Băng Sơn Thủ Tế

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Comedy , Drama , Harem , Manhua , Romance , Shoujo , Ngôn Tình , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 14-03-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Hắn ta là 1 tổng tài lạnh lùng, cô ấy là tân nương thay thế, đêm tân hôn hắn ta đưa cô ấy cho người đàn ông khác, hết lần này đến lần này làm nhục cô ấy! Bị hắn ta giày vò sống không bằng chết, cô ấy vẫn không chịu khuất phục: “ người vô sĩ giống như anh, sẽ có ngày gặp báo ứng!” Hắn ta tức giận, người phụ nữ đáng chết này dám mắng hắn? Vậy thì cô ta sẽ gặp điều bất hạnh! Ngang ngược mà kéo áo bệnh nhân của cô ấy xuống, lạnh lụng tuyên bố rằng: “ Tôi muốn thực hiện quyền của 1 người chồng”!
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 210 14-03-2021 12:06:11 Tải xuống
Chapter 209 13-03-2021 06:42:08 Tải xuống
Chapter 208 10-03-2021 08:48:11 Tải xuống
Chapter 207 09-03-2021 16:12:08 Tải xuống
Chapter 206 06-03-2021 05:18:10 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 06-01-2019 13:30:51 Tải xuống
Chapter 2 06-01-2019 13:30:54 Tải xuống
Chapter 3 06-01-2019 13:30:57 Tải xuống
Chapter 4 06-01-2019 13:31:00 Tải xuống
Chapter 5 06-01-2019 13:31:03 Tải xuống
Chapter 6 06-01-2019 13:31:06 Tải xuống
Chapter 7 06-01-2019 13:31:09 Tải xuống
Chapter 8 06-01-2019 13:31:12 Tải xuống
Chapter 9 06-01-2019 13:31:15 Tải xuống
Chapter 10 06-01-2019 13:31:18 Tải xuống
Chapter 11 06-01-2019 13:31:21 Tải xuống
Chapter 12 06-01-2019 13:31:24 Tải xuống
Chapter 13 06-01-2019 13:31:27 Tải xuống
Chapter 14 06-01-2019 13:31:30 Tải xuống
Chapter 15 06-01-2019 13:31:33 Tải xuống
Chapter 16 06-01-2019 13:31:36 Tải xuống
Chapter 17 06-01-2019 13:31:39 Tải xuống
Chapter 18 06-01-2019 13:31:42 Tải xuống
Chapter 19 06-01-2019 13:31:45 Tải xuống
Chapter 20 06-01-2019 13:31:48 Tải xuống
Chapter 21 06-01-2019 13:31:51 Tải xuống
Chapter 22 06-01-2019 13:31:54 Tải xuống
Chapter 23 06-01-2019 13:31:57 Tải xuống
Chapter 24 06-01-2019 13:32:00 Tải xuống
Chapter 25 06-01-2019 13:32:03 Tải xuống
Chapter 26 06-01-2019 13:32:06 Tải xuống
Chapter 27 06-01-2019 13:32:08 Tải xuống
Chapter 28 06-01-2019 13:32:12 Tải xuống
Chapter 29 06-01-2019 13:32:14 Tải xuống
Chapter 30 06-01-2019 13:32:17 Tải xuống
Chapter 31 06-01-2019 13:32:21 Tải xuống
Chapter 32 06-01-2019 13:32:23 Tải xuống
Chapter 33 06-01-2019 13:32:27 Tải xuống
Chapter 34 06-01-2019 13:32:30 Tải xuống
Chapter 35 06-01-2019 13:32:33 Tải xuống
Chapter 36 06-01-2019 13:32:36 Tải xuống
Chapter 37 06-01-2019 13:32:39 Tải xuống
Chapter 38 06-01-2019 13:32:42 Tải xuống
Chapter 39 06-01-2019 13:32:44 Tải xuống
Chapter 40 06-01-2019 13:32:48 Tải xuống
Chapter 41 06-01-2019 13:32:51 Tải xuống
Chapter 42 06-01-2019 13:32:54 Tải xuống
Chapter 43 06-01-2019 13:32:56 Tải xuống
Chapter 44 06-01-2019 13:32:59 Tải xuống
Chapter 45 06-01-2019 13:33:03 Tải xuống
Chapter 46 06-01-2019 13:33:06 Tải xuống
Chapter 47 06-01-2019 13:33:09 Tải xuống
Chapter 48 06-01-2019 13:33:12 Tải xuống
Chapter 49 06-01-2019 13:33:15 Tải xuống
Chapter 50 06-01-2019 13:33:18 Tải xuống
Chapter 51 06-01-2019 13:33:21 Tải xuống
Chapter 52 06-01-2019 13:33:24 Tải xuống
Chapter 53 06-01-2019 13:33:27 Tải xuống
Chapter 54 06-01-2019 13:33:30 Tải xuống
Chapter 55 06-01-2019 13:33:33 Tải xuống
Chapter 56 06-01-2019 13:33:36 Tải xuống
Chapter 57 06-01-2019 13:33:39 Tải xuống
Chapter 58 06-01-2019 13:33:42 Tải xuống
Chapter 59 06-01-2019 13:33:44 Tải xuống
Chapter 60 06-01-2019 13:33:48 Tải xuống
Chapter 61 06-01-2019 13:33:51 Tải xuống
Chapter 62 06-01-2019 13:33:53 Tải xuống
Chapter 63 06-01-2019 13:33:57 Tải xuống
Chapter 64 06-01-2019 13:34:00 Tải xuống
Chapter 65 06-01-2019 13:34:03 Tải xuống
Chapter 66 06-01-2019 13:34:06 Tải xuống
Chapter 67 06-01-2019 13:34:09 Tải xuống
Chapter 68 06-01-2019 13:34:12 Tải xuống
Chapter 69 06-01-2019 13:34:15 Tải xuống
Chapter 70 06-01-2019 13:34:18 Tải xuống
Chapter 71 06-01-2019 13:34:21 Tải xuống
Chapter 72 06-01-2019 13:34:24 Tải xuống
Chapter 73 06-01-2019 13:34:27 Tải xuống
Chapter 74 06-01-2019 13:34:30 Tải xuống
Chapter 75 06-01-2019 13:34:33 Tải xuống
Chapter 76 06-01-2019 13:34:36 Tải xuống
Chapter 77 06-01-2019 13:34:41 Tải xuống
Chapter 78 06-01-2019 13:34:42 Tải xuống
Chapter 79 06-01-2019 13:34:45 Tải xuống
Chapter 80 06-01-2019 13:34:48 Tải xuống
Chapter 81 06-01-2019 13:34:51 Tải xuống
Chapter 82 06-01-2019 13:34:54 Tải xuống
Chapter 83 06-01-2019 13:34:57 Tải xuống
Chapter 84 06-01-2019 13:35:00 Tải xuống
Chapter 85 06-01-2019 13:35:03 Tải xuống
Chapter 86 06-01-2019 13:35:06 Tải xuống
Chapter 87 06-01-2019 13:35:09 Tải xuống
Chapter 88 20-01-2019 09:37:38 Tải xuống
Chapter 89 20-01-2019 09:37:41 Tải xuống
Chapter 90: 91 20-01-2019 09:37:44 Tải xuống
Chapter 92 29-01-2019 21:26:06 Tải xuống
Chapter 93 29-01-2019 21:26:13 Tải xuống
Chapter 94 29-01-2019 21:26:19 Tải xuống
Chapter 95 03-02-2019 19:42:11 Tải xuống
Chapter 96 08-02-2019 03:10:11 Tải xuống
Chapter 97 15-02-2019 02:03:59 Tải xuống
Chapter 98 04-03-2019 05:02:53 Tải xuống
Chapter 99 04-03-2019 04:07:53 Tải xuống
Chapter 100 04-03-2019 03:07:32 Tải xuống
Chapter 101 04-03-2019 04:02:35 Tải xuống
Chapter 102 05-03-2019 23:02:59 Tải xuống
Chapter 103 15-03-2019 23:03:59 Tải xuống
Chapter 104 15-03-2019 04:01:32 Tải xuống
Chapter 105 15-03-2019 23:03:44 Tải xuống
Chapter 106 11-05-2019 17:06:08 Tải xuống
Chapter 107 11-05-2019 17:06:11 Tải xuống
Chapter 108 11-05-2019 17:06:14 Tải xuống
Chapter 109 11-05-2019 17:06:17 Tải xuống
Chapter 110 11-05-2019 17:06:22 Tải xuống
Chapter 111 11-05-2019 17:06:26 Tải xuống
Chapter 112 11-05-2019 17:06:28 Tải xuống
Chapter 113 11-05-2019 17:06:29 Tải xuống
Chapter 114 11-05-2019 17:06:32 Tải xuống
Chapter 115 11-05-2019 17:06:37 Tải xuống
Chapter 116 11-05-2019 17:06:40 Tải xuống
Chapter 117 11-05-2019 17:18:19 Tải xuống
Chapter 118 17-05-2019 03:30:09 Tải xuống
Chapter 119 28-05-2019 06:15:00 Tải xuống
Chapter 120 28-05-2019 03:02:38 Tải xuống
Chapter 121 02-07-2019 13:00:20 Tải xuống
Chapter 122 10-07-2019 13:48:15 Tải xuống
Chapter 123 26-07-2019 05:14:53 Tải xuống
Chapter 124 26-07-2019 05:14:56 Tải xuống
Chapter 125 31-07-2019 12:48:17 Tải xuống
Chapter 126 02-08-2019 06:00:18 Tải xuống
Chapter 127 14-08-2019 14:18:21 Tải xuống
Chapter 128 20-08-2019 13:42:19 Tải xuống
Chapter 129 26-08-2019 06:48:08 Tải xuống
Chapter 130 30-08-2019 03:36:05 Tải xuống
Chapter 131 06-09-2019 10:12:09 Tải xuống
Chapter 132 11-09-2019 08:06:11 Tải xuống
Chapter 133 14-09-2019 14:54:15 Tải xuống
Chapter 134 29-09-2019 14:28:41 Tải xuống
Chapter 135 03-10-2019 19:45:42 Tải xuống
Chapter 136 20-10-2019 12:21:17 Tải xuống
Chapter 137 28-10-2019 04:54:46 Tải xuống
Chapter 138 06-11-2019 03:19:12 Tải xuống
Chapter 139 13-11-2019 04:25:19 Tải xuống
Chapter 140 26-11-2019 05:18:50 Tải xuống
Chapter 141 05-12-2019 04:48:49 Tải xuống
Chapter 142 09-12-2019 21:48:40 Tải xuống
Chapter 143 14-12-2019 14:00:47 Tải xuống
Chapter 144 19-12-2019 05:18:44 Tải xuống
Chapter 145 27-12-2019 06:16:13 Tải xuống
Chapter 146 01-01-2020 05:12:41 Tải xuống
Chapter 147 06-01-2020 05:05:11 Tải xuống
Chapter 148 14-01-2020 07:07:10 Tải xuống
Chapter 149 20-01-2020 05:13:08 Tải xuống
Chapter 150 22-01-2020 05:12:10 Tải xuống
Chapter 151 28-01-2020 05:14:41 Tải xuống
Chapter 152 06-02-2020 07:13:10 Tải xuống
Chapter 153 14-02-2020 03:35:10 Tải xuống
Chapter 154 22-02-2020 05:39:09 Tải xuống
Chapter 155 05-03-2020 13:11:10 Tải xuống
Chapter 156 05-03-2020 12:27:15 Tải xuống
Chapter 157 05-03-2020 12:26:36 Tải xuống
Chapter 158 13-03-2020 05:37:10 Tải xuống
Chapter 159 13-03-2020 05:58:10 Tải xuống
Chapter 160 19-03-2020 07:31:16 Tải xuống
Chapter 161 19-03-2020 07:30:48 Tải xuống
Chapter 162 25-03-2020 07:45:44 Tải xuống
Chapter 163 17-04-2020 17:37:39 Tải xuống
Chapter 164 17-04-2020 17:47:15 Tải xuống
Chapter 165 17-04-2020 17:36:08 Tải xuống
Chapter 166 17-04-2020 17:35:42 Tải xuống
Chapter 167 20-04-2020 06:30:41 Tải xuống
Chapter 168 28-04-2020 03:01:37 Tải xuống
Chapter 169 28-04-2020 03:01:06 Tải xuống
Chapter 170 04-05-2020 09:48:36 Tải xuống
Chapter 171 07-05-2020 08:06:38 Tải xuống
Chapter 172 14-05-2020 10:11:08 Tải xuống
Chapter 173 21-05-2020 06:42:07 Tải xuống
Chapter 174 27-05-2020 05:11:10 Tải xuống
Chapter 175 30-05-2020 10:13:08 Tải xuống
Chapter 176 31-05-2020 10:19:15 Tải xuống
Chapter 177 04-06-2020 05:48:36 Tải xuống
Chapter 178 07-06-2020 10:00:37 Tải xuống
Chapter 179 09-06-2020 05:42:36 Tải xuống
Chapter 180 15-06-2020 09:42:06 Tải xuống
Chapter 181 18-06-2020 02:19:08 Tải xuống
Chapter 182 18-06-2020 02:18:37 Tải xuống
Chapter 183 18-07-2020 02:06:08 Tải xuống
Chapter 184 20-07-2020 17:04:39 Tải xuống
Chapter 185 23-07-2020 04:04:07 Tải xuống
Chapter 186 25-07-2020 11:21:11 Tải xuống
Chapter 187 28-07-2020 03:29:11 Tải xuống
Chapter 188 02-12-2020 06:27:57 Tải xuống
Chapter 189 02-12-2020 04:18:39 Tải xuống
Chapter 190 02-12-2020 04:18:34 Tải xuống
Chapter 191 02-12-2020 04:18:32 Tải xuống
Chapter 192 02-12-2020 04:18:31 Tải xuống
Chapter 193 02-12-2020 04:18:24 Tải xuống
Chapter 194 02-12-2020 04:18:25 Tải xuống
Chapter 195 02-12-2020 04:18:20 Tải xuống
Chapter 196 25-01-2021 11:12:41 Tải xuống
Chapter 197 26-01-2021 08:24:30 Tải xuống
Chapter 198 28-01-2021 09:00:33 Tải xuống
Chapter 199 31-01-2021 09:42:45 Tải xuống
Chapter 200 01-02-2021 05:30:28 Tải xuống
Chapter 201 03-02-2021 03:00:26 Tải xuống
Chapter 202 05-02-2021 08:48:10 Tải xuống
Chapter 203 08-02-2021 03:54:11 Tải xuống
Chapter 204 14-02-2021 10:06:44 Tải xuống
Chapter 205 14-02-2021 10:06:10 Tải xuống
Chapter 206 06-03-2021 05:18:10 Tải xuống
Chapter 207 09-03-2021 16:12:08 Tải xuống
Chapter 208 10-03-2021 08:48:11 Tải xuống
Chapter 209 13-03-2021 06:42:08 Tải xuống
Chapter 210 14-03-2021 12:06:11 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh