Loading...

Đại Kiếm Thần

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Adventure , Manhua , Martial Arts , Mystery , Supernatural , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 14-10-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Kiếm, bách binh vương giả! Vương giả, chưởng khí phách dã! Thôn phong vần vũ táng lạc nhật,Bễ nghễ cổ kim khí như hồngPhiên giang đảo hải lăng vạn giớiTiếu ngạo quỳnh tiêu huyết nhiễm thiên---Vạn giới xưng tôn, kiếm chủ phù trầm!Thiếu niên Phương Hạo Thiên có trời sinh kiếm tâm, nhân họa đắc phúc, thu được vô thượng thần công, tu luyện vô song kiếm phápTình thâm mỹ nữ vạn thế mê,Nhiệt huyết huynh đệ vạn thế tùy,Tam xích trường phong thích thương khung,Vũ trường thiên, trảm nhật nguyệt, lật thiên địa,đăng kiếm đạo bỉ ngạn, kiếm ngạo cửu trọng thiên
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 174 14-10-2019 09:01:32 Tải xuống
Chapter 173 12-10-2019 09:01:12 Tải xuống
Chapter 172 10-10-2019 09:07:14 Tải xuống
Chapter 171 08-10-2019 09:00:48 Tải xuống
Chapter 170 06-10-2019 12:39:13 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 13-01-2019 11:20:06 Tải xuống
Chapter 2 13-01-2019 11:20:12 Tải xuống
Chapter 3 13-01-2019 11:20:14 Tải xuống
Chapter 4 13-01-2019 11:20:15 Tải xuống
Chapter 5 07-10-2019 11:48:31 Tải xuống
Chapter 6 07-10-2019 11:48:44 Tải xuống
Chapter 7 13-01-2019 11:20:24 Tải xuống
Chapter 8 13-01-2019 11:20:27 Tải xuống
Chapter 9 13-01-2019 11:20:30 Tải xuống
Chapter 10 13-01-2019 11:20:33 Tải xuống
Chapter 11 13-01-2019 11:20:36 Tải xuống
Chapter 12 13-01-2019 11:20:39 Tải xuống
Chapter 13 13-01-2019 11:20:41 Tải xuống
Chapter 14 13-01-2019 11:20:45 Tải xuống
Chapter 15 13-01-2019 11:20:48 Tải xuống
Chapter 16 07-10-2019 11:55:59 Tải xuống
Chapter 17 04-04-2019 06:40:57 Tải xuống
Chapter 18 07-10-2019 11:56:28 Tải xuống
Chapter 19 07-10-2019 11:56:39 Tải xuống
Chapter 20 07-10-2019 11:56:54 Tải xuống
Chapter 21 07-10-2019 11:57:05 Tải xuống
Chapter 22 07-10-2019 11:57:21 Tải xuống
Chapter 23 07-10-2019 11:57:36 Tải xuống
Chapter 24 07-10-2019 11:58:01 Tải xuống
Chapter 25 07-10-2019 11:58:21 Tải xuống
Chapter 26 07-10-2019 11:58:33 Tải xuống
Chapter 27 07-10-2019 11:58:49 Tải xuống
Chapter 28 13-01-2019 11:21:27 Tải xuống
Chapter 29 13-01-2019 11:21:30 Tải xuống
Chapter 30 13-01-2019 11:21:33 Tải xuống
Chapter 31 13-01-2019 11:21:36 Tải xuống
Chapter 32 13-01-2019 11:21:39 Tải xuống
Chapter 33 07-10-2019 12:03:46 Tải xuống
Chapter 34 07-10-2019 12:04:03 Tải xuống
Chapter 35 13-01-2019 11:21:48 Tải xuống
Chapter 36 13-01-2019 11:21:51 Tải xuống
Chapter 37 13-01-2019 11:21:54 Tải xuống
Chapter 38 13-01-2019 11:21:57 Tải xuống
Chapter 39 13-01-2019 11:22:00 Tải xuống
Chapter 40 13-01-2019 11:22:04 Tải xuống
Chapter 41 13-01-2019 11:22:06 Tải xuống
Chapter 42 13-01-2019 11:22:09 Tải xuống
Chapter 43 13-01-2019 11:22:12 Tải xuống
Chapter 44 13-01-2019 11:22:16 Tải xuống
Chapter 45 13-01-2019 11:22:18 Tải xuống
Chapter 46 13-01-2019 11:22:21 Tải xuống
Chapter 47 13-01-2019 11:22:24 Tải xuống
Chapter 48 13-01-2019 11:22:27 Tải xuống
Chapter 49 13-01-2019 11:22:30 Tải xuống
Chapter 50 13-01-2019 11:22:33 Tải xuống
Chapter 51 13-01-2019 11:22:36 Tải xuống
Chapter 52 13-01-2019 11:22:39 Tải xuống
Chapter 53 13-01-2019 11:22:42 Tải xuống
Chapter 54 13-01-2019 11:22:45 Tải xuống
Chapter 55 13-01-2019 11:22:48 Tải xuống
Chapter 56 13-01-2019 11:22:51 Tải xuống
Chapter 57 13-01-2019 11:22:54 Tải xuống
Chapter 58 13-01-2019 11:22:57 Tải xuống
Chapter 59 13-01-2019 11:23:00 Tải xuống
Chapter 60 13-01-2019 11:23:03 Tải xuống
Chapter 61 13-01-2019 11:23:05 Tải xuống
Chapter 62 13-01-2019 11:23:09 Tải xuống
Chapter 63 13-01-2019 11:23:12 Tải xuống
Chapter 64 20-04-2019 16:05:55 Tải xuống
Chapter 65 20-04-2019 16:05:59 Tải xuống
Chapter 66 20-04-2019 16:06:13 Tải xuống
Chapter 67 20-04-2019 16:06:16 Tải xuống
Chapter 68 07-10-2019 12:45:15 Tải xuống
Chapter 69 16-05-2019 14:59:08 Tải xuống
Chapter 70 21-04-2019 11:55:37 Tải xuống
Chapter 71 21-04-2019 12:01:31 Tải xuống
Chapter 72 07-10-2019 12:45:48 Tải xuống
Chapter 73 21-04-2019 12:08:10 Tải xuống
Chapter 74 21-04-2019 12:09:43 Tải xuống
Chapter 75 07-10-2019 12:46:08 Tải xuống
Chapter 76 13-01-2019 11:23:50 Tải xuống
Chapter 77 21-04-2019 12:23:34 Tải xuống
Chapter 78 13-01-2019 11:23:57 Tải xuống
Chapter 79 13-01-2019 11:24:00 Tải xuống
Chapter 80 21-04-2019 12:27:34 Tải xuống
Chapter 81 13-01-2019 11:24:06 Tải xuống
Chapter 82 21-04-2019 12:37:49 Tải xuống
Chapter 83 21-04-2019 12:57:55 Tải xuống
Chapter 84 21-04-2019 21:46:22 Tải xuống
Chapter 85 13-01-2019 11:24:18 Tải xuống
Chapter 86 13-01-2019 11:24:21 Tải xuống
Chapter 87 13-01-2019 11:24:24 Tải xuống
Chapter 88 13-01-2019 11:24:27 Tải xuống
Chapter 89 13-01-2019 11:24:30 Tải xuống
Chapter 90 13-01-2019 11:24:33 Tải xuống
Chapter 90: video 21-12-2018 11:36:32 Tải xuống
Chapter 91 13-01-2019 11:24:36 Tải xuống
Chapter 92 13-01-2019 11:24:39 Tải xuống
Chapter 93 13-01-2019 11:24:42 Tải xuống
Chapter 94 13-01-2019 11:24:45 Tải xuống
Chapter 95 13-01-2019 11:24:48 Tải xuống
Chapter 96 13-01-2019 11:24:51 Tải xuống
Chapter 97 13-01-2019 11:24:54 Tải xuống
Chapter 98.9 22-01-2019 11:50:06 Tải xuống
Chapter 99 13-01-2019 11:24:57 Tải xuống
Chapter 100 13-01-2019 11:25:00 Tải xuống
Chapter 101 13-01-2019 11:25:03 Tải xuống
Chapter 102 14-01-2019 15:18:25 Tải xuống
Chapter 103 17-01-2019 07:06:10 Tải xuống
Chapter 104 17-01-2019 07:06:12 Tải xuống
Chapter 105 22-01-2019 11:50:10 Tải xuống
Chapter 105: video 21-04-2019 20:11:40 Tải xuống
Chapter 106 22-01-2019 11:50:12 Tải xuống
Chapter 107 22-01-2019 11:50:15 Tải xuống
Chapter 108 22-01-2019 11:50:18 Tải xuống
Chapter 109 22-01-2019 11:50:21 Tải xuống
Chapter 110 22-01-2019 11:50:24 Tải xuống
Chapter 111 23-01-2019 11:24:24 Tải xuống
Chapter 112 25-01-2019 11:36:12 Tải xuống
Chapter 113 25-01-2019 11:36:18 Tải xuống
Chapter 114 28-01-2019 13:04:18 Tải xuống
Chapter 115 28-01-2019 13:04:24 Tải xuống
Chapter 116 28-01-2019 13:04:30 Tải xuống
Chapter 117 30-01-2019 13:08:13 Tải xuống
Chapter 118 30-01-2019 13:08:18 Tải xuống
Chapter 119 04-02-2019 12:34:12 Tải xuống
Chapter 120 06-03-2019 10:03:29 Tải xuống
Chapter 121 06-03-2019 08:03:38 Tải xuống
Chapter 122 06-03-2019 07:05:26 Tải xuống
Chapter 123 04-02-2019 12:34:18 Tải xuống
Chapter 124 06-02-2019 11:20:06 Tải xuống
Chapter 125 21-02-2019 03:19:30 Tải xuống
Chapter 126 21-02-2019 03:19:33 Tải xuống
Chapter 127 19-02-2019 12:11:17 Tải xuống
Chapter 128 04-03-2019 12:00:14 Tải xuống
Chapter 129 16-03-2019 07:09:41 Tải xuống
Chapter 130 14-03-2019 22:06:08 Tải xuống
Chapter 131 15-03-2019 18:42:17 Tải xuống
Chapter 132 17-03-2019 18:48:14 Tải xuống
Chapter 133 22-03-2019 10:06:14 Tải xuống
Chapter 134 24-03-2019 11:00:09 Tải xuống
Chapter 135 08-04-2019 08:00:55 Tải xuống
Chapter 136 12-04-2019 10:20:51 Tải xuống
Chapter 137 23-04-2019 08:53:36 Tải xuống
Chapter 138 26-04-2019 05:13:11 Tải xuống
Chapter 139 16-05-2019 09:00:20 Tải xuống
Chapter 140 18-05-2019 09:00:08 Tải xuống
Chapter 141 20-05-2019 09:12:09 Tải xuống
Chapter 142 22-05-2019 09:12:08 Tải xuống
Chapter 143 01-08-2019 21:54:23 Tải xuống
Chapter 144 03-08-2019 21:06:16 Tải xuống
Chapter 145 06-08-2019 08:48:28 Tải xuống
Chapter 146 07-08-2019 21:14:01 Tải xuống
Chapter 147 07-10-2019 15:31:27 Tải xuống
Chapter 148 10-08-2019 21:00:13 Tải xuống
Chapter 149 07-10-2019 15:31:15 Tải xuống
Chapter 150 14-08-2019 21:00:22 Tải xuống
Chapter 151 16-08-2019 21:12:17 Tải xuống
Chapter 152 18-08-2019 21:18:26 Tải xuống
Chapter 153 15-09-2019 09:01:14 Tải xuống
Chapter 154 15-09-2019 00:00:13 Tải xuống
Chapter 155 15-09-2019 00:00:16 Tải xuống
Chapter 156 15-09-2019 00:00:19 Tải xuống
Chapter 157 15-09-2019 00:00:22 Tải xuống
Chapter 158 15-09-2019 00:00:24 Tải xuống
Chapter 159 15-09-2019 00:00:29 Tải xuống
Chapter 160 15-09-2019 00:00:35 Tải xuống
Chapter 161 15-09-2019 00:00:36 Tải xuống
Chapter 162 15-09-2019 00:00:39 Tải xuống
Chapter 163 15-09-2019 00:00:42 Tải xuống
Chapter 164 15-09-2019 00:00:50 Tải xuống
Chapter 165 15-09-2019 00:00:52 Tải xuống
Chapter 166 28-09-2019 17:01:48 Tải xuống
Chapter 167 06-10-2019 19:59:25 Tải xuống
Chapter 168 04-10-2019 01:35:47 Tải xuống
Chapter 169 04-10-2019 09:02:11 Tải xuống
Chapter 170 06-10-2019 12:39:13 Tải xuống
Chapter 171 08-10-2019 09:00:48 Tải xuống
Chapter 172 10-10-2019 09:07:14 Tải xuống
Chapter 173 12-10-2019 09:01:12 Tải xuống
Chapter 174 14-10-2019 09:01:32 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh