Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Comic , Drama , Manhua , Shoujo , Ngôn Tình , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 20-05-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Nữ chính Tô An Dương, sau khi thêm một cuộc tình thất bại, lại bị 2 anh đẹp trai hạ phàm lịch kiếp ngủ cùng! Ngủ xong còn không buông tha cho nàng!? Lúc hạ phàm lịch kiếp gặp phải tiểu tiên Nguyệt lão ở tuyệt thế Cô Tinh, sẽ dẫn tới tuyệt thế nhân duyên thế nào đây!
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 73 20-05-2020 09:13:12 Tải xuống
Chapter 72 17-05-2020 18:37:15 Tải xuống
Chapter 71 13-05-2020 09:48:13 Tải xuống
Chapter 70 02-11-2019 14:29:19 Tải xuống
Chapter 69 30-10-2019 14:26:18 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 29-11-2018 20:56:05 Tải xuống
Chapter 2 29-11-2018 20:56:06 Tải xuống
Chapter 3 18-06-2019 10:32:04 Tải xuống
Chapter 4 29-11-2018 20:56:10 Tải xuống
Chapter 5 29-11-2018 20:56:12 Tải xuống
Chapter 6 29-11-2018 20:56:14 Tải xuống
Chapter 7 29-11-2018 20:56:16 Tải xuống
Chapter 8 29-11-2018 20:56:19 Tải xuống
Chapter 9 29-11-2018 20:56:21 Tải xuống
Chapter 10 29-11-2018 20:56:22 Tải xuống
Chapter 11 29-11-2018 20:56:24 Tải xuống
Chapter 12 29-11-2018 20:56:26 Tải xuống
Chapter 13 29-11-2018 20:56:28 Tải xuống
Chapter 14 29-11-2018 20:56:30 Tải xuống
Chapter 15 29-11-2018 20:56:33 Tải xuống
Chapter 15.2 29-11-2018 20:56:36 Tải xuống
Chapter 16 29-11-2018 20:56:38 Tải xuống
Chapter 17 29-11-2018 20:56:40 Tải xuống
Chapter 18 29-11-2018 20:56:42 Tải xuống
Chapter 19 29-11-2018 20:56:44 Tải xuống
Chapter 20 29-11-2018 20:56:46 Tải xuống
Chapter 21 29-11-2018 20:56:48 Tải xuống
Chapter 22 29-11-2018 20:56:50 Tải xuống
Chapter 23 29-11-2018 20:56:52 Tải xuống
Chapter 24 29-11-2018 20:56:55 Tải xuống
Chapter 25 29-11-2018 20:56:57 Tải xuống
Chapter 26 29-11-2018 20:56:59 Tải xuống
Chapter 27 29-11-2018 20:57:02 Tải xuống
Chapter 28 29-11-2018 20:57:06 Tải xuống
Chapter 29 29-11-2018 20:57:07 Tải xuống
Chapter 30 29-11-2018 20:57:10 Tải xuống
Chapter 31 29-11-2018 20:57:11 Tải xuống
Chapter 32 29-11-2018 20:57:14 Tải xuống
Chapter 33 29-11-2018 20:57:15 Tải xuống
Chapter 34 29-11-2018 20:57:17 Tải xuống
Chapter 35 29-11-2018 20:57:19 Tải xuống
Chapter 36 29-11-2018 20:57:21 Tải xuống
Chapter 37 29-11-2018 20:57:23 Tải xuống
Chapter 38 29-11-2018 20:57:25 Tải xuống
Chapter 39 29-11-2018 20:57:27 Tải xuống
Chapter 40 29-11-2018 20:57:29 Tải xuống
Chapter 41 29-11-2018 20:57:31 Tải xuống
Chapter 42 29-11-2018 20:57:33 Tải xuống
Chapter 43 29-11-2018 20:57:35 Tải xuống
Chapter 44 29-11-2018 20:57:37 Tải xuống
Chapter 45 29-11-2018 20:57:39 Tải xuống
Chapter 46 29-11-2018 20:57:41 Tải xuống
Chapter 47 29-11-2018 20:57:43 Tải xuống
Chapter 48 29-11-2018 20:57:45 Tải xuống
Chapter 49 29-11-2018 20:57:47 Tải xuống
Chapter 50 29-11-2018 20:57:49 Tải xuống
Chapter 51 29-11-2018 20:57:51 Tải xuống
Chapter 52 29-11-2018 20:57:53 Tải xuống
Chapter 53 29-11-2018 20:57:55 Tải xuống
Chapter 54 29-11-2018 20:57:57 Tải xuống
Chapter 55 29-11-2018 20:57:58 Tải xuống
Chapter 56 29-11-2018 20:58:02 Tải xuống
Chapter 57 29-11-2018 20:58:06 Tải xuống
Chapter 58 03-01-2019 09:33:45 Tải xuống
Chapter 59 29-11-2018 20:58:08 Tải xuống
Chapter 60 03-01-2019 08:50:33 Tải xuống
Chapter 61 10-01-2019 01:14:06 Tải xuống
Chapter 62 10-01-2019 02:00:05 Tải xuống
Chapter 62: 63 07-08-2019 12:00:50 Tải xuống
Chapter 63: 64 10-01-2019 02:00:08 Tải xuống
Chapter 64 15-08-2019 11:24:17 Tải xuống
Chapter 65 10-01-2019 02:00:11 Tải xuống
Chapter 65.1 21-08-2019 12:36:15 Tải xuống
Chapter 65.2 04-09-2019 21:54:26 Tải xuống
Chapter 66 10-09-2019 11:06:09 Tải xuống
Chapter 67 26-09-2019 10:30:10 Tải xuống
Chapter 68 17-10-2019 12:00:44 Tải xuống
Chapter 69 30-10-2019 14:26:18 Tải xuống
Chapter 70 02-11-2019 14:29:19 Tải xuống
Chapter 71 13-05-2020 09:48:13 Tải xuống
Chapter 72 17-05-2020 18:37:15 Tải xuống
Chapter 73 20-05-2020 09:13:12 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh