Diêm Đế II

Tác giả: Kim Jae Hwan - Ra in Soo
Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Martial Arts , Shounen , Supernatural
Lần cập nhật cuối: 08-12-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
ruyện tranh kể về Diêm Đế – sứ giả của Địa Ngục ( nói ngắn gọn là lính của Diêm vương =”= ) là một tay kiếm bá đạo vào 300 năm trước . Công việc nhàm chán hằng ngày là đi bắt linh hồn về địa phủ . Nhưng nay , sự sống trên dương gian đang bị các yêu ma cõi âm đe dọa ; và Diêm vương đã ra lệnh cho tên “lông bông” âý một công việc là đi giải quyết các yêu ma này . Cùng với những người bạn đồng hành của mình , Diêm Đế sẽ chiến thắng lũ yêu ma quấy rối và ngăn cản cuộc chiến 2 cõi nhân gian & địa ngục được chăng ?
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 55.5 01-12-2018 13:25:27 Tải xuống
Chapter 55.4 01-12-2018 13:25:27 Tải xuống
Chapter 55.3 01-12-2018 13:25:26 Tải xuống
Chapter 55.2 01-12-2018 13:25:25 Tải xuống
Chapter 55.1 01-12-2018 13:25:24 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 36.1 01-12-2018 13:23:26 Tải xuống
Chapter 36.2 01-12-2018 13:23:27 Tải xuống
Chapter 36.3 01-12-2018 13:23:27 Tải xuống
Chapter 36.4 01-12-2018 13:23:29 Tải xuống
Chapter 37 01-12-2018 13:23:29 Tải xuống
Chapter 37.1 01-12-2018 13:23:30 Tải xuống
Chapter 37.2 01-12-2018 13:23:31 Tải xuống
Chapter 37.3 01-12-2018 13:23:32 Tải xuống
Chapter 37.4 01-12-2018 13:23:33 Tải xuống
Chapter 37.5 01-12-2018 13:23:34 Tải xuống
Chapter 37.6 01-12-2018 13:23:35 Tải xuống
Chapter 37.7 01-12-2018 13:23:36 Tải xuống
Chapter 38 01-12-2018 13:23:37 Tải xuống
Chapter 38.1 01-12-2018 13:23:38 Tải xuống
Chapter 38.2 01-12-2018 13:23:39 Tải xuống
Chapter 38.3 01-12-2018 13:23:40 Tải xuống
Chapter 38.4 01-12-2018 13:23:41 Tải xuống
Chapter 38.5 01-12-2018 13:23:43 Tải xuống
Chapter 38.6 01-12-2018 13:23:43 Tải xuống
Chapter 38.7 01-12-2018 13:23:44 Tải xuống
Chapter 39.1 01-12-2018 13:23:45 Tải xuống
Chapter 39.2 01-12-2018 13:23:46 Tải xuống
Chapter 39.3 01-12-2018 13:23:47 Tải xuống
Chapter 39.4 01-12-2018 13:23:48 Tải xuống
Chapter 39.5 01-12-2018 13:23:49 Tải xuống
Chapter 39.6 01-12-2018 13:23:50 Tải xuống
Chapter 40.1 01-12-2018 13:23:51 Tải xuống
Chapter 40.2 01-12-2018 13:23:52 Tải xuống
Chapter 40.3 01-12-2018 13:23:53 Tải xuống
Chapter 40.4 01-12-2018 13:23:53 Tải xuống
Chapter 40.5 01-12-2018 13:23:55 Tải xuống
Chapter 40.6 01-12-2018 13:23:56 Tải xuống
Chapter 41.1 01-12-2018 13:23:57 Tải xuống
Chapter 41.2 01-12-2018 13:23:58 Tải xuống
Chapter 41.3 01-12-2018 13:23:59 Tải xuống
Chapter 41.4 01-12-2018 13:24:00 Tải xuống
Chapter 41.5 01-12-2018 13:24:01 Tải xuống
Chapter 41.6 01-12-2018 13:24:03 Tải xuống
Chapter 42.1 01-12-2018 13:24:06 Tải xuống
Chapter 42.2 01-12-2018 13:24:06 Tải xuống
Chapter 42.3 01-12-2018 13:24:06 Tải xuống
Chapter 42.4 01-12-2018 13:24:07 Tải xuống
Chapter 42.5 01-12-2018 13:24:08 Tải xuống
Chapter 42.6 01-12-2018 13:24:09 Tải xuống
Chapter 43.1 01-12-2018 13:24:10 Tải xuống
Chapter 43.2 01-12-2018 13:24:11 Tải xuống
Chapter 43.3 01-12-2018 13:24:12 Tải xuống
Chapter 43.4 01-12-2018 13:24:13 Tải xuống
Chapter 43.5 01-12-2018 13:24:14 Tải xuống
Chapter 43.6 01-12-2018 13:24:15 Tải xuống
Chapter 44.1 01-12-2018 13:24:16 Tải xuống
Chapter 44.2 01-12-2018 13:24:17 Tải xuống
Chapter 44.3 01-12-2018 13:24:18 Tải xuống
Chapter 44.4 01-12-2018 13:24:19 Tải xuống
Chapter 44.5 01-12-2018 13:24:20 Tải xuống
Chapter 45.1 01-12-2018 13:24:21 Tải xuống
Chapter 45.2 01-12-2018 13:24:22 Tải xuống
Chapter 45.3 01-12-2018 13:24:24 Tải xuống
Chapter 45.4 01-12-2018 13:24:24 Tải xuống
Chapter 45.5 01-12-2018 13:24:25 Tải xuống
Chapter 46.1 01-12-2018 13:24:26 Tải xuống
Chapter 46.2 01-12-2018 13:24:27 Tải xuống
Chapter 46.3 01-12-2018 13:24:28 Tải xuống
Chapter 46.4 01-12-2018 13:24:30 Tải xuống
Chapter 46.5 01-12-2018 13:24:31 Tải xuống
Chapter 46.6 01-12-2018 13:24:32 Tải xuống
Chapter 47.1 01-12-2018 13:24:32 Tải xuống
Chapter 47.2 01-12-2018 13:24:33 Tải xuống
Chapter 47.3 01-12-2018 13:24:34 Tải xuống
Chapter 47.4 01-12-2018 13:24:35 Tải xuống
Chapter 47.5 01-12-2018 13:24:36 Tải xuống
Chapter 47.6 01-12-2018 13:24:37 Tải xuống
Chapter 48.1 01-12-2018 13:24:38 Tải xuống
Chapter 48.2 01-12-2018 13:24:39 Tải xuống
Chapter 48.3 01-12-2018 13:24:40 Tải xuống
Chapter 48.4 01-12-2018 13:24:41 Tải xuống
Chapter 48.5 01-12-2018 13:24:42 Tải xuống
Chapter 48.6 01-12-2018 13:24:43 Tải xuống
Chapter 49.1 01-12-2018 13:24:44 Tải xuống
Chapter 49.2 01-12-2018 13:24:45 Tải xuống
Chapter 49.3 01-12-2018 13:24:46 Tải xuống
Chapter 49.4 01-12-2018 13:24:47 Tải xuống
Chapter 49.5 01-12-2018 13:24:48 Tải xuống
Chapter 49.6 01-12-2018 13:24:49 Tải xuống
Chapter 50.1 01-12-2018 13:24:50 Tải xuống
Chapter 50.2 01-12-2018 13:24:51 Tải xuống
Chapter 50.3 01-12-2018 13:24:52 Tải xuống
Chapter 50.4 01-12-2018 13:24:53 Tải xuống
Chapter 50.5 01-12-2018 13:24:54 Tải xuống
Chapter 50.6 01-12-2018 13:24:55 Tải xuống
Chapter 51.1 01-12-2018 13:24:56 Tải xuống
Chapter 51.2 01-12-2018 13:24:57 Tải xuống
Chapter 51.3: 51.3 01-12-2018 13:24:58 Tải xuống
Chapter 51.4 01-12-2018 13:24:59 Tải xuống
Chapter 51.5 01-12-2018 13:25:00 Tải xuống
Chapter 51.6 01-12-2018 13:25:01 Tải xuống
Chapter 52.1 01-12-2018 13:25:02 Tải xuống
Chapter 52.2 01-12-2018 13:25:05 Tải xuống
Chapter 52.3 01-12-2018 13:25:05 Tải xuống
Chapter 52.4 01-12-2018 13:25:06 Tải xuống
Chapter 52.5 01-12-2018 13:25:07 Tải xuống
Chapter 52.6 01-12-2018 13:25:08 Tải xuống
Chapter 53.1 01-12-2018 13:25:11 Tải xuống
Chapter 53.2 01-12-2018 13:25:12 Tải xuống
Chapter 53.3 01-12-2018 13:25:13 Tải xuống
Chapter 53.4 01-12-2018 13:25:14 Tải xuống
Chapter 53.5 01-12-2018 13:25:14 Tải xuống
Chapter 53.6 01-12-2018 13:25:16 Tải xuống
Chapter 53.7 01-12-2018 13:25:17 Tải xuống
Chapter 53: g 01-12-2018 13:25:10 Tải xuống
Chapter 53: h 01-12-2018 13:25:09 Tải xuống
Chapter 54.1 01-12-2018 13:25:18 Tải xuống
Chapter 54.2 01-12-2018 13:25:19 Tải xuống
Chapter 54.3 01-12-2018 13:25:20 Tải xuống
Chapter 54.4: Raw 01-12-2018 13:25:21 Tải xuống
Chapter 54.5 01-12-2018 13:25:22 Tải xuống
Chapter 54.6 01-12-2018 13:25:23 Tải xuống
Chapter 55.1 01-12-2018 13:25:24 Tải xuống
Chapter 55.2 01-12-2018 13:25:25 Tải xuống
Chapter 55.3 01-12-2018 13:25:26 Tải xuống
Chapter 55.4 01-12-2018 13:25:27 Tải xuống
Chapter 55.5 01-12-2018 13:25:27 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh