Ám Hành Ngự Sử

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Adventure , Manhwa , Martial Arts , Sci-fi
Lần cập nhật cuối: 23-03-2022
TÓM TẮT NỘI DUNG
Ám Hành Ngự Sử xảy ra tại một vùng đất hư cấu ở Jushin, phỏng theo Triều Tiên thời phong kiến. Ở Jushin, đã từng có những đại diện bí mật của chính quyền được gọi là những ám hành ngự sử, những người cải trang đi du hành khắp đất nước. Họ được nhà vua giao nhiệm vụ tìm kiếm và trừng phạt những tên quan lại đồi bại, ăn hối lộ và mang lại công lí cho người dân.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 93 23-03-2022 13:40:04 Tải xuống
Chapter 92 22-03-2022 15:20:02 Tải xuống
Chapter 91 21-03-2022 10:09:12 Tải xuống
Chapter 90 20-03-2022 05:10:19 Tải xuống
Chapter 89 19-03-2022 04:30:06 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 09-03-2022 07:30:32 Tải xuống
Chapter 2 09-03-2022 07:30:32 Tải xuống
Chapter 3 09-03-2022 07:30:32 Tải xuống
Chapter 4 09-03-2022 07:30:32 Tải xuống
Chapter 5 09-03-2022 07:30:32 Tải xuống
Chapter 6 09-03-2022 07:30:32 Tải xuống
Chapter 7 09-03-2022 07:30:32 Tải xuống
Chapter 8 09-03-2022 07:30:32 Tải xuống
Chapter 9 09-03-2022 07:30:32 Tải xuống
Chapter 10 09-03-2022 07:30:32 Tải xuống
Chapter 11 09-03-2022 07:30:32 Tải xuống
Chapter 12 09-03-2022 07:30:32 Tải xuống
Chapter 13 09-03-2022 07:30:32 Tải xuống
Chapter 14 09-03-2022 07:30:32 Tải xuống
Chapter 15 09-03-2022 07:30:32 Tải xuống
Chapter 16 09-03-2022 07:30:32 Tải xuống
Chapter 17 09-03-2022 07:30:32 Tải xuống
Chapter 18 09-03-2022 07:30:32 Tải xuống
Chapter 19 09-03-2022 07:30:32 Tải xuống
Chapter 20 09-03-2022 07:30:32 Tải xuống
Chapter 21 09-03-2022 07:30:32 Tải xuống
Chapter 22 09-03-2022 07:30:32 Tải xuống
Chapter 23 09-03-2022 07:30:33 Tải xuống
Chapter 24 09-03-2022 07:30:33 Tải xuống
Chapter 25 09-03-2022 07:30:33 Tải xuống
Chapter 26 09-03-2022 07:30:33 Tải xuống
Chapter 27 09-03-2022 07:30:33 Tải xuống
Chapter 28 09-03-2022 07:30:33 Tải xuống
Chapter 29 09-03-2022 07:30:33 Tải xuống
Chapter 30 09-03-2022 07:30:33 Tải xuống
Chapter 31 09-03-2022 07:30:33 Tải xuống
Chapter 32 09-03-2022 07:30:33 Tải xuống
Chapter 33 09-03-2022 07:30:33 Tải xuống
Chapter 34 09-03-2022 07:30:33 Tải xuống
Chapter 35 09-03-2022 07:30:33 Tải xuống
Chapter 36 09-03-2022 07:30:33 Tải xuống
Chapter 37 09-03-2022 07:30:33 Tải xuống
Chapter 38 09-03-2022 07:30:33 Tải xuống
Chapter 39 09-03-2022 07:30:33 Tải xuống
Chapter 40 09-03-2022 07:30:33 Tải xuống
Chapter 41 09-03-2022 07:30:33 Tải xuống
Chapter 42 09-03-2022 07:30:33 Tải xuống
Chapter 43 09-03-2022 07:30:33 Tải xuống
Chapter 44 09-03-2022 07:30:33 Tải xuống
Chapter 45 09-03-2022 07:30:33 Tải xuống
Chapter 46 09-03-2022 07:30:33 Tải xuống
Chapter 47 09-03-2022 07:30:33 Tải xuống
Chapter 48 09-03-2022 07:30:33 Tải xuống
Chapter 49 09-03-2022 07:30:33 Tải xuống
Chapter 50 09-03-2022 07:30:33 Tải xuống
Chapter 51 09-03-2022 07:30:33 Tải xuống
Chapter 52 09-03-2022 07:30:33 Tải xuống
Chapter 53 09-03-2022 07:30:33 Tải xuống
Chapter 54 09-03-2022 07:30:33 Tải xuống
Chapter 55 09-03-2022 07:30:33 Tải xuống
Chapter 56 11-03-2022 10:00:07 Tải xuống
Chapter 57 09-03-2022 07:30:33 Tải xuống
Chapter 58 09-03-2022 07:30:33 Tải xuống
Chapter 59 09-03-2022 07:30:33 Tải xuống
Chapter 60 09-03-2022 07:30:33 Tải xuống
Chapter 61 09-03-2022 07:30:33 Tải xuống
Chapter 62 09-03-2022 07:30:33 Tải xuống
Chapter 63 09-03-2022 07:30:33 Tải xuống
Chapter 64 09-03-2022 07:30:33 Tải xuống
Chapter 65 09-03-2022 07:30:33 Tải xuống
Chapter 66 09-03-2022 07:30:34 Tải xuống
Chapter 67 09-03-2022 07:30:34 Tải xuống
Chapter 68 11-03-2022 10:00:07 Tải xuống
Chapter 69 09-03-2022 07:30:34 Tải xuống
Chapter 70 11-03-2022 10:00:07 Tải xuống
Chapter 71 09-03-2022 07:30:34 Tải xuống
Chapter 72 09-03-2022 07:30:34 Tải xuống
Chapter 73 09-03-2022 07:30:34 Tải xuống
Chapter 74 09-03-2022 07:30:34 Tải xuống
Chapter 75 09-03-2022 07:30:34 Tải xuống
Chapter 76 09-03-2022 07:30:34 Tải xuống
Chapter 77 09-03-2022 07:30:34 Tải xuống
Chapter 78 09-03-2022 07:30:34 Tải xuống
Chapter 79 09-03-2022 07:30:34 Tải xuống
Chapter 80 10-03-2022 16:10:16 Tải xuống
Chapter 81 12-03-2022 03:00:39 Tải xuống
Chapter 82 12-03-2022 03:40:09 Tải xuống
Chapter 83 14-03-2022 08:10:31 Tải xuống
Chapter 84 14-03-2022 08:10:31 Tải xuống
Chapter 85 15-03-2022 08:30:06 Tải xuống
Chapter 86 16-03-2022 13:30:26 Tải xuống
Chapter 87 17-03-2022 04:30:17 Tải xuống
Chapter 88 18-03-2022 06:30:11 Tải xuống
Chapter 89 19-03-2022 04:30:06 Tải xuống
Chapter 90 20-03-2022 05:10:19 Tải xuống
Chapter 91 21-03-2022 10:09:12 Tải xuống
Chapter 92 22-03-2022 15:20:02 Tải xuống
Chapter 93 23-03-2022 13:40:04 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh