Loading...

Đại Kiếm Thần

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Adventure , Manhua , Martial Arts , Mystery , Supernatural , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 04-09-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Kiếm, bách binh vương giả! Vương giả, chưởng khí phách dã! Thôn phong vần vũ táng lạc nhật,Bễ nghễ cổ kim khí như hồngPhiên giang đảo hải lăng vạn giớiTiếu ngạo quỳnh tiêu huyết nhiễm thiên---Vạn giới xưng tôn, kiếm chủ phù trầm!Thiếu niên Phương Hạo Thiên có trời sinh kiếm tâm, nhân họa đắc phúc, thu được vô thượng thần công, tu luyện vô song kiếm phápTình thâm mỹ nữ vạn thế mê,Nhiệt huyết huynh đệ vạn thế tùy,Tam xích trường phong thích thương khung,Vũ trường thiên, trảm nhật nguyệt, lật thiên địa,đăng kiếm đạo bỉ ngạn, kiếm ngạo cửu trọng thiên
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 324 05-09-2020 02:16:38 Tải xuống
Chapter 323 05-09-2020 02:39:39 Tải xuống
Chapter 322 05-09-2020 02:40:09 Tải xuống
Chapter 321 05-09-2020 02:53:37 Tải xuống
Chapter 320 05-09-2020 02:58:12 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 28-09-2020 04:48:47 Tải xuống
Chapter 2 28-09-2020 04:48:46 Tải xuống
Chapter 3 28-09-2020 04:48:42 Tải xuống
Chapter 4 28-09-2020 04:48:42 Tải xuống
Chapter 5 28-09-2020 04:48:38 Tải xuống
Chapter 6 28-09-2020 04:48:38 Tải xuống
Chapter 7 28-09-2020 04:48:34 Tải xuống
Chapter 8 28-09-2020 04:48:34 Tải xuống
Chapter 9 28-09-2020 04:48:04 Tải xuống
Chapter 10 28-09-2020 04:48:06 Tải xuống
Chapter 11 28-09-2020 04:47:59 Tải xuống
Chapter 12 28-09-2020 04:47:59 Tải xuống
Chapter 13 28-09-2020 04:47:55 Tải xuống
Chapter 14 28-09-2020 04:47:55 Tải xuống
Chapter 15 28-09-2020 04:47:51 Tải xuống
Chapter 16 28-09-2020 04:47:51 Tải xuống
Chapter 17 28-09-2020 04:47:47 Tải xuống
Chapter 18 28-09-2020 04:47:47 Tải xuống
Chapter 19 28-09-2020 04:47:43 Tải xuống
Chapter 20 28-09-2020 04:47:43 Tải xuống
Chapter 21 28-09-2020 04:47:39 Tải xuống
Chapter 22 28-09-2020 04:47:39 Tải xuống
Chapter 23 28-09-2020 04:47:35 Tải xuống
Chapter 24 28-09-2020 04:47:35 Tải xuống
Chapter 25 28-09-2020 04:47:31 Tải xuống
Chapter 26 28-09-2020 04:47:31 Tải xuống
Chapter 27 28-09-2020 04:47:26 Tải xuống
Chapter 28 28-09-2020 04:47:26 Tải xuống
Chapter 29 28-09-2020 04:47:20 Tải xuống
Chapter 30 28-09-2020 04:47:20 Tải xuống
Chapter 31 28-09-2020 04:47:14 Tải xuống
Chapter 32 28-09-2020 04:47:13 Tải xuống
Chapter 33 28-09-2020 04:42:07 Tải xuống
Chapter 34 28-09-2020 04:42:03 Tải xuống
Chapter 35 28-09-2020 04:42:01 Tải xuống
Chapter 36 28-09-2020 04:41:59 Tải xuống
Chapter 37 28-09-2020 04:41:55 Tải xuống
Chapter 38 28-09-2020 04:41:56 Tải xuống
Chapter 39 28-09-2020 04:41:50 Tải xuống
Chapter 40 28-09-2020 04:41:51 Tải xuống
Chapter 41 28-09-2020 04:41:46 Tải xuống
Chapter 42 28-09-2020 04:41:45 Tải xuống
Chapter 43 28-09-2020 04:41:40 Tải xuống
Chapter 44 28-09-2020 04:41:40 Tải xuống
Chapter 45 28-09-2020 04:41:35 Tải xuống
Chapter 46 28-09-2020 04:41:33 Tải xuống
Chapter 47 28-09-2020 04:41:30 Tải xuống
Chapter 48 28-09-2020 04:41:28 Tải xuống
Chapter 49 28-09-2020 04:41:24 Tải xuống
Chapter 50 28-09-2020 04:41:25 Tải xuống
Chapter 51 28-09-2020 04:41:19 Tải xuống
Chapter 52 28-09-2020 04:41:19 Tải xuống
Chapter 53 28-09-2020 04:41:14 Tải xuống
Chapter 54 28-09-2020 04:41:13 Tải xuống
Chapter 55 28-09-2020 04:41:08 Tải xuống
Chapter 56 28-09-2020 04:41:08 Tải xuống
Chapter 57 28-09-2020 04:41:04 Tải xuống
Chapter 58 28-09-2020 04:41:03 Tải xuống
Chapter 59 28-09-2020 04:40:59 Tải xuống
Chapter 60 28-09-2020 04:40:57 Tải xuống
Chapter 61 28-09-2020 04:40:54 Tải xuống
Chapter 62 28-09-2020 04:40:52 Tải xuống
Chapter 63 28-09-2020 04:40:51 Tải xuống
Chapter 64 28-09-2020 04:40:46 Tải xuống
Chapter 65 28-09-2020 04:40:45 Tải xuống
Chapter 66 28-09-2020 04:40:40 Tải xuống
Chapter 67 28-09-2020 04:40:38 Tải xuống
Chapter 68 28-09-2020 04:40:34 Tải xuống
Chapter 69 28-09-2020 04:40:33 Tải xuống
Chapter 70 28-09-2020 04:40:29 Tải xuống
Chapter 71 28-09-2020 04:40:26 Tải xuống
Chapter 72 28-09-2020 04:40:24 Tải xuống
Chapter 73 28-09-2020 04:40:21 Tải xuống
Chapter 74 28-09-2020 04:40:18 Tải xuống
Chapter 75 28-09-2020 04:40:13 Tải xuống
Chapter 76 28-09-2020 04:40:13 Tải xuống
Chapter 77 28-09-2020 04:40:04 Tải xuống
Chapter 78 28-09-2020 04:40:04 Tải xuống
Chapter 79 28-09-2020 04:39:57 Tải xuống
Chapter 80 28-09-2020 04:39:57 Tải xuống
Chapter 81 28-09-2020 04:39:50 Tải xuống
Chapter 82 28-09-2020 04:39:50 Tải xuống
Chapter 83 28-09-2020 04:39:45 Tải xuống
Chapter 84 28-09-2020 04:39:45 Tải xuống
Chapter 85 28-09-2020 04:39:42 Tải xuống
Chapter 86 28-09-2020 04:39:38 Tải xuống
Chapter 87 28-09-2020 04:39:20 Tải xuống
Chapter 88 28-09-2020 04:51:16 Tải xuống
Chapter 89 28-09-2020 04:39:16 Tải xuống
Chapter 90 28-09-2020 04:39:15 Tải xuống
Chapter 90: video 21-12-2018 11:36:32 Tải xuống
Chapter 91 28-09-2020 04:39:03 Tải xuống
Chapter 92 28-09-2020 04:39:01 Tải xuống
Chapter 93 28-09-2020 04:38:58 Tải xuống
Chapter 94 28-09-2020 04:38:56 Tải xuống
Chapter 95 28-09-2020 04:38:51 Tải xuống
Chapter 96 28-09-2020 04:38:52 Tải xuống
Chapter 97 28-09-2020 04:38:47 Tải xuống
Chapter 98.9 22-01-2019 11:50:06 Tải xuống
Chapter 99 28-09-2020 04:38:47 Tải xuống
Chapter 100 28-09-2020 04:38:43 Tải xuống
Chapter 101 28-09-2020 04:38:42 Tải xuống
Chapter 102 28-09-2020 04:38:39 Tải xuống
Chapter 103 28-09-2020 04:38:37 Tải xuống
Chapter 104 28-09-2020 04:38:32 Tải xuống
Chapter 105 28-09-2020 04:38:29 Tải xuống
Chapter 105: video 21-04-2019 20:11:40 Tải xuống
Chapter 106 28-09-2020 04:38:27 Tải xuống
Chapter 107 28-09-2020 04:38:24 Tải xuống
Chapter 108 28-09-2020 04:38:23 Tải xuống
Chapter 109 28-09-2020 04:38:19 Tải xuống
Chapter 110 28-09-2020 04:38:19 Tải xuống
Chapter 111 28-09-2020 04:38:15 Tải xuống
Chapter 112 28-09-2020 04:38:15 Tải xuống
Chapter 113 28-09-2020 04:38:11 Tải xuống
Chapter 114 28-09-2020 04:38:11 Tải xuống
Chapter 115 28-09-2020 04:38:05 Tải xuống
Chapter 116 28-09-2020 04:38:06 Tải xuống
Chapter 117 28-09-2020 04:37:59 Tải xuống
Chapter 118 28-09-2020 04:38:00 Tải xuống
Chapter 119 28-09-2020 04:37:55 Tải xuống
Chapter 120 28-09-2020 04:37:55 Tải xuống
Chapter 121 28-09-2020 04:37:50 Tải xuống
Chapter 122 28-09-2020 04:37:50 Tải xuống
Chapter 123 28-09-2020 04:37:46 Tải xuống
Chapter 124 28-09-2020 04:37:46 Tải xuống
Chapter 125 28-09-2020 04:37:42 Tải xuống
Chapter 126 28-09-2020 04:37:41 Tải xuống
Chapter 127 28-09-2020 04:37:37 Tải xuống
Chapter 128 28-09-2020 04:37:34 Tải xuống
Chapter 129 28-09-2020 04:37:31 Tải xuống
Chapter 130 28-09-2020 04:37:30 Tải xuống
Chapter 131 28-09-2020 04:37:27 Tải xuống
Chapter 132 28-09-2020 04:37:24 Tải xuống
Chapter 133 28-09-2020 04:37:22 Tải xuống
Chapter 134 28-09-2020 04:37:20 Tải xuống
Chapter 135 28-09-2020 04:37:17 Tải xuống
Chapter 136 28-09-2020 04:37:15 Tải xuống
Chapter 137 28-09-2020 04:37:12 Tải xuống
Chapter 138 28-09-2020 04:37:10 Tải xuống
Chapter 139 28-09-2020 04:37:08 Tải xuống
Chapter 140 28-09-2020 04:37:05 Tải xuống
Chapter 141 28-09-2020 04:37:02 Tải xuống
Chapter 142 28-09-2020 04:37:00 Tải xuống
Chapter 143 28-09-2020 04:36:57 Tải xuống
Chapter 144 28-09-2020 04:36:54 Tải xuống
Chapter 145 28-09-2020 04:36:52 Tải xuống
Chapter 146 28-09-2020 04:36:47 Tải xuống
Chapter 147 28-09-2020 04:36:47 Tải xuống
Chapter 148 28-09-2020 04:36:40 Tải xuống
Chapter 149 28-09-2020 04:36:40 Tải xuống
Chapter 150 28-09-2020 04:36:05 Tải xuống
Chapter 151 28-09-2020 04:36:05 Tải xuống
Chapter 152 28-09-2020 04:35:58 Tải xuống
Chapter 153 28-09-2020 04:35:58 Tải xuống
Chapter 154 28-09-2020 04:35:53 Tải xuống
Chapter 155 28-09-2020 04:35:48 Tải xuống
Chapter 156 28-09-2020 04:35:48 Tải xuống
Chapter 157 28-09-2020 04:35:42 Tải xuống
Chapter 158 28-09-2020 04:35:41 Tải xuống
Chapter 159 28-09-2020 04:35:37 Tải xuống
Chapter 160 28-09-2020 04:35:37 Tải xuống
Chapter 161 28-09-2020 04:35:32 Tải xuống
Chapter 162 28-09-2020 04:35:25 Tải xuống
Chapter 163 28-09-2020 04:35:18 Tải xuống
Chapter 164 28-09-2020 04:35:10 Tải xuống
Chapter 165 28-09-2020 04:35:02 Tải xuống
Chapter 166 28-09-2020 04:35:02 Tải xuống
Chapter 167 28-09-2020 04:34:55 Tải xuống
Chapter 168 28-09-2020 04:34:54 Tải xuống
Chapter 169 28-09-2020 04:34:49 Tải xuống
Chapter 170 28-09-2020 04:34:49 Tải xuống
Chapter 171 28-09-2020 04:34:42 Tải xuống
Chapter 172 28-09-2020 04:34:41 Tải xuống
Chapter 173 28-09-2020 04:34:36 Tải xuống
Chapter 174 28-09-2020 04:34:37 Tải xuống
Chapter 175 28-09-2020 04:34:29 Tải xuống
Chapter 176 28-09-2020 04:34:29 Tải xuống
Chapter 177 28-09-2020 04:34:23 Tải xuống
Chapter 178 28-09-2020 04:34:23 Tải xuống
Chapter 179 28-09-2020 04:34:16 Tải xuống
Chapter 180 28-09-2020 04:34:16 Tải xuống
Chapter 181 28-09-2020 04:34:10 Tải xuống
Chapter 182 28-09-2020 04:34:10 Tải xuống
Chapter 183 28-09-2020 04:34:05 Tải xuống
Chapter 184 31-08-2020 07:39:54 Tải xuống
Chapter 185 28-09-2020 04:34:02 Tải xuống
Chapter 186 28-09-2020 04:34:00 Tải xuống
Chapter 187 31-08-2020 07:38:49 Tải xuống
Chapter 188 31-08-2020 07:26:55 Tải xuống
Chapter 189 28-09-2020 04:33:57 Tải xuống
Chapter 190 28-09-2020 04:33:55 Tải xuống
Chapter 191 28-09-2020 04:33:52 Tải xuống
Chapter 192 31-08-2020 07:16:02 Tải xuống
Chapter 193 28-09-2020 04:33:05 Tải xuống
Chapter 194 31-08-2020 07:06:54 Tải xuống
Chapter 195 31-08-2020 07:32:28 Tải xuống
Chapter 196 31-08-2020 07:37:06 Tải xuống
Chapter 197 31-08-2020 07:17:01 Tải xuống
Chapter 198 28-09-2020 04:33:04 Tải xuống
Chapter 199 31-08-2020 06:05:52 Tải xuống
Chapter 200 28-09-2020 04:32:56 Tải xuống
Chapter 201 31-08-2020 07:04:56 Tải xuống
Chapter 202 31-08-2020 05:45:58 Tải xuống
Chapter 203 31-08-2020 07:35:28 Tải xuống
Chapter 204 31-08-2020 07:23:50 Tải xuống
Chapter 205 28-09-2020 04:32:57 Tải xuống
Chapter 206 31-08-2020 06:35:54 Tải xuống
Chapter 207 28-09-2020 04:32:49 Tải xuống
Chapter 208 31-08-2020 07:29:58 Tải xuống
Chapter 209 31-08-2020 05:38:31 Tải xuống
Chapter 210 31-08-2020 05:48:55 Tải xuống
Chapter 211 28-09-2020 04:32:48 Tải xuống
Chapter 212 31-08-2020 05:04:40 Tải xuống
Chapter 213 28-09-2020 04:32:43 Tải xuống
Chapter 214 31-08-2020 05:25:20 Tải xuống
Chapter 215 31-08-2020 06:30:55 Tải xuống
Chapter 216 31-08-2020 05:12:34 Tải xuống
Chapter 217 31-08-2020 07:34:30 Tải xuống
Chapter 218 31-08-2020 07:11:29 Tải xuống
Chapter 219 31-08-2020 05:43:18 Tải xuống
Chapter 220 31-08-2020 07:10:21 Tải xuống
Chapter 221 31-08-2020 05:09:10 Tải xuống
Chapter 222 31-08-2020 06:58:58 Tải xuống
Chapter 223 31-08-2020 07:31:28 Tải xuống
Chapter 224 31-08-2020 05:07:45 Tải xuống
Chapter 225 31-08-2020 04:53:38 Tải xuống
Chapter 226 31-08-2020 05:03:40 Tải xuống
Chapter 227 31-08-2020 04:48:37 Tải xuống
Chapter 228 31-08-2020 04:47:37 Tải xuống
Chapter 229 31-08-2020 04:47:07 Tải xuống
Chapter 230 31-08-2020 04:45:37 Tải xuống
Chapter 231 31-08-2020 05:07:17 Tải xuống
Chapter 232 28-09-2020 04:32:42 Tải xuống
Chapter 233 31-08-2020 04:40:37 Tải xuống
Chapter 234 31-08-2020 04:49:39 Tải xuống
Chapter 235 31-08-2020 04:37:37 Tải xuống
Chapter 236 31-08-2020 04:36:37 Tải xuống
Chapter 237 31-08-2020 04:35:03 Tải xuống
Chapter 238 31-08-2020 07:28:14 Tải xuống
Chapter 239 31-08-2020 04:44:08 Tải xuống
Chapter 240 31-08-2020 04:32:54 Tải xuống
Chapter 241 31-08-2020 04:42:48 Tải xuống
Chapter 242 31-08-2020 05:03:11 Tải xuống
Chapter 243 31-08-2020 04:29:36 Tải xuống
Chapter 244 31-08-2020 04:50:38 Tải xuống
Chapter 245 31-08-2020 04:49:08 Tải xuống
Chapter 246 31-08-2020 04:22:39 Tải xuống
Chapter 247 31-08-2020 04:22:07 Tải xuống
Chapter 248 31-08-2020 04:21:44 Tải xuống
Chapter 249 31-08-2020 04:20:38 Tải xuống
Chapter 250 31-08-2020 04:19:37 Tải xuống
Chapter 251 31-08-2020 04:16:37 Tải xuống
Chapter 252 31-08-2020 04:36:08 Tải xuống
Chapter 253 31-08-2020 04:46:37 Tải xuống
Chapter 254 31-08-2020 04:34:33 Tải xuống
Chapter 255 31-08-2020 04:12:03 Tải xuống
Chapter 256 31-08-2020 04:11:07 Tải xuống
Chapter 257 31-08-2020 04:10:38 Tải xuống
Chapter 258 31-08-2020 04:17:36 Tải xuống
Chapter 259 31-08-2020 04:02:37 Tải xuống
Chapter 260 31-08-2020 04:01:37 Tải xuống
Chapter 261 31-08-2020 04:54:08 Tải xuống
Chapter 262 31-08-2020 03:59:06 Tải xuống
Chapter 263 31-08-2020 05:04:10 Tải xuống
Chapter 264 31-08-2020 04:08:38 Tải xuống
Chapter 265 31-08-2020 04:46:07 Tải xuống
Chapter 266 31-08-2020 04:00:39 Tải xuống
Chapter 267 31-08-2020 04:00:10 Tải xuống
Chapter 268 31-08-2020 03:48:47 Tải xuống
Chapter 269 31-08-2020 04:09:07 Tải xuống
Chapter 270 31-08-2020 04:25:34 Tải xuống
Chapter 271 31-08-2020 03:47:29 Tải xuống
Chapter 272 31-08-2020 03:37:37 Tải xuống
Chapter 273 31-08-2020 04:18:37 Tải xuống
Chapter 274 31-08-2020 03:38:38 Tải xuống
Chapter 275 31-08-2020 03:36:09 Tải xuống
Chapter 276 31-08-2020 03:46:38 Tải xuống
Chapter 277 31-08-2020 04:27:07 Tải xuống
Chapter 278 31-08-2020 04:23:28 Tải xuống
Chapter 279 31-08-2020 02:59:40 Tải xuống
Chapter 280 31-08-2020 04:05:07 Tải xuống
Chapter 281 31-08-2020 03:50:07 Tải xuống
Chapter 282 31-08-2020 03:39:08 Tải xuống
Chapter 283 31-08-2020 03:38:07 Tải xuống
Chapter 284 31-08-2020 02:59:10 Tải xuống
Chapter 285 31-08-2020 04:26:43 Tải xuống
Chapter 286 31-08-2020 02:56:38 Tải xuống
Chapter 287 31-08-2020 02:44:58 Tải xuống
Chapter 288 31-08-2020 03:25:07 Tải xuống
Chapter 289 31-08-2020 02:37:57 Tải xuống
Chapter 290 31-08-2020 02:35:37 Tải xuống
Chapter 291 31-08-2020 03:04:07 Tải xuống
Chapter 292 31-08-2020 04:50:08 Tải xuống
Chapter 293 31-08-2020 02:33:53 Tải xuống
Chapter 294 31-08-2020 03:02:38 Tải xuống
Chapter 295 31-08-2020 02:46:13 Tải xuống
Chapter 296 31-08-2020 03:16:42 Tải xuống
Chapter 297 31-08-2020 02:20:45 Tải xuống
Chapter 298 31-08-2020 02:42:09 Tải xuống
Chapter 299 31-08-2020 03:23:38 Tải xuống
Chapter 300 31-08-2020 04:48:07 Tải xuống
Chapter 301 31-08-2020 03:51:07 Tải xuống
Chapter 302 31-08-2020 02:34:07 Tải xuống
Chapter 303 31-08-2020 01:50:08 Tải xuống
Chapter 304 31-08-2020 02:11:42 Tải xuống
Chapter 305 03-09-2020 10:34:07 Tải xuống
Chapter 306 03-09-2020 10:23:07 Tải xuống
Chapter 307 03-09-2020 10:22:37 Tải xuống
Chapter 308 03-09-2020 10:22:07 Tải xuống
Chapter 309 03-09-2020 11:07:31 Tải xuống
Chapter 310 03-09-2020 10:55:37 Tải xuống
Chapter 311 03-09-2020 10:53:06 Tải xuống
Chapter 312 03-09-2020 10:09:12 Tải xuống
Chapter 313 03-09-2020 10:20:08 Tải xuống
Chapter 314 03-09-2020 10:41:41 Tải xuống
Chapter 315 03-09-2020 11:03:07 Tải xuống
Chapter 316 03-09-2020 11:35:11 Tải xuống
Chapter 317 03-09-2020 10:06:38 Tải xuống
Chapter 318 05-09-2020 02:54:55 Tải xuống
Chapter 319 05-09-2020 02:27:42 Tải xuống
Chapter 320 05-09-2020 02:58:12 Tải xuống
Chapter 321 05-09-2020 02:53:37 Tải xuống
Chapter 322 05-09-2020 02:40:09 Tải xuống
Chapter 323 05-09-2020 02:39:39 Tải xuống
Chapter 324 05-09-2020 02:16:38 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh