Oshioki X-Cute

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Ecchi , Fantasy , Romance , School Life , Smut
Lần cập nhật cuối: 24-10-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Main trở thành đao phủ trừng phạt gái theo cách thật sự dã man
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 11 10-08-2020 16:24:51 Tải xuống
Chapter 10 24-10-2019 20:25:49 Tải xuống
Chapter 9 04-10-2019 00:34:52 Tải xuống
Chapter 8 04-10-2019 00:31:33 Tải xuống
Chapter 7 04-10-2019 00:35:22 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 04-10-2019 00:39:00 Tải xuống
Chapter 2 04-10-2019 00:38:16 Tải xuống
Chapter 3 04-10-2019 00:37:45 Tải xuống
Chapter 4 04-10-2019 00:37:25 Tải xuống
Chapter 5 04-10-2019 00:36:24 Tải xuống
Chapter 6 04-10-2019 00:35:49 Tải xuống
Chapter 7 04-10-2019 00:35:22 Tải xuống
Chapter 8 04-10-2019 00:31:33 Tải xuống
Chapter 9 04-10-2019 00:34:52 Tải xuống
Chapter 10 24-10-2019 20:25:49 Tải xuống
Chapter 11 10-08-2020 16:24:51 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh