Hana to Akuma

Tác giả: Oto Hisamu
Thể loại: Comedy , Fantasy , Romance , Shoujo , Supernatural
Lần cập nhật cuối: 08-12-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Một ác ma khao khát cuộc sống con người rồi mau chóng nhàm chám... Tình cờ "nhặt" được thú tiêu khiển là một đứa bé "xinh như hoa"... Ác ma bắt đầu có những thay đổi sau nhiều năm nuôi nấng cô bé... cuộc sống của họ sẽ mãi hạnh phúc không khi tuổi thọ của con người chỉ là hạt cát với ma quỷ?
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 58.5 01-12-2018 06:58:32 Tải xuống
Chapter 58 01-12-2018 06:58:32 Tải xuống
Chapter 57 01-12-2018 06:58:30 Tải xuống
Chapter 56 01-12-2018 06:58:30 Tải xuống
Chapter 55 01-12-2018 06:58:28 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 01-12-2018 06:57:39 Tải xuống
Chapter 2 01-12-2018 06:57:40 Tải xuống
Chapter 3 01-12-2018 06:57:41 Tải xuống
Chapter 4 01-12-2018 06:57:42 Tải xuống
Chapter 5 01-12-2018 06:57:43 Tải xuống
Chapter 6 01-12-2018 06:57:44 Tải xuống
Chapter 7 01-12-2018 06:57:45 Tải xuống
Chapter 8 01-12-2018 06:57:46 Tải xuống
Chapter 9 01-12-2018 06:57:47 Tải xuống
Chapter 10 01-12-2018 06:57:48 Tải xuống
Chapter 11 01-12-2018 06:57:49 Tải xuống
Chapter 12 01-12-2018 06:57:50 Tải xuống
Chapter 13 01-12-2018 06:57:51 Tải xuống
Chapter 14 01-12-2018 06:57:52 Tải xuống
Chapter 15 01-12-2018 06:57:53 Tải xuống
Chapter 16 04-05-2019 20:22:35 Tải xuống
Chapter 17 04-05-2019 20:24:08 Tải xuống
Chapter 19 01-12-2018 06:57:57 Tải xuống
Chapter 20 04-05-2019 20:26:48 Tải xuống
Chapter 21 04-05-2019 20:27:41 Tải xuống
Chapter 22 01-12-2018 06:58:00 Tải xuống
Chapter 23 01-12-2018 06:58:01 Tải xuống
Chapter 24 01-12-2018 06:58:02 Tải xuống
Chapter 30 01-12-2018 06:58:05 Tải xuống
Chapter 31 01-12-2018 06:58:05 Tải xuống
Chapter 32 01-12-2018 06:58:06 Tải xuống
Chapter 33 01-12-2018 06:58:06 Tải xuống
Chapter 34 01-12-2018 06:58:08 Tải xuống
Chapter 35 01-12-2018 06:58:08 Tải xuống
Chapter 36 01-12-2018 06:58:10 Tải xuống
Chapter 37 01-12-2018 06:58:10 Tải xuống
Chapter 38 01-12-2018 06:58:12 Tải xuống
Chapter 39 01-12-2018 06:58:13 Tải xuống
Chapter 40 01-12-2018 06:58:13 Tải xuống
Chapter 41 01-12-2018 06:58:14 Tải xuống
Chapter 42 01-12-2018 06:58:16 Tải xuống
Chapter 43 01-12-2018 06:58:17 Tải xuống
Chapter 44 01-12-2018 06:58:17 Tải xuống
Chapter 45 01-12-2018 06:58:19 Tải xuống
Chapter 46 01-12-2018 06:58:19 Tải xuống
Chapter 47 01-12-2018 06:58:21 Tải xuống
Chapter 48 01-12-2018 06:58:21 Tải xuống
Chapter 49 01-12-2018 06:58:22 Tải xuống
Chapter 50 01-12-2018 06:58:23 Tải xuống
Chapter 51 01-12-2018 06:58:25 Tải xuống
Chapter 52 01-12-2018 06:58:26 Tải xuống
Chapter 53 01-12-2018 06:58:27 Tải xuống
Chapter 54 01-12-2018 06:58:28 Tải xuống
Chapter 55 01-12-2018 06:58:28 Tải xuống
Chapter 56 01-12-2018 06:58:30 Tải xuống
Chapter 57 01-12-2018 06:58:30 Tải xuống
Chapter 58 01-12-2018 06:58:32 Tải xuống
Chapter 58.5 01-12-2018 06:58:32 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh