tải xuống
Chapter 42 03-12-2018 14:35:26 Tải xuống
Chapter 43 30-09-2019 15:12:36 Tải xuống
Chapter 44 03-12-2018 14:35:27 Tải xuống
Chapter 45 03-12-2018 14:35:29 Tải xuống
Chapter 46 03-12-2018 14:35:30 Tải xuống
Chapter 47 03-12-2018 14:35:30 Tải xuống
Chapter 48 03-12-2018 14:35:31 Tải xuống
Chapter 49 03-12-2018 14:35:32 Tải xuống
Chapter 50 03-12-2018 14:35:33 Tải xuống
Chapter 51 03-12-2018 14:35:36 Tải xuống
Chapter 52 03-12-2018 14:35:36 Tải xuống
Chapter 53 03-12-2018 14:35:37 Tải xuống
Chapter 54 03-12-2018 14:35:37 Tải xuống
Chapter 55 03-12-2018 14:35:37 Tải xuống
Chapter 57 03-12-2018 14:35:39 Tải xuống
Chapter 58 03-12-2018 14:35:40 Tải xuống
Chapter 59 03-12-2018 14:35:41 Tải xuống
Chapter 60 03-12-2018 14:35:43 Tải xuống
Chapter 61 03-12-2018 14:35:43 Tải xuống
Chapter 62 03-12-2018 14:35:44 Tải xuống
Chapter 63 03-12-2018 14:35:46 Tải xuống
Chapter 64 03-12-2018 14:35:47 Tải xuống
Chapter 65 03-12-2018 14:35:48 Tải xuống
Chapter 66 03-12-2018 14:35:49 Tải xuống
Chapter 67 03-12-2018 14:35:50 Tải xuống
Chapter 69 03-12-2018 14:35:51 Tải xuống
Chapter 71 03-12-2018 14:35:52 Tải xuống
Chapter 72 03-12-2018 14:35:53 Tải xuống
Chapter 73 03-12-2018 14:35:54 Tải xuống
Chapter 74 03-12-2018 14:35:55 Tải xuống
Chapter 75 03-12-2018 14:35:56 Tải xuống
Chapter 76 03-12-2018 14:35:57 Tải xuống
Chapter 77 03-12-2018 14:35:58 Tải xuống
Chapter 78 03-12-2018 14:36:00 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh